ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft
เผยแพร่:
มีผลบังคับใช้: 1 ตุลาคม 2020
ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft
สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ1_YourPrivacy
สรุป

1. สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญกับเรา โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เนื่องจากเป็นนโยบายที่อธิบายถึงประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและอุปกรณ์ของคุณ ("ข้อมูล") วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ และมูลฐานทางกฎหมายที่เรามีในการประมวลผลข้อมูลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวยังอธิบายถึงวิธีที่ Microsoft ใช้เนื้อหาของคุณ ซึ่งก็คือการสื่อสารของคุณที่มีกับผู้อื่น ข้อความที่โพสต์ซึ่งคุณส่งให้กับ Microsoft ผ่านบริการ และไฟล์ ภาพถ่าย เอกสาร เสียง งานดิจิทัล ไลฟ์สตรีม และวิดีโอที่คุณอัปโหลด จัดเก็บ เผยแพร่ หรือแบ่งปันผ่านบริการ ("เนื้อหาของคุณ") ในกรณีที่การประมวลผลจำเป็นต้องอาศัยความยินยอมและตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ ด้วยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับว่าคุณยินยอมให้ Microsoft เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ในบางกรณี เราจะแจ้งคำประกาศเตือนแยกต่างหากและขอความยินยอมตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อความฉบับเต็ม
เนื้อหาของคุณเนื้อหาของคุณ2_yourContent
สรุป

2. เนื้อหาของคุณ บริการหลายอย่างของเราจะอนุญาตให้คุณจัดเก็บหรือแบ่งปันเนื้อหาของคุณหรือได้รับเนื้อหาจากผู้อื่นได้ เราจะไม่อ้างความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของคุณ เนื้อหาของคุณจะยังคงเป็นเนื้อหาของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบในเนื้อหานั้น

 • ก. เมื่อคุณแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับผู้อื่น คุณเข้าใจว่าพวกเขาอาจสามารถใช้ บันทึก ลงบันทึก ทำซ้ำ เผยแพร่ ส่ง แบ่งปัน และแสดงเนื้อหาของคุณได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คุณ โดยเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ที่คุณจัดให้มีเนื้อหาสำหรับบริการ หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมีความสามารถดังกล่าว โปรดอย่าใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าตลอดระยะเวลาของข้อกำหนดเหล่านี้ คุณมี (และจะมี) สิทธิทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเนื้อหาของคุณที่มีการอัปโหลด จัดเก็บ หรือแบ่งปันบนหรือผ่านทางบริการ และการเก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาเนื้อหาของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิของผู้อื่น Microsoft ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม ตรวจสอบ ชำระเงินสำหรับ ให้การรับรอง หรือยอมรับความรับผิดใดๆ สำหรับเนื้อหาของคุณ และจะไม่ต้องรับผิดชอบในเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่ผู้อื่นอัปโหลด จัดเก็บ หรือแบ่งปันโดยใช้บริการ
 • ข. เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการกับคุณและผู้อื่น เพื่อคุ้มครองคุณและบริการ และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft คุณให้ Microsoft ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ได้ทั่วโลกและไม่มีค่าสิทธิเพื่อใช้เนื้อหาของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อทำสำเนา เก็บรักษา ส่ง จัดรูปแบบใหม่ แสดง และแจกจ่ายเนื้อหาของคุณผ่านทางเครื่องมือสื่อสารบนบริการ หากคุณเผยแพร่เนื้อหาของคุณในส่วนของบริการที่จัดไว้ให้อย่างกว้างขวางทางออนไลน์โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ เนื้อหาของคุณอาจปรากฏอยู่ในการจัดแสดงหรือเนื้อหาที่สนับสนุนบริการ บริการบางอย่างจะได้รับการสนับสนุนจากโฆษณา การควบคุมวิธีที่ Microsoft ปรับโฆษณาให้เป็นแบบส่วนตัวจะมีอยู่ที่ http://choice.live.com เราจะไม่ใช้สิ่งที่คุณกล่าวไว้ในอีเมล การแชท การสนทนาทางวิดีโอ หรือการฝากข้อความเสียง หรือเอกสาร รูปถ่าย หรือไฟล์ส่วนตัวอื่นๆ ของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาให้กับคุณ นโยบายโฆษณาของเราจะมีการระบุไว้อย่างละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อความฉบับเต็ม
แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติ3_codeOfConduct
สรุป

3. แนวปฏิบัติ

 • ก. โดยการตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับคุณตกลงว่าในเวลาที่ใช้บริการ คุณจะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้
  • i. ห้ามทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย
  • ii. ห้ามดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ เป็นอันตราย หรือมีทีท่าว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็ก
  • iii. ไม่ควรส่งสแปมหรือใช้วิธีการฟิชชิ่ง สแปมคืออีเมล, ข้อความประกาศ, คำขอชื่อบุคคลสำหรับติดต่อ, SMS (ข้อความตัวอักษร) ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ส่งมาเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้ต้องการหรือร้องขอ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ฟิชชิ่งคือ การส่งอีเมลหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อชักจูงในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย ให้ผู้รับทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่าน วันเกิด หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลด้านการเงิน หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ หรือเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เข้าใชับัญชีหรือบันทึกข้อมูล ขโมยข้อมูลเอกสารหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ ข้อมูลการชำระเงินหรือสิทธิประโยชน์ด้านการเงิน
  • iv. ห้ามแสดงต่อสาธารณะหรือใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาหรือเนื้อความที่ไม่เหมาะสม (เช่น เกี่ยวข้องกับการเปลือยกาย การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ สื่อลามกอนาจาร ภาษาที่หยาบคาย ความรุนแรงที่แสดงออกอย่างชัดเจน หรือการกระทำผิดทางอาญา) หรือเนื้อหาของคุณหรือเนื้อความที่ไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในพื้นที่
  • v. ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง หลอกลวง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (เช่น การขอเงินโดยการสวมรอย การปลอมตัวเป็นผู้อื่น การควบคุมบงการบริการเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่เล่น หรือให้มีผลต่อการจัดอันดับ การให้คะแนน หรือความคิดเห็น) หรือที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
  • vi. ห้ามหลบเลี่ยงข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือความพร้อมให้บริการของบริการ
  • vii. ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อคุณ บริการ หรือผู้อื่น (เช่น การส่งไวรัส การสะกดรอยตาม การโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือเนื้อหาของผู้ใช้ความรุนแรง การสื่อสารถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง หรือการส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น)
  • viii. ห้ามละเมิดสิทธิของผู้อื่น (เช่น การแบ่งปันเพลงที่มีลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต การจำหน่ายต่อหรือแจกจ่ายในลักษณะอื่นๆ ซึ่ง Bing Maps หรือรูปถ่าย)
  • ix. ห้ามดำเนินกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
  • x. ห้ามช่วยผู้อื่นทำการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้
 • ข. การบังคับใช้ หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจหยุดให้บริการแก่คุณหรือเราอาจปิดบัญชี Microsoft ของคุณ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เรายังอาจบล็อกการส่งการสื่อสาร (เช่น อีเมล การแชร์ไฟล์ หรือข้อความโต้ตอบแบบทันที) ไปยังหรือจากบริการโดยเป็นความพยายามที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเราอาจลบหรือปฏิเสธที่จะเผยแพร่เนื้อหาของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อมีการสอบสวนข้อกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบเนื้อหาของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา และคุณได้อนุญาตไว้ในที่นี้ให้มีการตรวจสอบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถตรวจสอบบริการทั้งหมดได้และไม่ได้พยายามที่จะดำเนินการเช่นนั้น
 • ค. แอปพลิเคชันของบริการ Xbox คลิก ที่นี่ (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868531) หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าแนวปฏิบัตินี้จะใช้บังคับอย่างไรกับเกม แอปพลิเคชัน บริการ และเนื้อหาของ Xbox Online Service, Xbox Game Pass, Games for Windows Live และ Xbox Game Studios ที่ Microsoft จัดไว้ให้ การละเมิดแนวปฏิบัติในบริการ Xbox (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.ก.i) อาจส่งผลให้มีการระงับหรือห้ามมิให้ใช้งานบริการ Xbox รวมถึงการยึดคืนสิทธิการใช้งานในเนื้อหา ระยะเวลาการเป็นสมาชิกระดับ Gold ของ Xbox และยอดคงเหลือของบัญชี Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ข้อความฉบับเต็ม
การใช้บริการและการสนับสนุนการใช้บริการและการสนับสนุน4_usingTheServicesSupport
สรุป

