No Data Available

Allmän säkerhet och rättssystem

Stärker myndigheter. Förbättra operationerna. Skyddar samhällen.

Stärk organisationerna för allmän säkerhet och rättvisa

Fatta bättre underbyggda beslut och leverera mer effektfulla åtgärder för att öka säkerheten för människor och säkerheten i de samhällen du betjänar.


Läs om hur rättsväsendet och de organisationer som hanterar den allmänna säkerheten skapar innovationer för att kunna hantera sina uppdrag på nya sätt och betjäna samhället bättre

En övergång till molnet stärker verksamhetens motståndskraft och håller domstolarna öppna

Virtuella möten har ersatt timvis av personliga möten och tusentals e-postmeddelanden och lett till snabbare lagarbete bakom kulisserna – de insatser som krävs för att rättsprocessen ska gå framåt.

Under sökandet efter en försvunnen person räknas varje sekund

Utspridda deltagare i sökuppdrag som utförs av North Carolina State Bureau of Investigation i USA kan nu hålla kontakten, dela kartor för att fatta logistiska beslut och förbättra möjligheterna till framgång.

Få snabbare åtkomst till viktig information

Motorola Solutions hjälper utryckningspersonalen på plats vid en störning eller nödsituation att fokusera på de människor och problem som måste hanteras.

Utryckningssystem som hjälper räddningspersonal att agera snabbt

RapidDeploy erbjuder prisvärda lösningar som snabbt och enkelt kan införas i alla organisationer oavsett storlek.

Bättre hantering av stora datavolymer och strikta standarder för dataintegritet

Polisen i Axon använder Evidence.com för att sortera, analysera, klassificera och dela data – och övervaka och styra sin beviskedja.


Läs om hur du kan främja samhällets välbefinnande och förbättra den allmänna säkerheten och de rättsvårdande myndigheterna