Microsoft Cloud for Financial Services

Påskynda innovationen och uppnå hållbar tillväxt.

Framtidssäkra finansiella tjänster

Microsoft Cloud for Financial Services innehåller datahanteringsfunktioner som garanterar personliga upplevelser, stärker medarbetarna, motverkar ekonomisk brottslighet och samtidigt främjar säkerhet, regelefterlevnad och samverkan.

Leverera personliga upplevelser

Designat för att driva lojalitet, tillväxt och lönsamhet med personligt anpassade kundinteraktioner och finansiella insikter.

Ge medarbetarna större möjligheter

Förbättra medarbetarnas upplevelse och stärk kundrelationerna med lösningar som förbättrar produktiviteten och arbetsflödena.

Motverka ekonomisk brottslighet

Identifiera och reagera på föränderlig brottslig verksamhet och skydda dig själv mot förluster.

Förbättra säkerheten och regelefterlevnaden

Ligg steget före sofistikerade angrepp och snabbt föränderliga regelkrav.

Översikt
Guided Tour

Funktioner

Microsoft Cloud for Financial Services

Skapa personliga upplevelser

Designat för att skapa kundlojalitet genom mer relevanta interaktioner – och djupare insikter.

Öka kundens livstidsvärde och lojalitet

Ge en heltäckande bild av kundens ekonomiska situation, inklusive beteendemässiga och demografiska data.

Effektivisera utlåningsupplevelsen från start

Ge kunderna tillgång till låneappar och självbetjäningsverktyg.

Optimera utlåningsarbetsflöden

Förbättra kommunikationen, produktiviteten och processorkestreringen i hela organisationen och förhöj samtidigt kundupplevelsen.

Anpassa och hantera interaktioner

Skräddarsy intelligenta interaktioner med hjälp av en ekonomisk vy av kunderna och interagera via den kommunikationskanal de föredrar.

Ligg steget före den föränderliga cyberbrottsligheten

Skydda din organisation, dina kunder och ditt slutresultat mot olaglig aktivitet.

Skydda ditt rykte

Skydda dina data, identifiera botangrepp och förhindra falska konton, kontoövertagningar och olaglig åtkomst vid skapandet av konton och vid inloggning.

Skydda dina försäljningstjänster

Designat för att skydda onlinetransaktioner mot bedrägeri med hjälp av avancerad adaptiv AI och för att öka intäkterna genom att minska antalet falsklarm.

Ha koll på regelkraven

Utför detaljerade regelefterlevnadsbedömningar över hela världen, få snabba expertsvar på dina frågor och håll dig uppdaterad om ändrade regelverk.

Dra nytta av expertis från säkerhets- och regelefterlevnadsproffs

Ge dina interna och externa team för riskhantering, revision, regelefterlevnad, cybersäkerhet och integritet tillgång till support från experter.

Hjälp organisationer att hantera regelefterlevnadskrav

Gör riskinventeringar, förenkla implementeringen av kontroller, håll dig uppdaterad om regelkrav och certifieringar samt rapportera till revisorer och tillsynsmyndigheter på ett enkelt sätt.

Förenkla samverkan och förena data

Bryt ner databarriärer med en branschmodell och färdiga dataanslutningar som är designade för att påskynda insikter och förbättra arbetsflöden.