4. การใช้บริการและการสนับสนุน

 • ก. บัญชี Microsoft คุณจะจำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ บัญชี Microsoft ของคุณจะทำให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และบริการที่ Microsoft และคู่ค้าบางรายของ Microsoft จัดไว้ให้ได้
  • i. การสร้างบัญชี คุณสามารถสร้างบัญชี Microsoft ได้โดยการลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเมื่อลงทะเบียนสมัครบัญชี Microsoft ของคุณ ในบางกรณี บุคคลภายนอก อย่างเช่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ อาจได้จัดบัญชี Microsoft ไว้ให้กับคุณ หากคุณได้รับบัญชี Microsoft ของคุณจากบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจมีสิทธิเพิ่มเติมในบัญชีของคุณ เช่น ความสามารถที่จะเข้าถึงหรือลบบัญชี Microsoft ของคุณ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่บุคคลภายนอกให้ไว้กับคุณ เนื่องจาก Microsoft ไม่ได้มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ หากคุณสร้างบัญชี Microsoft ในนามของนิติบุคคล เช่น ธุรกิจหรือนายจ้างของคุณ คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะให้นิติบุคคลนั้นเข้าผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่สามารถโอนข้อมูลประจำตัวของบัญชี Microsoft ของคุณให้กับผู้ใช้หรือนิติบุคคลอื่นได้ ในการคุ้มครองบัญชีของคุณ ให้เก็บรายละเอียดและรหัสผ่านของบัญชีของคุณไว้เป็นความลับ คุณจะต้องรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี Microsoft ของคุณ
  • ii. การใช้บัญชี คุณจะต้องใช้บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อให้ยังคงทำงานอยู่ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาสองปีเพื่อให้บัญชี Microsoft ของคุณและบริการที่เกี่ยวข้องยังคงทำงานอยู่ เว้นแต่จะได้กำหนดระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้นไว้ในนโยบายกิจกรรมในบัญชี Microsoft ที่ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 หรือในข้อเสนอสำหรับบริการในส่วนที่ต้องชำระเงิน หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในระหว่างระยะเวลานี้ เราจะสันนิษฐานว่าบัญชี Microsoft ของคุณไม่มีการใช้งานและจะปิดบัญชีให้กับคุณ โปรดดูผลที่ตามมาจากการถูกปิดบัญชี Microsoft ในข้อ 4.ก.iv.2 คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้กล่องข้อความ Outlook.com ของคุณและ OneDrive ของคุณ (โดยแยกต่างหาก) อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาหนึ่งปี มิฉะนั้นแล้ว เราจะปิดกล่องข้อความ Outlook.com ของคุณและ OneDrive ของคุณให้กับคุณ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บริการ Xbox อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาห้าปีเพื่อให้เกมเมอร์แท็กเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ หากเรามีเหตุอันควรให้สงสัยว่ามีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกกำลังใช้บัญชี Microsoft ของคุณในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกง (ตัวอย่างเช่น โดยเป็นผลมาจากความย่อหย่อนในบัญชี) Microsoft ก็อาจระงับบัญชีของคุณจนกว่าคุณจะสามารถเรียกความเป็นเจ้าของคืนกลับมาได้ เราอาจต้องปิดการเข้าถึงเนื้อหาของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยง หากคุณกำลังมีปัญหาในการเข้าถึงบัญชี Microsoft ของคุณ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656
  • iii. เด็กและบัญชี การสร้างบัญชี Microsoft หรือการใช้งานบริการ เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับและยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และให้การรับรองว่าคุณได้ "บรรลุนิติภาวะ" หรือมี "ความรับผิดชอบตามกฎหมาย" ในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของคุณ หากคุณไม่ทราบว่าคุณได้บรรลุนิติภาวะหรือมี "ความรับผิดชอบตามกฎหมาย" ในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่แล้วหรือยัง หรือคุณไม่เข้าใจหัวข้อนี้ โปรดสอบถามจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ คุณและผู้เยาว์ยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้บัญชี Microsoft หรือบริการทั้งหมด รวมถึงการซื้อต่างๆ ไม่ว่าบัญชีของผู้เยาว์จะได้เปิดใช้ในตอนนี้หรือสร้างขึ้นในภายหลัง
  • iv. การปิดบัญชีของคุณ
   • 1. คุณสามารถยกเลิกบริการนั้นๆ หรือปิดบัญชี Microsoft ของคุณเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากต้องการปิดบัญชี Microsoft ของคุณ โปรดไปที่ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278 เมื่อคุณขอให้เราปิดบัญชี Microsoft ของคุณ เราจะคงบัญชีนั้นไว้ในสภาพการถูกระงับเป็นเวลา 60 วันเผื่อในกรณีที่คุณเกิดเปลี่ยนใจ หลังจากระยะเวลา 60 วันดังกล่าว บัญชี Microsoft ของคุณก็จะถูกปิดลง โปรดดูข้อ 4.ก.iv.2 ที่ด้านล่าง หากต้องการทราบคำอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบัญชี Microsoft ของคุณถูกปิด การกลับไปลงชื่อเข้าใช้ในระหว่างระยะเวลา 60 วันดังกล่าวจะเป็นการเปิดใช้งานบัญชี Microsoft ของคุณใหม่
   • 2. หากบัญชี Microsoft ของคุณถูกปิด (ไม่ว่าจะโดยคุณหรือเรา) ก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ลำดับแรก สิทธิของคุณในการใช้บัญชี Microsoft เพื่อเข้าถึงบริการจะยุติลงโดยทันที อย่างที่สอง เราจะลบข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft ของคุณ หรือมิฉะนั้นแล้วก็จะแยกข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณออกจากตัวคุณและบัญชี Microsoft ของคุณ (เว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดให้เราเก็บรักษาไว้ ส่งคืน หรือโอนให้กับคุณหรือบุคคลภายนอกที่คุณระบุไว้) คุณควรมีแผนสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเนื่องจาก Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาของคุณหรือข้อมูลเมื่อบัญชีของคุณถูกปิดได้ อย่างที่สาม คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับมาได้
 • ข. บัญชีที่ทำงานหรือบัญชีโรงเรียน คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการบางอย่างของ Microsoft ได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลของที่ทำงานหรือโรงเรียน หากคุณทำเช่นนั้น คุณตกลงว่าเจ้าของโดเมนที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลของคุณอาจได้รับแจ้งให้ทราบถึงการมีอยู่ของบัญชี Microsoft ของคุณและการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ควบคุมและดูแลบัญชีของคุณ และเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลของคุณ รวมถึงเนื้อหาของการสื่อสารและไฟล์ของคุณ และ Microsoft อาจแจ้งให้เจ้าของโดเมนทราบหากบัญชีหรือข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง คุณยังตกลงด้วยว่าการใช้บริการของ Microsoft อาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ Microsoft ทำกับคุณหรือองค์กรของคุณและข้อกำหนดเหล่านี้อาจไม่มีผลใช้บังคับ หากคุณมีบัญชี Microsoft อยู่แล้วและคุณใช้ที่อยู่อีเมลของที่ทำงานหรือโรงเรียนแยกกันเพื่อเข้าถึงบริการที่กล่าวถึงภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณอาจได้รับการเตือนให้อัปเดตที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อเข้าถึงบริการดังกล่าวต่อไป
 • ค. อุปกรณ์เพิ่มเติม/แผนข้อมูล ในการใช้บริการหลายอย่าง คุณจะจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ/หรือแผนข้อมูล/มือถือ คุณยังอาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม อย่างเช่นชุดหูฟัง กล้อง หรือไมโครโฟน คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีการเชื่อมต่อ แผน และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการใช้บริการ และจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ แผน และอุปกรณ์ของคุณ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นค่าธรรมเนียมที่เพิ่มเติมไปจากค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณจ่ายให้กับเราสำหรับบริการ และเราจะไม่ชดใช้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับคุณ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณเพื่อพิจารณาว่ามีค่าธรรมเนียมใดๆ ดังกล่าวที่อาจมีผลกับคุณหรือไม่
 • ง. การแจ้งเกี่ยวกับบริการ เมื่อมีเรื่องสำคัญที่เราต้องแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้ เราจะส่งการแจ้งเกี่ยวกับบริการให้กับคุณ หากคุณได้ให้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับเราโดยเกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft ของคุณ เราก็อาจส่งการแจ้งเกี่ยวกับบริการให้กับคุณผ่านทางอีเมลหรือ SMS (ข้อความ SMS) รวมถึงเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะลงทะเบียนบันทึกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณและตรวจสอบการซื้อของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจส่งการแจ้งเกี่ยวกับบริการไปให้คุณโดยวิธีการอื่น (เช่น โดยข้อความในผลิตภัณฑ์) ทั้งนี้ อาจมี อัตราค่าบริการข้อมูลหรือการส่งข้อความเมื่อได้รับการแจ้งผ่านทาง SMS
 • จ. การสนับสนุน การสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการบางอย่างจะมีอยู่ที่ support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) บริการบางอย่างอาจให้การสนับสนุนลูกค้าที่แยกต่างหากหรือเพิ่มเติม โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดซึ่งมีอยู่ที่ www.microsoft.com/support-service-agreement เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การสนับสนุนอาจไม่ได้จัดไว้ให้สำหรับรุ่นตัวอย่างหรือรุ่นเบต้าของคุณลักษณะหรือบริการ บริการนี้อาจไม่สามารถใช้ด้วยกันได้กับซอฟต์แวร์หรือบริการที่บุคคลภายนอกจัดไว้ให้ และคุณจะต้องรับผิดชอบในการศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับความสามารถในการนำมาใช้ด้วยกัน
 • ฉ. การสิ้นสุดบริการของคุณ หากบริการของคุณถูกยกเลิก (ไม่ว่าจะโดยคุณหรือเรา) ลำดับแรก สิทธิของคุณในการเข้าถึงบริการจะยุติลงโดยทันที และสิทธิการใช้งานของคุณในซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการก็จะสิ้นสุดลง อย่างที่สอง เราจะลบข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการของคุณ หรือมิฉะนั้นแล้วก็จะแยกข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณออกจากตัวคุณและบัญชี Microsoft ของคุณ (เว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดให้เราเก็บรักษาไว้ ส่งคืน หรือโอนให้กับคุณหรือบุคคลภายนอกที่คุณระบุไว้) ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการใดๆ (หรือเนื้อหาของคุณที่คุณได้จัดเก็บไว้บนบริการดังกล่าว) ได้อีกต่อไป คุณควรมีแผนสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ อย่างที่สาม คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับมาได้ หากคุณได้ยกเลิกบัญชี Microsoft ของคุณและไม่มีบัญชีอื่นที่สามารถเข้าถึงบริการได้ บริการของคุณก็อาจถูกยกเลิกโดยทันที
ข้อความฉบับเต็ม
การใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกการใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก5_usingThird-PartyAppsAndServices
สรุป

5. การใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก บริการนี้อาจอนุญาตให้คุณเข้าถึงหรือได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ ลิงก์ เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ เกม ทักษะ การผสานรวม บอต หรือแอปพลิเคชันจากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ (บริษัทหรือบุคคลที่ไม่ใช่ Microsoft) ("โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก") บริการหลายอย่างของเรายังช่วยคุณในการค้นหา มีคำขอ หรือโต้ตอบกับโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก หรืออนุญาตให้คุณแบ่งปันเนื้อหาของคุณหรือข้อมูล และคุณเข้าใจว่าโดยการใช้บริการของเรา ก็เท่ากับว่าคุณกำลังมีคำสั่งให้บริการของเราจัดหาโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกให้กับคุณ โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกยังอาจอนุญาตให้คุณจัดเก็บเนื้อหาของคุณหรือข้อมูลกับผู้เผยแพร่ ผู้ให้บริการ หรือผู้ดำเนินการของโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกอาจแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อคุณ หรือกำหนดให้คุณยอมรับเงื่อนไขของพวกเขาก่อนที่คุณจะสามารถติดตั้งหรือใช้โปรแกรมหรือบริการของบุคคลภายนอกได้ โปรดดูข้อ 13.ข หากต้องการทราบข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับผ่านทางร้านค้าบางแห่งที่ Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Office Store, Microsoft Store บน Xbox และ Microsoft Store บน Windows) คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกก่อนที่จะได้รับ ใช้ ร้องขอ หรือเชื่อมโยงบัญชี Microsoft ของคุณเข้ากับโปรแกรมและบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก ข้อกำหนดใดๆ ของบุคคลภายนอกจะไม่เป็นการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ Microsoft ไม่ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กับคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมและบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก คุณตกลงที่จะรับความเสี่ยงและความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ และตกลงว่า Microsoft จะไม่รับผิดชอบในปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว Microsoft จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณหรือผู้อื่นสำหรับข้อมูลหรือบริการที่จัดหาโดยโปรแกรมและบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก

ข้อความฉบับเต็ม
ความพร้อมให้บริการความพร้อมให้บริการ6_serviceAvailability
สรุป

6. ความพร้อมให้บริการ

 • ก. บริการนี้ โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก หรือเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ผ่านทางบริการนี้อาจไม่ได้จัดไว้ให้เป็นครั้งคราว อาจเสนอให้อย่างจำกัด หรืออาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรืออุปกรณ์ของคุณ หากคุณเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องได้รับเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันอีกครั้งซึ่งได้จัดไว้ให้กับคุณและมีการชำระเงินในภูมิภาคก่อนหน้านี้ของคุณ คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงหรือใช้เนื้อหาหรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับการใช้ในประเทศซึ่งคุณเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาหรือบริการดังกล่าว และตกลงที่จะไม่ปกปิดหรือแถลงโดยเป็นเท็จเกี่ยวกับสถานที่หรือตัวตนของคุณเพื่อเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาหรือบริการดังกล่าว
 • ข. เราพยายามอย่างหนักเพื่อให้บริการดำเนินต่อไปได้และเรียกใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม บริการออนไลน์ทั้งหมดอาจเกิดการหยุดชะงักและไฟฟ้าดับเป็นครั้งคราว และ Microsoft จะไม่รับผิดจากการหยุดชะงักหรือการสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจประสบโดยเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ คุณอาจไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาของคุณหรือข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ได้ เราขอแนะนำให้คุณสำรองเนื้อหาและข้อมูลของคุณอยู่เป็นประจำซึ่งคุณจัดเก็บไว้บนบริการหรือจัดเก็บโดยใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก
ข้อความฉบับเต็ม
การปรับปรุงสำหรับบริการหรือซอฟต์แวร์และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้การปรับปรุงสำหรับบริการหรือซอฟต์แวร์และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
สรุป

7. การปรับปรุงบริการหรือซอฟต์แวร์ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

 • ก. เราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ และเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราทำเช่นนั้น การใช้บริการหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับหมายความว่าคุณตกลงตามข้อกำหนดใหม่ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดใหม่ คุณจะต้องหยุดใช้บริการ ปิดบัญชี Microsoft ของคุณ และในกรณีที่คุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ให้ช่วยบุตรหลานของคุณที่เป็นผู้เยาว์ในการปิดบัญชี Microsoft ของตน
 • ข. ในบางครั้ง คุณจะจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อรักษาสภาพการใช้บริการไว้ เราอาจตรวจสอบรุ่นซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า คุณยังอาจต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อใช้บริการต่อไป การปรับปรุงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่นๆ ที่มาพร้อมกับการปรับปรุง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ข้อกำหนดอื่นๆ เหล่านั้นจะมีผลใช้บังคับ Microsoft ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้มีการปรับปรุงและไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะรองรับรุ่นของระบบสำหรับซอฟต์แวร์ โปรแกรม เนื้อหา หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คุณซื้อหรือได้รับอนุญาต การปรับปรุงดังกล่าวอาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์หรือบริการที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดเตรียม คุณสามารถถอนการให้ความยินยอมของคุณสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ในอนาคตเมื่อใดก็ได้โดยถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
 • ค. นอกจากนี้ อาจมีเวลาที่เราจำเป็นต้องลบหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานของบริการ หรือหยุดให้บริการหรือการเข้าถึงโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกไปพร้อมๆ กัน เว้นแต่ภายใต้ขอบเขตี่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ เราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีการดาวน์โหลดใหม่หรือการเปลี่ยนแทน ซึ่งเนื้อหาใดๆ สินค้าดิจิทัล (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.ฎ) หรือแอปพลิเคชันที่ได้ซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้ เราสามารถเผยแพร่บริการหรือคุณลักษณะของบริการที่เป็นรุ่นตัวอย่างหรือรุ่นเบต้าได้ ซึ่งอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้องหรือทำงานได้ไม่เหมือนกันกับเวอร์ชันสุดท้าย
 • ง. เพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองด้วยการจัดการด้านสิทธิแบบดิจิทัล (Digital Rights Management (DRM)) เช่น เพลง เกม ภาพยนตร์ หนังสือ และอื่นๆ อีกมากมาย ซอฟต์แวร์ DRM อาจติดต่อเซิร์ฟเวอร์สิทธิออนไลน์โดยอัตโนมัติ รวมทั้งดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุง DRM
ข้อความฉบับเต็ม
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์8_softwareLicense
สรุป

8. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะมาพร้อมกับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Microsoft ที่แยกต่างหาก (ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันของ Microsoft ซึ่งรวมอยู่กับและเป็นส่วนหนึ่งของ Windows เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์ของ Microsoft สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ก็จะใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว) ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เราให้ไว้กับคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ แอปพลิเคชันที่ได้รับผ่านทางร้านค้าบางแห่งที่ Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Office Store, Microsoft Store บน Windows และ Microsoft Store บน Xbox) จะอยู่ภายใต้ข้อ 1.b.i ด้านล่างนี้

 • ก. หากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะให้สิทธิกับคุณในการติดตั้งและใช้สำเนาซอฟต์แวร์หนึ่งสำเนาต่ออุปกรณ์สำหรับการใช้โดยบุคคลเพียงคนเดียวในแต่ละครั้งได้ทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของคุณ สำหรับอุปกรณ์บางอย่าง ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการใช้บริการส่วนบุคคลโดยมิใช่เพื่อการพาณิชย์ของคุณ ซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการอาจมีรหัสของบุคคลภายนอกอยู่ สคริปต์หรือรหัสใดๆ ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมโยงไปยังหรืออ้างอิงจากซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์จะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับคุณโดยบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของรหัสดังกล่าว ไม่ใช่โดย Microsoft การบอกกล่าวเกี่ยวกับรหัสของบุคคลภายนอก หากมี จะให้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับคุณเท่านั้น
 • ข. ซอฟต์แวร์นี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ได้เป็นการขาย และ Microsoft ขอสงวนสิทธิทั้งหมดในซอฟต์แวร์ที่ Microsoft ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะโดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ไม่ได้ให้สิทธิกับคุณในการดำเนินการต่อไปนี้ และคุณจะไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ กล่าวคือ
  • i. หลบเลี่ยงหรือเลี่ยงผ่านมาตรการคุ้มครองเทคโนโลยีใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือบริการ
  • ii. แยกองค์ประกอบ แยกส่วน ถอดรหัส เจาะเข้าโปรแกรม เลียนแบบ แสวงหาผลประโยชน์ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) ซอฟต์แวร์ใดๆ หรือลักษณะอื่นๆ ของบริการซึ่งรวมอยู่ในหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ ยกเว้นและเฉพาะเท่าที่กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งให้กระทำการดังกล่าวได้
  • iii. แยกส่วนประกอบของซอฟต์แวร์หรือบริการเพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่น
  • iv. เผยแพร่ ทำสำเนา ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย ส่งออก นำเข้า แจกจ่าย หรือให้ยืมซอฟต์แวร์หรือบริการ เว้นแต่ Microsoft จะอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งให้คุณกระทำการดังกล่าวได้
  • v. โอนซอฟต์แวร์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ใดๆ หรือสิทธิใดๆ ในการเข้าถึงหรือใช้บริการ
  • vi. ใช้บริการด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจแทรกแซงการที่ผู้อื่นใช้บริการหรือเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชี หรือเครือข่ายใดๆ
  • vii. เปิดใช้งานการเข้าถึงบริการหรือแก้ไขอุปกรณ์ใดๆ ที่ Microsoft ให้อนุญาต (เช่น คอนโซล Xbox, Microsoft Surface และอื่นๆ) ด้วยแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อความฉบับเต็ม
ข้อกำหนดการชำระเงินข้อกำหนดการชำระเงิน9_paymentTerms
สรุป

9. ข้อกำหนดการชำระเงิน หากคุณซื้อบริการ ข้อกำหนดการชำระเงินเหล่านี้จะใช้บังคับกับการซื้อของคุณและคุณตกลงตามข้อกำหนดการชำระเงินดังกล่าว

 • ก. ค่าบริการ หากมีค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการดังกล่าวในสกุลเงินที่ระบุไว้ ราคาที่ได้ระบุไว้สำหรับบริการจะไม่รวมภาษีและข้อตกลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ราคาทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินของ Skype จะรวมภาษีที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าภาษีดังกล่าวหรือค่าบริการอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว Skype จะคำนวณภาษีตามที่อยู่ของที่พักอาศัยที่เชื่อมโยงกับข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่นี้เป็นข้อมูลล่าสุดและถูกต้อง ยกเว้นผลิตภัณฑ์ของ Skype ภาษีต่างๆ จะได้รับการคำนวณโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ของคุณในเวลาที่ลงทะเบียนบัญชี Microsoft ของคุณ เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่จะกำหนดให้ใช้เกณฑ์การคำนวณที่แตกต่างออกไป เราสามารถระงับหรือยกเลิกบริการได้หากเราไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณตรงตามเวลาที่กำหนด การระงับหรือการยกเลิกบริการเนื่องจากการไม่ชำระเงินอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงและใช้บัญชีของคุณและเนื้อหาในบัญชีนั้นได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายบริษัทหรือเครือข่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ปกปิดสถานที่ของคุณอาจทำให้ค่าบริการแตกต่างไปจากค่าบริการที่แสดงไว้สำหรับสถานที่จริงของคุณ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ของคุณ การทำธุรกรรมบางอย่างอาจต้องมีการแปลงสกุลเงินต่างประเทศหรือมีการประมวลผลในประเทศอื่น ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากคุณสำหรับบริการดังกล่าวเมื่อคุณใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต โปรดติดต่อธนาคารของคุณหากต้องการทราบรายละเอียด
 • ข. บัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ในการชำระค่าบริการสำหรับบริการใดๆ คุณจะถูกขอให้จัดเตรียมวิธีการชำระเงินในเวลาที่คุณสมัครรับบริการดังกล่าว สำหรับบริการทั้งหมดนอกเหนือจาก Skype คุณจะสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงินของคุณได้บน เว็บไซต์การจัดการบัญชีของ Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618281) และสำหรับซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของ Skype ก็ทำได้โดยการลงชื่อเข้าใช้ในพอร์ทัลบัญชีของคุณที่ https://skype.com/go/myaccount นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Microsoft ใช้ข้อมูลบัญชีที่ได้ปรับปรุงใดๆ เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดยธนาคารผู้ออกบัตรของคุณหรือเครือข่ายการชำระเงินที่สามารถใช้งานได้ คุณตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของคุณโดยทันที ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลและรายละเอียดวิธีการชำระเงินของคุณ เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณตามที่จำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ การเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำขึ้นในบัญชีการเรียกเก็บเงินจะไม่กระทบต่อค่าบริการที่เราส่งไปยังบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณก่อนที่เราอาจดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณตามสมควร
 • ค. การเรียกเก็บเงิน โดยการจัดเตรียมวิธีการชำระเงินให้กับ Microsoft เท่ากับว่าคุณ (i) รับรองว่าคุณมีอำนาจในการใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง (ii) ให้อำนาจ Microsoft ที่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับบริการหรือเนื้อหาที่มีอยู่โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณ และ (iii) ให้อำนาจ Microsoft ที่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับคุณลักษณะที่ต้องชำระเงินของบริการซึ่งคุณเลือกที่จะสมัครหรือใช้ในขณะที่ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลใช้บังคับอยู่ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณ (ก) ล่วงหน้า (ข) ในเวลาที่ซื้อ (ค) ในเวลาไม่นานหลังจากที่ซื้อ หรือ (ง) เป็นงวดสำหรับบริการที่มีการสมัครสมาชิก นอกจากนี้ เราสามารถเรียกเก็บเงินจากคุณได้ไม่เกินจำนวนที่คุณได้อนุมัติ และเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บสำหรับบริการที่มีการสมัครสมาชิกเป็นงวดๆ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณไปเลยทีเดียวสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้ของคุณมากกว่าหนึ่งรอบในจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลก่อนหน้านี้
 • ง. การชำระเงินเป็นงวด เมื่อคุณซื้อบริการแบบสมัครสมาชิก (เช่น รายเดือน ทุก 3 เดือน หรือรายปี) คุณตกลงว่าคุณจะอนุญาตให้มีการชำระเงินเป็นงวด และการชำระเงินจะกระทำต่อ Microsoft ด้วยวิธีการและในช่วงเวลาระหว่างงวดซึ่งคุณได้ตกลงยอมรับ ทั้งนี้ จนกว่าการสมัครสมาชิกบริการดังกล่าวจะถูกบอกเลิกโดยคุณหรือ Microsoft คุณต้องยกเลิกบริการของคุณก่อนวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปเพื่อให้ยุติการเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้บริการของคุณต่อไป เราจะให้คำแนะนำกับคุณเกี่ยวกับวิธียกเลิกบริการ โดยการอนุญาตให้มีการชำระเงินเป็นงวด เท่ากับคุณกำลังอนุญาตให้ Microsoft ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวในลักษณะการหักเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการโอนเงิน หรือในลักษณะตั๋วแลกเงินอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีที่กำหนดไว้ของคุณ (สำหรับ Automated Clearing House หรือการชำระเงินในทำนองเดียวกัน) หรือในลักษณะการเรียกเก็บจากบัญชีที่กำหนดไว้ของคุณ (สำหรับบัตรเครดิตหรือการชำระเงินในทำนองเดียวกัน) (ซึ่งเรียกรวมกันว่า "การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์") โดยทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกจะมีการเรียกเก็บล่วงหน้าระยะเวลาการเป็นสมาชิกนั้นๆ หากการชำระเงินใดๆ ถูกตีคืนกลับมาว่ายังไม่ได้ชำระ หรือหากบัตรเครดิตหรือการทำธุรกรรมในทำนองเดียวกันถูกบอกปัดหรือถูกปฏิเสธ Microsoft หรือผู้ให้บริการของ Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บสินค้านั้นๆ ที่ส่งคืน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับจำนวนเงินที่ถูกปฏิเสธหรือไม่เพียงพอ และประมวลผลการชำระเงินใดๆ ดังกล่าวในลักษณะการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • จ. รายการทางบัญชีออนไลน์และข้อผิดพลาด สำหรับบริการทั้งหมดนอกเหนือจาก Skype นั้น Microsoft จะจัดเตรียมรายการเรียกเก็บเงินออนไลน์ให้กับคุณบน เว็บไซต์การจัดการบัญชีของ Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618282) ซึ่งคุณสามารถดูและพิมพ์รายการของคุณได้ สำหรับ Skype คุณจะสามารถเข้าถึงรายการทางบัญชีออนไลน์ของคุณได้โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณที่ www.skype.com (https://www.skype.com) นี่คือรายการเรียกเก็บเงินเพียงชุดเดียวที่เราจัดไว้ให้เท่านั้น หากเราจัดทำใบเรียกเก็บเงินที่ผิดพลาด คุณจะต้องแจ้งข้อผิดพลาดต่อเราภายใน 90 วันหลังจากปรากฏข้อผิดพลาดในใบเรียกเก็บเงินของคุณเป็นครั้งแรก จากนั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบค่าบริการในทันที หากคุณไม่ได้แจ้งเราภายในระยะเวลาดังกล่าว แสดงว่าคุณได้ปลดเราจากความรับผิดและการเรียกร้องสิทธิทั้งหมดในเรื่องการสูญเสียที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาด และเราจะไม่ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดหรือคืนเงินให้ เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หาก Microsoft เป็นผู้พบข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 90 วัน นโยบายนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลใช้บังคับ
 • ฉ. นโยบายการคืนเงิน เว้นแต่กฎหมายหรือข้อเสนอที่เฉพาะสำหรับบริการจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การซื้อทั้งหมดจะถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้ หากคุณเชื่อว่า Microsoft ได้เรียกเก็บเงินจากคุณโดยผิดพลาด คุณจะต้องติดต่อเราภายใน 90 วันหลังจากมีการเรียกเก็บเงินดังกล่าว ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับการเรียกเก็บเงินใดๆ ที่มีอายุเกินกว่า 90 วัน เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราขอสงวนสิทธิที่จะให้มีการคืนเงินหรือออกเครดิตตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอื่น ในกรณีที่เราคืนเงินหรือออกเครดิต เราจะไม่ได้อยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ใดๆ ที่จะต้องมีการคืนเงินแบบเดียวกันหรือในทำนองเดียวกันในอนาคต นโยบายการคืนเงินนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลใช้บังคับ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงิน โปรดเข้าไปที่ หัวข้อความช่วยเหลือ (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283) ของเรา หากคุณอาศัยอยู่ในไต้หวันหรืออิสราเอล โปรดทราบว่า ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การซื้อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดิจิทัลซึ่งจัดให้มีผ่านทางรูปแบบที่ไม่สามารถจับต้องได้และ/หรือบริการออนไลน์จะถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้เมื่อเนื้อหาหรือบริการดังกล่าวจัดให้มีทางออนไลน์ คุณไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องระยะปลอดพันธะหรือเงินคืนใดๆ
 • ช. การยกเลิกบริการ คุณสามารถยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีมีสาเหตุก็ตาม การยกเลิกบริการที่เสียค่าบริการจะเป็นการยุติการเรียกเก็บเงินในอนาคตสำหรับการใช้บริการต่อไป ในการยกเลิกบริการและขอให้มีการคืนเงิน หากคุณมีสิทธิได้รับ โปรดเข้าไปที่ เว็บไซต์การจัดการบัญชีของ Microsoft สำหรับ Skype โปรดกรอกแบบฟอร์มการเพิกถอนโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ ที่นี่ คุณควรอ้างอิงกลับไปยังข้อเสนอซึ่งระบุถึงบริการว่า (i) คุณอาจไม่ได้รับเงินคืนในเวลาที่ยกเลิก (ii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก (iii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณสำหรับบริการก่อนวันที่ยกเลิก และ (iv) คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงและการใช้บัญชีของคุณเมื่อคุณยกเลิกบริการ หรือในกรณีที่คุณอาศัยอยู่ในไต้หวันหรือิสราเอล (v) คุณอาจได้รับเงินคืนในจำนวนที่เท่ากับค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ใช้ซึ่งคุณได้จ่ายไปสำหรับบริการตามที่มีการคำนวณในเวลาที่ยกเลิก หากคุณอาศัยอยู่ในอิสราเอล คุณสามารถยกเลิกด้วยวิธีการใดก็ตามที่ระบุอยู่ใน https://support.microsoft.com/en-us/help/4027815 โปรดติดต่อตัวแทน Microsoft ทางโทรศัพท์เพื่อขอรับเงินคืน หากคุณมีสิทธิ์ เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในข้อ 4 หากคุณยกเลิก การเข้าถึงบริการของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดช่วงเวลาบริการในปัจจุบันของคุณ หรือหากเราเรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณเป็นระยะๆ บริการของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดช่วงเวลาที่คุณได้ยกเลิก
 • ซ. ข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งาน หากคุณกำลังเข้าร่วมข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งานใดๆ คุณก็อาจต้องยกเลิกบริการทดลองใช้งานภายในกรอบเวลาที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณยอมรับข้อเสนอเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้บริการต่อไปเมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งาน
 • ฌ. ข้อเสนอส่งเสริมการขาย Microsoft อาจเสนอบริการโดยไม่คิดค่าบริการสำหรับช่วงทดลองใช้งานเป็นระยะๆ Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับบริการดังกล่าว (ในอัตราปกติ) ในกรณีที่ Microsoft พิจารณา (ด้วยดุลพินิจตามสมควรของตน) ว่าคุณกำลังใช้เงื่อนไขของข้อเสนอในทางที่ผิด
 • ญ. การเปลี่ยนแปลงราคา เราสามารถเปลี่ยนแปลงราคาของบริการเมื่อใดก็ได้ และในกรณีที่คุณมีการซื้อเป็นงวด เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือในลักษณะอื่นใดที่เหมาะสมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณจะต้องยกเลิกและหยุดใช้บริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผล หากมีการกำหนดระยะเวลาและราคาไว้สำหรับข้อเสนอบริการของคุณ ราคาดังกล่าวจะยังคงมีผลเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • ฎ. การชำระเงินให้กับคุณ หากเราต้องชำระเงินให้กับคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับเราตรงตามกำหนดเวลาและถูกต้องตามที่เราต้องใช้ในการชำระเงินให้กับคุณ คุณต้องรับผิดชอบในค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นกับคุณซึ่งเป็นผลมาจากการชำระเงินนี้ให้กับคุณ นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดที่เรากำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิของคุณในการรับชำระเงินใดๆ หากคุณรับชำระเงินด้วยความผิดพลาด เราอาจถอนเงินคืนหรือกำหนดคุณให้คืนการชำระเงิน คุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราในความพยายามที่จะดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังสามารถลดการชำระเงินให้แก่คุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปรับการชำระเงินที่เกินมาในครั้งก่อน
 • ฏ. บัตรของขวัญ การแลกคะแนนและการใช้บัตรของขวัญ (นอกเหนือไปจากบัตรของขวัญของ Skype) จะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรของขวัญของ Microsoft (https://support.microsoft.com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions) ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญของ Skype จะมีอยู่บน หน้าความช่วยเหลือ (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615383) ของ Skype
 • ฐ. วิธีการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีธนาคารที่มีสิทธิกับบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อใช้เป็นวิธีการชำระเงินได้ บัญชีธนาคารที่มีสิทธิ์รวมถึงบัญชีซึ่งเปิดที่สถาบันการเงินที่สามารถรับรายการหักบัญชีโดยตรงได้ (เช่น สถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนรายการของ Automated Clearing House ("ACH") สถาบันทางการเงินในยุโรปที่สนับสนุน Single Euro Payments Area ("SEPA") หรือ "iDEAL" ในเนเธอร์แลนด์) เงื่อนไขที่คุณตกลงในเวลาที่เพิ่มบัญชีธนาคารของคุณเพื่อเป็นวิธีการชำระเงินในบัญชี Microsoft ของคุณ (เช่น "ข้อบังคับ" ในกรณีของ SEPA) ก็จะมีผลใช้บังคับด้วย คุณรับรองและรับประกันว่าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนของคุณได้รับการเปิดในชื่อของคุณหรือคุณมสิทธิิ์ลงทะเบียนและใช้บัญชีธนาคารนี้เป็นวิธีการชำระเงิน โดยการลงทะเบียนหรือการเลือกบัญชีธนาคารของคุณเพื่อเป็นวิธีการชำระเงิน เท่ากับว่าคุณอนุญาตให้ Microsoft (หรือตัวแทนของ Microsoft) ทำการหักบัญชีหนึ่งครั้งหรือมากกว่าสำหรับยอดรวมของค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือการสมัครสมาชิก (ตามเงื่อนไขของบริการสมัครสมาชิก) จากบัญชีธนาคารของคุณ (และหากจำเป็น โอนเงินให้กับบัญชีของคุณหนึ่งครั้งหรือมากกว่าเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ให้เงินคืน หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน) และคุณอนุญาตให้สถาบันการเงินที่มีบัญชีธนาคารของคุณทำการหักตามการหักบัญชีดังกล่าวหรือรับการให้เงินดังกล่าว คุณเข้าใจดีว่าการให้อนุญาตนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลบัญชีธนาคารออกจากบัญชี Microsoft ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าตามที่ระบุไว้ด้านบนในข้อ 4.จ โดยเร็วที่สุดหากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินจากคุณ นอกจากนี้ กฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศของคุณอาจจำกัดความรับผิดของคุณสำหรับธุรกรรมที่ฉ้อโกง ผิดพลาด หรือไม่ได้รับอนุญาตจากบัญชีธนาคารของคุณ โดยการลงทะเบียนหรือเลือกบัญชีธนาคารเพื่อเป็นวิธีการชำระเงินของคุณ เท่ากับว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว
ข้อความฉบับเต็ม
คู่สัญญา การเลือกใช้กฎหมาย และสถานที่ในการระงับข้อพิพาทคู่สัญญา การเลือกใช้กฎหมาย และสถานที่ในการระงับข้อพิพาท10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
สรุป

