Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Microsoft Defender for Cloud Apps

Höj statusen och skydda åtkomsten till dina molnappar.
En person som använder en mobiltelefon.

Viktiga fördelar

Identifiera och bekämpa cyberhot i dina molntjänster med Defender for Cloud Apps, en CASB-tjänst (säkerhetsförmedling för molnåtkomst) som ger omfattande insyn, kontroll över dataöverföring och avancerade analyser.

Utforska och hantera dina appar

Förenkla säkerheten för molnåtkomst med inbyggd integration. Kontrollera och granska dina appar och resurser.

Styr åtkomst till appar och resurser

Identifiera skugg-IT i din organisation. Förstå och kontrollera din digitala informationsegendom.

Utvärdera efterlevnaden för dina appar

Utvärdera mot efterlevnadsstandarder, förhindra läckor och begränsa åtkomsten till reglerade data.

Funktioner

Upptäck och kontrollera användningen av skugg-IT

Identifiera molnappar och molntjänster som din organisation använder. Utvärdera risknivåer och verksamhetens beredskap samt hantera fler än 28 000 appar som utvärderas för över 90 riskfaktorer.

Skydda känslig information överallt – i molnet

Förstå, klassificera och skydda känslig information i vila eller använd färdiga principer och automatiska processer för att i realtid kontrollera data som appar begär åtkomst till.

Aktivera säkert distansarbete, med skydd mot hot

Upptäck ovanligt beteende i molnappar för att identifiera utpressningstrojaner, komprometterade användare eller obehöriga appar. Analysera hur appar används och minimera risker. 

Skydda organisationen med hjälp av realtidskontroller

Använd realtidskontroller för att aktivera hotskydd för organisationens åtkomstpunkter.

Hantera din säkerhetsstatus för molnappar

Hantera din säkerhetsstatus för molnappar Undersök luckor i säkerhetskonfigurationen genom att visa alla molnappar, och agera enligt rekommendationerna för säkerhetskonfiguration från Defender for Cloud Apps.

Få insikter om Microsoft 365-appbeteenden

Utforska appstyrning, en funktion för hantering av säkerhet och principer som övervakar, styr och skyddar OAuth-aktiverade appar som får åtkomst till Microsoft 365-data via Microsoft Graph API:er.

Tillbaka till flikar

Integrerat skydd mot hot med SIEM och XDR

Microsoft underlättar arbetet för organisationens försvarare genom att se till att rätt personer får rätt verktyg och information. Kombinera säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) och utökad identifiering och åtgärd (XDR) för att öka effektiviteten samtidigt som du skyddar din digitala egendom.

Microsoft 365 Defender

Använd inbyggda XDR-funktioner för att förhindra och upptäcka angrepp på dina Microsoft 365-arbetsbelastningar.

Microsoft Sentinel

Sammanställ säkerhetsdata och korrelera varningar från praktiskt taget alla källor med hjälp av en molnbaserad SIEM från Microsoft.

Microsoft Defender för molnet

Skydda arbetsbelastningar för flera moln och hybridmoln med hjälp av inbyggda XDR-funktioner.

Tillbaka till flikar

Microsofts strategi för CASB

Få insyn i dina molnappar och molntjänster med hjälp av avancerad analys för att identifiera och bekämpa cyberhot. Kontrollera hur data förbrukas, oavsett var de finns. Defender for Cloud Apps har inbyggda integrationer med branschledande säkerhets- och identitetslösningar, liksom många andra användbara lösningar.

Branscherkännande

Forrester

Den beställda rapporten som togs fram av Forrester Consulting undersöker besparingar och affärsfördelar med Microsoft Defender for Cloud Apps (tidigare Microsoft Cloud App Security).1

Forrester

Microsoft Defender for Cloud Apps (tidigare Microsoft Cloud App Security) har utnämnts till ledare i rapporten Forrester Wave™: Cloud Security Gateways, kv2 2021.2

Relaterade produkter

Skydda mot cyberhot med förstklassig säkerhet från Microsoft.

Microsoft 365 Defender

Få integrerat skydd mot hot för enheter, identiteter, appar, e-post, data och arbetsbelastningar i molnet.

Azure Active Directory

Skydda din organisation med en molnlösning för identitets- och åtkomsthantering som ansluter medarbetare, kunder och partner till deras appar, enheter och data.

Microsoft Defender för molnet

Skydda dina miljöer med flera moln och hybridmoln.

Defender for Cloud Apps – dokumentation och utbildning

Dokumentation

Vad är CASB?

Läs tillämpliga delar av vår tekniska dokumentation för mer information om detta viktiga verktyg för uppsnabbning av molnet.

Användningsfall

Utforska de främsta användningsfallen för CASB

Mer information om kunders största bekymmer rörande kontroll och hantering av resurser och appar.

Teknikcommunityn

Gå med i Defender for Cloud Apps-communityn

Defender for Cloud Apps-communityn välkomnar alla entusiaster, kunder och it-tekniker.

Dokumentation

Distribuera ditt koncepttest (proof of concept)

Undersök vilka alternativ som får ut mesta möjliga av Defender for Cloud Apps.

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.
  • [1] The Total Economic Impact™ (TEI) Of Microsoft Cloud App Security, en beställd studie som gjordes av Forrester Consulting, maj 2020.
  • [2] Forrester Wave™: Cloud Security Gateways, kv2 2021, Andras Cser, maj 2021.

Följ Microsoft