Trace Id is missing

Försäljningsanalys för alla

Vill du skapa instrumentpaneler med insikter om teamets viktigaste parametrar, till exempel kvoter, marknadsandelar och möjligheter, samt ha möjligheten att snabbt ta reda på mer information? Vill du blanda dina försäljningsdata med data från marknadsföring, ekonomi och andra funktioner för att få en helhetsbild av verksamheten?

Med Power BI kan du skapa dessa instrumentpaneler och interaktiva rapporter på några sekunder och visualisera det som är viktigt för ditt team. Med enkla dra- och släpp-gester kan du fördjupa dig i dina data och hitta förbättringar, korrelationer och utstickare.

Bli först med att veta

Med Power BI kan du direkt skapa instrumentpaneler och börja övervaka dina teams möjligheter, resultat och övergripande effektivitet. Du kan också övervaka viktiga parametrar som framgångssiffror, antal vinster, intäkter, rabatter och intäktsfördelning. Instrumentpanelerna uppdateras automatiskt med uppdaterade data och ger dig en snabb överblick över insikterna närhelst du behöver dem.

Insikter på några sekunder

Med Power BI kan du använda enkla dra- och släpp-gester för att skapa interaktiva rapporter så att du kan analysera viktiga parametrar för ditt team. Här är några av de saker du kan göra:

  • Intäkter: Hitta ditt bästa scenario.
  • Beräknade intäkter: Utveckla en mer realistisk beräkning baserat på steget för affärsmöjligheter.
  • Antal affärsmöjligheter: Jämför säljteamet.
  • Geografiskt område: Vilka regioner är starkast och svagast?
  • Tratt: Var i pipelinen finns dina möjligheter?
  • Kanaleffektivitet: Jämför direkta och indirekta försäljningsresultat.
  • Trend för affärsmöjligheter: Vilken riktning är intäkterna på väg?

Se helheten

Blanda dina försäljningsdata som kvoter, marknadsandelar, möjligheter och demografi med data från marknadsföring, ekonomi, kundtjänst, drift och andra funktioner för att upptäcka fler insikter och fatta mer välgrundade beslut i hela företaget. Frigör potentialen i data från silor i olika system i organisationen.

Sätt framtiden i ett sammanhang

Med Power BI kan du enkelt upptäcka trender i tid för att göra skillnad. Besvara frågor som:

  • Vad är affärsmöjlighetsintäkterna i din pipeline?
  • Hur presterade dina beräknade intäktsprognoser när du ser tillbaka?
Tillbaka till flikar

Följ Power BI