Informationsskydd och datastyrning

Skydda data överallt. Skydda känsliga data i molnet, appar och enheter.

Information protection and governance

Varför använda informationsskydd och datastyrning?

Skydda och styr dina data där de lagras med hjälpa av inbyggda, intelligenta, enhetliga och utökningsbara lösningar.

Inbyggt skydd

Dra nytta av inbyggda funktioner för informationsskydd och datastyrning i appar och tjänster i Microsoft 365, Power BI, Microsoft Edge-webbläsaren och Windows 11-enheter.

Enhetlig hantering

Konfigurera och hantera principer samt visa analyser i din lokala miljö, Microsoft 365-applikationer och -tjänster, molntjänster från andra än Microsoft och enheter – allt från en enda konsol.

Intelligenta data

Identifiera känslig information i hela verksamheten med omfattande klassificeringsfunktioner och maskininlärning.

Utökningsbara funktioner

Utöka informationsstyrning och skydd till populära appar och tjänster med SDK och anslutningar.

Varför är informationsskydd och datastyrning viktigt?

4 mn USD

Kostnad

Genomsnittlig kostnad av en dataläcka under 2019.1

88 %

Dataförlust

Procentandel av organisationer som inte tror att de kan förhindra förlust av känsliga data.2

Produkter för informationsskydd och datastyrning

Two people looking at a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Microsoft Purview Information Protection

Implementera Information Protection för att hjälpa dig att identifiera, klassificera och skydda känslig information oavsett var den finns eller skickas.

A person using a laptop.

Microsoft Purview Data Lifecycle Management

Använd  Purview Data Lifecycle Management-funktioner för att styra dina data för efterlevnads- eller regelkrav.

A person working at their desk.

Dataförlustskydd i Microsoft Purview

Tillämpa en konsekvent uppsättning principer i molnet, lokala miljöer och slutpunkter så att du kan övervaka, förhindra och åtgärda riskfyllda aktiviteter med känsliga data.

Two people looking at a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Microsoft Purview Information Protection

Implementera Information Protection för att hjälpa dig att identifiera, klassificera och skydda känslig information oavsett var den finns eller skickas.

A person using a laptop.

Microsoft Purview Data Lifecycle Management

Använd  Purview Data Lifecycle Management-funktioner för att styra dina data för efterlevnads- eller regelkrav.

A person working at their desk.

Dataförlustskydd i Microsoft Purview

Tillämpa en konsekvent uppsättning principer i molnet, lokala miljöer och slutpunkter så att du kan övervaka, förhindra och åtgärda riskfyllda aktiviteter med känsliga data.

The Forrester Wave™: Plattformar för säkerhet med ostrukturerade data

Microsoft Security har utnämnts till ledare i Forrester Wave™: Plattformar för säkerhet med ostrukturerade data, kv2 2021.3

One person writing on a whiteboard and two people sitting at a table having a conversation.

Skydda och styra dina snabbt växande dataavtryck med Microsoft

A person standing up at their desk using a computer.

Kom igång med Microsoft Security

Fyll i ett formulär och begär ett samtal med mer information om Microsoft 365 eller Microsoft Azure.

1. Rapport om kostnad för en dataläcka 2019, Ponemon Institute.
2. Forrester, undersökning om säkerhetsproblem och säkerhetsprioriteringar 2020.
3. The Forrester Wave™: Plattformar för säkerhet med ostrukturerade data, kv2 2021 Heidi Shay, maj 2021.