ทุกคนในทุกระดับทักษะสามารถเขียนโค้ดได้

สร้างทักษะการเขียนโค้ดของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนจากการเขียนโค้ดแบบบล็อกเป็นภาษาต่างๆ เช่น JavaScript และ Python