Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Microsoft Entra External ID

Anpassa och skydda åtkomsten till alla program för kunder och partner.

Framtiden för externa identiteter

Skapa säkrare, mer flexibla och personinriktade autentiseringsupplevelser i kund- och partnerprogram.

Skapa säkrare digitala relationer

Skydda kund- och partneridentiteter med stark autentisering och detaljerade åtkomstprinciper. Bibehåll förtroendet genom att skydda känsliga kunddata.

Kontrollera åtkomsträttigheter för alla externa användare

Definiera rätt åtkomstnivå, hantera identitetslivscykler och upprätta effektiva åtkomstkontroller för kunder och partner.

Skapa personinriktade upplevelser

Utforma enkla, intuitiva registrerings- och inloggningsupplevelser för kunder och partner.

Påskynda utvecklingen av säkra program

Gör det enkelt för apputvecklingsteam att bädda in identitetssäkerhet i program eller kundupplevelser.

Förhandsgranska nästa generations lösning för hantering av kundidentiteter och åtkomst

Microsoft Entra External ID för kunder finns nu i förhandsversion. Prova förhandsversionen och upplev den nya utvecklarvänliga plattformen för säkrare, tillförlitliga och anpassade autentiseringsupplevelser för dina webb- och mobilappar.

Video container

Skydda och hantera alla externa identiteter

Distribuera moderna lösningar för hantering av externa identiteter som hjälper organisationen att skydda och hantera kunders och partners identiteter.

 • För kunder

  Azure Active Directory B2C är en högskalig och kraftfull plattform för att konfigurera registrering, inloggning och profilhantering för kundinriktade appar riktade till kund. Azure AD B2C är allmänt tillgängligt i dag.

  Panelen Dela innehåll visas i ett Teams-videosamtal.

  Skydda alla identiteter med stark autentisering

  Tillämpa principer för villkorsstyrd åtkomst och multifaktorautentisering för att förhindra riskfylld åtkomst och skydda användarnas autentiseringsuppgifter.

  Utforma anpassade användarupplevelser

  Anpassa konfigurationer, komponenter och varumärke efter dina specifika krav. Förbättra appfunktionaliteten och varumärkesmedvetenheten.

  Utveckla på en tillförlitlig identitetsplattform

  Få skalbarhet och prestanda med tillförlitliga svarstider för åtkomst och autentisering oavsett trafikefterfrågan.

  Ett Teams-videosamtal där presentatören håller en presentation med namnet Q3 Sales Report.

  Utnyttja utvecklarresurser

  Med hjälp av utvecklarverktyg och exempel kan du enkelt integrera identitetsarbetsflöden i dina appar och tjänster.

  Tillbaka till flikarna
 • För partner

  Samarbeta på ett säkert sätt med alla externa partner via kontrollerad åtkomst till resurser. Den här funktionen ingår i alla Microsoft Entra ID-prenumerationer.

  Börja använda B2B Collaboration

  Dela företagets appar och tjänster med gästanvändare från andra organisationer på ett säkert sätt, samtidigt som du behåller kontrollen över dina egna företagsdata.

  Samarbeta med önskade identiteter

  Du behöver inte skapa nya identiteter. Du kan logga in på appar och tjänster med egna identiteter för företaget, skolan eller sociala media.

  Anpassa registreringsupplevelsen

  Gör så att externa användare snabbt kan börja använda organisationens resurser genom att anpassa användargränssnittet så att det matchar företagets utseende och känsla.

  Leverera registreringsflöden med självbetjäning

  Uppmuntra användare att skapa egna konton så att de snabbt och enkelt kan komma åt resurser utan en manuell registreringsprocess.

  Tillbaka till flikarna

Utforska produktfamiljen Microsoft Entra

Skydda anslutningar mellan människor, appar, resurser och enheter med produkter för multimolnsidentiteter och nätverksåtkomst.

Identitets- och åtkomsthantering

 • Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory)

  Hantera och skydda användare, appar, arbetsbelastningar och enheter.

 • Microsoft Entra ID Governance

  Skydda, övervaka och granska åtkomsten till kritiska tillgångar.

 • Microsoft Entra External ID

  Ge kunder och partner säker åtkomst till alla appar.

Nya identitetskategorier

 • Microsoft Entra – verifierat ID

  Utfärda och verifiera autentiseringsuppgifter för identiteter med öppna standarder.

 • Microsoft Entra – behörighetshantering

  Hantera identitetsbehörigheter i en multimolnsinfrastruktur.

 • Microsoft Entra Workload ID

  Hjälp appar och tjänster få åtkomst till molnresurser på ett säkert sätt.

Åtkomst till nätverk

 • Microsoft Entra internetåtkomst

  Säker åtkomst till Internet, programvara som en tjänst och Microsoft 365-applikationer.

 • Microsoft Entra privatåtkomst

  Hjälp användare att ansluta säkert till privata appar var de än befinner sig.

Dokumentation och support för Microsoft Entra External ID

Utvecklingsmiljö

Nya Developer Center

Microsoft Entra External ID stöder en uppfräschad och engagerad utvecklarcommunity med dokumentation, nedladdningsbara kodexempel och andra resurser.

Dokumentation

Dokumentation om Microsoft Entra External ID

Microsoft Entra External ID är en plattform som gör att organisationer kan skydda och hantera externa användare som kunder och partner.

Blogg

Microsoft Entra Identity Developer Blog

Utforska identitetsavsnitt om bland annat programutveckling, hantering och fallstudier om att få ut mesta möjliga av Microsofts identitetsplattform.

Vanliga frågor och svar

 • Microsoft Entra External ID är nästa generations lösning för hantering av kundidentiteter och åtkomst för alla externa identiteter. Dessa omfattar kunder, medborgare, patienter, partner, leverantörer och entreprenörer i en enda enhetlig plattform. 

  Den här förhandsversionen representerar vår utvecklarvänliga plattform som stöder kundscenarier i en Microsoft Entra ID-upplevelse. Vår enhetliga plattform använder välbekanta utvecklingsverktyg som Microsoft Authentication Library (MSAL) och välbekanta styrnings- och auktoriseringsverktyg för att förenkla och stärka kundprogram.

  Vi uppmanar utvecklare att dela feedback med vårt produktteam så att de kan finjustera den nya kundlösningen innan den blir allmänt tillgänglig i början av 2024.

  Vår aktuella partnerlösning, som erbjuds via Microsoft Entra ID som B2B Collaboration, är fortfarande allmänt tillgänglig och kan användas i full omfattning. B2B Collaboration hittar du i klientorganisationen för arbetsstyrkan i administrationsportalen för Microsoft Entra. Prova förhandsversionen

 • Azure AD B2C är vår aktuella produkt för hantering av kundidentiteter och åtkomst. Azure AD B2C fortsätter att vara en kundlösning som stöds fullt ut. Det finns inga krav om att kunderna behöver migrera vid denna tidpunkt och vi har inga planer att upphöra med vår aktuella B2C-produkt. Microsoft fortsätter att investera i Azure AD B2C-produkten.

  Prova gärna nästa generations plattform, Microsoft Entra External ID, och ge oss feedback när du delar dina prioriteringar. Kom igång med Azure AD B2C

 • B2B Collaboration är fortfarande allmänt tillgängligt. B2B Collaboration finns på samma plats i klientorganisationen för arbetsstyrkan i administrationsportalen för Microsoft Entra. Kom igång med Microsoft Entra ID

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

Följ Microsoft