Microsoft Entra – verifierat ID

Verifiera en gång. Använd överallt.

A person sitting at their desk using their mobile phone to create a new credential.

Påbörja din resa mot decentraliserade identiteter

Möjliggör säkrare interaktioner med verifierat ID, en branschledande global plattform från Microsoft.

Registrera medarbetare, partner och kunder på ett snabbt sätt

Validera information digitalt med ID-verifieringsleverantörer som tillhandahåller tillförlitlig och snabb registrering via självbetjäning.

Få åtkomst till värdefulla appar och resurser

Verifiera snabbt en individs autentiseringsuppgifter och status för att tryggt bevilja lägsta behörighetsåtkomst.

Tillhandahåll tjänster för kontoåterställning via självbetjäning

Ersätt supportsamtal och säkerhetsfrågor med en smidig självbetjäningsprocess för verifiering av identiteter.

Arbeta med en Microsoft-partner

Se till att du får smidiga och verifierbara autentiseringsuppgifter som möjliggörs av Microsoft-partnerskap med ledande leverantörer av identitetsverifiering.

A child holding up a tablet to show their parent that is sitting at their desk working.

Titta på videon

Mer information om verifierat ID, en plattform med öppen standard som utformats för att hjälpa företag verifiera identitetsinformation på ett enkelt sätt och samtidigt skydda individens sekretess.

Funktioner för verifierat ID

Med verifierat ID kan du utfärda och verifiera autentiseringsuppgifter, utbildningsstatus, certifieringar och andra unika identitetsattribut på arbetsplatsen.

Enkelt att konfigurera och distribuera

Börja utfärda och godkänna verifierbara autentiseringsuppgifter på bara några minuter genom att konfigurera verifierat ID i administratörsportalen för Microsoft Entra.

Skapa och utfärda autentiseringsuppgifter

Anpassa och konfigurera verifierbara autentiseringsuppgifter för individer som använder en inbyggd mall eller egna regler och designfiler.

Verifiera autentiseringsuppgifter

Aktivera interaktioner som respekterar individers integritet. Validera en verifierad ID-autentiseringsuppgift med deras godkännande via en digital plånbok.

Inaktivera eller upphäva autentiseringsuppgifter

Återkalla eller inaktivera den aktiva verifierade statusen för en individs autentiseringsuppgifter samtidigt som du låter dem behålla de upphävda autentiseringsuppgifterna.

Hjälp användare kontrollera sina egna digitala identiteter

Verifierat ID bygger på öppna standarder, automatiserar verifieringen av autentiseringsuppgifter och möjliggör sekretesskyddade interaktioner mellan organisationer och användare.

Så använder kunder verifierat ID

​​​​​Verifierat ID är för tillfället tillgängligt kostnadsfritt.*

  • Verifiera och utfärda autentiseringsuppgifter, utbildningsstatus, certifieringar och andra unika identitetsattribut på arbetsplatsen.
  • Ge användarna möjligheten att äga och kontrollera sina digitala identiteter för att förbättra sekretessen.
  • Minska riskerna för organisationen och förenkla granskningsprocessen.
  • Ge utvecklarna ett smidigt sätt att skapa användarinriktade och serverlösa appar.

Påbörja övergången till decentraliserade identiteter genom att kostnadsfritt aktivera verifierat ID i Microsoft Entras administrationscenter. Implementera verifierat ID med en av våra partner för att snabbt registrera och börja utfärda och verifiera autentiseringsuppgifter till kunderna.

 

*Microsoft Entra – verifierat ID inkluderas i alla Azure Active Directory-prenumerationer, inklusive Azure AD Free.

Relaterade Microsoft Entra-produkter

Dokumentation och utbildning

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

Det här diagrammet illustrerar tre parter som deltar i en interaktion med verifierbara autentiseringsuppgifter. Lösningen automatiserar verifieringen av identitetsuppgifter och anspråk.

Verifieraren är en organisation som begär bevis och vid mottagande av detta verifierar att anspråken i autentiseringsuppgifterna möter kraven.

Användaren tar emot och godkänner begäran om autentiseringsuppgifter som erhålls från utfärdaren och presenterar dessa för verifieraren. Anspråken på autentiseringsuppgifterna signeras kryptografiskt med användarens privata nyckel.

Utfärdaren är en organisation som behandlar anspråk och tillhandahåller digitalt signerade autentiseringsuppgifter till användaren.

Ett ekosystem med organisationer, arbetsplatser, myndigheter, skolor, institutioner och individer som fungerar som betrodda utfärdare och verifierare för verifierbara autentiseringsuppgifter, med användare som tillhandahåller behörighet och hanterar åtkomst via sina digitala plånböcker.