Två personer som bär HoloLens 2 och arbetar i mixad verklighet.

Kämpa vidare inom tillverkning

Läs om hur molnbaserad automation, maskininlärning och artificiell intelligence (AI) ger tillverkare en unik möjlighet att främja hållbarhet samtidigt som de kan sänka kostnaderna och förbättra säkerheten i sin verksamhet.

Miljömässigt hållbara verksamheter spelar en avgörande roll – och blir hela tiden mer populära.

Bli ett av de företag som fokuserar på hållbarhetsfrågan för att skapa nya tillväxtmöjligheter och främja effektivitet.

20%

av de globala CO2-utsläppen härrör från tillverknings- och produktionssektorerna1

650 md+

kubikmeter vatten användes av industrin under 20172

31%

av tillverkarna använder nya hållbara material i sina försörjningskedjor3


Optimera energiförbrukningen

Främja nya nivåer av flexibilitet, säkerhet och hållbarhet genom att optimera din utrustning och dina processer med innovativa lösningar för sakernas Internet (IoT), AI och mixad verklighet.

Minska energiförbrukningen och spillet

Jabil – en leverantör av tillverkningslösningar – använder molnanalyser för att öka avkastningen samtidigt som man minskar cykeltiderna och riskerna.

En medarbetare med skyddande hårnät och skyddsglasögon.

Öka hållbarheten i hela verksamheten

Unilever använder digital teknik för att generera insikter som hjälper företaget att omvandla sin försörjningskedja, möta kundernas behov och stödja företagets åtaganden om hållbarhet.

Minska utsläppen och koldioxidavtrycket

Använd molntekniker och mer hållbara affärsmetoder för att minska din verksamhets påverkan på miljön. Börja med att samla in data om utsläpp enligt scope 1, 2 och 3 för att skapa jämförelsemått och rapportera om framsteg.

Omvandla processer för att använda mindre och producera mer

En Azure-baserad plattform hjälpte ståltillverkaren Outokumpu att spara energi och öka produktiviteten.

En arbetare med hörselkåpor och hjälm.

Bygga intelligenta fabriksekosystem

Hexagon är en global leverantör av tillverkningslösningar som använder data för att hjälpa kunderna förbättra sina processer samtidigt som de sänker sitt koldioxidavtryck.

Förbättra vatten- och avfallshanteringen

Hjälp till att minska vattenförbrukningen och materialspillet genom att designa för hållbarhet i hela livscykeln för företagets produkter och tjänster samt förbättra prognosmöjligheterna.

En sprinkler som sprutar vatten på en bondgård.

Spara vatten med övervakning och styrning i realtid

Ecolab hjälpte Archer Daniels Midland att spara 8,7 miljarder liter vatten varje år.

Integration av data för hållbara vattenlösningar

Pumptillverkaren Grundfos löste klimatutmaningar genom att använda IoT-data för att få en bättre förståelse för information.

Främja ansvarsfulla arbetssätt i värdekedjan

Gå från att övervaka och hantera individuella resurser till att övervaka och optimera hela miljöer. Använd digitala lösningar som förbättrar insynen och gör det möjligt att förutspå trender, fastställa åtgärder och fortsätta arbeta på ett hållbart sätt.

Minska matsvinnet med hjälp av bättre spårning

Bühler Group använder sig av digital verifiering för att öka transparensen och spårbarheten, och minska matsvinnet.

Handsfreelösningar hjälper till att skydda medarbetarna på fabriksgolvet

Honeywell använder huvudburna, röstaktiverade surfplatteenheter med Microsoft Teams för att göra fabriksarbetet säkrare.

En arbetare med hjälm och reflexväst samt headset.

Spara energi genom smart förvaring av livsmedel

Danfoss tillverkar HVAC-utrustning och hjälper livsmedelsaffärerna öka sin effektivitet med hjälp av datadriven förvaring av livsmedel.


Utforska våra globala partners lösningar för tillverkningsindustrin


Bli hållbar snabbare med Microsofts produkter för tillverkningsindustrin

Azure

Modernisera din fabrik snabbare.

Dynamics 365

Leverera nya produkter, tjänster och upplevelser.

HoloLens 2

Upptäck möjligheterna att förnya tillverkningen med hjälp av mixad verklighet.

Microsoft 365

Utrusta och kompetensutveckla personalen.

Microsoft Teams

Ge personalen i frontlinjen bättre förutsättningar med enkla och säkra lösningar.

Microsoft Power Platform

Skapa intelligenta appar och automatisera processer med lösningar som kräver lite kod.

Autonoma system med AI

Optimera tillverkningsprocesser och främja innovation med Microsoft AI.