Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Microsoft Priva hantering av sekretessrisker

Skydda personliga uppgifter och skapa en arbetsplats med starkt integritetsskydd.

En person analyserar data som visas på skärmen på skrivbordet.

Microsoft Security Summit

Du behöver mer än bara säkerhet för att skydda sekretessen. Se hur Microsoft Priva kan hjälpa dig.

Få en arbetsplats som är sekretessmotståndskraftig

Identifiera personliga uppgifter och viktiga sekretessrisker, automatisera riskreducering och ge medarbetare möjligheten att göra smarta beslut angående databehandling.

Identifiera kritiska sekretessrisker och konflikter

Få insyn i dina personliga uppgifter och tillhörande datasekretessrisker som uppstår från överexponering, hamstring och överföringar med automatisk dataidentifiering och korrelerade risksignaler.

Automatisera riskreducering och förhindra sekretessincidenter

Reducera sekretessrisker och förhindra sekretessincidenter på ett effektivt sätt med automatiserade principer och rekommenderade användaråtgärder.

Gör det enklare för medarbetarna att fatta smarta datahanteringsbeslut

Främja en proaktiv sekretessmiljö genom att öka medvetenheten om och ansvarstagande gentemot sekretessincidenter och risker utan att minska medarbetarnas produktivitet.

Nyckelfunktioner i Microsoft Priva hantering av sekretessrisker

En GIF visar en användare som studerar uppföljningsbara insikter i Microsoft Priva

Uppföljningsbara sekretessinsikter

Få åtkomst till din organisations sekretesstatus – hur mycket personliga uppgifter som finns i miljön, var de lagras, hur de flyttas och de sekretessrisker som identifieras.

En GIF visar ett Word-dokument i ett e-postmeddelande som markeras och en uppmaning att ange skäl till kvarhållning av dokumentet

Uppgiftsminimering

Hjälp till att identifiera oanvända personliga uppgifter, skicka e-postsammandrag till användare för att granska och ta bort föråldrade objekt samt tillhandahålla sekretessutbildning för att minska datahamstring.

En GIF visar en användare som försöker skicka personliga uppgifter till en annan användare i Teams, men meddelandet stoppas på grund av organisationsprinciper

Dataöverföring

Hjälp till att identifiera flytt av personliga uppgifter mellan anpassningsbara gränser, till exempel geografi eller avdelningar, och blockerar riskfyllda överföringar, nästan i realtid.

En GIF visar ett Word-dokument i ett e-postmeddelande som markeras och en uppmaning att ange skäl till kvarhållning av dokumentet

Överexponering av uppgifter

Hjälp till att identifiera överdriven delning av data, informera filägare om att granska och justera åtkomst samt tillhandahålla sekretessutbildning för att minska överexponeringsincidenter.

Tillbaka till flikar

Priva hantering av sekretessrisker

Originally starting from 50,20 kr now starting from 50,20 kr

50,20 kr 50,20 kr

användare/månad

(årsprenumeration, förnyas automatiskt)

  • Köp Microsoft Priva hantering av sekretessrisker för att:

  • Få insyn i personliga uppgifter i din Microsoft 365-miljö (Exchange Online, SharePoint, OneDrive för företag och Microsoft Teams) och de tillhörande sekretessriskerna.

  • Använda standardmallar för sekretesspolicy, till exempel uppgiftsminimering, överexponering av uppgifter och dataöverföringar, eller anpassa dem för att möta organisationens unika behov.

  • Få rekommenderade reparationsåtgärder för proaktivt minimering av sekretessrisker.

  • Samarbeta med informationspersonal med produktivitetssviten och bidra till beteendeförändringar. 

  • Microsoft Priva hantering av sekretessrisker är tillgängligt som tillägg för berättigade Microsoft 365- och Office 365-kunder. Mer information.

  • jhjh

Relaterade produkter

Tre arbetskamrater som diskuterar vid ett skrivbord

Priva begäranden från registrerad person

Hantera begäranden i stor skala. Automatisera dataidentifiering och konfliktidentifiering, samarbeta på ett säkert och effektivt sätt, granska och redigera filer i enhetliga vyer samt integrera med interna eller partnerskapade sekretesslösningar.

En person ser på en dator över axeln på sin arbetskamrat.

Microsoft Purview Information Protection

Skydda och hantera personliga uppgifter automatiskt, var de än lagras.

En person som har på sig hörlurar och använder en surfplatta.

Efterlevnadshanteraren i Microsoft Purview

Förenkla efterlevnad av sekretess med lagar om data- och konsumentskydd som GDPR och CCPA.

Resurser

Blogg

Microsoft Priva-bloggen

Få de senaste nyheterna om Microsoft Priva.

Video

Microsoft Mechanics-video

Mer information om Microsoft Priva-funktioner från en efterlevnads- och sekretessexpert på Microsoft.

Faktablad

Teknisk dokumentation

Läs om hur du konfigurerar och använder Microsoft Priva.

e-bok

Förespråka en människoinriktad inställning för att skapa en arbetsplats som respekterar sekretess

Mer information om att uppmuntra en kultur som respekterar sekretessen och se hur Microsoft Priva kan hjälpa till.

Kom igång

Skydda allt och skapa din framtid idag. Påbörja den kostnadsfria utvärderingsversionen.

Följ Microsoft