No Data Available

Introduktion till Microsoft Cloud for Financial Services

Förbättra kundupplevelsen, stärk medarbetarna, modernisera systemen och hantera risker.

Framtidssäkra finansiella tjänster

Microsoft Cloud for Financial Services för samman funktioner med säkerhet i flera lager och omfattande regelefterlevnad för att leverera differentierade kundupplevelser, förbättra medarbetarnas samarbete och produktivitet, hantera risker och modernisera centrala system.

Leverera personliga upplevelser

Främja lojalitet, tillväxt och lönsamhet genom personliga kundinteraktioner.

Hantera risker

Underlätta efterlevnad och dataskydd samtidigt som du får djupare insikter.

Modernisera grundläggande system

Generera nya intäktsströmmar genom att modernisera dina viktigaste system för finansiella tjänster.

Stärk medarbetarna

Automatisera och samarbeta – med inbyggd efterlevnad och sekretess.

Översikt
Guided Tour

Funktioner

Microsoft Cloud for Financial Services

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"insikter-om-bankkunder","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Enhetlig kundprofil","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxUKe","content":"<p>För samman finansiella, beteendemässiga och demografiska data för att skapa skräddarsydda kundupplevelser med en 360-gradersvy över bankkunden och rekommenderade nästa steg.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka kundens livstidsvärde och lojalitet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"försäljning-och-service-på-distans","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWypdp?ver=5ae3","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":3,"name":"Försäljning och service på distans","videoHref":"","content":"<p>Interagera med kunder i säkra virtuella möten och etablera snabbt kontakt via kanaler som till exempel SMS och chatt, konfigurera routningsregler som säkerställer att agenter arbetar med de mest relevanta kundkontakterna och effektivisera bokningsupplevelsen genom att låta kunderna schemalägga och hantera möten online.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://microsoftbookings.azurewebsites.net/?organization=financialservices&UICulture=en-US&CallBackURL=https%3A%2F%2Fproducts.office.com/business/bookings","openInNewTab":true,"title":"Titta på en demonstrationsvideo om Microsoft Bookings"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Schemalägg möten och engagera kunder virtuellt"}],"arialabel":null,"id":"kundförvärv-och-kundengagemang","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNo?ver=8093","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Kundförvärv och kundengagemang","videoHref":"","content":"<p>Få snabbare kundtillväxt, lönsamhet och lojalitet genom mer relevanta och personliga interaktioner – och djupare kundinsikter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra upplevelsen för bankkunder"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"kundintroduktion","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Kundintroduktion","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Te","content":"<p>Effektivisera låneprocessen och förbättra kundupplevelsen – och öka lojaliteten – genom att erbjuda självbetjäningsverktyg via mobilappar och bankportaler.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Underlätta för lånekunder"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"engagerade-bankkunder","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Engagerade bankkunder","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Tm","content":"<p>Ge snabb och relevant hjälp till kunderna genom att interagera med dem i den kanal som de föredrar och med en bättre förståelse för deras behov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra kundupplevelsen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"låneförvaltare","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Låneförvaltare","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxBp8","content":"<p>Snabba upp utlåningsprocesser och minimera risken för fel genom att automatisera arbetsflöden, förbättra samarbetet och effektivisera kommunikationen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatisera utlåningsprocesser"}],"arialabel":null,"id":"bättre-introduktion-tjänster-och-support","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZj8?ver=b935","imageAlt":"En surfplatta som visar en strömlinjeformad vy över en kundkonversation och kundinformation i realtid.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"Introduktion, tjänster och support","videoHref":"","content":"<p>Förenkla kundintroduktionen, automatisera processer, främja samarbete, underlätta kommunikationen med kunder i flera kanaler och förbättra den digitala bankupplevelsen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Effektivisera affärsprocesserna"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"motverka-ekonomisk-brottslighet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrv?ver=cb3c","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Motverka ekonomisk brottslighet","videoHref":"","content":"<p>Bekämpa brottslig aktivitet, inklusive kreditkorts- och mobilbanksbedrägerier, med adaptiv AI som kontinuerligt lär sig nya mönster.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/ai/fraud-protection/","openInNewTab":true,"title":"Utforska Dynamics 365 Fraud Protection"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skydda dina kunder och din organisation"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"riskanalys","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNu?ver=0096","imageAlt":"En person som använder två skrivbordsskärmar med en 3D-rendering av data.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Riskanalys","videoHref":"","content":"<p>Förbättra modellering och rapportering, även för kredit- och marknadsrisker, och kör datamodeller snabbare och i elastisk skala med högpresterande databeräkning (HPC).</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/high-performance-computing/financial-services/","openInNewTab":true,"title":"Utforska Azure HPC"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra riskhanteringen"}],"arialabel":null,"id":"riskhantering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNr?ver=5c90","imageAlt":"En person som sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator och flera bildskärmar.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":8,"name":"Riskhantering","videoHref":"","content":"<p>Förbättra riskhanteringen med analys för att driva modellering, få djupare insikter, underlätta regulatorisk rapportering och efterlevnad och minska ekonomisk brottslighet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Minimera bankriskerna"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"modernisering-av-kärnsystem","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZje?ver=4501","imageAlt":"Servermigrering i Azure Migrate.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Modernisering av kärnsystem","videoHref":"","content":"<p>Öka innovationstakten och flexibiliteten genom att migrera centrala banksystem till molnet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Azure Migration Center.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/migration/","openInNewTab":true,"title":"Utforska Azure Migration Center"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Arbeta på ett smidigt och datadrivet sätt"}],"arialabel":null,"id":"förbättrad-operativ-företagsverksamhet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZjb?ver=d701","imageAlt":"Kom igång-skärmen i Azure Migrate. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":11,"name":"Operativ företagsverksamhet","videoHref":"","content":"<p>Använd hybrid- och multimolnstrategier för att utveckla kärnsystem som understödjer behoven i din bankverksamhet i dag.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om hybrid- och multimolnstrategier för organisationer för finansiella tjänster.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/blog/hybrid-and-multicloud-strategies-for-financial-services-organizations/","openInNewTab":true,"title":"Läs mer"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ge stöd för nya affärsmodeller"}],"itemsCount":12}

