Riskhantering

Förbättra risk- och efterlevnadsstatus. Identifiera datarisker och hantera regelefterlevnad.

Risk management

Varför använda riskhantering?

Med inbyggd sekretesskontroll hjälper riskhantering dig att använda inbyggda appar och appar från tredje part för att upptäcka, undersöka och åtgärda skadliga och oavsiktliga aktiviteter.

Inbyggda signaler

Få insyn i användarnas aktiviteter, åtgärder och kommunikation med inbyggda signaler och förbättringar i hela den digitala resursmiljön.

Kommunikationsbredd

Få inbyggt stöd för att diskutera via meddelanden i Microsoft Teams och i andra populära plattformar som Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack och Zoom.

Uppföljningsbara insikter

Identifiera risker snabbt med inbyggda mallar för maskininlärning som är anpassade för att ge omfattande insikter om riskhantering.

Integrerade arbetsflöden

Samarbeta mellan team för att åtgärda risker och se till att undersökningar hanteras enligt gällande arbetslagstiftning.

Varför är riskhantering viktigt?

15,4 miljoner USD

Kostnad

Total genomsnittlig årskostnad för aktiviteter för att lösa interna hot.1

85 dagar

Tid

Genomsnittlig tid det tar att hindra en intern incident.1

Produkter för riskhantering

A person using a large touchscreen monitor.

Hantering av interna risker i Microsoft Purview

Upptäck, identifiera och vidta åtgärder mot möjliga risker i organisationen med hjälp av hantering av interna risker.

 

Mer information

A meeting in a conference room with 5 people.

Kommunikationsefterlevnad i Microsoft Purview

Identifiera och åtgärda snabbt överträdelser av företagets regler för uppförande som sker i företagets kommunikation. Uppmuntra till en hälsosam arbetsmiljö och möt branschspecifika efterlevnadskrav.

A person using a laptop.

eDiscovery i Microsoft Purview

Använd maskininlärning – som identifiering av nästan dubbletter, e-posttrådar, relevans, teman och smarta taggar – för att hjälpa kunder att minska och gallra stora datavolymer.

A person using a large touchscreen monitor.

Hantering av interna risker i Microsoft Purview

Upptäck, identifiera och vidta åtgärder mot möjliga risker i organisationen med hjälp av hantering av interna risker.

 

Mer information

A meeting in a conference room with 5 people.

Kommunikationsefterlevnad i Microsoft Purview

Identifiera och åtgärda snabbt överträdelser av företagets regler för uppförande som sker i företagets kommunikation. Uppmuntra till en hälsosam arbetsmiljö och möt branschspecifika efterlevnadskrav.

A person using a laptop.

eDiscovery i Microsoft Purview

Använd maskininlärning – som identifiering av nästan dubbletter, e-posttrådar, relevans, teman och smarta taggar – för att hjälpa kunder att minska och gallra stora datavolymer.

Gartners® Magic Quadrant™-rapport om informationsarkivering för företag

Microsoft har utsetts till ledare i Gartners Magic Quadrant-rapport för 2020 om arkivering av företagsinformation.2

A person working at a desk with many monitors and devices.

Kom igång med Microsoft Security

Fyll i ett formulär och begär ett samtal med mer information om Microsoft 365 eller Microsoft Azure.

1. Kostnad av interna hot 2022: Global rapport, Poneman Institute.
2. GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
Gartners Magic Quadrant-rapport om informationsarkivering för företag, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28 oktober 2020.