10. คู่สัญญา การเลือกใช้กฎหมาย และสถานที่ในการระงับข้อพิพาท ในการที่คุณใช้บริการที่มีตราสินค้า Skype สำหรับผู้บริโภคทั้งที่เสียและไม่เสียค่าบริการ หากคุณอาศัยอยู่นอกยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา คุณก็กำลังทำสัญญากับ และการอ้างอิงทั้งหมดถึง "Microsoft" ในข้อกำหนดเหล่านี้จะหมายถึง Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg ในกรณีของบริการที่มีตราสินค้า Skype สำหรับผู้บริโภคไม่ว่าจะเสียหรือไม่เสียค่าบริการ หากคุณอาศัยอยู่นอกยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ก็ให้ใช้กฎหมายของลักเซมเบิร์กเพื่อตีความข้อกำหนดเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน กฎหมายของจังหวัดหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่จะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) หากคุณอาศัยอยู่นอกยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา คุณกับเราได้ยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลลักเซมเบิร์กสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการที่มีตราสินค้า Skype สำหรับผู้บริโภค สำหรับบริการอื่นๆ ทั้งหมด นิติบุคคลที่คุณกำลังทำสัญญาด้วย กฎหมายที่ใช้บังคับ และสถานที่ในการระงับข้อพิพาทจะปรากฏอยู่ตามด้านล่างนี้

 • ก. แคนาดา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) แคนาดา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่) เพื่อตีความข้อกำหนดเหล่านี้ การเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ และการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน คุณกับเราได้ยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลในออนแทรีโอสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ
 • ข. ประเทศในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ประเทศในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตันเพื่อตีความข้อกำหนดเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักในการเลือกใช้กฎหมาย กฎหมายของประเทศที่เราให้บริการกับคุณจะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด)
 • ค. ตะวันออกกลาง แอฟริกา หรือยุโรป หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ตะวันออกกลาง แอฟริกา หรือในยุโรปโดยที่ไม่รวมสหภาพยุโรป (EU), ไอซ์แลนด์, ลิกเตนสไตน์, นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร และคุณกำลังใช้บริการในส่วนที่ไม่เสียค่าบริการ (เช่น Bing และ MSN) นั่นหมายความว่าคุณก็กำลังทำสัญญาอยู่กับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ยกเว้นกรณีที่คุณกำลังใช้งาน Skype ในส่วนที่ไม่เสียค่าบริการ นั่นหมายความว่าคุณกำลังทำสัญญาอยู่กับ Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland หากคุณจ่ายเงินเพื่อใช้ส่วนใดๆ ของบริการ คุณก็กำลังทำสัญญากับ Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland สำหรับบริการทั้งที่เสียและไม่เสียค่าบริการ ให้ใช้กฎหมายของไอร์แลนด์เพื่อตีความข้อกำหนดเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน กฎหมายของประเทศที่เราให้บริการกับคุณจะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) คุณกับเราได้ยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลไอร์แลนด์สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ
 • ง. เอเชียหรือแปซิฟิกใต้ เว้นแต่มีการแยกประเทศของคุณไว้โดยเฉพาะด้านล่างนี้ หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) เอเชีย (ยกเว้นจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี หรือไต้หวัน) หรือแปซิฟิกใต้ และคุณกำลังใช้งานบริการบางส่วนโดยไม่เสียค่าบริการ (เช่น Bing และ MSN) นั่นหมายความว่าคุณกำลังทำสัญญาอยู่กับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. หากคุณได้มีการชำระเงินสำหรับการใช้งานบางส่วนของบริการเหล่านี้ หรือกำลังใช้งานบริการ Outlook.com โดยไม่เสียค่าบริการในสิงคโปร์หรือฮ่องกง นั่นหมายความว่าคุณกำลังทำสัญญาอยู่กับ Microsoft Regional Sales Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ ที่มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ 80 Raffles Place, #32-01, UOB Plaza, Singapore 048624 ในกรณีที่คุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ออสเตรเลีย นั่นหมายความว่าคุณกำลังทำสัญญาอยู่กับ Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia และหากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) นิวซีแลนด์ นั่นหมายความว่าคุณกำลังทำสัญญาอยู่กับ Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand สำหรับบริการทั้งที่เสียและไม่เสียค่าบริการ ให้ใช้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตันเพื่อตีความข้อกำหนดเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน กฎหมายของประเทศที่เราให้บริการกับคุณจะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการนอกเหนือจาก Skype รวมทั้งคำถามใดๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการบอกเลิกของข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการนอกเหนือจาก Skype จะได้รับการยื่นเรื่องไปยังและระงับข้อพิพาทให้สิ้นสุดโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ ตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ Singapore International Arbitration Center (SIAC) ซึ่งจะถือว่ากฎเหล่านี้ได้ผนวกรวมเข้ากับข้อกำหนดนี้โดยการอ้างอิง โดยองค์คณะจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ SIAC ภาษาที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุด มีผลผูกพัน และไม่สามารถโต้แย้งได้ รวมทั้งอาจนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ได้
 • จ. ญี่ปุ่น หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ญี่ปุ่น และคุณกำลังใช้บริการในส่วนที่ไม่เสียค่าบริการ (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. หากคุณจ่ายเงินเพื่อใช้ส่วนใดๆ ของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 สำหรับบริการทั้งที่เสียและไม่เสียค่าบริการ กฎหมายของญี่ปุ่นจะใช้บังคับกับข้อกำหนดเหล่านี้และประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ คุณกับเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมแต่เพียงแห่งเดียวของศาลแขวงโตเกียวสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ
 • ฉ. สาธารณรัฐเกาหลี หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) สาธารณรัฐเกาหลี และคุณกำลังใช้บริการในส่วนที่ไม่เสียค่าบริการ (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. หากคุณจ่ายเงินเพื่อใช้ส่วนใดๆ ของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Korea, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 สำหรับบริการทั้งที่เสียและไม่เสียค่าบริการ กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีจะใช้บังคับกับข้อกำหนดเหล่านี้และประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ คุณกับเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมแต่เพียงแห่งเดียวของศาลกลางแห่งกรุงโซลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ
 • ช. ไต้หวัน หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ไต้หวัน และคุณกำลังใช้บริการในส่วนที่ไม่เสียค่าบริการ (เช่น Bing และ MSN) คุณก็กำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. หากคุณจ่ายเงินเพื่อใช้ส่วนใดๆ ของบริการ คุณก็กำลังทำสัญญากับ Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan สำหรับบริการทั้งที่เสียและไม่เสียค่าบริการ กฎหมายของไต้หวันจะใช้บังคับกับข้อกำหนดเหล่านี้และประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Taiwan Corp. โปรดดูเว็บไซต์ที่กระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐจีน (Ministry of Economic Affairs R.O.C.) (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp) ได้ระบุไว้ คุณกับเราได้กำหนดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้ศาลแขวงไทเปเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจศาลเหนือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ เท่าที่กฎหมายไต้หวันอนุญาตไว้สูงสุด

