Trace Id is missing

Få ut mer värde från dina data med Common Data Model

Lös problem snabbt. Innovera snabbare. En enhetlig datamodell gör det enklare att dela data och deras innebörd mellan program och affärsprocesser.

Bild som innehåller tre höghus

Öka flexibiliteten med delad förståelse av dina data

Lägga till information i dina data

Gör det till en andra natur att basera beslut på insikter som finns i organisationens data. Berika rå information och omvandla den till data som kan användas i program, maskininlärning och AI-algoritmer för att ge tillgängliga, förståeliga och användbara insikter.

Eliminera hinder för att ansluta flera program

Få snabbt och enkelt värdefulla insikter samtidigt som du ökar flexibiliteten och bibehåller efterlevnaden. Använd de metadatadefinitioner som är branschstandard för alla dina data för att maximera interoperabiliteten mellan olika affärsprogram och lösningar, och för att ta bort hinder mellan grupper och avdelningar.

Optimera produktiviteten samtidigt som du sparar pengar

Minska friktionen mellan team och avdelningar genom att dela data och dess definitioner med hjälp av Common Data Model. Använd konsekventa och meningsfulla definitioner av data för att spara tid, sänka kostnaderna och öka produktiviteten inom flera områden i organisationen.

Skapa intelligenta moderna program

Gör det möjligt för din organisation att fatta smarta beslut. Använd Common Data Model för att utveckla moderna lösningar, program och analyser som delar en gemensam förståelse för dina affärsdata. Utöka insikter med ett standardschema som möjliggör snabb sammanslagning av data.

Använd standarddefinitioner för entitet
 • Samordna data med en dokumenterad och väldefinierad struktur.

 • Sammanför data från olika program med hjälp av standarddefinitioner.

 • Skapa lösningar med ett betrott gemensamt språk.

 • Utöka standarddefinitioner för entiteter för att uppfylla affärsbehov.

Dra nytta av analyser i stor skala
 • Upptäck datainnebörd med beskrivande semantik.

 • Skapa semantiska rapporter och analyser.
 • Skapa automatiska maskininlärningsmodeller enkelt.

 • Aktivera maskinlogik för data genom att använda innehållsrika, meningsfulla metadata.

Öka produktiviteten med bättre datainteroperabilitet
 • Dela och utbyt välbeskrivna data med kunder och partner.

 • Öka produktiviteten och minska den totala ägarkostnaden med maskinläsbara standarddatadefinitioner.
 • Anpassa gemensamma och delade definitioner för heterogena, enhetliga data.

Använd mängder av tillgångar och tillgängliga verktyg
 • Skapa lösningar och program med Common Data Model SDK.

 • Dra nytta av den stora mängden publicerade standarddefinitioner.

 • Fortsätt arbeta med verktyg och färdigheter som är välbekanta i organisationen.
 • Använd befintliga policyer för data- och åtkomsthantering.
Tillbaka till flikar

Vad olika personer tycker om Common Data Model

""Common Data Model ger VeriPark en stabil och definierad datastruktur som genererar insikter och åtgärder som kan hjälpa våra kunder inom branschen finansiella tjänster att bli digitala ledare.""

Ozkan Erener
CEO, VeriPark

"Våra branschlösningar för sjukhus och friskvårdsföretag förenklar interoperabiliteten mellan EMR och andra affärsprogram som använder Common Data Model."

Syed Fahad
Corporate Vice President, Mazik Global

“Genom att samla och förena affärsrelevanta data på en plattform är dataägarskapet där det hör hemma: i våra kunders händer. Vi ser CDM som den viktigaste biten för att slutligen möjliggöra verkligt avancerad portföljhantering .”

Jan-Henry Ohlert
Director of Engineering, BuildingMinds

Tillbaka till flikar

Kom i gång med Common Data Model

Läs mer om Common Data Model.

Sök i det omfattande biblioteket med Common Data Model-definitioner.

Skaffa senaste Common Data Model SDK.

Bläddra i och abonnera på Common Data Model GitHub-lagringsplatsen med senaste objektmodeller, definitioner, scheman och exempel.

Följ Power Platform