Uppfyll föränderliga kundbehov

Stöd flera olika bankmodeller som bankkontor, privata kunder, företagskunder, finansiella holdingbolag samt hushåll och kommanditbolag.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"enhetlig-kundprofil","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Enhetlig kundprofil","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO1WL","content":"<p>Ge en heltäckande bild av kundens ekonomiska situation, inklusive beteendemässiga och demografiska data.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ta en guidad rundtur i Microsoft Cloud för finansiella tjänster och lär dig mer om enhetliga kundprofiler.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/financial-services/unified-customer-profile/1/1","openInNewTab":true,"title":"Följ med på en rundtur","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka kundens livstidsvärde och lojalitet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"kundintroduktion","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Kundintroduktion","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Te","content":"<p>Ge kunderna tillgång till låneappar och självbetjäningsverktyg.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ta en guidad rundtur i Microsoft Cloud för finansiella tjänster och lär dig mer om hur du introducerar nya kunder.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/financial-services/customer-onboarding/1/1","openInNewTab":true,"title":"Följ med på en rundtur","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Effektivisera utlåningsupplevelsen från start"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"samarbeteshanterare","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Samarbeteshanterare","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNX72","content":"<p>Förbättra kommunikationen, produktiviteten och processorkestreringen i hela organisationen och förhöj samtidigt kundupplevelsen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ta en guidad rundtur i Microsoft Cloud för finansiella tjänster och lär dig mer om kundsamarbete.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/financial-services/customer-collaboration/1/1","openInNewTab":true,"title":"Följ med på en rundtur","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimera utlåningsarbetsflöden"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"engagerade-bankkunder","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Engagerade bankkunder","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Tm","content":"<p>Skräddarsy intelligenta interaktioner med hjälp av en ekonomisk vy av kunderna och interagera via den kommunikationskanal de föredrar.</p>\n","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anpassa och hantera interaktioner"}],"arialabel":null,"id":"förbättrad-kund-och-medarbetarupplevelse","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLFu8?ver=0b14","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Kund- och medarbetarupplevelse","videoHref":"","content":"<p>Designat för att skapa kundlojalitet genom mer relevanta interaktioner – och djupare insikter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa personliga upplevelser"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"kontoskydd","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLAh8?ver=800b","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":7,"name":"Kontoskydd","videoHref":"","content":"<p>Skydda&nbsp;dina data,&nbsp;identifiera botangrepp&nbsp;och förhindra&nbsp;falska konton, kontoövertagningar och olaglig åtkomst&nbsp;vid skapandet av konton och vid inloggning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skydda ditt rykte"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"inköpsskydd","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLCUV?ver=a311","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":8,"name":"Inköpsskydd","videoHref":"","content":"<p>Designat för att skydda onlinetransaktioner mot bedrägeri med hjälp av avancerad adaptiv AI och för att öka intäkterna genom att minska antalet falsklarm.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skydda dina försäljningstjänster"}],"arialabel":null,"id":"förbättrat-skydd-mot-ekonomisk-brottslighet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNr?ver=5c90","imageAlt":"En person som sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator och flera bildskärmar.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":6,"name":"Motverka ekonomisk brottslighet","videoHref":"","content":"<p>Skydda din organisation, dina kunder och ditt slutresultat mot olaglig aktivitet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ligg steget före den föränderliga cyberbrottsligheten"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"riskkontroll-och-support","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLHSA?ver=008d","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Riskkontroll och support","videoHref":"","content":"<p>Ge dina interna och externa team för riskhantering, revision, regelefterlevnad, cybersäkerhet och integritet tillgång till support från experter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dra nytta av expertis från säkerhets- och regelefterlevnadsproffs"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"regelefterlevnadsbedömningar","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Regelefterlevnadsbedömningar","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWLN4b","content":"<p>Gör riskinventeringar, förenkla implementeringen av kontroller, håll dig uppdaterad om regelkrav och certifieringar samt rapportera till revisorer och tillsynsmyndigheter på ett enkelt sätt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp organisationer att hantera regelefterlevnadskrav"}],"arialabel":null,"id":"förbättrad-regelefterlevnad-integritet-och-säkerhet","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLN54?ver=f3ef","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":730,"imageWidth":1029,"itemIndex":9,"name":"Regelefterlevnad, integritet och säkerhet","videoHref":"","content":"<p>Utför detaljerade regelefterlevnadsbedömningar över hela världen, få snabba expertsvar på dina frågor och håll dig uppdaterad om ändrade regelverk.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ha koll på regelkraven"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"retailbanking-modell","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLSgO?ver=5cdd","imageAlt":"En person som sitter i en lobby och använder en bärbar dator.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Retail banking-modell","videoHref":"","content":"<p>Stöd flera olika bankmodeller som bankkontor, privata kunder, företagskunder, finansiella holdingbolag samt hushåll och kommanditbolag.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uppfyll föränderliga kundbehov"}],"arialabel":null,"id":"förbättrad-datamodell-för-bankbranschen","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLN4E?ver=acb4","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":730,"imageWidth":1095,"itemIndex":12,"name":"Branschdatamodell","videoHref":"","content":"<p>Bryt ner databarriärer med en branschmodell och färdiga dataanslutningar som är designade för att påskynda insikter och förbättra arbetsflöden.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förenkla samverkan och förena data"}],"itemsCount":13}

Microsoft Cloud for Financial Services

Kontakta din kundansvariga för att komma i gång med Microsoft Cloud for Financial Services.*

Microsoft Cloud for Financial Services** omfattar:

  • Samordnad kundprofil med en helhetsbild av data
  • Mobilverktyg för självbetjäning för rationellare introduktion av kunder
  • Ekonomiska sammanfattningar nära till hands, som skapar större engagemang
  • Automatisering av arbetsflöden och intelligenta verktyg för strukturering av processer

*Läs villkoren

 

**Microsoft Cloud for Financial Services är allmänt tillgängligt på engelska, franska (CA), nederländska, tyska, italienska och spanska, och i dessa länder: USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland, Irland, Frankrike, Italien, Mexiko, Nederländerna och Schweiz

Se hur organisationer omdefinierar finansiella tjänster

Manulife

Sätta kunderna först

Manulife använder Azures moln för att modernisera appar och få bättre stöd för nya affärsmodeller.

