IoT-säkerhet

Skydda den snabbast växande attackytan i organisationen.

Kompromisslös IoT-säkerhet

Förstärk säkerheten med omfattande lösningar från Microsoft som skyddar din IoT-miljö.

Öka synligheten

Få insikt och viktigt sammanhang för alla dina IoT-tillgångar och -enheter.

Förbättra IoT-säkerhetsstatusen

Minska din attackyta med en riskprioriterad strategi.

Stoppa sofistikerade attacker

Få övertaget med inbyggd AI, automation och expertkunskap.

Snabba på incidenthanteringen

Reagera snabbare med verktyg som optimerats för ditt säkerhetscenter (SOC).

Varför IoT-säkerhet?

Attacker på IoT-infrastruktur är inte bara hypotetiska. Angripare använder dessa enheter allt mer för att undvika att bli upptäckta och iscensätta större attacker.

IoT-säkerhetsprodukter

A person leaning over a table with one hand resting on a laptop and using a mobile phone with the other.

Microsoft Defender for IoT

Få bättre insikter och stoppa komplexa attacker i flera steg mot dina IoT, OT och industriella kontrollsystem (ICS).

A person with one eye closed smiling at their desk.

Microsoft 365 Defender

Motverka och identifiera attacker mot dina identiteter, slutpunkter, appar, e-postkonton, data och molnappar med funktioner för utökad identifiering och åtgärd.

A person looking to their right, presumably having a conversation.

Microsoft Sentinel

Få översikt över hela organisationen med det molnbaserade en molnbaserad lösning för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

A person leaning over a table with one hand resting on a laptop and using a mobile phone with the other.

Microsoft Defender for IoT

Få bättre insikter och stoppa komplexa attacker i flera steg mot dina IoT, OT och industriella kontrollsystem (ICS).

A person with one eye closed smiling at their desk.

Microsoft 365 Defender

Motverka och identifiera attacker mot dina identiteter, slutpunkter, appar, e-postkonton, data och molnappar med funktioner för utökad identifiering och åtgärd.

A person looking to their right, presumably having a conversation.

Microsoft Sentinel

Få översikt över hela organisationen med det molnbaserade en molnbaserad lösning för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

Var steget före IoT- och OT-konvergensen

Se hur du skyddar ohanterade lösningar för IoT, ICS och OT i e-boken om Microsoft Defender for IoT.

Two people working in a room full of screens showing security information, graphs and maps.

Se hur kunder försvarar sig mot IoT-hot

Håll dig uppdaterad om IoT-säkerhet

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

Skydda det som kommer härnäst inom IoT-innovation. Sakernas Internet har förändrat vad som är möjligt. Men angripare exploaterar en växande attackyta. Driv innovation med starkare IoT-säkerhet.

1. Del 1. Sammanfattning, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, Ponemon Institute, november 2021, s. 1

2. Del 1. Sammanfattning, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, Ponemon Institute, november 2021, s. 2

3.Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att endast välja leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål. GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.

4. Gartner, Magic Quadrant för industriella IoT-plattformar, Alfonso Velosa, Ted Friedman, Katell Thielemann, Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, Eric Goodness, Matthew Flatley, Lloyd Jones, Kevin Quinn, 18 oktober 2021.

5. © 2021 The MITRE Corporation. Den här informationen återskapas och distribueras med tillåtelse av MITRE Corporation.