En damm som avskiljer vatten och en flod.

Snabba upp den globala omställningen till renare energi

Kvantdatorerna förväntas kunna hjälpa världen att uppfylla klimatmålen genom att öka lösningstakten för de problem som uppstår i samband med växlingen till förnybara energikällor som solenergi, vattenkraft, geotermisk energi och vindkraft.

Anslutbarhet och förnybar energi är här för att stanna

Bli ett av de energiföretag som tar till sig nya tekniker för att främja effektivitet och tillväxt.

72%

av den nya kraftproduktionen under 2019 kom från förnybar energi1

50%

av den totala kraftproduktionen efter 2035 kommer att utgöras av förnybar energi, framförallt vind- sol- och vattenkraft2

250 md $

kan 2030 spenderas hos produktionsverksamheten för olja och gas via avancerade anslutningar3


Rapportera utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser

Spåra utsläppen av CO2 och andra växthusgaser längs hela värdekedjan för energiproduktion. Anslutna enheter, integrerad AI och maskininlärning hjälper dig att se möjligheter och trender, och få insikter som gör det enklare att balansera efterfrågan och leveranserna i realtid.

Stora vindkraftverk på ett öppet fält.

Öka din påverkan – en kilowatt i taget

Elleverantören ENGIE använde Azure IoT, Azure Time Series Insights och Power BI för att stärka beslutsfattandet och effektiviteten i energiproduktionen, baserat på realtidsdata, historiska data och AI-modellerade data.

Minska utsläppen av växthusgaser

Minska efterfrågan på el och sänk de relaterade utsläppen av växthusgaser genom att optimera verksamheten i elnätet och stödja en fortsatt elektrifiering av transportsektorn, bostäder och övriga sektorer.

Med målsättningen om fossilfri el inom en generation

Vattenfall använder sig av realtidsinsikter från Azure IoT för att erbjuda effektmatchad koldioxidfri el dygnet runt.

Mot framtiden med en elektrifierad vagnpark

EDP – ledaren inom förnybar energi – använder Azure, Power BI och Microsoft 365 för att förena data i arbetet med att elektrifiera 3 500 fordon.

En elbil som är ansluten och laddas.

En ljusare framtid med migrering till Azure

Solenergiföretaget Prodiel använde Azure-lösningar, SharePoint och Microsoft 365 för att sänka sina kostnader och öka sin produktivitet.

Byt kolväten mot förnybar energi

Uppgradera din energimix på ett hållbart sätt genom att införliva tekniker för förnybar energi och en hanterad övergång till distribuerad elproduktion och lagring.

Maximering av fördelarna med förnybar energi – och partnerskap

SSE Airtricity installerade solpaneler på taken till Dublins skolor. De resulterade både i sänkta elräkningar och bidrag i form av förnybar energi till irländska provinser. Projektet beräknas sänka koldioxidutsläppen med 2 087 ton under 15 års tid.

Solpaneler som installeras på en bergssluttning.

Minska mängden koldioxid i atmosfären

Använd tekniker för avskiljning av koldioxid och andra tekniker för att minska mängden koldioxid, planera för att lagra koldioxid permanent, skapa ett affärsekosystem på en flexibel teknikplattform och arbeta för att nå nettonollutsläpp av koldioxid och nå dina hållbarhetsmål.

Total omvandling mot nettonollutsläpp

Energiföretaget Total och Microsoft samarbetar om utveckling av tekniker för avskiljning av koldioxid samtidigt som man skalar upp innovationsarbetet i Azure.

Norrsken över en liten stad.

Utnyttja partnerskap mellan offentliga och privata intressen

Northern Lights arbetar med att lagra flytande koldioxid under havsbotten och skapa en europeisk standard för avskiljning av koldioxid.


Utforska våra globala partners lösningar för energisektorn