No Data Available

Läkemedel och biovetenskap

Upptäck hur läkemedels- och biovetenskapsorganisationer arbetar med vårdinnovationer på ett helt nytt sätt och gör om sin verksamhet för att påskynda vetenskaplig innovation, förbättra medarbetarnas upplevelser, göra företaget mer smidigt och ge patienterna långsiktigt värde. 

Tänk nytt kring hur ni hanterar utmaningar inom vården

Ge vårdorganisationer i alla storlekar möjlighet att tänka nytt kring hur de sammanför människor, processer och hälsodatainsikter för att förbättra vården. Upptäck läkemedelslösningar och biovetenskapliga lösningar för att möjliggöra personliga patientupplevelser, påskynda innovationen och förbättra operativa resultat i en säker och regelefterlevande miljö.


Läs om vad Microsoft gör för läkemedels-och biovetenskapen

Se hur läkemedelsföretag och biovetenskapliga organisationer använder Microsofts vårdlösningar

No Data Available

Walgreens Boots Alliance

Transformera vårdleverans utanför klinikväggarna.

No Data Available

Bryt ner kommunikationshinder för att påskynda den vetenskapliga innovationen

Globalt forskningsutbyte påskyndar beslutsfattandet, minskar tiden till marknaden och förbättrar samarbetet i mycket säkra virtuella team.

No Data Available

Snabb introduktion och personaliserade dataströmmar hjälper nya medarbetare att komma igång snabbare

Skapa samarbetsplatser och ersätta äldre system för att minska resekostnaderna och öka antalet videosamtal från 70 till 32 000 per månad.

No Data Available

Mixad verklighet sätter forskningen i centrum för innovation

Microsoft HoloLens optimerar tid och operationer för forskare.

No Data Available

Sömlös dataåtkomst hjälper till att upptäcka genetiska riskfaktorer för cancer

Kostnadseffektiv genomsekvensering möjliggör genombrott i cancerforskning.