Microsoft Defender for Cloud Apps

Höj statusen och skydda åtkomsten till dina molnappar.

A person using a mobile phone.

Viktiga fördelar

Identifiera och bekämpa cyberhot i dina molntjänster med Defender for Cloud Apps, en CASB-tjänst (säkerhetsförmedling för molnåtkomst) som ger omfattande insyn, kontroll över dataöverföring och avancerade analyser.

Utforska och hantera dina appar

Förenkla säkerheten för molnåtkomst med inbyggd integration. Kontrollera och granska dina appar och resurser.

Styr åtkomst till appar och resurser

Identifiera skugg-IT i din organisation. Förstå och kontrollera din digitala informationsegendom.

Utvärdera efterlevnaden för dina appar

Utvärdera mot efterlevnadsstandarder, förhindra läckor och begränsa åtkomsten till reglerade data.

Funktioner

Cloud Discovery dashboard.

Upptäck och kontrollera användningen av skugg-IT

Identifiera molnappar och molntjänster som din organisation använder. Utvärdera risknivåer, verksamhetens beredskap och hantera fler än 28 000 appar som utvärderas för över 90 riskfaktorer.

A list of files stored in the cloud in Microsoft 365 Defender.

Skydda känslig information överallt – i molnet

Förstå, klassificera och skydda känslig information i vila eller använd färdiga principer och automatiska processer för att i realtid kontrollera data som appar begär åtkomst till.

A dashboard showing open alerts, discovered apps, and users to investigate in Microsoft 365 Defender.

Aktivera säkert distansarbete, med skydd mot hot

Upptäck ovanligt beteende i molnappar för att identifiera utpressningstrojaner, komprometterade användare eller obehöriga appar. Analysera hur appar används och minimera risker.

A session policy being created in Cloud App Security.

Skydda organisationen med hjälp av realtidskontroller

Använd realtidskontroller för att aktivera hotskydd för organisationens åtkomstpunkter.

 

Mer information

A security configuration dashboard for Azure in Microsoft 365 Defender.

Hantera din säkerhetsstatus för molnappar

Undersök luckor i säkerhetskonfigurationen genom att visa alla molnappar, och agera enligt rekommendationerna för säkerhetskonfiguration från Defender for Cloud Apps.

App governance alert dashboard in Microsoft 365 Defender.

Få insikter om Microsoft 365-appbeteenden

Utforska appstyrning, en funktion för hantering av säkerhet och principer som övervakar, styr och skyddar OAuth-aktiverade appar som får åtkomst till Microsoft 365-data via Microsoft Graph API:er.

Cloud Discovery dashboard.

Upptäck och kontrollera användningen av skugg-IT

Identifiera molnappar och molntjänster som din organisation använder. Utvärdera risknivåer, verksamhetens beredskap och hantera fler än 28 000 appar som utvärderas för över 90 riskfaktorer.

A list of files stored in the cloud in Microsoft 365 Defender.

Skydda känslig information överallt – i molnet

Förstå, klassificera och skydda känslig information i vila eller använd färdiga principer och automatiska processer för att i realtid kontrollera data som appar begär åtkomst till.

A dashboard showing open alerts, discovered apps, and users to investigate in Microsoft 365 Defender.

Aktivera säkert distansarbete, med skydd mot hot

Upptäck ovanligt beteende i molnappar för att identifiera utpressningstrojaner, komprometterade användare eller obehöriga appar. Analysera hur appar används och minimera risker.

A session policy being created in Cloud App Security.

Skydda organisationen med hjälp av realtidskontroller

Använd realtidskontroller för att aktivera hotskydd för organisationens åtkomstpunkter.

 

Mer information

A security configuration dashboard for Azure in Microsoft 365 Defender.

Hantera din säkerhetsstatus för molnappar

Undersök luckor i säkerhetskonfigurationen genom att visa alla molnappar, och agera enligt rekommendationerna för säkerhetskonfiguration från Defender for Cloud Apps.

App governance alert dashboard in Microsoft 365 Defender.

Få insikter om Microsoft 365-appbeteenden

Utforska appstyrning, en funktion för hantering av säkerhet och principer som övervakar, styr och skyddar OAuth-aktiverade appar som får åtkomst till Microsoft 365-data via Microsoft Graph API:er.

Integrerat hotskydd med SIEM och XDR

Microsoft underlättar arbetet för organisationens försvarare genom att se till att rätt personer får rätt verktyg och information. Kombinera säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) och utökad identifiering och åtgärd (XDR) för att öka effektiviteten samtidigt som du skyddar din digitala egendom.

 

Mer information om skydd mot hot

Microsoft 365 Defender

 

Använd inbyggda XDR-funktioner för att förhindra och upptäcka angrepp på dina Microsoft 365-arbetsbelastningar.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Microsoft 365 Defender

 

Använd inbyggda XDR-funktioner för att förhindra och upptäcka angrepp på dina Microsoft 365-arbetsbelastningar.

Microsofts strategi för CASB

Få insyn i dina molnappar och molntjänster med hjälp av avancerad analys för att identifiera och bekämpa cyberhot. Kontrollera hur data förbrukas, oavsett var de finns. Defender for Cloud Apps har inbyggda integrationer med branschledande säkerhets- och identitetslösningar, liksom många andra användbara lösningar.

Branscherkännande

Vad kunderna har att säga om Defender for Cloud Apps

Defender for Cloud Apps – dokumentation och utbildning

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

Ett enkelt cirkeldiagram visar Microsofts unika strategi för CASB-marknaden och hur kunder får hjälp med att uppnå Noll förtroende-säkerhet. Defender for Cloud Apps använder en tillämpningsmotor för att utvärdera principer i realtid. Motorn ger skydd genom att analysera signaler och använda organisationsomfattande principer och information om hot, och ser till att identiteter är verifierade och autentiserade samt att enheter är säkra. Den villkorar åtkomst till data, appar, infrastruktur och nätverk, och tillhandahåller kontinuerlig och omfattande synlighet, analys och automatisering.

1. The Total Economic Impact™ (TEI) Of Microsoft Cloud App Security, en beställd studie som gjordes av Forrester Consulting, maj 2020.
2. The Forrester Wave™: Gatewayer för molnsäkerhet, kv2 2021, Andras Cser, maj 2021.