A pharmaceutical employee wearing PPE looking at a vial of liquid.

Biovetenskap

Läs om hur Microsoft Cloud hjälper organisationer inom biovetenskap att effektivisera forskning och utveckling, bli mer agilt operativa och skapa mer motståndskraftiga försörjningskedjor.

Snabbare innovation inom biovetenskapen

Skapa en mer hållbar framtid och förnya din organisation genom att främja innovation, stärka personalen digitalt och öka tillverkningens effektivitet genom marknadsföring.

Sätt fart på FoU-innovationen

Undanröj hindren för ny produktutveckling genom att modernisera systemprocesser för upptäckt, utveckling och kvalitet.

Gör driften smidigare

Uppnå nya nivåer av agilitet, säkerhet och produktivitet med IoT, AI/maskininlärning och molnbaserad databehandling.

Skapa motståndskraftiga försörjningskedjor

Få insyn i hela försörjningskedjan genom automatisering och förbättrad spårning av tillgångar.

Öka det kommersiella engagemanget hos nästa generation

Utrusta teamen med bättre verktyg för kundengagemang, både virtuellt och personligt.

Förbättra patientens och vårdgivarens upplevelse

Säkerställ säkra, tillgängliga och kvalitativa upplevelser under hela vårdresan.

Vad skiljer Microsoft Cloud från andra lösningar?

Översikt
Guided Tour

Startsida för rundtur

Klinisk prövning och genomförande

Uppnå kliniska framsteg snabbare

Öka produktiviteten och modernisera FoU-processerna

Utveckla produkter snabbare genom att utnyttja AI/maskininlärning och högpresterande databehandling, för att på så sätt underlätta innovation och förnya hantering och utveckling av produktlivscykeln.

Uppnå kliniska framsteg snabbare

Uppnå fler framsteg i forskningen genom att analysera Omics-data och omvandla dina upptäckter till nya protokoll för precisionsmedicin.

Skapa framtidens agila fabrik

Effektivisera fabriksdriften och skala upp verksamheten för nya behandlingsmetoder genom att distribuera molnteknik som ökar produktiviteten och minskar driftstoppen.

Sammanför personer, produkter och processer

Få bättre insyn i hela försörjningskedjans status och stöd produktivitetsmålen genom att skapa mer komplexa produkter med ökad automatisering.

Optimera tillverkningsprocesser med AI

Förbättra produktionseffektiviteten och minska driftstoppen – utan behov av datavetare – med hjälp av AI-driven automatisering.

Stärk GxP-efterlevnaden och åtgärderna

Använd big data och smarta analyser för att bättre möta lagstiftningskontrollen inom processer och dataintegritet.

Förbättra motståndskraften och minimera avbrotten i försörjningskedjan

Koppla ihop interna och externa försörjningskedjor, partner och marknadsdata för att optimera planeringen och insynen i lagret.

Bygg in mer förutsägbarhet i verksamheten

Samordna data från olika system i din försörjningskedja, så att du kan förutse kundernas efterfrågan och alltid leverera produkter i tid med produktionsplanering i nära nog realtid.

Bättre prognoser och lagerplanering

Använd AI för att automatisera och förbättra effektueringen med regelbaserad orkestrering.

Integrera för större agilitet

Identifiera och anslut till hållbarhetsdata om du vill kunna mäta gentemot målen, minska slöseriet, få fram intelligenta insikter och därmed vidta mer effektiva åtgärder.

Ge personalen bättre digitala möjligheter med smarta lösningar

Ge nästa generations medarbetare bättre förutsättningar genom att utrusta dem med de färdigheter och verktyg de behöver för att kunna hålla jämna steg med de snabba och komplexa förändringarna inom digital kommunikation.

Öka kundengagemanget och vinstmarginalerna genom att effektivisera försäljning och service

Hjälp säljarna hålla jämna steg med företagets komplexa produkt- och serviceportfölj.

Få överblick över produkter och tjänster

Gör det möjligt för teamen att överträffa serviceförväntningarna genom att förutse, identifiera och lösa problem innan kunderna ens märkt dem.

Ge det möjligt för människor och team att arbeta produktivt var de än befinner sig

Koppla samman medarbetare i frontlinjen, de som arbetar på kontoret, partner och kunder med de säkra verktyg de behöver för att kunna samarbeta och hantera information vid hybridarbete.

