En person som bär en mask i en livsmedelsbutik

Nyhet: Microsoft Cloud for Retail. Nu som allmänt tillgänglig förhandsversion.

För samman kunder, medarbetare och data.

 

Leverera smidiga upplevelser genom hela kundresan

Microsoft Cloud for Retail för samman olika datakällor i detaljhandelskedjan och kopplar på ett unikt sätt samman upplevelser från hela kundresan med en uppsättning funktioner som levererar mer relevanta personliga upplevelser och hög funktionalitet för hållbar lönsamhet.

Lär känna dina kunder

Identifiera, anpassa dig till och tillgodose nya kundbehov för att fördjupa engagemanget via alla kanaler.

Stärk medarbetarna

Förse dina medarbetare med de verktyg de behöver för att ge en exceptionell kundservice.

Bygg upp motståndskraftiga försörjningskedjor

Tillgodose kundernas storskaliga efterfrågan genom att skapa mer agila och responsiva försörjningskedjor.

Förnya detaljhandeln

Ställ om företagets affärsmodell inför framtiden med en snabbare innovationstakt.

Översikt
Guided Tour

Funktioner

Microsoft Cloud for Retail

Öka efterfrågan på dina produkter

Få bättre relevans i sökresultat direkt och nå ut till stora målgrupper med bred mångfald.

Erbjud en personlig kundresa

Skräddarsy onlineupplevelser och öka konverteringen med mer relevant produktsökning och intelligenta rekommendationer.

Få ut maximalt av dina annonsköp

Identifiera kundens avsikt och leverera engagerande, personliga upplevelser som ökar lojaliteten och avkastningen på dina investeringar i digital marknadsföring.

Effektivisera verksamheten

Förbättra shoppingupplevelsen och optimera för konvertering med en samlad vy av kunden i alla kanaler.

Stärk medarbetarna med de verktyg de behöver

Effektivisera kommunikationen och det dagliga arbetet genom att förse dina medarbetare med de verktyg som de behöver för att uppfylla kundernas föränderliga förväntningar.

Förbättra processer i flera kanaler

Implementera snabbt anonym smart spårning av butiksaktiviteten och öka omsättningen och lönsamheten med A/B-testning.

Leverera en säkrare köpupplevelse

Öka köpkonverteringen online, i butik och i sociala kanaler i en säker miljö.

Öka konverteringsfrekvensen

Öka kundernas engagemang och konvertering online, i butik och i sociala kanaler.

Hjälp till att stoppa betalningsbedrägerier och digitala bedrägerier

Motverka bedrägerier med adaptiv AI-teknik som kontinuerligt lär sig nya bedrägerimönster.

Optimera expediering och service

Effektivisera expedieringsprocessen och digitalisera företagets kundservice.

Maximera expedieringen i flera kanaler

Hantera hämtningar vid trottoarkanten på ett helt nytt sätt med förbättrade funktioner såsom upphämtningsscheman, effektivare orderhantering på plats och kundaviseringar.

Gör kunderna nöjda

Uppfyll föränderliga kundförväntningar med en heltäckande men ändå flexibel flerkanalslösning som för samman upplevelserna i backoffice, i butik och online.

Utnyttja dina kunddata

Förstå kundernas beteenden så att du kan fatta bättre beslut kring försörjningskedjan och butiksverksamheten.

Generera en intäktsström med stora marginaler

Effektivisera och skala annonsprogram för intäktsgenerering från e-handelswebbplatser med en heltäckande handelsmarknadsföringsplattform.

Bygg upp motståndskraftiga försörjningskedjor

Hantera försörjningskedjan så att rätt kund får rätt produkt vid rätt tidpunkt.

