Vi presenterar Microsoft Cloud for Financial Services – läs mer i vår blogg.

No Data Available

Microsoft Cloud for Financial Services

Påskynda innovationen och uppnå hållbar tillväxt.

Framtidssäkra finansiella tjänster

Microsoft Cloud for Financial Services innehåller datahanteringsfunktioner som garanterar personliga upplevelser, stärker medarbetarna, motverkar ekonomisk brottslighet och samtidigt främjar säkerhet, regelefterlevnad och samverkan.

Leverera personliga upplevelser

Designat för att driva lojalitet, tillväxt och lönsamhet med personligt anpassade kundinteraktioner och finansiella insikter.

Ge medarbetarna större möjligheter

Förbättra medarbetarnas upplevelse och stärk kundrelationerna med lösningar som förbättrar produktiviteten och arbetsflödet.

Motverka ekonomisk brottslighet

Identifiera och  reagera på föränderlig brottslig verksamhet och skydda dig själv mot förluster.

Förbättra säkerheten och regelefterlevnaden

Ligg steget före sofistikerade angrepp och snabbt föränderliga regelkrav.

Översikt
Guided Tour

Funktioner

Microsoft Cloud for Financial Services

Skapa personliga upplevelser

Designat för att skapa kundlojalitet genom mer relevanta interaktioner – och djupare insikter.

Öka kundens livstidsvärde och lojalitet

Ge en heltäckande bild av kundens ekonomiska situation, inklusive beteendemässiga och demografiska data.

Effektivisera utlåningsupplevelsen från start

Ge kunderna tillgång till låneappar och självbetjäningsverktyg.

Optimera utlåningsarbetsflöden

Förbättra kommunikationen, produktiviteten och processorkestreringen i hela organisationen och förhöj samtidigt kundupplevelsen.

Anpassa och hantera interaktioner

Skräddarsy interaktioner med hjälp av en ekonomisk vy av kunderna och interagera via den kommunikationskanal de föredrar.

Ligg steget före den föränderliga cyberbrottsligheten

Skydda din organisation, dina kunder och ditt slutresultat mot olaglig aktivitet.

Skydda ditt rykte

Skydda dina data, identifiera botangrepp och förhindra falska konton, kontoövertagningar och olaglig åtkomst vid skapandet av konton och vid inloggning.

Skydda dina försäljningstjänster

Designat för att skydda onlinetransaktioner mot bedrägeri med hjälp av avancerad adaptiv AI och för att öka intäkterna genom att minska antalet falsklarm.

Ha koll på regelkraven

Utför detaljerade regelefterlevnadsbedömningar över hela världen, få snabba expertsvar på dina frågor och håll dig uppdaterad om ändrade regelverk.

Dra nytta av expertis från säkerhets- och regelefterlevnadsproffs

Ge dina interna och externa team för riskhantering, revision, regelefterlevnad, cybersäkerhet och integritet tillgång till support från experter.

Hjälp organisationer att hantera regelefterlevnadskrav

Gör riskinventeringar, förenkla implementeringen av kontroller, håll dig uppdaterad om regelkrav och certifieringar samt rapportera till revisorer och tillsynsmyndigheter på ett enkelt sätt.

Förenkla samverkan och förena data

Bryt ner databarriärer med en branschmodell och färdiga dataanslutningar som är designade för att påskynda insikter och förbättra arbetsflöden.

Uppfyll föränderliga kundbehov

Stöd flera olika bankmodeller som bankkontor, privata kunder, företagskunder, finansiella holdingbolag samt hushåll och kommanditbolag.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"enhetlig-kundprofil","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Enhetlig kundprofil","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxUKe","content":"<p>Ge en heltäckande bild av kundens ekonomiska situation, inklusive beteendemässiga och demografiska data.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka kundens livstidsvärde och lojalitet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"kundintroduktion","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Kundintroduktion","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Te","content":"<p>Ge kunderna tillgång till låneappar och självbetjäningsverktyg.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Effektivisera utlåningsupplevelsen från start"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"samarbeteshanterare","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Samarbeteshanterare","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxBp8","content":"<p>Förbättra kommunikationen, produktiviteten och processorkestreringen i hela organisationen och förhöj samtidigt kundupplevelsen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimera utlåningsarbetsflöden"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"engagerade-bankkunder","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Engagerade bankkunder","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Tm","content":"<p>Skräddarsy interaktioner med hjälp av en ekonomisk vy av kunderna och interagera via den kommunikationskanal de föredrar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anpassa och hantera interaktioner"}],"arialabel":null,"id":"förbättrad-kund-och-medarbetarupplevelse","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLFu8?ver=0b14","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Kund- och medarbetarupplevelse","videoHref":"","content":"<p>Designat för att skapa kundlojalitet genom mer relevanta interaktioner – och djupare insikter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa personliga upplevelser"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"kontoskydd","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLAh8?ver=800b","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":7,"name":"Kontoskydd","videoHref":"","content":"<p>Skydda&nbsp;dina data,&nbsp;identifiera botangrepp&nbsp;och förhindra&nbsp;falska konton, kontoövertagningar och olaglig åtkomst&nbsp;vid skapandet av konton och vid inloggning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skydda ditt rykte"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"inköpsskydd","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLCUV?ver=a311","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":8,"name":"Inköpsskydd","videoHref":"","content":"<p>Designat för att skydda onlinetransaktioner mot bedrägeri med hjälp av avancerad adaptiv AI och för att öka intäkterna genom att minska antalet falsklarm.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skydda dina försäljningstjänster"}],"arialabel":null,"id":"förbättrat-skydd-mot-ekonomisk-brottslighet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNr?ver=5c90","imageAlt":"En person som sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator och flera bildskärmar.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":6,"name":"Motverka ekonomisk brottslighet","videoHref":"","content":"<p>Skydda din organisation, dina kunder och ditt slutresultat mot olaglig aktivitet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ligg steget före den föränderliga cyberbrottsligheten"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"riskkontroll-och-support","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLHSA?ver=008d","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Riskkontroll och support","videoHref":"","content":"<p>Ge dina interna och externa team för riskhantering, revision, regelefterlevnad, cybersäkerhet och integritet tillgång till support från experter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dra nytta av expertis från säkerhets- och regelefterlevnadsproffs"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"regelefterlevnadsbedömningar","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Regelefterlevnadsbedömningar","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWLN4b","content":"<p>Gör riskinventeringar, förenkla implementeringen av kontroller, håll dig uppdaterad om regelkrav och certifieringar samt rapportera till revisorer och tillsynsmyndigheter på ett enkelt sätt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp organisationer att hantera regelefterlevnadskrav"}],"arialabel":null,"id":"förbättrad-regelefterlevnad-integritet-och-säkerhet","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLN54?ver=f3ef","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":730,"imageWidth":1029,"itemIndex":9,"name":"Regelefterlevnad, integritet och säkerhet","videoHref":"","content":"<p>Utför detaljerade regelefterlevnadsbedömningar över hela världen, få snabba expertsvar på dina frågor och håll dig uppdaterad om ändrade regelverk.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ha koll på regelkraven"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"retailbanking-modell","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLSgO?ver=5cdd","imageAlt":"En person som sitter i en lobby och använder en bärbar dator.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Retail banking-modell","videoHref":"","content":"<p>Stöd flera olika bankmodeller som bankkontor, privata kunder, företagskunder, finansiella holdingbolag samt hushåll och kommanditbolag.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uppfyll föränderliga kundbehov"}],"arialabel":null,"id":"förbättrad-datamodell-för-bankbranschen","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLN4E?ver=acb4","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":730,"imageWidth":1095,"itemIndex":12,"name":"Branschdatamodell","videoHref":"","content":"<p>Bryt ner databarriärer med en branschmodell och färdiga dataanslutningar som är designade för att påskynda insikter och förbättra arbetsflöden.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förenkla samverkan och förena data"}],"itemsCount":13}

