Industriell och kritisk infrastruktursäkerhet

Få insyn i och kontroll över din industriella IoT-miljö.

Two industrial workers wearing uniforms and hard hats looking at a tablet.

Se till att ligga steget före industriella IoT-cyberhot

Skydda en växande attackyta med omfattande lösningar från Microsoft.

Öka synligheten

Få insikter och viktigt sammanhang om alla dina industriella styrsystem (ICS) och den operativa tekniken (OT).

Förbättra IoT-säkerhetsstatusen

Minska din attackyta med en riskprioriterad strategi.

Stoppa sofistikerade attacker

Få övertaget med inbyggd AI, automation och expertkunskap som stöds av proprietär hotinformation om hot och aktörer inom IoT/OT.

Snabba på incidenthanteringen

Reagera snabbare med verktyg som optimerats för ditt säkerhetscenter (SOC).

Vikten av ICS- och OT-säkerhet

Attacker på industriell IoT är inte bara hypotetiska. ICS- och OT-enheter utsätts i allt högre grad för risker från hotaktörer som försöker undvika upptäckt.

Industriella IoT-säkerhetsprodukter

A person leaning over a table using a mobile phone and laptop.

Microsoft Defender for IoT

Få bättre insikter och stoppa komplexa attacker i flera steg mot industriell IoT, OT och ICS.

A disabled person smiling and using a laptop.

Microsoft 365 Defender

Motverka och identifiera attacker mot dina identiteter, slutpunkter, appar, e-postkonton, data och molnappar med funktioner för utökad identifiering och åtgärd.

A person looking to their right and having a conversation.

Microsoft Sentinel

Få översikt över hela organisationen med en molnbaserad lösning för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

A person leaning over a table using a mobile phone and laptop.

Microsoft Defender for IoT

Få bättre insikter och stoppa komplexa attacker i flera steg mot industriell IoT, OT och ICS.

A disabled person smiling and using a laptop.

Microsoft 365 Defender

Motverka och identifiera attacker mot dina identiteter, slutpunkter, appar, e-postkonton, data och molnappar med funktioner för utökad identifiering och åtgärd.

A person looking to their right and having a conversation.

Microsoft Sentinel

Få översikt över hela organisationen med en molnbaserad lösning för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

Var steget före IoT- och OT-konvergensen

Se hur du skyddar ohanterade lösningar för IoT, ICS och OT i e-boken om Microsoft Defender for IoT.

A warehouse with workers walking.

Se hur kunder försvarar sig mot IoT-hot

Håll dig uppdaterad om industriell IoT-säkerhet

Utforska relaterade lösningar

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

Enligt The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, en rapport utförd av Ponemon Institute, förlitar organisationer sig alltmer på industriella IoT-enheter för att optimera driften och öka tillväxten. Men det finns spänningar mellan strategiska mål och säkerhetsriskerna med dessa enheter, som i många fall är ohanterade enheter. Säkerhetslösningar som är utformade för att ge bättre insikter och hotidentifiering för ICS- och OT-enheter bidrar till att möjliggöra innovation och företagsomvandling.

  1. Del 1. Sammanfattning, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, Ponemon Institute, november 2021, s. 1
  2. Del 1. Sammanfattning, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, Ponemon Institute, november 2021, s. 2
  3. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål. GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
  4. Gartner, Magic Quadrant för industriella IoT-plattformar, Alfonso Velosa, Ted Friedman, Katell Thielemann, Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, Eric Goodness, Matthew Flatley, Lloyd Jones, Kevin Quinn, 18 oktober 2021.
  5. © 2021 The MITRE Corporation. Den här informationen återskapas och distribueras med tillåtelse av MITRE Corporation.