Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Informationsskydd och datastyrning

Skydda data överallt. Skydda känsliga data i molnet, appar och enheter.

Mer än bara dataskydd med Microsoft Purview

Upptäck nya funktioner som förändrar hur du skyddar din organisations data i moln, enheter och plattformar.

Varför ska du använda informationsskydd och datastyrning?

Skydda och styr dina data där de lagras med hjälpa av inbyggda, intelligenta, enhetliga och utökningsbara lösningar.

Inbyggt skydd

Dra nytta av inbyggda funktioner för informationsskydd och datastyrning i appar och tjänster i Microsoft 365, Power BI, Microsoft Edge-webbläsare och Windows 11-enheter.

Enhetlig hantering

Konfigurera och hantera principer samt visa analyser i din lokala miljö, Microsoft 365-applikationer och -tjänster, molntjänster från andra än Microsoft och enheter – allt från en enda konsol.

Intelligenta data

Identifiera känslig information i hela verksamheten med omfattande klassificeringsfunktioner och maskininlärning.

Utökningsbara funktioner

Utöka informationsstyrning och skydd till populära appar och tjänster med SDK:er och anslutningar.

Varför är informationsskydd och datastyrning viktigt?

15 400 000 USD

Kostnad

Total genomsnittlig årskostnad för aktiviteter för att lösa interna hot under en period på 12 månader.2

83 %

Datasäkerhetsincidenter

Andelen företag som drabbas av dataläckor mer än en gång.3

80 %

Organisationer

Andelen beslutsfattare som köpt flera olika produkter för att uppfylla efterlevnads- och dataskyddskrav.4

Produkter för informationsskydd och datastyrning

Två personer står lutade över ett skrivbord och tittar på en Surface-enhet som är ansluten till en datorskärm

Microsoft Purview Information Protection

Implementera informationsskydd för att identifiera, klassificera och skydda känslig information oavsett var den finns eller skickas.

Flera personer står runt en bildskärm och pratar.

Livscykelhantering av data i Microsoft Purview

Använd funktionerna för livscykelhantering av data för att styra dina data och uppfylla efterlevnads- och regelkrav.

Dataförlustskydd i Microsoft Purview

Tillämpa en konsekvent uppsättning principer i molnet, lokala miljöer och slutpunkter så att du kan övervaka, förhindra och åtgärda riskfyllda aktiviteter med känsliga data.

Tillbaka till flikarna

The Forrester Wave™: Data Security Platforms

Microsoft utnämndes till ledare i Forrester Wave™: Data Security Platforms, kv1 2023 5

Skydda och styra dina snabbt växande dataavtryck med Microsoft

En person står vid ett skrivbord och tittar på en bildskärm

Skydda dina data från slutpunkt till slutpunkt

Lär dig en metod i tre steg för att hantera data på ett effektivare sätt i lokala, hybrid- och multimolnsmiljöer.

E-boken om tre steg för att skydda dina data från slutpunkt till slutpunkt

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

  • [2] 2022 Cost of Insider Threats Global Report, Ponemon Institute.
  • [3] Cost of a Data Breach Report 2022, IBM Security.
  • [4] En undersökning av MDC Research från februari 2022 där 200 efterlevnadsbeslutsfattare (n=100 599999 medarbetare, n=100 1000+ medarbetare) deltog, beställd av Microsoft.
  • [5] The Forrester Wave™: Data Security Platforms, kv 1 2023, Heidi Shey, Amy DeMartine, Sarah Morana, Christine Turley, mars 2023.

Följ Microsoft