Starka medborgare. Starka samhällen. Starka myndigheter.

Främja medborgarnas välbefinnande, påverka samhället i positiv riktning och förbättra era tjänster med e-förvaltningslösningar i molnet.

Klara ditt uppdrag och tjäna medborgarna bättre

Förbättra myndighetens samarbete, insyn och hållbarhet genom att använda säkrare och mer kompatibla verktyg.


Se hur myndigheterna skapar innovationer på nya sätt för att klara sitt uppdrag och tjäna medborgarna bättre

  

No Data Available

Corona

Jämka affärsprocesserna för att skapa innovation, förbättra insikter och samarbete samt tjäna invånarna bättre.

No Data Available

Los Angeles

Minska tiden och resurserna som krävs med upp till 50 procent genom digital stad-assistenter.

No Data Available

Missouris naturvårdsdepartement

Ge 18 000 medarbetare bättre kapacitet att bevara fisken, skogen och djurlivet.

No Data Available

Hälsodepartementet på folkhälsoministeriet i Thailand

Identifiera folkhälsorisker och områden där sjukdomar grasserar samt minska risken för epidemier.


Främja medborgarnas välbefinnande och förbättra era tjänster med e-förvaltningslösningar