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณอาจกำหนดให้กฎหมายในพื้นที่บางฉบับมีผลใช้บังคับหรือให้สิทธิกับคุณในการระงับข้อพิพาทในสถานที่พิจารณาคดีอื่น แม้ว่าจะมีข้อกำหนดเหล่านี้ก็ตาม หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกใช้กฎหมายและสถานที่พิจารณาคดีในข้อ 10 จะมีผลใช้บังคับได้มากเท่าที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณอนุญาต

ข้อความฉบับเต็ม
การรับประกันการรับประกัน12_Warranties
สรุป

11. การรับประกัน

 • ก. MICROSOFT และบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้จำหน่ายของเราไม่ได้ให้การรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับรอง หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ คุณเข้าใจว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณเองและเราให้บริการ "ตามที่เป็น" "ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมด" และ "ตามที่มี" MICROSOFT ไม่ได้รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความตรงต่อเวลาของบริการ คุณอาจมีสิทธิบางอย่างภายใต้กฎหมายในพื้นที่ของคุณ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีเจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น หากใช้บังคับได้ คุณรับรู้ว่าระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมไม่ได้ปราศจากความผิดพลาดและอาจมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้ง เราไม่ได้รับประกันว่าบริการจะไม่ถูกรบกวน เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือการสูญเสียเนื้อหาจะไม่เกิดขึ้น และเราไม่ได้รับประกันถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือการส่งข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ข. เท่าที่กฎหมายในพื้นที่ของคุณอนุญาต เราไม่ได้ให้การรับประกันโดยนัยใดๆ รวมถึงการรับประกันในเรื่องคุณสมบัติมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะด้าน ความพยายามในด้านฝีมือ และการไม่ละเมิด
 • ค. สำหรับผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย: สินค้าและบริการของเราจะมาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย สำหรับความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญที่เกิดขึ้นกับบริการ คุณจะมีสิทธิในการ
  • ยกเลิกสัญญาบริการที่คุณทำกับเรา และ
  • ได้รับการคืนเงินสำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ หรือได้รับการชดเชยสำหรับมูลค่าของบริการที่ลดลง

  นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิที่จะเลือกให้มีการคืนเงินหรือการเปลี่ยนแทนที่สำหรับความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญที่เกิดขึ้นกับสินค้า หากความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการไม่ได้ถึงขั้นเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ คุณก็มีสิทธิที่จะให้มีการแก้ไขความชำรุดบกพร่องในเวลาอันสมควร หากไม่ได้มีการทำเช่นนี้ คุณก็มีสิทธิที่จะได้รับการคืนเงินสำหรับสินค้า และยกเลิกสัญญาสำหรับบริการและได้รับการคืนเงินสำหรับส่วนใดๆ ที่ยังไม่ได้ใช้ คุณยังมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่สามารถเล็งเห็นได้ล่วงหน้าตามสมควรจากความชำรุดบกพร่องในสินค้าหรือบริการ

 • ง. สำหรับผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ คุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการรับประกันต่อผู้บริโภค (Consumer Guarantees Act) ของประเทศนิวซีแลนด์ และไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีเจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น
ข้อความฉบับเต็ม
ข้อจำกัดการรับผิดข้อจำกัดการรับผิด13_limitationOfLiability
สรุป

12. ข้อจำกัดการรับผิด

 • ก. หากคุณมีมูลฐานใดๆ ในการเรียกค่าเสียหาย (รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้) เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณตกลงว่าการแก้ไขเยียวยาโดยเฉพาะของคุณจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือ ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดหาโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก ตลอดจนผู้จำหน่ายใดๆ ก็คือการเรียกค่าเสียหายโดยตรงไม่เกินจำนวนที่เท่ากับค่าบริการหนึ่งเดือนของคุณซึ่งมีการสูญเสียหรือการละเมิดเกิดขึ้นในระหว่างนั้น (หรือไม่เกิน 10.00 ดอลลาร์สหรัฐหากเป็นบริการฟรี)
 • ข. เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณไม่สามารถเรียกเงินได้จาก (i) การสูญเสียหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ii) การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) (iii) การสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) (iv) การสูญเสียสัญญาหรือธุรกิจ หรือการสูญเสียหรือค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณในลักษณะที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคล (v) การสูญเสียหรือค่าเสียหายพิเศษ โดยอ้อม ต่อเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษ และ (vi) เท่าที่กฎหมายอนุญาต การสูญเสียหรือค่าเสียหายโดยตรงที่เกินจากขีดจำกัดที่ระบุไว้ในข้อ 12.ก ข้างต้น ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับแม้ว่าการแก้ไขเยียวยานี้จะไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆ ให้กับคุณได้อย่างครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือแม้ว่าเรารู้หรือควรได้รู้ถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะใช้บังคับกับประเด็นใดๆ หรือการเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ บริการ หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 • ค. Microsoft จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดจากการไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เท่าที่การไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้านั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Microsoft (เช่น ข้อพิพาทแรงงาน ภัยธรรมชาติ สงครามหรือการก่อการร้าย การทำให้เสียทรัพย์ อุบัติเหตุ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือคำสั่งของรัฐบาล) Microsoft จะพยายามลดผลกระทบของเหตุการณ์ใดๆ เหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ
ข้อความฉบับเต็ม
ข้อกำหนดเฉพาะของบริการข้อกำหนดเฉพาะของบริการ14_service-SpecificTerms
สรุป

13. ข้อกำหนดเฉพาะของบริการ โดยทั่วไปแล้วข้อกำหนดก่อนและหลังข้อ 13 จะใช้บังคับกับบริการทั้งหมด หัวข้อนี้จะมีข้อกำหนดเฉพาะของบริการซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดเฉพาะของบริการเหล่านี้จะใช้บังคับในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ กับข้อกำหนดทั่วไป

