Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Lösningar för IoT-säkerhet

Skydda din IoT-miljö (Sakernas Internet), den snabbast växande cyberattackytan i din organisation.

Två personer tittar på utrustning. En av dem håller i en surfplatta.

IoT-innovation utan kompromisser

Skydda din IoT-miljö med omfattande lösningar.

Öka synligheten

Få insikt och viktigt sammanhang för alla dina IoT-tillgångar och -enheter.

Förbättra IoT-säkerhetsstatusen

Minska din attackyta med en riskprioriterad strategi.

Stoppa sofistikerade cyberattacker

Ligg steget före cyberattackerna med inbyggd AI, automation och expertkunskap.

Snabba på svar på incidenter

Reagera snabbare med verktyg som optimerats för ditt säkerhetscenter (SOC).

Hantera unika branschutmaningar

Anpassa IoT-säkerheten efter dina behov med omfattande lösningar.

Medicinsk vårdpersonal står vid ett fönster och tittar på en surfplatta

Skydda sjukvårdsinformation och vårdinrättningar

Skydda medicinska enheter som används för leveranskedjehantering, telehälsa och andra behov.

En arbetare i skyddshjälm och skyddsväst använder en walkie-talkie på en arbetsplats

Möjliggör tillverkningsinnovation på ett säkert sätt

Skydda IoT-infrastruktur inom industrin mot intrång, maximera drifttiden och förbättra säkerheten genom att snabbt identifiera tillgångslager och reagera på cyberhot.

En person i skyddshjälm och skyddsväst arbetar med en solcellspanel och tittar på en surfplatta

Skydda energiinfrastrukturen

Förbättra återhämtningskraften och försvara mot cyberattacker med omfattande säkerhet för styrsystem inom energiproduktion och energidistribution.

Argumenten för IoT-säkerhet

Cyberattacker på IoT-infrastruktur är inte bara hypotetiska. Angripare använder allt oftare de här enheterna för att undvika att bli upptäckta och iscensätta större cyberattacker.1 2 3

A diagram on how the Internet of Things has expanded what’s possible

IoT-säkerhetsprodukter

En person lutar sig över en disk och använder en bärbar dator och en mobiltelefon

Microsoft Defender for IoT

Få bättre insyn och stoppa komplexa cyberattacker i flera steg mot dina IoT-, OT- och industriella kontrollsystem (ICS).

En person blundar med ena ögat och ler

Microsoft Defender XDR

Motverka och identifiera cyberattacker mot dina identiteter, slutpunkter, appar, e-postkonton, data och molnappar med funktioner för utökad identifiering och åtgärd.

Vy uppifrån av en person som arbetar vid ett skrivbord och skriver på ett tangentbord

Microsoft Sentinel

Få en helhetsöversikt över organisationen med en molnbaserad lösning för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

Tillbaka till flikarna

Ligg steget före IoT- och OT-konvergensen

Se hur du skyddar ohanterade lösningar för IoT, ICS och driftteknik i e-boken om Microsoft Defender for IoT.

En person pratar på ett kontor med många skärmar som visar datakartor

Enhetlig plattform för säkerhetsåtgärder

Försvara din digitala egendom med den enda säkerhetsplattformen(SecOps) som erbjuder fullständiga funktioner för utökad identifiering och åtgärder (XDR) och säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

Animering av startsidan för Microsoft Defender-instrumentpanelen

Enhetlig portal

Upptäck och avbryt cyberhot i nära realtid och effektivisera undersökning och åtgärder.

Tillbaka till flikar

Branscherkännande

MITRE ATT&CK

Ledande inom MITRE ATT&CK

Microsoft är ledande inom hotidentifiering i MITRE ATT&CK för ICS-utvärdering.4

SC Awards

Bästa SCADA-säkerhetslösningen

Microsoft Defender for IoT (tidigare CyberX) utsågs till den bästa SCADA-säkerhetslösningen (supervisory control and data acquisition) på SC Awards 2020.5

Se hur kunder försvarar sig mot IoT-hot

Håll dig uppdaterad om IoT-säkerhet

Rapport

The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise

Få insikter från Ponemon Institute om de säkerhetsutmaningar som företag står inför när de trappar upp IoT- och OT-innovation.6

Rapport

Skapa motståndskraft för IoT-drift

Se hur du kan stärka ditt säkerhetsprogram med Microsoft Defender for IoT och PwC:s ramverk för motstånd.7

Webbseminarium

Identifiera och reagera snabbt på IoT-hot

Titta på det här webbinariet för att se hur du kan få bättre insyn i din IoT- och OT-infrastruktur och snabbt avslöja hot.

Forskning

Få hotinformation med Microsoft Defender for IoT

Övervaka sårbarheter proaktivt med hotinformation om IoT och OT – nu tillgängligt i Microsoft Defender for IoT.

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

  • [1] Del 1. Sammanfattning, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, Ponemon Institute, november 2021, s. 1
  • [2] Del 1. Sammanfattning, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, Ponemon Institute, november 2021, s. 2
  • [3] Del 1. Sammanfattning, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, Ponemon Institute, november 2021, s. 5.
  • [4] MITRE Engenuity ATT&CK Evaluations, Triton ICS Evaluation 2021, © 2021 The MITRE Corporation. Den här informationen återskapas och distribueras med tillåtelse av MITRE Corporation.
  • [5] CyberX Wins Coveted Trust Award at SC Awards 2020, Continuing to Receive Industry Recognition, Businesswire, March 11, 2020.
  • [6] The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, Ponemon Institute, LLC, november 2021.
  • [7] Skapa motståndskraft för IoT-drift med Microsoft Defender for IoT, © 2021 PwC.

Följ Microsoft