Se hur organisationer omdefinierar finansiella tjänster

No Data Available

Sätta kunderna först

Manulife använder Azures moln för att modernisera program och få bättre stöd för nya affärsmodeller.

No Data Available

Med ambitionen att bli en av de bästa fjärrbankerna

ABN AMRO förbättrar sin digitala kundtjänstmodell inom alla affärsområden med nya videobaserade bankfunktioner via Microsoft Teams.

No Data Available

Arbeta produktivt i en digital värld

Franklin Templeton lägger grunden för framtidens investeringsförvaltare med Microsoft 365.

No Data Available

Skapa en smidig och effektiv arbetsplatskultur

Fannie Mae anpassar sig till nya bestämmelser, skiftande demografi och andra förändringar genom att modernisera arbetsplatskulturen och de verktyg som understödjer den.

No Data Available

Utveckling med innovation och förändring

Axa implementerar intelligenta lösningar som erbjuder bättre säkerhet och samarbete, så att medarbetarna kan leverera överlägsna kundlösningar.

Utforska alla partnerappar och -tjänster för finansbranschen

Upptäck användbara resurser

No Data Available

Behåll flexibiliteten i ett föränderligt landskap

Läs om hur ledare inom finansbranschen påskyndar sina digitala planer för att uppfylla kundbehoven på ett bättre sätt, ge medarbetare möjligheterna till framgång och främja hållbar tillväxt.

Rapporten Cloud Drives Digital Transformation in Financial Services.

Omvandla verksamheten med molnteknik

Läs en rapport från Frost & Sullivan om hur organisationer i finanssektorn migrerar till molnet för att driva den digitala omvandlingen.

En person som håller en kopp kaffe och använder en surfplatta.

Håll dig uppdaterad om Microsofts finansiella tjänster på Twitter

Få senaste nytt och delta i konversationen på den officiella Twitter-sidan för Microsofts globala branschgrupp.

En person som sitter i baksätet på en bil med en surfplatta.

Standard Chartered blir en molncentrerad bank

Banken samarbetar med Microsoft för att snabba upp den digitala omvandlingen med en molncentrerad strategi.

Branschledare går samman för att aktivera AI på ett sätt som gynnar alla

En branschöverskridande koalition vill riva samhälls- och branschhinder genom AI-implementering.

Commonwealth Banks X15 Ventures och Microsoft ingår samarbete för att påskynda innovationstakten

Microsoft hjälper banken att ligga i framkant i Australiens finanssektor.

Läs mer om Microsofts produkter för finansiella tjänster

Azure

Omvandla kundupplevelser och optimera riskhanteringen i det tillförlitliga molnet.

Dynamics 365

Låt sälj- och marknadsavdelningen tillsammans leverera exceptionella kundupplevelser.

GitHub Enterprise

Förändra utvecklingen i grunden med programsäkerhet, arbetsflödesautomatisering och samarbete på ett helt nytt sätt.

Microsoft 365

Öka produktiviteten, förbättra samarbetet och effektivisera kommunikationen – med säkerhet i världsklass.

Microsoft Power Platform

Analysera data med Power BI, utveckla lösningar, automatisera processer och skapa virtuella agenter.

Microsoft Teams

Integrera de personer, det innehåll och de verktyg som ditt team behöver för att arbeta mer effektivt.

Visa fler resurser för finansiella tjänster

Banksektorn

Kapitalmarknader

Försäkringsbranschen

Håll dig uppdaterad om Microsoft Cloud for Financial Services