Förbättra kommunikationen mellan vårdgivare och patient

Ge stöd till personligt engagemang, utbildning och efterlevnad samt skapa verklig effekt genom att hjälpa dina marknadsförare, säljare och servicehandläggare att förstå kunden och samtidigt engagera sig på distans och digitalt i olika kanaler.

Vidta meningsfulla åtgärder

Samordna transaktionella, beteendemässiga och demografiska data för att skapa en AI-baserad helhetsbild av dina patienter.

Bättre stöd till läkare inom patientvården

Utnyttja AI-baserade kommunikations- och engagemangsplattformar.

Förstå patientens färd

Få en komplett bild av patienten från olika datauppsättningar, så att du kan förutse potentiella avbokningar och förbättra betalningsgodkännandet av behandlingar där så behövs.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Klinisk prövning och genomförande","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsM?ver=93d0","imageAlt":"En hand klädd med medicinsk handske som interagerar med diagram på en bärbar dator. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":2,"name":"Klinisk prövning och genomförande","videoHref":"","content":"<p>Uppnå fler framsteg i forskningen genom att analysera Omics-data och omvandla dina upptäckter till nya protokoll för precisionsmedicin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om högpresterande databehandling för hälso- och sjukvården och biovetenskap.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182917&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uppnå kliniska framsteg snabbare"}],"arialabel":null,"id":"Digital FoU-innovation","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsJ?ver=245d","imageAlt":"Sjukvårdspersonal med skyddsglasögon som arbetar med en handhållen enhet. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":1,"name":"Digital FoU-innovation","videoHref":"","content":"<p>Utveckla produkter snabbare genom att utnyttja AI/maskininlärning och högpresterande databehandling, för att på så sätt underlätta innovation och förnya hantering och utveckling av produktlivscykeln.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka produktiviteten och modernisera FoU-processerna "},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Överblick över verksamheten","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsV?ver=507e","imageAlt":"Tre personer som trängs runt en surfplatta med diagram. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":4,"name":"Överblick över verksamheten","videoHref":"","content":"<p>Få bättre insyn i hela försörjningskedjans status och stöd produktivitetsmålen genom att skapa mer komplexa produkter med ökad automatisering.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Dynamics 365 för hälso- och sjukvården.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2183026&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sammanför personer, produkter och processer"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Produktionsverksamhet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbMW?ver=694f","imageAlt":"En person som bär HoloLens 2 och som arbetar på en stor maskin. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":5,"name":"Produktionsverksamhet","videoHref":"","content":"<p>Förbättra produktionseffektiviteten och minska driftstoppen – utan behov av datavetare – med hjälp av AI-driven automatisering.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om hur teknik stöttar tillverkare av läkemedelsutrustning.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182847&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimera tillverkningsprocesser med AI"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Efterlevnads- och regleringsprocesser","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbN1?ver=7d26","imageAlt":"Händer som skriver på en bärbar dator. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":6,"name":"Efterlevnads- och regleringsprocesser","videoHref":"","content":"<p>Använd big data och smarta analyser för att bättre möta lagstiftningskontrollen inom processer och dataintegritet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om GxP-efterlevnad.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182918&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stärk GxP-efterlevnaden och åtgärderna"}],"arialabel":null,"id":"Effektivisera fabriksdriften","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsS?ver=d530","imageAlt":"En person med skyddsglasögon som arbetar med en maskin. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":3,"name":"Effektivisera fabriksdriften","videoHref":"","content":"<p>Effektivisera fabriksdriften och skala upp verksamheten för nya behandlingsmetoder genom att distribuera molnteknik som ökar produktiviteten och minskar driftstoppen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa framtidens agila fabrik"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Överblick över försörjningskedjan","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQivr?ver=02e5","imageAlt":"En person med ansiktsmask och öronskydd som bedömer en stapel med artiklar. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":8,"name":"Överblick över försörjningskedjan","videoHref":"","content":"<p>Samordna data från olika system i din försörjningskedja, så att du kan förutse kundernas efterfrågan och alltid leverera produkter i tid med produktionsplanering i nära nog realtid.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om hur molnet driver på digitaliseringen i tillverkningsindustrin.","href":"https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdchjX4b6/original","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bygg in mer förutsägbarhet i verksamheten"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Processautomatisering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbN7?ver=954f","imageAlt":"Händer som använder en surfplatta för att bedöma data som visas i diagram och grafer. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Processautomatisering","videoHref":"","content":"<p>Använd AI för att automatisera och förbättra effektueringen med regelbaserad orkestrering.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Dynamics 365 för hälso- och sjukvården.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182762&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bättre prognoser och lagerplanering"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Hållbarhet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ8Bv?ver=6952","imageAlt":"Grodperspektiv inifrån en stor glasbyggnad. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":10,"name":"Hållbarhet","videoHref":"","content":"<p>Identifiera och anslut till hållbarhetsdata om du vill kunna mäta gentemot målen, minska slöseriet, få fram intelligenta insikter och därmed vidta mer effektiva åtgärder.