Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Upptäck Microsoft Copilot for Security. Skydda din organisation i maskinhastighet och stor skala med generativ AI. 

Mer information

Microsoft Defender for Cloud Apps

Modernisera sättet på vilket du gör dina appar säkra, skyddar dina data och höj säkerhetsstatusen för dina appar genom programvara som en tjänst (SaaS).

En person som använder en mobiltelefon.

Omfattande SaaS-säkerhet

Få fullständig insyn i dina SaaS-appar och hjälp till att skydda dina appar med hjälp av Defender for Cloud Apps.

Få fullständig insyn i ditt SaaS-applandskap

Utforska, kontrollera och konfigurera appar för att tillgodose att anställda använder betrodda och kompatibla tillämpningar.

Skydda data i alla dina SaaS-appar

Klassificera och skydda känslig information i vila, i bruk och vid rörelse. Ge på ett säkert sätt dina anställda åtkomst till filer i appar.

Styr hur dina appar kommunicerar med varandra

Få insikt i privilegier, behörigheter och appar med åtkomst till känsliga data på uppdrag av en annan tillämpning.

Skydda dig mot avancerade cyberattacker med hjälp av appsignaler

Skydda dig mot sofistikerade cyberattacker med appsignaler som en del av din avancerade jakt i Microsoft Defender XDR. Med scenariobaserade identifieringar kan ditt säkerhetsåtgärdscenter (SOC) jaga i hela cyberattackkedjan.

Funktioner i Defender for Cloud Apps

Instrumentpanel för molnidentifiering.

Upptäck och kontrollera användningen av skugg-IT

Mer information om att Identifiera SaaS-appar och -tjänster som din organisation använder. Hantera fler än 31 000 appar och utvärdera riskfaktorer för att tillgodose efterlevnad.

En lista över filer som lagras i molnet i Microsoft Defender XDR.

Skydda känslig information i alla appar

Förstå, klassificera och skydda känslig information i vila eller använd färdiga principer och automatiska processer för att i realtid kontrollera data som appar begär åtkomst till.

En instrumentpanel som visar öppna aviseringar, identifierade appar och användare som ska undersökas i Microsoft Defender XDR.

Skydda mot cyberhot med avancerad jakt i Microsoft Defender XDR

Upptäck ovanligt beteende i appar för att identifiera utpressningstrojaner, komprometterade användare och misstänkta aktiviteter. Analysera hur appar används och minimera risker.

En sessionsprincip skapas i Cloud App Security.

Skydda organisationen med hjälp av realtidskontroller

Använd realtidskontroller för att aktivera cyberhotskydd på din organisations åtkomstpunkter.

En instrumentpanel för säkerhetskonfiguration för Azure i Microsoft Defender XDR.

Hantera säkerhetsstatus för dina SaaS-appar

Undersök luckor i säkerhetskonfigurationen i alla dina appar som visas i Microsoft Secure Score och agera enligt rekommendationerna för Defender for Cloud Apps.

Instrumentpanel för appstyrningsaviseringar i Microsoft Defender XDR.

Få säkerhets- och principhantering med appstyrning

Appstyrning, som ingår i Defender for Cloud Apps utan extra kostnad, övervakar, styr och skyddar OAuth-aktiverade och verksamhetsspecifika appar som får åtkomst till Microsoft 365 data via Microsoft Graph API:er.

Tillbaka till flikarna

Enhetlig plattform för säkerhetsåtgärder

Försvara din digitala egendom med den enda säkerhetsplattformen(SecOps) som erbjuder fullständiga funktioner för utökad identifiering och åtgärder (XDR) och säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

Animering av startsidan för Microsoft Defender-instrumentpanelen

Enhetlig portal

Upptäck och avbryt cyberhot i nära realtid och effektivisera undersökning och åtgärder.

Tillbaka till flikar

Från CASB- till SaaS-säkerhet

Defender for Cloud Apps innehåller ytterligare funktioner som sträcker sig utanför det traditionella CASB-omfånget (Cloud Access Security Broker) för att stärka appens status och skydda mot skadliga molnappar. Uppnå holistisk täckning för dina appar genom att kombinera SaaS-hantering av säkerhetsstatus, dataförlustskydd, app-till-app-skydd och integrerat hotskydd.

Video container

Branscherkännande

Microsoft Security är en erkänd branschledare.

Omdia

I den här rapporten från Omdia hyllas Microsoft helhetsinställning till SaaS-säkerhet.1

Relaterade produkter

Skydda mot cyberhot med förstklassig säkerhet från Microsoft.

Microsoft Defender XDR

Få integrerat skydd mot cyberhot för enheter, identiteter, appar, e-post, data och arbetsbelastningar i molnet.

Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory)

Skydda din organisation med en molnlösning för identitets- och åtkomsthantering som ansluter medarbetare, kunder och partner till deras appar, enheter och data.

Microsoft Defender för molnet

Skydda dina miljöer med flera moln och hybridmoln.

Defender for Cloud Apps – dokumentation och utbildning

Infografik

Vad är SaaS-säkerhet?

Läs mer om hur Defender for Cloud Apps följer en SaaS-säkerhetsmodell.

Video

Titta på en snabb översikt

Mer information om kärnan i Defender for Cloud Apps.

Teknikcommunityn

Gå med i Defender for Cloud Apps-communityn

Communityn för Defender for Cloud Apps välkomnar alla entusiaster, kunder och IT-tekniker.

Dokumentation

Utforska de vanligaste användningsfallen för SaaS-appar

Lär dig hur du hanterar de vanligaste användningsfallen för SaaS-appar med Defender for Cloud Apps.

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

[1] Omdia, Microsoft erkänner behovet av ett mer omfattande SaaS-säkerhetserbjudande, Rik Turner, 21 oktober 2022.

Följ Microsoft