ข้อความฉบับเต็ม
XboxXbox14a_XboxLive
สรุป
 • ก. Xbox
  • i. การใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เกมของ Xbox Online Service, Xbox Game Studios (https://www.xbox.com/xbox-game-studios) (รวมทั้ง Mojang Games), แอปพลิเคชัน, บริการ และเนื้อหาที่ Microsoft จัดไว้ให้ (เรียกรวมกันว่า "บริการ Xbox") มีไว้สำหรับให้คุณใช้งานเป็นการส่วนบุคคลและมิใช่เพื่อการพาณิชย์
  • ii. บริการ Xbox เมื่อคุณสมัครใช้บริการ Xbox ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกม กิจกรรม และการใช้เกมและบริการ Xbox ของคุณจะได้รับการติดตามและนำไปแบ่งปันกับนักพัฒนาเกมที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ Microsoft และนักพัฒนาเกมที่เป็นบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับเกมของตนและให้บริการ Xbox หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีบริการ Xbox ของ Microsoft ของคุณเข้ากับบัญชีของคุณบนบริการที่ไม่ใช่ของ Microsoft หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีบริการ Xbox ของ Microsoft เพื่อเข้าถึงบริการที่ไม่ใช่ของ Microsoft (ตัวอย่างเช่น ผู้จัดจำหน่ายเกมที่ไม่ใช่ของ Microsoft ซึ่งจัดจำหน่ายโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก) คุณยอมรับว่า (ก) Microsoft อาจใช้ข้อมูลบัญชีที่จำกัด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเกมเมอร์แท็ก เกมเมอร์สกอร์ คะแนนในเกม ประวัติในเกม และรายชื่อเพื่อน) ร่วมกับบุคคลที่ไม่ใช่ Microsoft ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft และ (ข) หากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Xbox ของคุณอนุญาตให้ทำได้ บุคคลที่ไม่ใช่ Microsoft ยังอาจสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้จากการสื่อสารภายในเกมในเวลาที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณกับบุคคลที่ไม่ใช่ Microsoft ดังกล่าว นอกจากนี้ หากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Xbox ของคุณอนุญาตให้ทำได้ Microsoft ก็จะสามารถเผยแพร่ชื่อ เกมเมอร์แท็ก ภาพผู้เล่น คำขวัญ ภาพแทนตัว คลิปเกม และเกมที่คุณได้เล่นในการสื่อสารกับบุคคลที่คุณอนุญาต
  • iii. เนื้อหาของคุณ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนบริการ Xbox คุณได้ให้ Microsoft รวมทั้งบริษัทในเครือและผู้ได้รับสิทธิช่วงของ Microsoft ได้รับสิทธิโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีผลบังคับใช้ทั่วโลกในการใช้ แก้ไข ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ แบ่งปัน และแสดงเนื้อหาของคุณ หรือชื่อ เกมเมอร์แท็ก คำขวัญ หรือภาพแทนตัวของคุณซึ่งคุณได้โพสต์สำหรับบริการ Xbox ใดๆ
  • iv. ผู้จัดการเกม เกมบางเกมอาจใช้ผู้จัดการและผู้ให้บริการบริหารจัดการเกมหลายราย ผู้จัดการและผู้ให้บริการบริหารจัดการเกมไม่ใช่ผู้แถลงที่ได้รับอนุญาตของ Microsoft และความคิดเห็นของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของ Microsoft
  • v. เด็กที่ใช้ Xbox หากคุณเป็นผู้เยาว์ที่ใช้บริการ Xbox บิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณอาจมีอำนาจควบคุมบัญชีของคุณในแง่มุมต่างๆ และอาจได้รับรายงานเกี่ยวกับการใช้บริการ Xbox ของคุณ
  • vi. การเติมเงินเกมหรือสินค้าเสมือน บริการ Xbox อาจรวมถึงการเติมเงินเกมเสมือน (อย่างเช่นทอง เหรียญ หรือคะแนน) ซึ่งอาจซื้อได้จาก Microsoft โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่แท้จริง หากคุณได้ "บรรลุนิติภาวะ" แล้วในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ บริการ Xbox ยังอาจรวมถึงรายการหรือสินค้าดิจิทัลเสมือนซึ่งอาจซื้อได้จาก Microsoft โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่แท้จริงหรือใช้การเติมเงินเกม การเติมเงินเกมและสินค้าเสมือนจะไม่สามารถแลกเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แท้จริง สินค้า หรือรายการอื่นๆ ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินจาก Microsoft หรือบุคคลอื่นใดได้ นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัด เป็นการส่วนตัว สามารถเพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถให้ใช้สิทธิช่วงได้เพื่อใช้การเติมเงินเกมและสินค้าเสมือนเฉพาะในบริการ Xbox เท่านั้น คุณไม่มีสิทธิหรือกรรมสิทธิ์อื่นใดในการเติมเงินเกมหรือสินค้าเสมือนใดๆ ดังกล่าวที่ปรากฏหรือเริ่มต้นในบริการ Xbox หรือแอตทริบิวต์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือจัดเก็บไว้ภายในบริการ Xbox Microsoft สามารถออกกฎระเบียบ ควบคุม แก้ไข และ/หรือตัดการเติมเงินเกมและ/หรือสินค้าเสมือนออกไปตามที่ Microsoft เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้โดยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
  • vii. โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ สำหรับอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ Xbox ได้ เราอาจตรวจสอบรุ่นของซอฟต์แวร์คอนโซล Xbox ของคุณหรือซอฟต์แวร์โปรแกรม Xbox โดยอัตโนมัติและดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของคอนโซล Xbox หรือโปรแกรม Xbox รวมถึงโปรแกรมต่างๆ ที่ขัดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงบริการ Xbox ใช้เกม Xbox หรือโปรแกรม Xbox ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงของฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับคอนโซล Xbox
  • viii. การสิ้นอายุของเกมเมอร์แท็ก คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บริการ Xbox อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาห้าปี มิฉะนั้นแล้ว คุณจะสูญเสียการเข้าถึงเกมเมอร์แท็กที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณและเกมเมอร์แท็กดังกล่าวอาจเปิดให้ผู้อื่นสามารถเข้าไปไช้ได้
  • ix. Arena Arena เป็นบริการ Xbox ที่ Microsoft หรือบุคคลภายนอกอาจเสนอความสามารถในการเข้าร่วมหรือการสร้างการแข่งขันวิดีโอเกมให้กับคุณ ซึ่งบางครั้งเป็นการแข่งขันเพื่อรางวัล ("การแข่งขัน") การใช้ Arena ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และอาจกำหนดให้คุณต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และกฎในการแข่งขันเพิ่มเติมที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดไว้ในขณะลงทะเบียน ("ข้อกำหนดในการแข่งขัน") กฎในการมสิทธิิ์อาจมีผลใช้บังคับและอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล การแข่งขันจะเป็นโมฆะในกรณีที่กฎหมายได้ห้ามหรือจำกัดไว้ การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงแนวปฏิบัติ) หรือข้อกำหนดในการแข่งขันอาจส่งผลให้มีการลงโทษหรือถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน หากคุณสร้างการแข่งขัน คุณอาจไม่จำเป็นต้องมีกฎในการแข่งขันใดๆ ที่ Microsoft (ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว) ถือว่าไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ Microsoft ขอสงวนสิทธิในยกเลิกการแข่งขันใดๆ ได้ทุกเมื่อ
  • x. การโกงและการปลอมแปลงซอฟต์แวร์ สำหรับอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ Xbox ได้ เราอาจตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อหาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทำให้มีการโกงหรือการปลอมแปลงที่เป็นการละเมิดแนวปฏิบัติหรือข้อกำหนดเหล่านี้ และดาวน์โหลดการปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าแอพ Xbox ซึ่งรวมถึงโปรแกรมต่างๆ ที่ขัดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงบริการ Xbox หรือไม่ให้ใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทำให้มีการโกงหรือการปลอมแปลง
  • xi. Mixer
   • 1. ข้อกำหนดของ Mixer หากคุณใช้บริการ Mixer การใช้งานของคุณก็จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Mixer ซึ่งมีอยู่ที่ https://mixer.com/about/tos โดยเพิ่มเติมไปจากข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
   • 2. เนื้อหาของคุณใน Mixer "เนื้อหาของคุณใน Mixer" หมายถึง เนื้อหาทั้งหมดที่คุณหรือบุคคลในนามของคุณสร้างขึ้นในบริการ Mixer ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสตรีมสดและบันทึก (และเนื้อหาใดๆ เช่น เนื้อหาโสตทัศน์ที่มีอยู่) ตราสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือเครื่องหมายบอกแหล่งกำเนิด ความคิดเห็นของคุณ อีโมติคอน และกิจกรรมในช่อง Mixer (รวมถึงเนื้อหาที่สร้างโดยบอต) และข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ใดก็ตามรวมถึง Microsoft และผู้ใช้สามารถดู ใช้ โฮสต์ ทำซ้ำ แก้ไข แจกจ่าย เผยแพร่ ดำเนินการและแสดงต่อสาธารณชนและแบบดิจิทัล แปล ปรับใช้ และใช้ประโยชน์เนื้อหาของคุณใน Mixer ในลักษณะ รูปแบบ สื่อ หรือช่องใดๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือพัฒนาในภายหลัง
   • 3. แนวปฏิบัติที่ใช้กับ Mixer คลิกที่นี่ (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=869104) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าแนวปฏิบัติของ Microsoft จะใช้กับ Mixer อย่างไร
   • 4. การใช้บริการ Mixer
    • ก. อายุขั้นต่ำ โดยการใช้บริการ Mixer เท่ากับคุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไปและหากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะในสถานที่ที่คุณอยู่อาศัย บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะดูแลการใช้งานของคุณ
    • ข. การใช้งานแบบปิดบังชื่อและไม่ปิดบังชื่อ คุณสามารถใช้ Mixer ได้โดยไม่ระบุตัวตนหากคุณต้องการดูเนื้อหาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแชท การติดตามช่องต่างๆ การสตรีม และการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบอื่นๆ จะกำหนดให้คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี ซึ่งในกรณีดังกล่าวบริการ Mixer จะใช้บัญชี Microsoft ที่มีอยู่ของคุณ มิเช่นนั้นคุณต้องสร้างบัญชี ลงชื่อเข้าใช้ และจะได้รับการระบุตัวตนแก่ผู้ใช้รายอื่นด้วยชื่อ Mixer ของคุณ
    • ค. บัญชี Mixer และบัญชีของบุคคลภายนอก Mixer จะเสนอความสามารถในการลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี Mixer หรือบัญชีของบุคคลภายนอก (Twitter หรือ Discord) หากคุณใช้บัญชีใดๆ เหล่านี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ คุณจะต้องเชื่อมโยงบัญชีดังกล่าวเข้ากับบัญชี Microsoft ของคุณ
    • ง. การใช้บัญชี หากคุณใช้บัญชี Mixer คุณจะต้องใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อให้ยังคงทำงานอยู่ คุณควรลงชื่อเข้าใช้บริการ Mixer อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาห้าปีเพื่อให้ชื่อ Mixer ของคุณเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ
   • 5. การแจ้งเกี่ยวกับบริการ เมื่อมีเรื่องสำคัญที่เราจะต้องแจ้งคุณเกี่ยวกับบริการ Mixer เราจะส่งการแจ้งเกี่ยวกับบริการให้กับคุณไปยังอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Mixer และ/หรือบัญชี Microsoft ของคุณ
   • 6. การสนับสนุน การสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการ Mixer จะมีอยู่ที่ mixer.com/contact
ข้อความฉบับเต็ม
ร้านค้าร้านค้า14b_Store
สรุป
 • ข. ร้านค้า "ร้านค้า" จะหมายความถึงบริการที่ให้คุณสามารถเรียกดู ดาวน์โหลด ซื้อ และให้คะแนนและวิจารณ์แอปพลิเคชันต่างๆ (คำว่า “แอปพลิเคชัน” จะรวมถึงเกมต่างๆ ด้วย) และเนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ข้อกำหนดเหล่านี้จะครอบคลุมการใช้ร้านค้าบางแห่งที่ Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Office Store, Microsoft Store on Windows และ Microsoft Store on Xbox) “Office Store” หมายถึง ร้านค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ Office และโปรแกรมสำหรับ Office, Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Access และ Project (รุ่น 2013 หรือรุ่นหลังจากนั้น) หรือประสบการณ์อื่นใดที่ใช้ตราสินค้า Office Store “Microsoft Store on Windows” หมายถึง ร้านค้าที่ Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft เป็นเจ้าของและดำเนินการสำหรับอุปกรณ์ Windows เช่น โทรศัพท์, PC และแท็บเล็ต หรือประสบการณ์อื่นใดที่ใช้ตราสินค้า Microsoft Store และสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ Windows เช่น โทรศัพท์, PC และแท็บเล็ต “Microsoft Store on Xbox” หมายถึง ร้านค้าที่ Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft เป็นเจ้าของและดำเนินการสำหรับคอนโซล Xbox หรือประสบการณ์อื่นใดที่ใช้ตราสินค้า Microsoft Store และจัดให้มีอยู่บนคอนโซล Xbox
  • i. เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เราจะระบุผู้จัดจำหน่ายของแต่ละแอปพลิเคชันที่จัดไว้ให้ในร้านค้าที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับแอปพลิเคชันฉบับมาตรฐาน ("SALT") ที่ตอนท้ายของข้อกำหนดเหล่านี้จะเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้จัดจำหน่ายแอปพลิเคชัน ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ใช้บังคับกับแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดผ่านทางร้านค้าใดๆ ที่ Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ (ไม่รวมถึง Office Store) เว้นเสียแต่ว่าแอปพลิเคชันนั้นจะมาพร้อมกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แตกต่างออกไป เพื่อความชัดเจน ข้อกำหนดเหล่านี้จะครอบคลุมการใช้บริการของ Microsoft และบริการต่างๆ ที่บริการของ Microsoft จัดไว้ให้ ข้อ 5 ของเงื่อนไขเหล่านี้ยังใช้บังคับกับโปรแกรมและบริการใดๆ ของบุคคลภายนอกที่ได้รับผ่านทางร้านค้า แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดผ่านทาง Office Store ไม่ได้อยู่ภายใต้ SALT และจะมีเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แยกต่างหากซึ่งมีผลใช้บังคับ