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Microsoft Cloud för hållbarhet.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182782&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Integrera för större agilitet"}],"arialabel":null,"id":"Skapa motståndskraftiga försörjningskedjor","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQivo?ver=418c","imageAlt":"En person iklädd hjälm och väst som arbetar i en fabrik med pallar av en produkt. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":7,"name":"Skapa motståndskraftiga försörjningskedjor","videoHref":"","content":"<p>Koppla ihop interna och externa försörjningskedjor, partner och marknadsdata för att optimera planeringen och insynen i lagret.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra motståndskraften och minimera avbrotten i försörjningskedjan"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Digital försäljning och service","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgta?ver=d112","imageAlt":"Tre personer som samtalar och tittar på en bärbar dator. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":12,"name":"Digital försäljning och service","videoHref":"","content":"<p>Hjälp säljarna hålla jämna steg med företagets komplexa produkt- och serviceportfölj.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om detaljhandeln och hälso- och sjukvården","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182783&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka kundengagemanget och vinstmarginalerna genom att effektivisera försäljning och service"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Service dygnet runt","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ8BB?ver=7e97","imageAlt":"En person som sitter vid ett skrivbord och arbetar med en stationär bildskärm. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":13,"name":"Service dygnet runt","videoHref":"","content":"<p>Gör det möjligt för teamen att överträffa serviceförväntningarna genom att förutse, identifiera och lösa problem innan kunderna ens märkt dem.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Dynamics 365 för hälso- och sjukvården.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182762&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få överblick över produkter och tjänster"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Hybridarbete","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ8BF?ver=e79a","imageAlt":"Ett Teams-videosamtal mellan en patient och sjukvårdspersonal.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":14,"name":"Hybridarbete","videoHref":"","content":"<p>Koppla samman medarbetare i frontlinjen, de som arbetar på kontoret, partner och kunder med de säkra verktyg de behöver för att kunna samarbeta och hantera information vid hybridarbete.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om hur virtuell vård förändrar vården.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182784&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ge det möjligt för människor och team att arbeta produktivt var de än befinner sig"}],"arialabel":null,"id":"Öka det kommersiella engagemanget hos nästa generation","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbN4?ver=a247","imageAlt":"Ett personligt möte där en presentatör förklarar data som visas på en TV. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":11,"name":"Öka det kommersiella engagemanget hos nästa generation","videoHref":"","content":"<p>Ge nästa generations medarbetare bättre förutsättningar genom att utrusta dem med de färdigheter och verktyg de behöver för att kunna hålla jämna steg med de snabba och komplexa förändringarna inom digital kommunikation.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ge personalen bättre digitala möjligheter med smarta lösningar"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Lär känna dina kunder","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQo7C?ver=e133","imageAlt":"Vårdpersonal i ett Teams-samtal på en bärbara dator.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":16,"name":" Lär känna dina patienter","videoHref":"","content":"<p>Samordna transaktionella, beteendemässiga och demografiska data för att skapa en AI-baserad helhetsbild av dina patienter.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om patientinsikter i Microsoft Cloud for Healthcare.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWHTWU","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vidta meningsfulla åtgärder"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Uppkopplade vårdgivare","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQo7F?ver=80f5","imageAlt":"Vårdpersonal som håller upp en surfplatta och visar data i ett rum med kollegor. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":17,"name":"Uppkopplade vårdgivare","videoHref":"","content":"<p>Utnyttja AI-baserade kommunikations- och engagemangsplattformar.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om vårdsamordning i Microsoft Cloud for Healthcare.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWI1E2","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bättre stöd till läkare inom patientvården"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Samarbete med läkare","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbNa?ver=294a","imageAlt":"Två vårdanställda som använder en Surface Hub för att prata med kollegor via ett Teams-videosamtal. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":18,"name":"Samarbete med läkare","videoHref":"","content":"<p>Få en komplett bild av patienten från olika datauppsättningar, så att du kan förutse potentiella avbokningar och förbättra betalningsgodkännandet av behandlingar där så&nbsp;behövs.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om samarbete mellan vårdteam i Microsoft Cloud for Healthcare.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWI1En","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förstå patientens färd"}],"arialabel":null,"id":"Förbättra patientens och vårdgivarens upplevelse","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgtd?ver=e6e4","imageAlt":"En person som sitter i en soffa och använder en surfplatta för ett Teams-videosamtal med vårdpersonal. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":15,"name":"Förbättra patientens och vårdgivarens upplevelse","videoHref":"","content":"<p>Ge stöd till personligt engagemang, utbildning och efterlevnad samt skapa verklig effekt genom att hjälpa dina marknadsförare, säljare och servicehandläggare att förstå kunden och samtidigt engagera sig på distans och digitalt i olika kanaler.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra kommunikationen mellan vårdgivare och patient"}],"itemsCount":18}