Se hur organisationer omdefinierar finansiella tjänster

No Data Available

Sätta kunderna först

Manulife använder Azures moln för att modernisera program och få bättre stöd för nya affärsmodeller.

No Data Available

Med ambitionen att bli en av de bästa fjärrbankerna

ABN AMRO förbättrar sin digitala kundtjänstmodell inom alla affärsområden med nya videobaserade bankfunktioner via Microsoft Teams.

No Data Available

Arbeta produktivt i en digital värld

Franklin Templeton lägger grunden för framtidens investeringsförvaltare med Microsoft 365.

No Data Available

Skapa en smidig och effektiv arbetsplatskultur

Fannie Mae anpassar sig till nya bestämmelser, skiftande demografi och andra förändringar genom att modernisera arbetsplatskulturen och de verktyg som understödjer den.

No Data Available

Utveckling med innovation och förändring

Axa implementerar intelligenta lösningar som erbjuder bättre säkerhet och samarbete, så att medarbetarna kan leverera överlägsna kundlösningar.

Utforska alla partnerappar och -tjänster för finansiella tjänster

Upptäck användbara resurser

En kostymklädd person som sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator.

Läs vår branschblogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och den senaste informationen från Microsofts experter på finansiella tjänster.

Rapporten Cloud Drives Digital Transformation in Financial Services.

Omvandla verksamheten med molnteknik

Läs en rapport från Frost & Sullivan om hur organisationer i finanssektorn migrerar till molnet för att driva den digitala omvandlingen.

En person som håller en kopp kaffe och använder en surfplatta.

Håll dig uppdaterad om Microsofts finansiella tjänster på Twitter

Få senaste nytt och delta i konversationen på den officiella Twitter-sidan för Microsofts globala branschgrupp.

En person som sitter i baksätet på en bil med en surfplatta.

Standard Chartered blir en molncentrerad bank

Banken samarbetar med Microsoft för att snabba upp den digitala omvandlingen med en molncentrerad strategi.

Branschledare går samman för att aktivera AI på ett sätt som gynnar alla

En branschöverskridande koalition vill riva samhälls- och branschhinder genom AI-implementering.

Commonwealth Banks X15 Ventures och Microsoft ingår samarbete för att påskynda innovationstakten

Microsoft hjälper banken att ligga i framkant i Australiens finanssektor.

Läs mer om Microsofts produkter för finansiella tjänster

Azure

Omvandla kundupplevelser och optimera riskhanteringen i det tillförlitliga molnet.

Dynamics 365

Låt sälj- och marknadsavdelningen tillsammans leverera exceptionella kundupplevelser.

GitHub Enterprise

Förändra utvecklingen i grunden med programsäkerhet, arbetsflödesautomatisering och samarbete på ett helt nytt sätt.

Microsoft 365

Öka produktiviteten, förbättra samarbetet och effektivisera kommunikationen – med säkerhet i världsklass.

Microsoft Power Platform

Analysera data med Power BI, utveckla lösningar, automatisera processer och skapa virtuella agenter.

Microsoft Teams

Integrera de personer, det innehåll och de verktyg som ditt team behöver för att arbeta mer effektivt.

Visa fler resurser för finansiella tjänster

Banksektorn

Kapitalmarknader

Försäkringsbranschen

Anmäl dig till en offentlig förhandsvisning av Microsoft Cloud for Financial Services

Håll dig uppdaterad om Microsoft Cloud for Financial Services