మెయిన్ కంటెంట్‌కు వెళ్లు
సైన్ ఇన్ చేయి
Application
స్క్రీన్⁠టిప్ అనువాదాలని ఉపయోగించి మూలకాలు యొక్క పాఠ ప్రదర్శన – మరొక భాషలో- బటన్⁠లు, మెనూలు మరియు బాక్స్⁠లు వంటివి చూడండి.
ఉచితం
Application
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
Update
Windows 7 కోసం సిఫార్సు చేసిన వేగవంతమైన మరియు సరళమైన బ్రౌజర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
ఉచితం
Update
Install this update to resolve issues in Windows.
ఉచితం
Tool
Windows 8.1 యొక్క విస్తృతంగా ఉపయోగించే భాగాల యొక్క పాక్షికంగా స్థానికీకరించిన భాషా ఇంటర్‌ఫేస్‌ను Windows 8.1 భాషా ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్ (LIP) అందిస్తుంది.
ఉచితం
Update
Internet Explorer 8. వేగంగా, సులభంగా, ఎక్కువ గోప్యం, మరియు ఎక్కువ భద్రత.
ఉచితం
Security Patch
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
Application
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
Application
స్క్రీన్⁠టిప్ అనువాదాలని ఉపయోగించి మూలకాలు యొక్క పాఠ ప్రదర్శన – మరొక భాషలో- బటన్⁠లు, మెనూలు మరియు బాక్స్⁠లు వంటివి చూడండి.
ఉచితం
Application
Windows 7 యొక్క విస్తృతంగా ఉపయోగించే భాగాల యొక్క పాక్షికంగా స్థానీకరించిన భాషా ఇంటర్‌ఫేస్‌ను Windows 7 భాషా ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్ (LIP) అందిస్తుంది
ఉచితం