  • ii. การปรับปรุง Microsoft จะตรวจหาและดาวน์โหลดการปรับปรุงไปยังแอปพลิเคชันของคุณโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ร้านค้าที่เกี่ยวข้องก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าร้านค้าหรือระบบของคุณได้หากคุณต้องการที่จะไม่รับการปรับปรุงอัตโนมัติไปยังแอปพลิเคชันของร้านค้า อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันของ Office Store บางอย่างที่มีการให้บริการบริหารจัดการ (Host) ทางออนไลน์ทั้งหมดหรือบางส่วนอาจได้รับการปรับปรุงเมื่อใดก็ได้โดยนักพัฒนาแอปพลิเคชันและอาจไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณในการปรับปรุง
  • iii. การให้คะแนนและคำวิจารณ์ หากคุณให้คะแนนหรือวิจารณ์แอพพลิเคชั่นหรือสินค้าดิจิทัลอื่นๆ ในร้านค้า คุณก็อาจได้รับอีเมลจาก Microsoft ซึ่งมีเนื้อหาจากผู้เผยแพร่แอพพลิเคชั่นหรือสินค้าดิจิทัล อีเมลใดๆ ดังกล่าวจะมาจาก Microsoft เราไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลของคุณร่วมกับผู้เผยแพร่ของแอพพลิเคชั่นหรือสินค้าดิจิทัลอื่นๆ ที่คุณได้รับผ่านทางร้านค้า
  • iv. คำเตือนด้านความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวด ความไม่สบาย หรืออาการตาล้าที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณควรหยุดพักจากการใช้เกมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ เป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณรู้สึกปวดเมื่อยหรือเหนื่อยล้าซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งาน หากคุณรู้สึกถึงความไม่สบาย ให้หยุดพัก อาการไม่สบายอาจรวมถึงความรู้สึกคลื่นไส้ ภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว เวียนศีรษะ ความงุนงงสับสน ปวดศีรษะ ความเหนื่อยล้า ตาล้า หรือตาแห้ง การใช้แอปพลิเคชันอาจทำให้คุณเสียสมาธิและกีดขวางสภาพแวดล้อมของคุณ หลีกเลี่ยงอันตรายจากการสะดุดล้ม บันได เพดานต่ำ หรือสิ่งของที่เปราะบางหรือมีค่าซึ่งอาจเสียหายได้ มีผู้คนจำนวนน้อยมากที่อาจมีอาการชักเมื่อเจอกับภาพที่มองเห็นบางภาพ อย่างเช่นแสงสว่างที่ส่องแสงวาบหรือจังหวะการส่องแสงวาบที่อาจปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชัน แม้แต่บุคคลที่ไม่มีประวัติของอาการชักก็อาจมีอาการที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการชักเหล่านี้ได้ อาการต่างๆ อาจรวมถึงอาการวิงเวียนศีรษะ การมองเห็นเปลี่ยนไป การเกร็งกระตุก แขนขาเหวี่ยงสะบัดหรือสั่น การสูญเสียการรับรู้ต่อสถานที่ เวลา และบุคคล อาการสับสน อาการหมดสติไม่รู้สึกตัว หรือการสั่นอย่างรุนแรง ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์หากคุณประสบกับอาการใดๆ เหล่านี้ หรือปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้แอปพลิเคชันหากคุณเคยประสบกับอาการที่เกี่ยวข้องกับอาการชักมาก่อน บิดามารดาควรเฝ้าติดตามการใช้แอปพลิเคชันของบุตรหลานของตนเพื่อตรวจหาสัญญาณของอาการต่างๆ
ข้อความฉบับเต็ม
คุณสมบัติด้านครอบครัวของ Microsoftคุณสมบัติด้านครอบครัวของ Microsoft14c_MicrosoftFamily
สรุป
 • ค. คุณลักษณะ Microsoft Family บิดามารดาและบุตรหลานสามารถใช้คุณสมบัติด้านครอบครัวของ Microsoft รวมทั้ง Microsoft Family Safety เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น โดยตั้งอยู่บนความเข้าใจร่วมกันว่าพฤติกรรม เว็บไซต์ โปรแกรม เกม สถานที่ และการใช้จ่ายเงินในลักษณะใดที่ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวของตน บิดามารดาสามารถสร้าง Family ได้โดยไปที่ https://account.microsoft.com/family (หรือโดยปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ Windows หรือคอนโซล Xbox) และเชิญบุตรหลานหรือบิดามารดาคนอื่นๆ ให้เข้าร่วม มีคุณลักษณะมากมายที่จัดไว้ให้กับสมาชิกของ Family ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้โดยละเอียดเมื่อคุณตกลงที่จะสร้างหรือเข้าร่วม Family และเมื่อคุณซื้อสินค้าดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงของ Family โดยการสร้างหรือเข้าร่วม Family เท่ากับว่าคุณตกลงที่จะใช้ Family โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ Family และจะไม่ใช้ Family ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย
ข้อความฉบับเต็ม
การส่งข้อความแบบกลุ่มการส่งข้อความแบบกลุ่ม14d_GroupMessaging
สรุป
 • ง. การส่งข้อความแบบกลุ่ม บริการของ Microsoft ต่างๆ จะทำให้คุณสามารถส่งข้อความให้กับผู้อื่นผ่านทางเสียงหรือ SMS ("ข้อความ") และ/หรือทำให้ Microsoft และบริษัทในเครือที่ Microsoft ควบคุมสามารถส่งข้อความดังกล่าวให้กับคุณและผู้ใช้อื่นๆ หนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายในนามของคุณได้ เมื่อคุณมีคำสั่งให้ MICROSOFT และบริษัทในเครือที่ MICROSOFT ควบคุมส่งข้อความดังกล่าวให้กับคุณหรือผู้อื่น คุณรับรองและรับประกันต่อเราว่าคุณและบุคคลแต่ละบุคคลที่คุณได้มีคำสั่งให้เราส่งข้อความนั้นได้ยินยอมที่จะรับข้อความดังกล่าวและข้อความ SMS เกี่ยวกับการดูแลระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จาก MICROSOFT และบริษัทในเครือที่ MICROSOFT ควบคุม "ข้อความ SMS เกี่ยวกับการดูแลระบบ" คือข้อความเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ส่งมาจากบริการนั้นๆ ของ Microsoft เป็นระยะๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง "ข้อความต้อนรับ" หรือคำแนะนำเกี่ยววิธีการหยุดรับข้อความ คุณหรือสมาชิกกลุ่มซึ่งไม่ต้องการรับข้อความดังกล่าวอีกต่อไปสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อความใดๆ เพิ่มเติมจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือที่ Microsoft ควบคุมเมื่อใดก็ได้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ หากคุณไม่ต้องการที่จะรับข้อความดังกล่าวหรือเข้าร่วมกลุ่มอีกต่อไป คุณตกลงว่าคุณจะเลือกไม่รับข้อความหรือเข้าร่วมกลุ่มโดยทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้จากโปรแกรมหรือบริการที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าสมาชิกกลุ่มคนใดไม่ต้องการที่จะรับข้อความดังกล่าวหรือเข้าร่วมกลุ่มอีกต่อไป คุณตกลงที่จะเอาบุคคลนั้นออกจากกลุ่ม คุณยังรับรองและรับประกันต่อเราว่าคุณและบุคคลแต่ละบุคคลที่คุณได้มีคำสั่งให้เราส่งข้อความนั้นมีความเข้าใจว่าว่าสมาชิกกลุ่มแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าบริการข้อความใดๆ ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการมือถือของตน รวมถึงค่าบริการข้อความระหว่างประเทศใดๆ ที่อาจเรียกเก็บเมื่อมีการส่งข้อความจากหมายเลขในสหรัฐอเมริกา
ข้อความฉบับเต็ม
Skype และ GroupMeSkype และ GroupMe14e_Skype
สรุป
 • จ. Skype และ GroupMe
  • i. ไม่มีการเข้าถึงบริการฉุกเฉิน มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างบริการโทรศัพท์แบบดั้งเดิมกับ Skype Microsoft ไม่จำเป็นต้องเสนอให้มีการเข้าถึงบริการฉุกเฉินภายใต้กฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับในพื้นที่หรือประเทศ ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของ Skype ไม่ได้มีขึ้นเพื่อรองรับหรือจัดให้มีการโทรฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยรักษาพยาบาลไม่ว่าประเภทใด หรือบริการในลักษณะอื่นใดที่เชื่อมต่อผู้ใช้เข้ากับบุคลากรของบริการฉุกเฉินหรือศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ("บริการฉุกเฉิน") คุณตกลงและยอมรับว่า (i) เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องซื้อบริการโทรศัพท์ไร้สาย (มือถือ) หรือโทรศัพท์พื้นฐานแบบดั้งเดิมซึ่งเสนอให้มีการเข้าถึงบริการฉุกเฉิน และ (ii) ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของ Skype ไม่ได้เข้าแทนที่บริการโทรศัพท์หลักของคุณ
  • ii. API หรือการแพร่ภาพ หากคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของ Skype โดยเกี่ยวข้องกับการแพร่ภาพใดๆ คุณจะต้องปฏิบัติตาม "TOS สำหรับการแพร่ภาพ" ที่ https://www.skype.com/go/legal.broadcast หากคุณต้องการใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ใดๆ ("API") ที่ Skype แสดงหรือจัดไว้ให้ คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ใช้บังคับ ซึ่งมีอยู่ที่ www.skype.com/go/legal
  • iii. นโยบายการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม (Fair Use) นโยบายการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมอาจมีผลใช้บังคับกับการที่คุณใช้ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของ Skype โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการใช้งานในทางที่ผิด และอาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภท ระยะเวลา หรือจำนวนของการโทรหรือข้อความที่คุณสามารถมีได้ นโยบายเหล่านี้ได้ผนวกรวมเข้ากับข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง คุณสามารถดูนโยบายเหล่านี้ได้ที่ https://www.skype.com/go/terms.fairusage/
  • iv. การทำแผนที่ ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของ Skype จะมีคุณลักษณะต่างๆ ที่ทำให้คุณสามารถส่งข้อมูลไปยังบริการทำแผนที่ หรือวางแผนเกี่ยวกับแผนที่ด้วยตัวคุณเองโดยใช้บริการทำแผนที่ โดยการใช้คุณลักษณะดังกล่าว เท่ากับคุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้และเงื่อนไข Google Maps ซึ่งมีอยู่ที่ https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html หรือเงื่อนไข Google Maps ดังกล่าวที่มีอยู่ในประเทศของคุณ
  • v. ผู้ใช้ที่เป็นรัฐบาล หากคุณต้องการใช้บัญชีธุรกิจหรือ Skype Manager ในนามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลใช้บังคับกับการใช้ดังกล่าว หากต้องการทราบข้อกำหนดที่ใช้บังคับหรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ usgovusers@skype.net
  • vi. การใช้งานส่วนบุคคล/ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การใช้ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของ Skype จะมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ Skype ในที่ทำงานสำหรับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจของคุณเอง
  • vii. Skype Number/Skype To Go หาก Microsoft ให้ Skype Number หรือหมายเลข Skype To Go แก่คุณ คุณก็ตกลงว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหมายเลขดังกล่าวหรือมีสิทธิที่จะเก็บหมายเลขดังกล่าวไว้ตลอดไป ในบางประเทศ หมายเลขนั้นๆ อาจให้ไว้กับคุณโดยคู่ค้าของ Microsoft แทนที่จะเป็น Microsoft และคุณอาจจำเป็นต้องเข้าทำข้อตกลงที่แยกต่างหากกับคู่ค้าดังกล่าว
  • viii. Skype Manager "บัญชีผู้ดูแลระบบของ Skype Manager" เป็นบัญชีที่คุณสร้างขึ้นและจัดการ โดยดำเนินการในฐานะผู้ดูแลระบบคนหนึ่งของกลุ่ม Skype Manager และไม่ใช่ในฐานะองค์กรธุรกิจ คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชี Microsoft แต่ละบัญชีของคุณเข้ากับกลุ่ม Skype Manager ได้ ("บัญชีที่เชื่อมโยง") คุณอาจแต่งตั้งผู้ดูแลระบบเพิ่มเติมสำหรับกลุ่ม Skype Manager ของคุณได้โดยผู้ดูแลระบบเพิ่มเติมจะต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณจัดสรร Skype Number ให้กับบัญชีที่เชื่อมโยง คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ของผู้ใช้บัญชีที่เชื่อมโยงของคุณ หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการเชื่อมโยงกับบัญชีที่เชื่อมโยงจากกลุ่ม Skype Manager เช่นนี้ การสมัครสมาชิกใดๆ ที่ได้รับการจัดสรร หรือ Skype Credit หรือ Skype Number ก็จะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ และคุณก็จะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ยกเลิกการเชื่อมโยงได้อีกต่อไป คุณตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้บัญชีที่เชื่อมโยงของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับทั้งหมด
  • ix. ค่าบริการ Skype ราคาทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินของ Skype จะรวมภาษีที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าบริการที่ต้องชำระสำหรับการโทรศัพท์ที่อยู่นอกการสมัครสมาชิกจะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ (เรียกเก็บครั้งเดียวต่อการโทรหนึ่งครั้ง) และอัตราค่าบริการต่อนาทีตามที่ระบุไว้ใน www.skype.com/go/allrates ค่าบริการการโทรจะถูกหักออกจากยอดคงเหลือ Skype Credit ของคุณ Microsoft อาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการการโทรของตนเมื่อใดก็ได้ โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ที่ www.skype.com/go/allrates อัตราค่าบริการใหม่จะใช้บังคับการโทรครั้งถัดไปของคุณหลังจากการประกาศอัตราค่าบริการใหม่แล้ว โปรดตรวจสอบอัตราค่าบริการล่าสุดก่อนที่คุณจะทำการโทร เศษนาทีของการโทรและเศษของค่าบริการจะปัดขึ้นเป็นหน่วยถัดไปที่เป็นจำนวนเต็ม ในบางประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินของ Skype จะจัดไว้ให้โดยคู่ค้าในพื้นที่ของ Microsoft และเงื่อนไขการใช้งานของคู่ค้านั้นจะใช้บังคับกับการทำธุรกรรมดังกล่าว
