Microsoft för offentliga finanser

Få fart på ekonomin och utveckla det ekonomiska ansvaret med lösningar för hantering av offentliga finanser.

Lösningar för offentliga finanser

Öka öppenheten och effektiviteten, och bekämpa intäktsbedrägerier, slöseri och missbruk samtidigt som du främjar den ekonomiska utvecklingen.

Förenkla uppbörden av intäkter

Gör det lättare att följa skattereglerna och förbättra säkerheten med omfattande digitala intäktstjänster.

Främja ekonomisk utveckling

Påskynda den ekonomiska återhämtningen med säkrare policyer för datadelning och samarbete mellan olika organ.

Bekämpa bidragsfusk och korruption

Förhindra bidragsfusk, slöseri och missbruk genom att hantera dataefterlevnad och korruptionsbekämpning.

Förenkla uppbörden av intäkter

Modernisera skattetjänsterna

Förbättra skattebetalarnas upplevelse och skapa förtroende med hjälp av säkrare tjänster i flera kanaler.

Öka medarbetarnas produktivitet

Underlätta samarbete mellan olika myndigheter, modernisera medarbetarnas upplevelse och öka agiliteten.

Effektivisera tullhanteringen

Underlätta regelefterlevnad och förbättra uppbörden av intäkter med automatiserade tullprocesser.

Förnya tillståndsprocesserna

Höj effektiviteten och öka uppbörden av intäkter inom licens- och tillståndshanteringen.

Partner som knyter ihop allt

Produkterna som får det att hända

Främja ekonomisk utveckling

Förbättra budgethanteringen

Ge budget- och finansfunktionerna bättre möjligheter att fördela offentliga resurser med moderna ekonomiska lösningar.

Påskynda återhämtningen genom bidrag

Snabba på återhämtningen genom ekonomiskt ansvarsfulla bidrag, stimulanshantering och ekonomiska lösningar.

Möjliggör digital upphandling

Förbättra de digitala tjänsterna genom att uppmuntra datadelning mellan organisationer och myndigheter.

Skapa värdefulla insikter

Utrusta ekonomipersonalen med myndighetsinsikter som innebär att de kan göra korrekta bedömningar av ekonomiska behov.

Partner som knyter ihop allt

Produkterna som får det att hända

Bekämpa bidragsfusk och korruption

Driv på datavisualiseringen

Upptäck avvikelser genom att skapa en tydlig bild av skattebetalarnas profiler med hjälp av visualisering och analyser av big data.

Identifiera bedrägerier och avvikelser

Förbättra bedrägeriidentifieringen med riskprofilering och uppmuntra efterlevnad i hela värdekedjan.

Säkerställ snabba och korrekta utredningar

Utför utredningsarbetet snabbare och fatta mer välgrundade beslut med hjälp av dataanalyser och insikter.

Ge revisorerna bättre förutsättningar med teknikens hjälp

Erbjud moderna lösningar för revisionshantering, inklusive verktyg för ärendehantering och virtuella möten.

Partner som knyter ihop allt

Produkterna som får det att hända

Ett whitepaper om hur datasamarbete underlättar rättvis och säker handel.

Datasamarbete underlättar rättvis och säker handel

I detta whitepaper beskrivs det akuta behovet av datasamarbete, samt hur det digitala samarbetet kan förbättras på olika sätt. Genom datasamarbete kan rutinerna mellan importörer och exportörer förenklas, vilket underlättar handel och skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Innovation och utveckling

Se hur myndigheter tänker nytt kring offentliga finanser

Förenklar deklarationen

Polens finansdepartement skapade ett digitalt verktyg som gjorde det möjligt för skattebetalarna att lämna in sina deklarationer på några minuter.

Upprätthåller servicen

Finansdepartementet i delstaten Georgia i USA kunde upprätthålla sina viktiga tjänster med lösningar för distansarbete.

Ökar engagemanget

New Zealand Trade and Enterprise ökade kundengagemanget med 400 procent med hjälp av digitala marknadsföringsverktyg.

Bekämpar säkerhetshot

Den italienska kommunen Catania skyddar offentliga uppgifter och upprätthåller servicen med molntjänster.

Automatiserar verksamhetstillstånd

Filippinernas regering förenklade tillstånds- och licensprocessen med en molnbaserad programvara.

Läs om Microsofts produkter för offentliga finanser

Microsoft Azure

Skapa, hantera och börja använda appar på distans för att lösa utmaningar oavsett storlek.

Microsoft Dynamics 365

Kombinera data om offentliga finanser med löpande insikter för snabbare beslut.

Microsoft Power Platform

Skapa lösningar för offentliga finanser om du vill analysera data, automatisera processer och erbjuda säkra tjänster.

Microsoft 365

Se till att team kan använda branschledande appar, intelligenta molntjänster och säkerhet i världsklass på distans.

Microsoft Surface

Öka produktiviteten med snabb, flexibel hårdvara som är gjord för distansarbete och skyddas med Microsofts säkerhet.

Microsoft Security

Skydda din personal, dina data och din infrastruktur med omfattande säkerhetslösningar.

Nyheter och event

  

Leder insatser för ekonomisk återhämtning

Läs om hur organ för offentliga finanser tänker nytt kring ekonomi.

De offentliga finansernas roll i den ekonomiska återhämtningen

Se hur organ för offentliga finanser kan visa vägen under återhämtningen.

Skatteomvandling för ekonomiska fördelar

Under det här webbseminariet diskuterar vi hur COVID-19 har försvårat de befintliga utmaningar som skattemyndigheter måste hantera.

Underlätta samarbete med teknikens hjälp

Se hur teknik kan underlätta samarbete inom offentliga finanser.

Identifiera och förebygg skattebedrägerier på ett bättre sätt

Läs om hur du kan bekämpa skattebedrägerier med AI.

Underlätta samarbete med effektiva ekosystem

Upptäck hur du kan skapa värde med partnerekosystem.

Finansdepartement: Drivkrafter i den digitala ekonomin

Se hur finansdepartement kan ta ledningen i den ekonomiska tillväxten.