Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Industriell och kritisk infrastruktursäkerhet

Få insyn i och kontroll över din IoT-miljö (Industrial Sakernas Internet).

Två industriarbetare som bär arbetskläder och skyddshjälmar tittar på en surfplatta.

Se till att ligga steget före industriella IoT-cyberhot

Skydda en växande cyberattackyta med omfattande lösningar från Microsoft.

Öka synligheten

Få insikter och viktigt sammanhang om alla dina industriella styrsystem (ICS) och den operativa tekniken (OT).

Förbättra IoT-säkerhetsstatusen

Minska din cyberattackyta med en riskprioriterad strategi.

Stoppa sofistikerade attacker

Få övertaget med inbyggd AI, automatisering och expertkunskaper som stöds av proprietär cyberhotinformation om hot och aktörer inom IoT/OT.

Snabba på incidenthanteringen

Reagera snabbare med verktyg som optimerats för ditt säkerhetscenter (SOC).

Hantera unika branschutmaningar

Anpassa IoT-säkerheten efter dina behov med omfattande lösningar.

Medicinsk vårdpersonal står vid ett fönster och tittar på en surfplatta

Skydda sjukvårdsinformation och vårdinrättningar

Skydda medicinska enheter som används för leveranskedjehantering, telehälsa och andra behov. 

En arbetare i skyddshjälm och skyddsväst använder en walkie-talkie på en arbetsplats

Möjliggör tillverkningsinnovation på ett säkert sätt

Skydda IoT-infrastruktur inom industrin mot intrång, maximera drifttiden och förbättra säkerheten genom att snabbt identifiera tillgångslager och reagera på cyberhot.

En person i skyddshjälm och skyddsväst arbetar med en solcellspanel och tittar på en surfplatta

Skydda energiinfrastrukturen

Förbättra återhämtningskraften och försvara mot cyberattacker med omfattande säkerhet för styrsystem inom energiproduktion och energidistribution.

Vikten av ICS- och OT-säkerhet

Cyberattacker på industriell IoT är inte bara hypotetiska. ICS- och OT-enheter utsätts i allt högre grad för risker från dåliga aktörer som försöker undvika upptäckt..1 2 3

A diagram explaining that connected industrial IoT enables growth and innovation but threat actors are exploiting this growing attack surface which calls for a need to accelerate business transformation with industrial IoT security.

Industriella IoT-säkerhetsprodukter

En person lutar sig över ett bord och använder en bärbar dator och en mobiltelefon.

Microsoft Defender for IoT

Få bättre insikter och stoppa komplexa flerstegscyberattacker som riktas mot industriell IoT, OT och ICS.

En handikappad person ler och använder en bärbar dator.

Microsoft Defender XDR

Motverka och identifiera cyberattacker mot dina identiteter, slutpunkter, appar, e-postkonton, data och molnappar med funktioner för utökad identifiering och åtgärd.

En person sitter vid ett bord och använder en bärbar dator

Microsoft Sentinel

Få översikt över hela organisationen med en molnbaserad lösning för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

Tillbaka till flikar

Var steget före IoT- och OT-konvergensen

Se hur du skyddar ohanterade lösningar för IoT, ICS och OT i e-boken om Microsoft Defender for IoT.

Ett lager med gående arbetare.

Enhetlig plattform för säkerhetsåtgärder

Försvara din digitala egendom med den enda säkerhetsplattformen(SecOps) som erbjuder fullständiga funktioner för utökad identifiering och åtgärder (XDR) och säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

Animering av startsidan för Microsoft Defender-instrumentpanelen

Enhetlig portal

Upptäck och avbryt cyberhot i nära realtid och effektivisera undersökning och åtgärder.

Tillbaka till flikar
MITRE ATT&CK

Ledare inom MITRE ATT&CK

Microsoft utses till ledare inom hotidentifiering i MITRE ATT&CK för ICS-utvärdering.4

SC Awards

Bästa SCADA-säkerhetslösningen

Microsofts Defender for IoT (tidigare CyberX) utsågs till den bästa SCADA-säkerhetslösningen (supervisory control and data acquisition) på SC Awards 2020.5

Se hur kunder försvarar sig mot IoT-hot

Håll dig uppdaterad om industriell IoT-säkerhet

Rapport

Statusen för IoT-/OT-cybersäkerhet i företaget

Få insikter från Ponemon Institute om de säkerhetsutmaningar som företag står inför när de trappar upp industriell IoT- och OT-innovation.6

Rapport

Skapa motståndskraft för IoT-drift

Se hur du kan stärka ditt säkerhetsprogram med Microsoft Defender for IoT och PwC:s ramverk för motstånd.7

Webbseminarium

Identifiera och reagera snabbt på IoT-hot

Utforska hur du får bättre insikt i din industriella och kritiska infrastruktur för att snabbt avslöja cyberhot i detta webbinarium.

Forskning

Få hotinformation med Microsoft Defender for IoT

Övervaka sårbarheter proaktivt med cyberhotinformation som anpassats för IoT och OT – nu tillgängligt i Microsoft Defender for IoT.

Utforska relaterade lösningar

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

  • [1] Del 1. Sammanfattning, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, Ponemon Institute, november 2021, s. 1
  • [2] Del 1. Sammanfattning, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, Ponemon Institute, november 2021, s. 2
  • [3] Del 1. Sammanfattning, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, Ponemon Institute, november 2021, s. 5.
  • [4] MITRE Engenuity ATT&CK Evaluations, Triton ICS Evaluation 2021, © 2021 The MITRE Corporation. Den här informationen återskapas och distribueras med tillåtelse av MITRE Corporation.
  • [5] ”CyberX Wins Coveted Trust Award at SC Awards 2020, Continuing to Receive Industry Recognition,” Businesswire, March 11, 2020. 
  • [6] The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, Ponemon Institute, LLC, november 2021.
  • [7] Skapa motståndskraft för IoT-drift med Microsoft Defender for IoT, © 2021 PwC.

Följ Microsoft