Säker åtkomst med Microsoft Entra

Upptäck familjen med identitets- och åtkomstprodukter i flera moln.

Identitet och åtkomst för en ansluten värld

Möjliggör smartare åtkomstbeslut i realtid för alla identiteter i hybridmiljöer, miljöer med flera moln, med mera.

Få säker åtkomst till alla appar och resurser

Skydda organisationen med hjälp av säker åtkomst till alla appar och resurser för alla användare.

Skydda och verifiera alla identiteter

Skydda alla identiteter på ett effektivt sätt, för medarbetare, kunder, partner, appar, enheter och arbetsbelastningar i alla miljöer.

Ge bara den åtkomst som krävs

Identifiera och ange rätt storlek på behörigheter, hantera åtkomstlivscykler och säkerställ minst privilegierad åtkomst för alla identiteter.

Förenkla upplevelsen

Hjälp användarna att vara produktiva med enkla inloggningsfunktioner, intelligent säkerhet och enhetlig administration.

Upptäck produktfamiljen Microsoft Entra

Skapa förtroende mellan personer, mikrotjänster och saker med identitets- och åtkomstprodukter i flera moln.

Hantera allt på en plats

Skydda åtkomsten till alla appar och resurser för alla användare. Verifiera och skydda alla identiteter och alla åtkomstbegäranden. Upptäck behörigheter och styr åtkomst – allt på en och samma plats – i Microsoft Entra administrationscenter.

Se vad våra kunder tycker

Säkerhet som ökar innovationen hos Hamilton Beach

Se hur Microsoft Entra och andra säkerhetslösningar från Microsoft gör det möjligt för Hamilton Beach att fokusera på framtiden helt utan oro.

Utses konstant till ledare av branschanalytiker

Håll dig informerad med nyheter om identitet och åtkomst

|

Microsoft Entra är en produktfamilj som omfattar alla identitets- och åtkomstfunktioner. I Entra-familjen ingår produkter som Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), Microsoft Entra – verifierat ID och Microsoft Entra – behörighetshantering. Microsoft Entra är en vision för identitet och åtkomst som går utöver identitets- och åtkomsthantering, med nya produktkategorier som berättigandehantering för molninfrastruktur (CIEM) och decentraliserad identitet.

Microsoft Entra är en stor familj med identitets- och åtkomstprodukter.

Azure AD ingår nu i produktfamiljen Microsoft Entra.

Kom igång

Skydda allt och skapa din framtid idag. Påbörja den kostnadsfria utvärderingsversionen.

1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att endast välja leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.

GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.

2. Gartner Magic Quadrant för åtkomsthantering, 1 november 2021, Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelley.