Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security
Vy uppifrån av en person arbetar vid ett skrivbord.

Microsoft Sentinel

Se och stoppa hot i hela företaget med intelligent säkerhetsanalys.

Microsoft utsedd till ledare inom SIEM av Gartner

Läs om hur Microsoft utsetts till ledare i Gartners Magic Quadrant-rapport för 2022 om säkerhetsinformation och händelsehantering.2

Skapa nästa generations säkerhetsfunktioner

Upptäck avancerade hot och svara beslutsamt med en enkel och kraftfull lösning för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) som drivs av molnet och AI.

Få obegränsad hastighet och skalning i molnet

Eliminera konfiguration och underhåll av säkerhetsinfrastruktur och skala elastiskt upp för att möta säkerhetsbehoven – samtidigt som du sänker kostnaderna med 48 procent jämfört med tidigare SIEM-lösningar.3

Upptäck framväxande hot

Visa en prioriterad lista med varningar och undersök incidenter med fullständig kontext med hjälp av hotinformation, maskininlärning och årtionden av Microsoft-expertis.

Snabba på incidenthanteringen

Hantera angrepp snabbare med inbyggd orkestrering och automatisering av vanliga uppgifter.

Ligg steget före angriparna

Sök proaktivt efter hot i alla dina data med kraftfulla verktyg för hotjakt och få avancerade insikter med inbyggd beteendeanalys.

Bli effektivare

Spara upp till 60 procent genom att använda heltäckande Microsoft Security istället för flera olika lösningar.1

Funktioner i Microsoft Sentinel

En innehållshubb i Microsoft Sentinel.

Samla in data i molnskala

Koppla enkelt ihop dina loggar med Microsoft Sentinel med hjälp av inbyggda dataanslutningar – för alla användare, enheter, appar och infrastruktur – lokalt och i flera moln.

En översikt i Microsoft Sentinel som visar varningar och aktiviteter på en tidslinje.

Ligg steget före hoten

Få mer sammanhangs- och beteendebaserad information för hotjakt, undersökning och åtgärder med hjälp av inbyggd analys av entitetsbeteende och maskininlärning.

Incidentundersökning i flera steg i Microsoft Sentinel.

Effektivisera undersökningen med incidentinsikter

Visualisera hela omfattningen av en attack, undersök relaterade varningar och sök i historiska data.

En lista över spelboksmallar för automation i Microsoft Sentinel.

Vidta åtgärder snabbare och spara tid genom att automatisera vanliga uppgifter

Prioritera incidenter snabbt med automationsregler och automatisera arbetsflöden med inbyggda spelböcker som ökar effektiviteten för säkerhetscentret (SOC).    

Tillbaka till flikar

Integrerat skydd mot hot med SIEM och XDR

Microsoft underlättar arbetet för organisationens försvarare genom att se till att rätt personer får rätt verktyg och information. Kombinera säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) och utökad identifiering och åtgärd (XDR) för att öka effektiviteten samtidigt som du skyddar din digitala egendom.

Startsidan i Microsoft 365 Defender som visar aktiva hot, aktiva incidenter, användare i riskzon med mera.

Microsoft 365 Defender

Använd inbyggda XDR-funktioner för att förhindra och upptäcka angrepp på dina Microsoft 365-arbetsbelastningar.

En rapport i Microsoft Sentinel om en incident med hög allvarlighetsgrad angående en körning av ett skadligt verktyg som stjäl autentiseringsuppgifter.

Microsoft Sentinel

Sammanställ säkerhetsdata och korrelera varningar från praktiskt taget alla källor med hjälp av en molnbaserad SIEM från Microsoft.

En översikt i Microsoft Defender för molnet som visar säkerhetspoäng, regelefterlevnad, arbetsbelastningsskydd, Firewall Manager, inventering och informationsskydd.

Microsoft Defender för molnet

Skydda arbetsbelastningar för flera moln och hybridmoln med hjälp av inbyggda XDR-funktioner.

Tillbaka till flikar

Modernisera ditt säkerhetscenter med Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel erbjuder en intelligent, omfattande SIEM-lösning för hotidentifiering, undersökning, åtgärder och proaktiv jakt.

Video container

Branscherkännande

Forrester-logotyp.

Total Economic Impact-studien om Microsoft Sentinel

Läs om hur Microsoft Sentinel gav en avkastning på 201 procent på tre år i den här beställda studien som gjordes av Forrester Consulting.3

KuppingerCole-analytiker

Leadership Compass Intelligent SIEM Platforms

Läs om varför Microsoft har utnämnts som ledare inom marknaden för intelligenta SIEM-plattformar.4

Gartner-logotyp.

Microsoft utnämndes till ledare Gartner® Magic Quadrant™ 2022

Microsoft har utsetts till ledare i 2022 Gartner® Magic Quadrant™ för säkerhetsinformation och händelsehantering, med placering längst upp på axeln Ability to Execute.2

Se vad våra kunder tycker

Relaterade produkter

En person som sitter vid ett skrivbord och arbetar på flera skärmar.

Azure Monitor

Samla in, analysera och vidta åtgärder för data från Azure och din lokala miljö samtidigt som du maximerar prestandan och tillgängligheten för dina program.

En person med ett stängt öga ler.

Microsoft 365 Defender

Använd inbyggda XDR-funktioner för att förhindra och upptäcka angrepp på dina Microsoft 365-arbetsbelastningar.

Två personer som arbetar tillsammans vid ett skrivbord.

Microsoft Defender Hotinformation

Skydda din organisation mot moderna angripare och hot som utpressningstrojaner.

En person som arbetar vid ett skrivbord.

Microsoft Defender för molnet

Skydda arbetsbelastningar för flera moln och hybridmoln med hjälp av inbyggda XDR-funktioner.

Dokumentation och utbildning för Microsoft Sentinel

Dokumentation

Kom igång med Microsoft Sentinel

Se och stoppa hot innan de kan orsaka skada med SIEM som omvandlats för den moderna världen.

Prissättning

Utforska prisalternativ för Microsoft Sentinel

Få en kostnadseffektiv, molnbaserad SIEM-lösning med förutsägbar fakturering och flexibla prisalternativ.

Blogg

Se de senaste Microsoft Sentinel-innovationerna

Läs om hur du skyddar företaget mot avancerade hot med intelligent säkerhetsanalys och snabbare hotidentifiering och åtgärder.

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.
  • [2]

    Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
    Gartner och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.

    Gartner Magic Quadrant för säkerhetsinformation och händelsehantering, Pete Shoard, Andrew Davies, Mitchell Schneider, 10 oktober 2022.

  • [3] The Total Economic Impact™ of Microsoft Azure Sentinel, en Forrester Total Economic Impact-studie som beställts av Microsoft i november 2020.
  • [4] Kuppinger Cole Analysts, Leadership Compass: Intelligent SIEM Platforms, Alexei Balaganski, 20 januari 2022.

Följ Microsoft