Se hur organisationer tänker nytt kring hälsovården

Adamed Group

Läs om hur en av de största läkemedelstillverkarna i Europa har automatiserat sin efterfrågeprognos, vilket minskat antalet fel till under 5 procent.

Signant Health

Läs om hur Microsoft 365 utgör en integrerad del i att utveckla de kliniska covid-19-försöken på ett säkert sätt.

Adaptive Biotechnologies

Ta reda på hur Azure kan omvandla dataströmmar till en ny plattform för immunläkemedel.

Novartis

Novartis får banbrytande säkerhet med Privacy Management för Microsoft 365.

Egis Pharmaceuticals PLC

Egis hittar rätt matchning mellan patienter och effektiva behandlingar med Azure.

Utforska Microsofts partnerekosystem för vården

Capgemini
EY
Illumina
IQVIA
PRA health sciences
Sophia genetics

Upptäck användbara resurser och nyheter

Den ledande AI-plattformen för hälso- och sjukvården

Microsoft har utsetts till ledare inom globala AI-plattformar för IT inom hälso- och sjukvården.

Framsteg inom biomedicinsk sökning genom AI

Läs om hur team på Microsoft inspirerats till djupare funderingar på sökning och hämtning av biomedicinsk information.

Samarbetar med NIH för att främja biomedicinsk forskning

Microsoft och National Institutes of Health (NIH) samarbetar för att påskynda den biomedicinska forskningen efter pandemin.

Ge kraft åt dina analyser av genomiska data på Azure

Läs om hur Microsoft skapar ett ekosystem som kan underlätta arbetet med genomisk beräkning för alla.

KLAS uppmärksammar Microsofts framsteg inom AI för hälso- och sjukvården

KLAS Research har nyligen utsett Microsoft till att ha det starkaste AI-erbjudandet inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om Microsoft Cloud

Erbjud bättre upplevelser, insikter och vård genom att kombinera Azure, Dynamics 365 och Microsoft 365 med Microsoft Cloud for Healthcare.

Läs mer om Microsoft-produkter för hälso- och sjukvård

Azure

Förbättra patientengagemanget, samarbetet inom vårdteam och kliniska insikter.

Dynamics 365

Koppla samman människor, data och processer för snabbare innovation.

HoloLens

Få snabbare diagnoser och förbättra den kirurgiska noggrannheten.

Microsoft 365

Optimera omvårdnaden med förbättrad patientsäkerhet och minskade kostnader.

Microsoft Teams

Möjliggör enkelt, säkert samarbete och kommunikation i ett enda nav.

Power Platform

Använd Power BI och få databaserade insikter som förbättrar det kliniska beslutsfattandet.

Kontakta oss

Hitta en partner

Microsoft Consulting Services

Microsoft Technology Centers

Support