Effektivisera lagerhanteringen

Minimera problem med lagerbrist och optimera sortiment med realtidsplanering så att rätt varor levereras till rätt plats vid rätt tidpunkt med Dynamics 365 Supply Chain Management.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"e-handelsanpassning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Personligt anpassad e-handel","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxODI","content":"<p>Skräddarsy onlineupplevelser och öka konverteringen med mer relevant produktsökning och intelligenta rekommendationer.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2168841&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer om intelligenta rekommendationer"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Erbjud en personlig kundresa"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"digital annonsering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy4uc?ver=0813","imageAlt":"En kampanjöversikt över digital annonsering","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":3,"name":"Digital annonsering","videoHref":"","content":"<p>Identifiera kundens avsikt och leverera engagerande, personliga upplevelser som ökar lojaliteten och avkastningen på dina investeringar i digital marknadsföring.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Microsoft Advertising","href":"https://about.ads.microsoft.com/insights/retail-insights-and-resources?s_cid=en-us-acq-other-src_da-sub_0-flx_cloudforretail","openInNewTab":true,"title":"Läs mer om Microsoft Advertising"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få ut maximalt av dina annonsköp"}],"arialabel":null,"id":"efterfrågegenerering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZkc?ver=3e13","imageAlt":"En person som använder en bärbar dator för att bläddra i en onlinebutik","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Efterfrågegenerering","videoHref":"","content":"<p>Få bättre relevans i sökresultat direkt och nå ut till stora målgrupper med bred mångfald.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka efterfrågan på dina produkter"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"effektivisera operativa processer och samarbete","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Effektivisera operativa processer och samarbete","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxAgt","content":"<p>Effektivisera kommunikationen och det dagliga arbetet genom att förse dina medarbetare med de verktyg som de behöver för att uppfylla kundernas föränderliga förväntningar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stärk medarbetarna med de verktyg de behöver"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"digitala och smarta butiker","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Digitala och smarta butiker","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxODu","content":"<p>Implementera snabbt anonym smart spårning av butiksaktiviteten och öka omsättningen och lönsamheten med A/B-testning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra processer i flera kanaler"}],"arialabel":null,"id":"butiker och operativ verksamhet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZkk?ver=870d","imageAlt":"En bärbar dator som visar data","imageHeight":730,"imageWidth":1095,"itemIndex":4,"name":"Butiker och operativ verksamhet","videoHref":"","content":"<p>Förbättra shoppingupplevelsen och optimera för konvertering med en samlad vy av kunden i alla kanaler.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Effektivisera verksamheten"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"öka konverteringsfrekvensen","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Handelskonvertering var som helst","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxUIy","content":"<p>Öka kundernas engagemang och konvertering online, i butik&nbsp;och i sociala kanaler.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka konverteringsfrekvensen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"skydd mot bedrägerier och förluster","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN3z?ver=a787","imageAlt":"Dynamics 365 Fraud Protection","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Skydd mot bedrägerier och förluster","videoHref":"","content":"<p>Motverka bedrägerier med adaptiv AI-teknik som kontinuerligt lär sig nya bedrägerimönster.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Dynamics 365 Fraud Protection","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/ai/fraud-protection/","openInNewTab":true,"title":"Läs mer om Dynamics 365 Fraud Protection"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp till att stoppa betalningsbedrägerier och digitala bedrägerier"}],"arialabel":null,"id":"köp","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWPt?ver=8af7","imageAlt":"En person som använder en surfplatta för att bläddra i en onlinebutik","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":7,"name":"Köp","videoHref":"","content":"<p>Öka köpkonverteringen online, i butik och i sociala kanaler i en säker miljö.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Leverera en säkrare köpupplevelse "},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"expediering i flera kanaler","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Expediering i flera kanaler","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1RZ","content":"<p>Hantera hämtningar vid trottoarkanten på ett helt nytt sätt med förbättrade funktioner såsom upphämtningsscheman, effektivare orderhantering på plats och kundaviseringar.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2163974&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer om Dynamics 365 Intelligent Order Management"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maximera expedieringen i flera kanaler"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Integrerad kundservice","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN3C?ver=20b0","imageAlt":"Dynamics 365","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":12,"name":"Integrerad kundservice","videoHref":"","content":"<p>Uppfyll föränderliga kundförväntningar med en heltäckande men ändå flexibel flerkanalslösning som för samman upplevelserna i backoffice, i butik och online.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Dynamics 365 Commerce","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/commerce/overview/","openInNewTab":true,"title":"Läs mer om Dynamics 365 Commerce"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gör kunderna nöjda"}],"arialabel":null,"id":"expediering och service","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWPw?ver=5da4","imageAlt":"En hand med ett kreditkort och en annan hand som skriver in informationen i en onlinebutik på en bärbar dator","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Expediering och service","videoHref":"","content":"<p>Effektivisera expedieringsprocessen och digitalisera företagets kundservice.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimera expediering och service"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"medier för detaljhandeln","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy4u0?ver=bdc6","imageAlt":"En instrumentpanel i demoåterförsäljare","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":14,"name":"Medier för detaljhandeln","videoHref":"","content":"<p>Effektivisera och skala annonsprogram för intäktsgenerering från e-handelswebbplatser med en heltäckande handelsmarknadsföringsplattform.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Microsoft PromoteIQ","href":"https://www.promoteiq.com/","openInNewTab":true,"title":"Läs mer om Microsoft PromoteIQ"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Generera en intäktsström med stora marginaler"}],"arialabel":null,"id":"Merchandising och planering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWPz?ver=0fd6","imageAlt":"Kundinsikter som visas på en bärbar dator","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Merchandising och planering","videoHref":"","content":"<p>Förstå kundernas beteenden så att du kan fatta bättre beslut kring försörjningskedjan och butiksverksamheten.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utnyttja dina kunddata"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"lagerhantering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGfM?ver=d966","imageAlt":"En kostnadsanalys i Dynamics 365 Supply Chain Management","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":16,"name":"Lagerhantering","videoHref":"","content":"<p>Minimera problem med lagerbrist och optimera sortiment med realtidsplanering så att rätt varor levereras till rätt plats vid rätt tidpunkt med Dynamics 365 Supply Chain Management.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Dynamics 365 Supply Chain Management","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Läs mer"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Effektivisera lagerhanteringen"}],"arialabel":null,"id":"Distribution","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWPK?ver=34ef","imageAlt":"Händer som håller en surfplatta framför färgglada rör","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Distribution","videoHref":"","content":"<p>Hantera försörjningskedjan så att rätt kund får rätt produkt vid rätt tidpunkt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bygg upp motståndskraftiga försörjningskedjor"}],"itemsCount":16}

