Microsoft Priva hantering av sekretessrisker

Skydda personliga uppgifter och skapa en arbetsplats med starkt integritetsskydd.

A person analyzing data being shown on a monitor at their desk.

Få en arbetsplats som är sekretessmotståndskraftig

Identifiera personliga uppgifter och viktiga sekretessrisker, automatisera riskreducering och ge medarbetare möjligheten att göra smarta beslut angående databehandling.

Identifiera kritiska sekretessrisker och konflikter

Få insyn i dina personliga uppgifter och tillhörande datasekretessrisker som uppstår från överexponering, hamstring och överföringar med automatisk dataidentifiering och korrelerade risksignaler.

Automatisera riskreducering och förhindra sekretessincidenter

Reducera sekretessrisker och förhindra sekretessincidenter på ett effektivt sätt med automatiserade principer och rekommenderade användaråtgärder.

Gör det enklare för medarbetarna att fatta smarta datahanteringsbeslut

Främja en proaktiv sekretessmiljö genom att öka medvetenheten om och ansvarstagande gentemot sekretessincidenter och risker utan att minska medarbetarnas produktivitet.

Nyckelfunktioner i Microsoft Priva hantering av sekretessrisker

Actionable insights in Microsoft Priva.

Uppföljningsbara sekretessinsikter

Få åtkomst till din organisations sekretesstatus – hur mycket personliga uppgifter som finns i miljön, var de lagras, hur de flyttas och de sekretessrisker som identifieras.

A policies dashboard in Microsoft 365 compliance center showing policy status, alerts, issues, templates, and other information.

Uppgiftsminimering

Hjälp till att identifiera oanvända personliga uppgifter, skicka e-postsammandrag till användare för att granska och ta bort föråldrade objekt samt tillhandahålla sekretessutbildning för att minska datahamstring.

An in-the-moment personal data transfer prevention in Teams.

Dataöverföring

Hjälp till att identifiera flytt av personliga uppgifter mellan anpassningsbara gränser, till exempel geografi eller avdelningar, och blockerar riskfyllda överföringar, nästan i realtid.

A GIF showing a Word document in an email being selected and a prompt to provide a business justification for retention of the document.

Överexponering av uppgifter

Hjälp till att identifiera överdriven delning av data, informera filägare om att granska och justera åtkomst samt tillhandahålla sekretessutbildning för att minska överexponeringsincidenter.

Actionable insights in Microsoft Priva.

Uppföljningsbara sekretessinsikter

Få åtkomst till din organisations sekretesstatus – hur mycket personliga uppgifter som finns i miljön, var de lagras, hur de flyttas och de sekretessrisker som identifieras.

A policies dashboard in Microsoft 365 compliance center showing policy status, alerts, issues, templates, and other information.

Uppgiftsminimering

Hjälp till att identifiera oanvända personliga uppgifter, skicka e-postsammandrag till användare för att granska och ta bort föråldrade objekt samt tillhandahålla sekretessutbildning för att minska datahamstring.

An in-the-moment personal data transfer prevention in Teams.

Dataöverföring

Hjälp till att identifiera flytt av personliga uppgifter mellan anpassningsbara gränser, till exempel geografi eller avdelningar, och blockerar riskfyllda överföringar, nästan i realtid.

A GIF showing a Word document in an email being selected and a prompt to provide a business justification for retention of the document.

Överexponering av uppgifter

Hjälp till att identifiera överdriven delning av data, informera filägare om att granska och justera åtkomst samt tillhandahålla sekretessutbildning för att minska överexponeringsincidenter.

Novartis ska distribuera avancerad säkerhet med Microsoft Priva

Novartis genomför en utvärderingsversion av Microsoft Priva för att förhindra överdriven datadelning och hjälpa säkerhetsteam att maximera effektivitet och minska sekretessrisker. Enligt tidiga resultat är Priva mycket effektivt inom alla mätvärden.

Novartis“Med hjälp av Microsoft Priva kan vi identifiera och förhindra kritiska sekretessrisker som uppstår vid överföring av privata data över gränser och överdriven delning. Vi ger våra medarbetare verktyg som gör att de själva kan minimera riskerna, och frigör våra it-resurser så att de kan fokusera på akuta och allvarliga risker.”


Beni Gelzer, chef för datasekretess (Schweiz), Novartis

Priva hantering av sekretessrisker

nytt pris 43,70 kr användare/månad
Pris exklusive moms.

(årsprenumeration, förnyas automatiskt)

Köp Microsoft Priva hantering av sekretessrisker för att:

  • Få insyn i personliga uppgifter i din Microsoft 365-miljö (Exchange Online, SharePoint, OneDrive för företag och Microsoft Teams) och de tillhörande sekretessriskerna.
  • Använda standardmallar för sekretesspolicy, till exempel uppgiftsminimering, överexponering av uppgifter och dataöverföringar, eller anpassa dem för att möta organisationens unika behov.
  • Få rekommenderade reparationsåtgärder för proaktivt minimering av sekretessrisker.
  • Samarbeta med informationspersonal med produktivitetssviten och bidra till beteendeförändringar. 


Microsoft Priva hantering av sekretessrisker är tillgängligt som tillägg för berättigade Microsoft 365- och Office 365-kunder. Mer information. 

Relaterade produkter

Resurser

Kom igång

Skydda allt och skapa din framtid idag. Påbörja den kostnadsfria utvärderingsversionen.