Trace Id is missing
Anslut det du skapar i Microsoft Cloud

Anslut det du skapar i Microsoft Cloud

Skala dina Microsoft Power Platform-lösningar i Microsoft Cloud – anslut det du skapar till Azure, Microsoft 365 och Dynamics 365.

Skapa fler möjligheter

Azure

Anslut med Azure-tjänster – öka utvecklarnas produktivitet och skapa lösningar snabbt med lite eller professionell kodning.

Microsoft 365

Automatisera data, arbetsflöden och appar genom att kombinera Power Platform och Microsoft 365.

Dynamics 365

Få större flexibilitet genom att utöka funktionerna i Dynamics 365 – kör dataanalyser på djupet och skapa anpassade appar och arbetsflöden.

Övriga Microsoft-produkter

Bygg ut funktionaliteten i de lösningar du skapar genom ett allt större bibliotek med anslutningsprogram från Microsoft och andra.

Öka effekten av dina lösningar

Utveckling med Azure-API
  • Distribuera webbappar, serverfria funktioner med Azure Kubernetes Service (AKS), Azure SQL och GitHub Actions for Azure.

  • Skapa anpassade API:er för Power Apps-lösningar med verktyg som Visual Studio Code.

Power Automate-anslutningsprogram
  • Skapa Power Automate-molnflöden som automatiserar rutinuppgifter och processer i Excel, Outlook och SharePoint.

  • Visualisera Excel-data snabbt genom att ansluta Excel-frågor, datamodeller och rapporter till Power BI-instrumentpaneler.

Dynamics 365-försäljningspipeline
  • Samordna Dynamics 365- och Power Platform-data Dataverse för snabb åtkomst för användarna.

  • Hjälp handläggarna på kundtjänst att lösa problem snabbare – effektivisera och automatisera deras processer genom att kombinera Dynamics 365 Customer Service med robotstyrd processautomation i Power Automate.

Microsoft Teams-lösningar med anslutningsprogram
  • Använd Power Apps-anslutningsprogram och skapa molnanslutna och plattformsoberoende affärsappar.

  • Hantera arbetsflöden effektivt med hjälp av anslutningsprogram som länkar data mellan Power Virtual Agents och Power Automate.

Tillbaka till flikar

Kom i gång med resurser för Power Platform

Fusionsutveckling

Läs om hur du kombinerar Power Apps med Azure-tjänsterna.

Översikt över anslutningsprogram

Få information om Power Platform- och Azure-anslutningsprogram.

Licenshantering

Hitta licensinformation för Power Apps och Power Automate.

Dynamics 365-användning

Utforska hur du kan använda Power Platform med Dynamics 365.

Gör mer med mindre

Få högre hastighet, ökad produktivitet och mer tid att fokusera på det som är viktigast. Maximera avkastningen med teknik som gör mer.

Följ Power Platform