Se hur organisationer omvandlar detaljhandeln

Digitalisera med utgångspunkt i hälsa och säkerhet

REI använder Microsoft 365 för att omvandla shoppingupplevelsen i flera kanaler.

No Data Available

Gör marknadsföringen personligare

Chipotle personanpassar kundupplevelser som baseras på kundinsikter från en omfattande dataplattform.

No Data Available

Skydd mot bedrägerier och förluster

Modeföretaget BESTSELLER använder Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection för att identifiera och undersöka möjliga källor till bedrägeri och lagerförlust.

Snabba upp kontrollerna

Walgreens Boots Alliance använder Microsoft Power Platform för att snabba upp butikskontrollerna med 75 procent.

Optimera butiksverksamheten

Marks & Spencer främjar tvåvägskommunikation mellan sina butiker och huvudkontoret med Microsoft Teams, vilket bidragit till mer effektiva och kundfokuserade butiker.

No Data Available

Effektivisera detaljhandelsresan

Lids använder Dynamics 365 för att få bättre insyn i lagret och skapa smidiga kundupplevelser.

Utforska alla partnerappar och partnertjänster för återförsäljare

Upptäck användbara resurser

En sjukvårdsanställd med stetoskop runt halsen som genomför ett samtal via en bärbar dator.

Kundens välbefinnande på ett nytt sätt

En farmaceut med ansiktsmask som står framför en vägghylla med läkemedel.

Digitalisering i detaljhandeln och hälso- och sjukvården

En person som ler och tittar på en surfplatta

Läs vår branschblogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och den senaste informationen från Microsofts detaljhandelsexperter.

No Data Available

Titta på Microsoft Retail Digital Forum

Ta reda på mer om de senaste framstegen inom intelligent detaljhandel, bland annat Microsoft Cloud for Retail, i den här videon on-demand.

Microsoft lanserar Cloud for Retail i sin senaste branschanpassning i molnet

Läs om lanseringen av Microsoft Cloud for Retail och hur Microsoft skapar förutsättningar för en intelligent detaljhandel.

Microsoft lanserar molnlösning för detaljhandeln

Läs om Microsofts nya molnlösning som är specifikt utformad för detaljhandeln.

Från öst till väst: Digital innovation från detaljhandlare och varumärken i Kina

Bakom Kinas enormt snabba omvandling av detaljhandeln ligger innovationer inom kundkommunikation tillsammans digitalisering av butiker och försörjningskedjan.

Läs mer om Microsofts produkter för detaljhandeln

Azure

Leverera personliga kundupplevelser, stärk medarbetarna, optimera försäljningskedjan och förnya detaljhandeln.

Dynamics 365

Engagera kunderna med tillförlitliga och smidiga lösningar som bygger på branschledande funktioner, arkitektur och AI.

Microsoft Advertising

Använd annonslösningar för att maximera kampanjresultatet genom hela kundresan.

Microsoft Power Platform

Analysera data med Power BI, utveckla lösningar, automatisera processer och skapa virtuella handläggare.

Microsoft PromoteIQ

Generera annonsintäkter genom att låta betrodda varumärkespartner marknadsföra produkter i dina digitala kanaler.

Microsoft Teams

Förse medarbetare i frontlinjen med de samarbetsverktyg som de behöver.

GitHub Enterprise

Förändra utvecklingen i grunden med appsäkerhet, arbetsflödesautomatisering och samarbete på ett helt nytt sätt.

Intelligenta rekommendationer

Skapa bättre engagemang, uppnå högre konverteringsgrad, få större intäkter och få nöjdare kunder med samma förstklassiga rekommendationstjänst som Microsoft använder för att rekommendera innehåll på Xbox, Windows och Azure.

Se fler resurser för detaljhandeln

Konsumentvaror

Anmäl dig till en allmänt tillgänglig förhandsversion av Microsoft Cloud for Retail

Med en förhandsversion kan du utforska och testa kommande funktioner.

Håll dig uppdaterad om Microsoft Cloud for Retail

Registrera dig om du vill få nyheter via e-post om Microsofts teknik för detaljhandeln