Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Upptäck Microsoft Security Copilot: Skydda din organisation i maskinhastighet och stor skala med generativ AI. Mer information

Integrerat SIEM och XDR: Din bundsförvant mot hot

Identifiera, undersök och besvara hot mot hela din digitala egendom med snabbhet, skala och intelligens från Microsoft.

Få branschledande slutpunktsskydd – med 50 % rabatt

Under en begränsad tid kan du spara 50 procent på omfattande slutpunktssäkerhet för enheter på olika plattformar och moln. Villkor gäller.

Försvara hela din digitala egendom mot hot

Skydda din miljö med flera moln och plattformar

Skydda Azure, Amazon Web Services och Google Cloud Platform samt Windows, Mac, Linux, iOS, Android och IoT-plattformar i realtid.

Få fullständig insyn i hoten

Avslöja avancerade attacker, som mänskligt styrda utpressningstrojaner, med ML-baserad identifiering driven av global hotinformation.

Undersök och agera snabbare

Påskynda incidentsvar och avbryt intrång snabbare med en enhetlig undersökningsupplevelse och inbyggd automatisering.

Upptäck, undersök, åtgärda och försvara mot hot oavsett var de dyker upp

Vår kombinerade SIEM- och XDR-lösning gör det möjligt för SecOps-team att upptäcka, undersöka, åtgärda och försvara mot hot med en omfattande och helt integrerad uppsättning funktioner – till exempel säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM), säkerhetsdirigering, automation och åtgärd (SOAR), beteendeanalys (UEBA), utökad identifiering och åtgärd (XDR) samt global hotinformation.

En infografik som visar hur Microsoft Sentinel, Microsoft Defender för molnet och Microsoft 365 Defender skyddar din infrastruktur och dina slutanvändare.

Bli effektivare

Spara upp till 60 procent genom att använda Microsoft Security istället för flera olika lösningar.1

Integrerat skydd mot hot med SIEM och XDR

Microsoft 365 Defender-instrumentpanelen indikerar incidenter, aktiva hot och annat.

Microsoft 365 Defender

Skapa ett kraftfullt försvar genom enhetlig säkerhet och synlighet för slutpunkter, hybrididentiteter, e-post och molnappar. Microsoft 365 Defender förbättrar åtgärdseffektiviteten, förhindrar laterala rörelser och gör identitets- och åtkomsthantering enhetlig så att du kan skydda din organisation effektivare.

En undersökning i Microsoft Sentinel som omfattar flerfärgade cirklar som är sammankopplade med pilar.

Microsoft Sentinel

Upptäck intrång och avvikelser, undersök hot och åtgärda säkerhetsproblem som uppstår på dina första- och tredjeparts datakällor. Microsoft Sentinel, som är starkt integrerad med Microsoft XDR, ger mer kontext och inbyggd automation som möjliggör åtgärder genom ett klick.

En undersökning i Microsoft Defender för molnet som visar ett angrepp med en utpressningstrojan som hanteras av en människa.

Microsoft Defender för molnet

Skydda arbetsbelastningar för flera moln och hybridmoln med hjälp av inbyggda XDR-funktioner. Öka säkerheten för servrar, lagring, databaser, containrar och andra resurser. Fokusera på det viktiga genom prioriterade varningar och sömlös integration med Microsoft Sentinel, och identifiera varningar som ingår i bredare slutpunktsincidenter.

Tillbaka till flikar
En person som håller i en surfplatta som visar e-boken Three Reasons to Shift to Integrated Threat Protection.

Three Reasons to Shift to Integrated Threat Protection (Tre anledningar att byta till integrerat skydd mot hot)

Se hur du kan göra ditt säkerhetscenter mer proaktivt, effektivt och kostnadseffektivt med integrerad SIEM och XDR.

Självutvärderingsverktyg för säkerhetsfunktioners mognad

Få reda på om ditt säkerhetsåtgärdscenter är väl förberett för att identifiera, hantera och återhämta sig från hot.

En person som använder en surfplatta och en penna.

Microsoft 365 E5-, A5-, F5- och G5-kunder får rabatt på Microsoft Sentinel.

En förhandsgranskning av Microsoft Sentinel som visar tjänster, senaste resurser, navigeringsalternativ och verktyg.

Branscherkännande

Microsoft Security är en erkänd branschledare.

Nyheter om integrerat skydd mot hot

En person sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator.

The Total Economic Impact™ Of Microsoft SIEM And XDR

Se hur Microsoft SIEM och XDR minskar risken för intrång med 60 procent och tiden att besvara hot med 88 procent.6

En person som använder en skärm med pekfunktioner och håller i en mobiltelefon.

The Total Economic Impact™ of Microsoft 365 Defender

Mer information om studien som hittade 242 procent ROI över tre år, och hur SecOps sparade in 6 miljoner USD.7

En person som går genom ett datacenter

CISO Insider: Issue 2 (nummer 2)

Mer information om hur CISO:er tacklar cyberutpressning och metodtipsen de använder för att åtgärda sådana laterala attacker med minimal störning för verksamheten.

Fler resurser för skydd mot hot

Få den senaste informationen om hot

Ligg steget före avancerade och beständiga attacker med vägledning, kommentarer och insikter.

Microsoft Mechanics-video

Titta närmare på Microsoft Defender tillsammans med Rob Lefferts, CVP för Microsoft Security.

Relaterade lösningar

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

  • [1] Besparingarna baseras på offentligt tillgänglig uppskattad prissättning för andra leverantörslösningar och web direct-pris/baspris. Pris som visas för Microsoft-erbjudanden.
  • [2] Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål. Gartner är ett registrerat varumärke och tjänstmärke och Magic Gartner är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
  • [3] Gartner Magic Quadrant för säkerhetsinformation och händelsehantering, Pete Shoard | Andrew Davies | Mitchell Schneider, 10 oktober 2022.
  • [4] Forrester New Wave™: Leverantörer av utökad identifiering och åtgärd (XDR), kv4 2021, Allie Mellen, oktober 2021.
  • [5] Forrester New Wave™: Plattformar för säkerhetsanalys, kv4 2022, Allie Mellen, 14 december 2022.
  • [6] En beställd studie som gjordes av Forrester Consulting, augusti 2022.
  • [7] En beställd studie som gjordes av Forrester Consulting, april 2022.

Följ Microsoft