การปรับปรุงให้ข้อตกลงการใช้บริการของคุณชัดเจนขึ้น

เรากำลังปรับปรุงข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ซึ่งมีผลใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการลูกค้าออนไลน์ของ Microsoft ของคุณ เรากำลังปรับปรุงข้อตกลงเหล่านี้เพื่อให้ข้อกำหนดของเรามีความชัดเจนและทำให้แน่ใจว่าข้อกำหนดเหล่านี้เข้าใจง่ายสำหรับคุณ และครอบคลุมผลิตภัณฑ์ บริการ และฟีเจอร์ใหม่ของ Microsoft

การปรับปรุงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 สิงหาคม 2019 ตามที่สรุปด้านล่าง หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไปอย่างต่อเนื่อง หรือหลังจากวันที่ 30 สิงหาคม 2019 คุณต้องยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ที่ปรับปรุงใหม่

คำถามที่ถามบ่อย

ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft คืออะไร

ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Microsoft (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ) ซึ่งควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าออนไลน์ของ Microsoft ของคุณ คุณสามารถดูรายการผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงได้ ที่นี่

ผลิตภัณฑ์และบริการอะไรที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft

ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้กับลูกค้าในภาคธุรกิจ เช่น Office 365 สำหรับธุรกิจ การศึกษา หรือลูกค้าในภาครัฐ, Azure, Yammer หรือ Skype for Business สำหรับข้อผูกพันในเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้กับ Office 365 for business โปรดดูศูนย์ความเชื่อถือ Office 365 ที่ https://www.microsoft.com/trust-center/product-overview

Microsoft ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft

เราได้สรุปความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดไว้ ที่นี่

หากต้องการทราบความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เราขอแนะนำให้คุณอ่าน ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ฉบับเต็ม

ผู้ปกครองยังต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและการซื้อของบุตรหลานอยู่ใช่หรือไม่

ใช่ ส่วนที่ 4 (a)(iii) ของข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft กำหนดว่า ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในบัญชี Microsoft บัญชีผู้ใช้ Skype และการใช้บริการของบุตรหลานที่เป็นผู้เยาว์ รวมถึงค่าสมัครใช้บริการและการซื้อต่างๆ บริการบางอย่างของเราจำเป็นต้องมีการชำระเงิน เช่น แอปพลิเคชันและเกมที่ให้บริการทาง Microsoft Store, Office Store, Outlook.com ที่ไม่มีโฆษณา, พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ OneDrive หรือการสมัครใช้บริการ Office 365 ครอบครัว Microsoft มีโซลูชันให้กับผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการที่บุตรหลานใช้อุปกรณ์และการกำหนดขอบเขต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบครัว Microsoft กรุณาไปที่ แดชบอร์ดครอบครัว

ข้อกำหนดนี้จะมีผลบังคับเมื่อใด

การปรับปรุงข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft จะมีผลบังคับในวันที่ 30 สิงหาคม 2019 จนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าว ข้อกำหนดในปัจจุบัน ของคุณยังมีผลบังคับอยู่

ฉันจะตอบรับข้อกำหนดนี้อย่างไร

เมื่อคุณใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราในวันที่หรือหลังจากวันที่ 30 สิงหาคม 2019 เท่ากับว่าคุณยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ที่ปรับปรุงใหม่ หากคุณไม่ยินยอม คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่อ และปิดบัญชี Microsoft ของคุณก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2019