ABN

Med ambitionen att bli en av de bästa fjärrbankerna

ABN AMRO förbättrar sin digitala kundtjänstmodell inom alla affärsområden med nya videobaserade bankfunktioner via Microsoft Teams.

replace monday

Arbeta produktivt i en digital värld

Franklin Templeton lägger grunden för framtidens investeringsförvaltare med Microsoft 365.

Frannie Mae

Skapa en smidig och effektiv arbetsplatskultur

Fannie Mae anpassar sig till nya bestämmelser, skiftande demografi och andra förändringar genom att modernisera arbetsplatskulturen och de verktyg som understödjer den.

AXA

Utveckling med innovation och förändring

Axa implementerar intelligenta lösningar som erbjuder bättre säkerhet och samarbete, så att medarbetarna kan leverera överlägsna kundlösningar.

Läs mer om Microsofts produkter för finansiella tjänster

Azure

Omvandla kundupplevelser och optimera riskhanteringen i det tillförlitliga molnet.

Dynamics 365

Låt sälj- och marknadsavdelningen tillsammans leverera exceptionella kundupplevelser.

GitHub Enterprise

Förändra utvecklingen i grunden med appsäkerhet, arbetsflödesautomatisering och samarbete på ett helt nytt sätt.

Microsoft 365

Öka produktiviteten, förbättra samarbetet och effektivisera kommunikationen – med säkerhet i världsklass.

Microsoft Power Platform

Analysera data med Power BI, utveckla lösningar, automatisera processer och skapa virtuella agenter.

Microsoft Teams

Integrera de personer, det innehåll och de verktyg som ditt team behöver för att arbeta mer effektivt.

Upptäck användbara resurser

Få de senaste nyheterna om den nya utgåvan

Läs mer om Microsoft Cloud for Financial Services i våra sessioner on-demand från Microsoft Ignite.

Behåll flexibiliteten i ett föränderligt landskap

Läs om hur ledare inom finansbranschen påskyndar sina digitala planer för att uppfylla kundbehoven på ett bättre sätt, ge medarbetare möjligheterna till framgång och främja hållbar tillväxt.

Titta på Financial Services Digital Forum

Se ledare inom finansiella tjänster diskutera hur Microsoft Cloud for Financial Services kan göra det enklare att rationalisera processer, personanpassa kundkontakter och skapa omfattande insikter.

Visa fler resurser för finansiella tjänster

Bankväsendet

Kapitalmarknader

Försäkringsbranschen

Hållbarhet

Upptäck hur Microsoft främjar innovationer inom finansiella tjänster

Dan Latimore, Chief Research Officer på Celent intervjuar Bill Borden, Corporate VP of Worldwide Financial Services på Microsoft.

Skapa din framtid med Microsoft och Nuance

Skapa en ljusare morgondag med betrodd AI.

A person sitting in the back of a car using a tablet.

Standard Chartered blir en molncentrerad bank

Banken samarbetar med Microsoft för att snabba upp den digitala omvandlingen med en molncentrerad strategi.

Branschledare går samman för att aktivera AI på ett sätt som gynnar alla

En branschöverskridande koalition vill riva samhälls- och branschhinder genom AI-implementering.

Commonwealth Banks X15 Ventures och Microsoft ingår samarbete för att påskynda innovationstakten

Microsoft hjälper banken att ligga i framkant i Australiens finanssektor.

Håll dig uppdaterad om Microsoft Cloud for Financial Services

 

*De specifika villkoren för tilläggstjänsten Microsoft Financial Services förklarar dina och Microsofts rättigheter och skyldigheter med avseende på regelefterlevnadsstandarder för kunddata samt produktdata som inte tillhör Microsoft i anslutning till din användning av tillägget Microsoft Financial Services. De kvalificerande licensvillkoren för Microsoft 365/Office 365, Dynamics 365, Power Platform och Azure finns i produktvillkoren och Microsofts sekretesspolicy, och är en förutsättning för din användning av SKU:n för tillägget Financial Services.

Mer information om Microsofts åtaganden gällande efterlevnad inom finansiella tjänster, dataskydd och sekretess finns i vår efterlevnadsdokumentation och vårt säkerhetscenter.