Microsoft för allmän säkerhet och rättvisa

Microsoft lösningar för allmän säkerhet och rättvisa hjälper team att fatta bättre dataunderbyggda beslut och leverera tillförlitliga resultat som ökar säkerheten, ansvarstagandet och insynen i samhället.

Lösningar för allmän säkerhet och rättvisa

Stärker myndigheter. Förbättrar driften. Skyddar samhället.

Utveckla akutinsatserna

Integrera system, modernisera kommunikationerna och automatisera processer med program för den allmänna säkerheten.

Möjliggör utredningar och analyser

Automatisera inhämtningen, bearbetningen och distributionen av data till undersökningar och förbättra analysen.

Modernisera domstolars verksamhet

Digitalisera rättssystemen för att snabba upp säkra och tydliga förfaranden.

Digitalisera hanteringen av lagöverträdare

Förenkla skeendet efter rättegångar med lösningar för hantering av lagöverträdares ärenden.

Minska cybersäkerhetsrisker

Ta fram och använd robusta, säkra lösningar som stöder verksamhetskritisk drift och efterlevnad.

Utveckla akutinsatserna

Förhindra brott och bränder

Främja polisarbete där tryggheten i samhället kommer först, och modernisera larmcentraler.

Korta svarstiderna

Förbättra kommunikationen om den allmänna säkerheten med teknik inom brottsbekämpning och systemintegration.

Lösning av incidenter

Förbättra insynen med hjälp av program för den allmänna säkerheten som visualiserar data och automatiserar rutiner.

Partner som knyter ihop allt

Produkterna som får det att hända

Azure Cognitive Services
Azure Cognitive Services
Power Apps
Power Apps
Microsoft Teams
Microsoft Teams

Möjliggör utredningar och analyser

Förebyggande kapacitet

Dela och analysera information före en händelse i olika jurisdiktioner och övervaka data för att upptäcka hot.

Främja god lägesuppfattning

Automatisera utredningsrutiner och syntetisera datakällor för att få fram underrättelser som leder till åtgärder.

Påskynda identifieringen av bevis

Påskynda bearbetningen av digitala kriminaltekniska bevis i rättsväsendets informationssystem.

Partner som knyter ihop allt

Produkterna som får det att hända

Azure AI
Azure AI
Azure Media Services
Azure Media Services
Azure Translator
Azure Translator
power bi
Power BI

Modernisera domstolars verksamhet

Digitalisera ärendehanteringen

Snabba upp processer som är digitala som standard genom e-arkivering, e-portaler och hantering av juridiska ärenden.

Effektivisera rättegångar

Öka domstolars effektivitet och kapacitet och spara pengar med virtuella rättssalar och produktivitetsverktyg.

Garantera rimlighet och rättvisa

Demokratisera rättsliga förfaranden och använd dataanalys för att säkerställa skälig rättvisa.

Partner som knyter ihop allt

Produkterna som får det att hända

Microsoft Teams
Microsoft Teams
Azure Communication Services
Azure Communication Services
Azure Cognitive Services
Azure Cognitive Services
Kundtjänst
Microsoft Dynamics 365 Customer Service

Digitalisera hanteringen av lagöverträdare

Underlätta informationsflödet

Upprätthåll operativ tillsyn mellan jurisdiktioner för att få en helhetsbild av gärningsmannen.

Förbättra för interner

Minska återfallen med riktade sociala tjänster och ge tillgång till psykvård.

Modernisera frigivning och villkorlig frigivning

Automatisera behandlingen och klassificeringen på kriminalvårdsanstalter och optimera hanteringen av lagöverträdare.

Partner som knyter ihop allt

Produkterna som får det att hända

Azure Cognitive Services
Azure Cognitive Services
Microsoft Power Platform
Microsoft Power Platform
Kundtjänst
Microsoft Dynamics 365 Customer Service
Microsoft Teams
Microsoft Teams

Minska cybersäkerhetsrisker

Tillse övergripande säkerhet

Ständig heltäckande kryptering och säkerhet skyddar enheter, identiteter och appar.

Skydda data

Använd modern, molnbaserad säkerhet och en Zero Trust-metod för att säkerställa dataintegritet.

Partner som knyter ihop allt

Produkterna som får det att hända

Azure Sentinel
Azure Sentinel
Azure Active Directory
Azure Active Directory
Microsoft Defender
Microsoft Defender
Microsoft Intune
Microsoft Intune
Läs e-boken Framtiden för den allmänna säkerheten och rättvisan.

Utveckla säkerhet och rättvisa i samhällen

Innovation och utveckling

Kundberättelser

No Data Available

Kommunicera snabbare

Microsoft Teams hjälper polisen i Los Angeles att dela med sig av brottsinformation nära nog i realtid.

No Data Available

Förbättrad kommunikation

Mid + West Wales Fire and Rescue Service knyter samman platsen där något har inträffat med högkvarteret och brandbekämpningen.

No Data Available

Skydda samhället

Deltagare i sökuppdrag har bättre kontakt med varandra genom att dela bilder och kartor i realtid i Microsoft Teams.

No Data Available

Covid-19 påverkar domstolarna i grunden

När covid-19 kom övergick domstolarna i New Jersey till molnet och lyckades skapa en digital arbetsplats.

No Data Available

Förbättra säkerheten

Polisen i Storbritannien använder Microsoft 365 för att stärka datasäkerheten och flyttar sitt fokus mot medborgarnas säkerhet.

Förstärk hållbarhetsarbetet med ett digitaliserat arbetsflöde

Microsoft Teams och PowerApps hjälper Washington State Department of Fish and Wildlife att modernisera tjänster för ett mer hållbart arbetsflöde.

Produkterna som moderniserar rättvisan

Microsoft Azure

Skapa, hantera och börja använda appar på distans för att lösa utmaningar oavsett storlek.

Microsoft 365

Se till att team kan använda branschledande appar, intelligenta molntjänster och säkerhet i världsklass på distans.

Microsoft Dynamics 365

Kombinera data och information från undersökningar med löpande insikter för snabbare beslut.

Microsoft Surface

Få tillgång till hårdvara utformad för distansarbete, med Microsofts säkerhet och modern hantering.

HoloLens 2

Snabba upp utryckningspersonalens beredskap med en enhet för den mixade verkligheten som modellerar miljöer.

Microsoft Power Platform

Ta fram lösningar för den allmänna säkerheten och rättvisan för att analysera data, automatisera processer och säkra rättvisan.

Nyheter och händelser

No Data Available

Digitalt forum: Secure to the core

Ta reda på hur du kan motverka IT-brottslighet och supportverksamhet.

Hjälpa brottsbekämpande myndigheter att överleva och frodas

Teknikens roll för säkrare samhällen och poliser.

Digitalt forum: The future of public safety

Digitaliseringen möjliggör distansarbete och ökar människors förtroende.

Polisen tar fram tidsbesparande brottsappar

Poliser kan nu enkelt registrera vittnesmål om brott i ett område.

No Data Available

Ny utegångsförbudsapp ökar effektiviteten

Läs om hur en utegångsförbudsapp hjälper den lokala polisen att hantera incheckningar.