Trace Id is missing

Omvandla sjukvårdsupplevelser med Power BI

Hitta datadrivna insikter som förbättrar de kliniska besluten och vårdupplevelsen samtidigt som du omvandlar hälso- och sjukvården och uppnår bättre resultat.

Optimera det kliniska beslutsfattandet och förbättra vårdupplevelsen

Förbättra samarbetet i vårdteamet

Förbättra patientresultat och teamprestanda med snabb och enkel åtkomst till säkra hälsodata.
  • Ge viktiga vårdsvar i tid, särskilt i nödsituationer, genom att ge alla typer av sjukvårdspersonal åtkomst till data, samarbeta och dela insikter.
  • Fatta snabbare beslut med möjlighet att komma åt och analysera patientdata i realtid och var du än är.
  • Ge vårdteamen de data de behöver för beslutsfattande genom att bädda in Power BI-rapporter och instrumentpaneler i sjukhusappar och portaler som de redan använder.
  • Skydda känsliga data som krävs av HIPAA med hjälp av åtkomstkontroller och styrningsprinciper som gör att du på ett säkert sätt kan ge vårdteam åtkomst till de data de behöver.
Tillbaka till flikar

Se hur hälso- och sjukvårdsorganisationer uppnår bättre resultat

“Våra team kan iterera snabbt och justera utifrån användarnas behov för att skapa engagemang. Det gör att vi kan gå den extra milen för att skapa värde och synliggöra den vård som kan förändra liv.”

Ben Mansalis
Chief Information Officer, Integris Health

"Att ha tillgång till Power BI-verktyg och mycket snabbt kunna bygga instrumentpaneler som visualiserar all information och uppdatera den i realtid är absolut nödvändigt både för att utveckla vår strategi och sedan genomföra den."

Dr. Andrew Renda
Associate Vice President Population Health Strategy, Humana

Tillbaka till flikar

Utforska exempel på instrumentpaneler och rapporter för hälso- och sjukvården

Instrumentpanel för sjukhusens beslutsfattande i nödsituationer

Fatta välgrundade beslut genom att analysera bemanning, utrustning, förbrukningsmaterial och utskrivningsrelaterade åtgärder.

Rapport om den globala COVID-19-pandemin

Visa en uppdaterad instrumentpanel, dagliga uppdateringar, resultat från olika fall och andra detaljer globalt och per land.


Kontakta säljteamet

Chatta med försäljningsteamet

Tillgängliga mån–fre 9–17.

Skicka en förfrågan om att vi kontaktar dig

Be en Power BI-säljexpert kontakta dig.

Följ Power BI