Du har en vision. Vi kan hjälp dig att skydda den.

En marknadsledande, AI-driven och omfattande metod för säkerhet, från slutpunkt till slutpunkt, kan bota dina rädslor.

You have a vision. We can help you secure it

Skydda personal, data och infrastruktur

Skydda allt

Skydda hela organisationen genom integrerade företagssäkerhet som skapats för att fungera på alla plattformar och molnmiljöer.

Förenkla det komplexa

Prioritera rätt risker med enhetliga hanteringsverktyg som maximerar expertkunskaperna som finns i ditt företag.

Hitta vad andra missar

Ledande AI, automatisering och expertkunskap hjälper dig att snabbt upptäcka och effektivt motverka hot samt stärka din säkerhetsstatus.

Väx med framtiden

Tryggheten som en heltäckande säkerhetslösning medför betyder att ditt företag kan växa, skapa och innovera.

Aktuella säkerhetslösningar

Hitta den effektivaste lösningen för dina behov.

Få det senaste från Microsoft.

Utöka säkerheten till IoT

Mer information om hur det nya Microsoft Defender for IoT kan hjälpa dig att skydda dina Sakernas Internet-enheter och operativa tekniker, de snabbast växande vektorerna för attacker.

A person leaning over a table using a laptop and mobile phone.

Security Insider: de fem viktigaste sakerna att övervaka

När organisationer övergår till molnet, ökar angreppsytan som måste skyddas. Mer information om att minska riskerna.

2022 MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations

Microsoft 365 Defender uppvisar branschledande skydd i 2022 MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations.

A person working at their desk.

Framtiden för efterlevnad och datastyrning

Mer information omMicrosoft Purview – en heltäckande uppsättning lösningar som hjälper dig styra, skydda och hantera alla dina data.

A bird’s eye view of people walking on a sidewalk.

Läs om hur våra kunder skyddar sina verksamheter

Microsofts Security communityevenemang

Bygg på dina expertkunskaper, lär dig nya färdigheter och skapa en community vid dessa special evenemang.

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
Gartner Magic Quadrant for Access Management, Michael Kelley | Abhyuday Data | Henrique Teixeira, 17 november 2021.
Gartner Magic Quadrant för verktyg för enhetlig slutpunktshantering, Dan Wilson | Chris Silva | Tom Cipollo | 16 augusti 2021.
Gartner Magic Quadrant för informationsarkivering för företag, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 24 januari 2022.
Gartner Magic Quadrant för plattformar för slutpunktsskydd, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 5 maj 2021.


2. The Forrester Wave™: Leverantörer av identifiering och åtgärd på slutpunkt, kv2 2022, Allie Mellen, april 2022.
The Forrester Wave™: Enhetlig slutpunktshantering, kv4 2021, Andrew Hewitt och Will McKeon-White, november 2021.
Forrester New Wave™: Utökad identifiering och åtgärd (XDR), kv4 2021, Allie Mellen, oktober 2021.
The Forrester Wave™: Identitet som en tjänst (IDaaS) för företag, kv3 2021, Sean Ryan, augusti 2021.
The Forrester Wave™: Security Analytics Platforms, Q4 2020, Joseph Blankenship, Claire O'Malley, december 2020.
The Forrester Wave™: E-postsäkerhet för företag, kv2 2021 Joseph Blankenship och Claire O'Malley, maj 2021.
The Forrester Wave™: Endpoint Security Software as a Service, Q2 2021, Chris Sherman med Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, maj 2021.
The Forrester Wave™: Plattformar för säkerhet med ostrukturerade data, kv2 2021 Heidi Shey, maj 2021.
The Forrester Wave™: Cloud Security Gateways, Q2 2021, Andras Cser, maj 2021.