Vårdgivare

Upptäck hur vårdgivarorganisationer utvecklar vårdtekniken och strukturerar om sin verksamhet för att anpassa patientupplevelsen, göra data interoperabla snabbare, stärka vårdteamen och förbättra vårdresultaten.

Tänk nytt kring hur ni hanterar utmaningar inom vården

Ge vårdorganisationer i alla storlekar möjlighet att tänka nytt kring hur de sammanför människor, processer och hälsodatainsikter för att förbättra vården. Upptäck lösningar för vårdgivare för att möjliggöra mer personlig vård, stärka vårdteamen och förbättra resultatet i en säker och regelefterlevande miljö.


Läs om hur Microsoft kan stötta leverantörer

Se hur vårdgivarna använder Microsofts vårdlösningar

No Data Available

Minska oönskade händelser med datainsikter

Tillämpad maskininlärning och klinisk analys minskade negativa intensivvårdshändelser med 44 %.

No Data Available

Samla in patientinsikter för att förbättra patientvården

Anpassad kundservice skapar en personlig patientupplevelse och ökar konverteringsgraden för samtal till bokning med 42 %.

No Data Available

Leverera en 360-gradersöversikt för att tillgodose patienternas behov och välbefinnande

Affärsapplikationer ger medarbetarna verktyg för att optimera patientvården och minska kostnaderna.

No Data Available

Hjälpa australiensare att leva längre, friskare liv

Holistisk patientinformation stöttar Bupa-personal i att ge en personlig upplevelse och skapa bättre resultat.

Rätt vård, på rätt plats, i rätt tid

CHFT ger patienterna större valfrihet och bättre vård med virtuella besök.

Reagera på akuta hälsotillstånd och rädda liv

St. Lukes intensivvårdsläkare använder Microsoft Teams för att skapa COVID-19-rutiner, rädda liv och förkorta rehabiliteringstiden.