No Data Available

Vårdbetalare och försäkringsgivare

Upptäck hur vårdbetalande organisationer gestaltar om vården. Främja kvalitetsförbättringar inom vården med omvälvande teknik som höjer medlemmens upplevelse, förbättrar vårdresultatet och sänker kostnaderna i en säker och regelefterlevande miljö.

Tänk nytt kring hur ni hanterar utmaningar inom vården

Ge vårdorganisationer i alla storlekar möjlighet att tänka nytt kring hur de sammanför människor, processer och hälsodatainsikter för att förbättra vården. Upptäck lösningar för vårdbetalande och försäkringsbolag som gör att de kan erbjuda personanpassad vård, stärka vårdteam och förbättra operativa resultat i en säker och regelefterlevande miljö.


Läs om vad Microsoft gör för vårdbetalare

Se hur betalarorganisationer använder Microsofts lösningar för hälso- och sjukvård

No Data Available

Healthcare AI förbättrar medlemsupplevelsen

24/7 virtuell assistent ger medlemmarna snabb och enkel tillgång till försäkringsförmåner.

Synkronisera teamen med pulsen i sjukhusverksamheten

Datainsikter i realtid minskar patientinläggningen i sjukhussängar med 57 %.

Minskade kostnader och ökad säkerhet för distansmedarbetare

Standardiserade alternativ för personalrörlighet sänkte kostnaderna med hundratusentals dollar och eliminerade tredjepartsapplikationer.

Mindre tid på IT, mer tillgänglighet till affärsdata i realtid

Skapa effektivare rapporterings-och beslutsprocesser för att sköta hela driften från ett enda center.