När ditt team ligger steget handlar säkerheten om innovation

Skydda organisationen från hot mot enheter, identiteter, appar, e-post, data och arbetsbelastningar i molnet.

Bekämpa statligt understödda attacker med de senaste insikterna

Ligg steget före avancerade, fortlöpande hot med insikter från Microsofts hotexperter i världsklass.

Stoppa överträdelser i hela organisationen

Skydda alla moln och alla plattformar

Skydda Azure, AWS och Google Cloud samt Windows, Mac, Linux, iOS, Android och IoT-plattformar.

Få tillgång till branschledande verktyg för integrerad säkerhet

Förhindra, identifiera och reagera på angrepp med inbyggda enhetliga miljöer och heltäckande XDR-funktioner.

Reagera snabbare på angrepp

Hjälp säkerhetsteamet att åtgärda säkerhetshot snabbare med hjälp av AI, automatisering och expertkunskaper.

Azure Sentinel

Få översikt över hela organisationen med det molnbaserade verktyget för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) från Microsoft. Sammanställ säkerhetsdata från praktiskt taget valfri källa och använd AI till att gallra ut de relevanta händelserna, korrelera varningar mellan avancerade angreppskedjor och reagera snabbare vid angrepp tack vare inbyggd orkestrering och automatisering. Du behöver inte konfigurera och underhålla säkerhetsinfrastrukturen och kan skala upp elastiskt när säkerhetsbehoven förändras, samtidigt som du får lägre IT-kostnader.

An investigation in Azure Sentinel including multi-colored circles connected by arrows.

Få ökad effektivitet för SecOps

Underlätta arbetet för organisationens försvarare med det integrerade skyddet mot hot från Microsoft som ser till att rätt personer får rätt verktyg och information. Få insikter från hela organisationen med vårt molnbaserade SIEM, Azure Sentinel. Gör Microsoft 365 Defender och Azure Defender effektivare med hjälp av integrerad och automatisk XDR. Försvara mot moderna attacker med molnbaserat SIEM och XDR.

Självutvärderingsverktyg för säkerhetsfunktioners mognad

Få reda på om ditt säkerhetsåtgärdscenter är väl förberett för att identifiera, svara och återhämta sig från hot.

A person using a tablet and pen.

Microsoft 365 E5-kunder får rabatt på Azure Sentinel

Microsoft 365 E5- och Microsoft 365 E5 Security-kunder kan få Azure-krediter på upp till 100 MB/användare och månad för Microsoft 365-datainmatning till Azure Sentinel, vilket ger en besparing på ca 1 500 USD per månad för en typisk distribution med 3 500 platser.

A preview of Microsoft Azure showing services, recent resources, navigation options and tools.

Upptäck hur de här kunderna skyddar sina organisationer med ett integrerat skydd mot hot från Microsoft

MVP Health Care logo
thycotic logo
MITA logo
UiPath logo
Duck Creek Technology logo
 MVP Health Care logo

Ju mer vi tittade på andra plattformar och leverantörer insåg vi att valet var enkelt. Microsoft erbjuder helt enkelt den heltäckande lösning vi behöver. Allt i erbjudandet passar perfekt in med vår riktning. Det har varit till stor hjälp för oss.

– Michael Della Villa: CIO och Head of Shared Services, MVP Health Care

Fler resurser för skydd mot hot

Microsoft Security-översikt om att försvara sig mot avancerade hot

Rob Lefferts och Eric Doerr delar med sig av användbara tips för ett heltäckande skydd av din miljö.

Skydda miljöer med flera moln

Se hur Azure Security Center kan hjälpa till att skydda dina miljöer med flera moln.

Migrera SIEM till molnet

Enkätresultat avslöjar varför allt fler säkerhetsspecialister har börjat använda molnbaserat SIEM.

Microsoft Mechanics-video

Titta närmare på Microsoft Defender tillsammans med Rob Lefferts, CVP för Microsoft Security.

Kom igång med Microsoft Security

Fyll i ett formulär och begär ett samtal med mer information om Microsoft 365 eller Microsoft Azure.

1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
2. Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 5 maj 2021.
3. Gartner Magic Quadrant for Cloud Access Security Brokers, Steve Riley | Craig Lawson, 28 oktober 2020.
4. The Forrester Wave™: Enterprise Detection and Response, Q1 2020, Josh Zelonis med Joseph Blankenship, Matthew Flug, Peggy Dostie, mars 2020.
5. The Forrester Wave™: Endpoint Security Software as a Service, Q2 2021, Chris Sherman med Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, maj 2021.
6. The Forrester Wave™: Enterprise Email Security, Q2 2021, Joseph Blankenship, Claire O'Malley, maj 2021.
7. En beställd studie som gjordes av Forrester Consulting i november 2020.
8. En beställd studie som gjordes av Forrester Consulting i februari 2021.

Det integrerade skyddet mot hot från Microsoft är tillgängligt via Azure Sentinel som är vårt SIEM-verktyg, Microsoft 365 Defender som har XDR-funktioner för slutanvändarmiljöer (e-post, dokument, identiteter, appar och slutpunkter) och Azure Defender som har XDR-funktioner för infrastruktur och molnplattformar som virtuella datorer, databaser, containrar och IoT.