ดูว่าคู่ค้าของเรากำลังทำอะไรด้วย SharePoint

ใช้ประโยชน์ของการทำงานร่วมกันใน Microsoft 365 ให้มากที่สุด ติดต่อหนึ่งในคู่ค้าที่ได้รับการรับรองของเรา

Three people working in a café. Two are using laptops and one is reading and making notes in a book

AddIn365

ผลิตภัณฑ์สถานที่ทำงานดิจิทัลของ AddIn365 จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างกลุ่มพนักงานที่ทำงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพค้นหาคู่ค้าและแอปเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจของคุณ


เข้าร่วมกับเรา

ร่วมเป็นคู่ค้า SharePoint

ขับเคลื่อนการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลสำหรับลูกค้าโดยสร้างสถานที่ทำงานที่เชื่อมต่อกับ Microsoft 365

เข้าร่วมโปรแกรมนักพัฒนาของเรา

ปรับปรุง Microsoft 365 ช่วยขยายและปรับ SharePoint ให้เหมาะสมเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ทันสมัยและมีส่วนร่วมกับผู้ใช้

ติดตาม SharePoint

ติดตาม SharePoint บน Twitter

ติดตาม SharePoint บน Facebook