Hero_threat-protection

SIEM och XDR: Din bundsförvant mot utpressningstrojaner

Få integrerat skydd mot hot för enheter, identiteter, appar, e-post, data och arbetsbelastningar i molnet.

SIEM och XDR: Din bundsförvant mot utpressningstrojaner

Få integrerat skydd mot hot för enheter, identiteter, appar, e-post, data och arbetsbelastningar i molnet.

Stoppa överträdelser i hela organisationen

Skydda alla moln och alla plattformar

Skydda Azure, AWS och Google Cloud samt Windows, Mac, Linux, iOS, Android och IoT-plattformar.

Få tillgång till branschledande verktyg för integrerad säkerhet

Förhindra, identifiera och reagera på angrepp med inbyggda enhetliga miljöer och heltäckande XDR-funktioner.

Reagera snabbare på angrepp

Hjälp säkerhetsteamet att åtgärda säkerhetshot snabbare med hjälp av AI, automatisering och expertkunskaper.

Stoppa utpressningstrojaner

Skapa en svarsplan för att besvara och förhindra återkommande hot, som automatiskt eller mänskligt styrda utpressningstrojaner.

Försvara mot moderna attacker med molnbaserat SIEM och XDR

Microsoft underlättar arbetet för organisationens försvarare genom att se till att rätt personer får rätt verktyg och information. Kombinera SIEM och XDR för ökad effektivitet och verkningsgrad, samtidigt som du skyddar din digitala egendom. Få insikter från hela organisationen med vårt molnbaserade SIEM, Microsoft Sentinel. Använd integrerad, automatiserad XDR för att skydda dina slutanvändare med Microsoft 365 Defender, och skydda din infrastruktur med hjälp av Microsoft Defender för molnet.

Integrerat skydd mot hot med SIEM och XDR

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Microsoft 365 Defender

Motverka och identifiera attacker mot dina identiteter, slutpunkter, appar, e-postkonton, data och molnappar med XDR-funktioner. Undersök och reagera på attacker med ett skydd som är bäst i klassen direkt när du börjar använda det. Jaga hot och koordinera dina åtgärder från en och samma instrumentpanel.

A high priority investigation dashboard on Microsoft Sentinel.

Microsoft Sentinel

Få översikt över hela organisationen med det molnbaserade verktyget för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) från Microsoft. Sammanställ säkerhetsdata från praktiskt taget valfri källa och använd AI till att gallra ut de relevanta händelserna, korrelera varningar mellan avancerade angreppskedjor och reagera snabbare vid angrepp tack vare inbyggd orkestrering och automatisering.

An overview in Microsoft Defender for Cloud.

Microsoft Defender för molnet

Skydda arbetsbelastningar för flera moln och hybridmoln med hjälp av inbyggda XDR-funktioner. Öka säkerheten för servrar, lagring, databaser, containrar med mera. Fokusera på det väsentliga med prioriterade varningar.

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Microsoft 365 Defender

Motverka och identifiera attacker mot dina identiteter, slutpunkter, appar, e-postkonton, data och molnappar med XDR-funktioner. Undersök och reagera på attacker med ett skydd som är bäst i klassen direkt när du börjar använda det. Jaga hot och koordinera dina åtgärder från en och samma instrumentpanel.

A high priority investigation dashboard on Microsoft Sentinel.

Microsoft Sentinel

Få översikt över hela organisationen med det molnbaserade verktyget för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) från Microsoft. Sammanställ säkerhetsdata från praktiskt taget valfri källa och använd AI till att gallra ut de relevanta händelserna, korrelera varningar mellan avancerade angreppskedjor och reagera snabbare vid angrepp tack vare inbyggd orkestrering och automatisering.

An overview in Microsoft Defender for Cloud.

Microsoft Defender för molnet

Skydda arbetsbelastningar för flera moln och hybridmoln med hjälp av inbyggda XDR-funktioner. Öka säkerheten för servrar, lagring, databaser, containrar med mera. Fokusera på det väsentliga med prioriterade varningar.

Självutvärderingsverktyg för säkerhetsfunktioners mognad

Få reda på om ditt säkerhetsåtgärdscenter är väl förberett för att identifiera, svara och återhämta sig från hot.

A person using a tablet and pen.

Upptäck hur de här kunderna skyddar sina organisationer med ett integrerat skydd mot hot från Microsoft

MVP Health Care.
"Ju mer vi tittade på andra plattformar och leverantörer insåg vi att valet var enkelt. Microsoft erbjuder helt enkelt den heltäckande lösning vi behöver. Allt i erbjudandet passar perfekt in med vår riktning. Det har varit till stor hjälp för oss."

– Michael Della Villa: CIO och Head of Shared Services, MVP Health Care

Fler resurser för skydd mot hot

Kom igång med Microsoft Security

Fyll i ett formulär och begär ett samtal med mer information om Microsoft 365 eller Microsoft Azure.

1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
2. Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 5 maj 2021.
3. Gartner Magic Quadrant for Cloud Access Security Brokers, Steve Riley | Craig Lawson, 28 oktober 2020.
4. The Forrester New Wave™: Leverantörer av utökad identifiering och åtgärd (XDR), kv4 2021, Allie Mellen, oktober 2021.
5. The Forrester Wave™: Endpoint Security Software as a Service, Q2 2021, Chris Sherman med Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, maj 2021.
6. The Forrester Wave™: Enterprise Email Security, Q2 2021, Joseph Blankenship, Claire O'Malley, maj 2021.
7. En beställd studie som gjordes av Forrester Consulting i november 2020.
8. En beställd studie som gjordes av Forrester Consulting i februari 2021.

Microsoft Sentinel är ett molnbaserat SIEM-verktyg. Microsoft 365 Defender har XDR-funktioner för slutanvändarmiljöer (e-post, dokument, identiteter, appar och slutpunkter). Microsoft Defender för molnet har XDR-funktioner för infrastruktur och plattformar för flera moln såsom virtuella datorer, databaser, containrar och IoT.

Microsoft Sentinel är ett molnbaserat SIEM-verktyg. Microsoft 365 Defender har XDR-funktioner för slutanvändarmiljöer (e-post, dokument, identiteter, appar och slutpunkter). Microsoft Defender för molnet har XDR-funktioner för infrastruktur och plattformar för flera moln såsom virtuella datorer, databaser, containrar och IoT.