  • x. Skype Credit Microsoft ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะสามารถใช้ยอดคงเหลือ Skype Credit ของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินของ Skype ทั้งหมดได้ หากคุณไม่ได้ใช้ Skype Credit ของคุณเป็นระยะเวลา 180 วัน Microsoft จะจัด Skype Credit ของคุณไว้ในสถานะที่ไม่มีการใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งาน Skype Credit ใหม่ได้โดยไปที่ลิงก์การเปิดใช้งานใหม่ที่ https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit หากคุณอยู่ในญี่ปุ่นและคุณซื้อ Skype Credit จากเว็บไซต์ Skype ข้อความสองประโยคก่อนหน้านี้จะไม่มีผลกับคุณและ Skype Credit ของคุณจะหมดอายุภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อ เมื่อเครดิตของคุณหมดอายุ คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานใหม่หรือใช้งานได้อีกต่อไป คุณสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะ Auto Recharge ได้เมื่อคุณซื้อ Skype Credit โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่ถูกต้อง หากมีการเปิดใช้งาน ยอดคงเหลือ Skype Credit ของคุณจะมีการเรียกเก็บค่าบริการใหม่ด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมและวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ของคุณในทุกครั้งที่ยอดคงเหลือ Skype ของคุณอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ Skype กำหนดไว้เป็นระยะๆ หากคุณได้ซื้อการสมัครสมาชิกด้วยวิธีการชำระเงินอื่นนอกเหนือจากบัตรเครดิต, PayPal หรือ Moneybookers (Skrill) และคุณได้เปิดใช้งาน Auto-Recharge ยอดคงเหลือ Skype Credit ของคุณจะมีการเรียกเก็บค่าบริการใหม่ด้วยจำนวนเงินที่จำเป็นในการซื้อการสมัครสมาชิกเป็นงวดๆ ครั้งถัดไปของคุณ คุณสามารถปิดใช้งาน Auto-Recharge เมื่อใดก็ได้โดยเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณในพอร์ทัลบัญชีของคุณใน Skype
  • xi. ค่าธรรมเนียมข้อความที่ส่งข้ามประเทศ ในขณะนี้ GroupMe จะใช้หมายเลขที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาสำหรับแต่ละกลุ่มที่สร้างขึ้น ข้อความ SMS ทุกข้อความที่ส่งไปยังหรือได้รับจากหมายเลข GroupMe จะถือเป็นข้อความ SMS ที่ส่งข้ามประเทศซึ่งส่งไปยังหรือได้รับจากสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณหากต้องการทราบอัตราค่าบริการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  • xii. ส่งและรับเงิน โดยการใช้คุณลักษณะการส่งและรับเงิน (ถ้ามี) ก็เท่ากับคุณรับทราบว่า Microsoft ใช้บุคคลภายนอกในการให้บริการชำระเงินและดำเนินการโอน Microsoft ไม่ได้ให้บริการชำระเงินหรือดำเนินการโอนและไม่ได้เป็นธุรกิจที่ให้บริการเงิน การส่งและรับเงินใน Skype สามารถใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของบุคคลภายนอก) และผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติสำหรับบัญชีกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก หากต้องการใช้คุณลักษณะการส่งเงิน คุณอาจต้องลงชื่อสมัครใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกและให้อนุญาตในการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หาก Microsoft ได้รับแจ้งว่าการใช้คุณลักษณะการส่งเงินของคุณเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอก Microsoft ก็อาจต้องดำเนินการกับบัญชีของคุณ เช่น การยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณ Microsoft จะไม่รับผิดจากบริการชำระเงินที่บุคคลภายนอกจัดหาให้หรือการดำเนินการใดๆ ที่ทำภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอก Microsoft ไม่ได้รับประกัน รับรอง หรือให้ประกันว่าคุณลักษณะการส่งและรับเงินจะพร้อมใช้งานหรือยังคงพร้อมใช้งานต่อไป
ข้อความฉบับเต็ม
Bing และ MSNBing และ MSN14f_BingandMSN
สรุป
 • ฉ. Bing และ MSN
  • i. เนื้อหา Bing และ MSN บทความ ข้อความ รูปถ่าย แผนที่ วิดีโอ โปรแกรมเล่นวิดีโอ และเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีอยู่บน Bing และ MSN รวมถึงผ่านบอต แอปพลิเคชัน และโปรแกรมของ Microsoft จะมีไว้สำหรับเฉพาะการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น การใช้งานอื่นๆ รวมถึงการดาวน์โหลด การทำสำเนา หรือการแจกจ่ายต่อเนื้อหาเหล่านี้ หรือการใช้เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณ จะได้รับอนุญาตเฉพาะเท่าที่ Microsoft หรือผู้ถือสิทธิได้อนุญาตไว้โดยเฉพาะเจาะจงหรือกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น Microsoft หรือผู้ถือสิทธิอื่นๆ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาที่ Microsoft ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ว่าจะโดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ
  • ii. Bing Maps คุณจะไม่สามารถใช้ภาพที่มองเห็นจากมุมสูงของสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่นสำหรับการใช้งานของรัฐบาลโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากจากเรา
  • iii. Bing Places และ Bing Manufacturer Center เมื่อคุณให้ข้อมูลของคุณหรือเนื้อหาของคุณกับ Bing Places หรือ Bing Manufacturer Center เท่ากับว่าคุณให้ Microsoft ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ได้ทั่วโลกและไม่มีค่าสิทธิเพื่อใช้ ทำซ้ำ บันทึก แก้ไข รวบรวม ส่งเสริม ส่งผ่าน แสดง หรือแจกจายโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ และอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (sublicense) ในสิทธิดังกล่าวกับบุคคลภายนอก
ข้อความฉบับเต็ม
CortanaCortana14g_Cortana
สรุป
 • ช. Cortana
  • i. การใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ Cortana คือบริการผู้ช่วยส่วนบุคคลของ Microsoft คุณลักษณะ บริการ และเนื้อหาที่ Cortana จัดไว้ให้ (เรียกรวมกันว่า "บริการ Cortana") จะมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น
  • ii. ฟังก์ชันการทำงานและเนื้อหา Cortana มีคุณลักษณะหลายอย่างซึ่งบางส่วนมีการปรับให้เข้ากับบุคคล บริการ Cortana อาจอนุญาตให้คุณเข้าถึงบริการ ข้อมูล หรือฟังก์ชันการทำงานที่จัดให้มีโดยบริการอื่นๆ ของ Microsoft หรือโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ข้อกำหนดเฉพาะของบริการของข้อ 13 ยังมีผลใช้บังคับกับการที่คุณใช้บริการของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าถึงผ่านทางบริการ โดย Cortana จะให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนของคุณเท่านั้น และคุณควรใช้วิจารณญาณของคุณเองอย่างอิสระในเวลาที่ตรวจสอบและพึ่งพาข้อมูลนี้ Microsoft ไม่ได้รับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน หรือความตรงต่อเวลาของประสบการณ์ที่ปรับให้เป็นส่วนตัวซึ่งได้รับจาก และ Microsoft จะไม่รับผิดชอบหากคุณลักษณะของ Cortana ทำให้เกิดความล่าช้าหรือขัดขวางคุณในการได้รับ ตรวจทาน หรือส่งการติดต่อสื่อสารหรือการแจ้ง หรือการได้รับบริการ
  • iii. โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ Cortana นี้ Cortana อาจเสนอแนะและช่วยคุณในการโต้ตอบกับโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก (ทักษะหรือบริการที่มีการเชื่อมต่อของบุคคลภายนอก) หากคุณเลือกเช่นนั้น Cortana ก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก เช่น รหัสไปรษณีย์ของคุณ และคำถามและการตอบกลับที่ส่งกลับโดยโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก เพื่อช่วยให้คุณได้รับบริการที่ร้องขอ Cortana อาจทำให้คุณสามารถทำการซื้อผ่านโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก โดยใช้การกำหนดลักษณะและการตั้งค่าบัญชีที่คุณได้กำหนดขึ้นโดยตรงกับโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้น คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบริการ Cortana ของคุณจากโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกเมื่อใดก็ได้ การใช้บริการ Cortana ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกจะอยู่ภายใต้ข้อ 5 ของข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกฟังก์ชันการทำงานหรือคุณลักษณะของโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกหรือการนำไปผสานรวมกับบริการ Cortana ทาง Microsoft จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ที่ผู้ผลิตจัดหาให้
  • iv. อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Cortana อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Cortana คือผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปิดใช้งานเพื่อเข้าถึงบริการ Cortana หรือผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับบริการ Cortana ได้ อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Cortana จะรวมถึงอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกที่ Microsoft ไม่ได้เป็นเจ้าของ ผลิต หรือพัฒนาขึ้น Microsoft จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่ออุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้
  • v. โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ เราอาจตรวจสอบรุ่นของซอฟต์แวร์ของบริการ Cortana ของคุณโดยอัตโนมัติ และดาวน์โหลดการปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า หรือกำหนดให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เปิดใช้ Cortana ดูแลซอฟต์แวร์ของบริการ Cortana ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อความฉบับเต็ม
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
สรุป
 • ซ. Outlook.com ที่อยู่อีเมล Outlook.com (หรือ @msn, @hotmail หรือ @live) ที่คุณใช้ในการสร้างบัญชี Microsoft ของคุณจะมีลักษณะเฉพาะตัวสำหรับคุณตราบใดที่กล่องข้อความ Outlook.com หรือบัญชี Microsoft ของคุณยังคงมีการใช้งานอยู่ ในกรณีที่กล่องข้อความ Outlook.com หรือบัญชี Microsoft ของคุณถูกปิดโดยคุณหรือโดย Microsoft โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ใช้ก็อาจมีการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ในระบบของเราและนำไปให้กับผู้ใช้รายอื่น
ข้อความฉบับเต็ม
บริการ Officeบริการ Office14i_officeBasedServices
สรุป
 • i. บริการ Office Microsoft 365 Home, Microsoft 365 Personal, Office Online, Sway, OneNote.com และการสมัครใช้งาน Microsoft 365 หรือบริการที่มีตราสินค้า Office อื่นใด มีให้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ เว้นแต่คุณจะมีสิทธิการใช้งานเชิงพาณิชย์ภายใต้ข้อตกลงที่มีกับ Microsoft โดยแยกต่างหาก การใช้งานแอป เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access และ Publisher ใน Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal และบริการสมัครสมาชิก Microsoft 365 อื่นใด อยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเสริมที่ https://aka.ms/useterms ร่วมกับข้อตกลงเหล่านี้
ข้อความฉบับเต็ม
Microsoft Health ServicesMicrosoft Health Services14j_MicrosoftHealthServices
สรุป
 • ญ. Microsoft Health Services
  • Microsoft Band อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่น Microsoft Band ไม่ใช่อุปกรณ์การแพทย์และมีไว้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความแข็งแรงและการมีสุขภาพที่ดีเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาหรือมีขึ้นเพื่อการใช้งานในการวินิจฉัยโรคหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆ หรือการรักษา การบรรเทา การดูแล หรือการป้องกันโรคหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆ Microsoft จะไม่รับผิดชอบในการตัดสินใจใดๆ ที่คุณทำโดยอาศัยข้อมูลที่คุณได้รับจาก Microsoft Band
ข้อความฉบับเต็ม
สินค้าดิจิทัลสินค้าดิจิทัล14k_DigitalGoods
สรุป
 • ฎ. สินค้าดิจิทัล Microsoft อาจให้คุณสามารถได้รับ ฟัง ดู เล่น หรืออ่าน (แล้วแต่กรณี) เพลง รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ หนังสือ เกม หรือเนื้อหาอื่นๆ ("สินค้าดิจิทัล") ซึ่งคุณอาจได้รับในรูปแบบดิจิทัลผ่านทาง Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Store, บริการ Xbox และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นใด รวมทั้งบริการในอนาคต สินค้าดิจิทัลมีไว้สำหรับการใช้งานเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่แจกจ่ายต่อ เผยแพร่ ดำเนินการต่อสาธารณะ หรือแสดงต่อสาธารณะหรือโอนสำเนาใดๆ ของสินค้าดิจิทัล สินค้าดิจิทัลอาจเป็นของ Microsoft หรือบุคคลภายนอก ในทุกกรณี คุณเข้าใจและยอมรับว่าสิทธิของคุณเกี่ยวกับสินค้าดิจิทัลจะถูกจำกัดโดยข้อกำหนดเหล่านี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎการใช้ซึ่งมีอยู่ที่ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 คุณตกลงว่าคุณจะไม่พยายามดัดแปลงแก้ไขสินค้าดิจิทัลที่ได้รับผ่านทางบริการใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปิดบังหรือเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้าดิจิทัล Microsoft หรือเจ้าของสินค้าดิจิทัลอาจเอาสินค้าดิจิทัลออกจากบริการเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ข้อความฉบับเต็ม
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
สรุป
 • ฏ. OneDrive
  • i. การจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูล หากคุณมีเนื้อหาที่จัดเก็บอยู่ในบัญชี OneDrive ของคุณมากกว่าที่จัดไว้ให้กับคุณภายใต้ข้อกำหนดของบริการที่มีการสมัครสมาชิกสำหรับ OneDrive ไม่ว่าแบบฟรีหรือเสียค่าบริการ และคุณไม่ได้ดำเนินการตามคำบอกกล่าวจาก Microsoft ที่ให้แก้ไขบัญชีของคุณด้วยการลบเนื้อหาส่วนที่เกินออกหรือย้ายไปยังแผนการสมัครสมาชิกใหม่ที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้น เราขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีของคุณและลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาของคุณบน OneDrive
  • ii. ประสิทธิภาพของบริการ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุปกรณ์ของคุณ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และความพยายามของ Microsoft ในการรักษาประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของบริการของตน คุณอาจประสบกับความล่าช้าในการอัปโหลดหรือซิงค์เนื้อหาบน OneDrive เป็นครั้งคราว
ข้อความฉบับเต็ม
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
สรุป
 • ฐ. Microsoft Rewards
  • i. Microsoft Rewards ("โปรแกรม") จะทำให้คุณได้รับคะแนนที่สามารถนำไปแลกได้สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การค้นหาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด การจัดซื้อซอฟต์แวร์ และข้อเสนออื่นๆ จาก Microsoft ข้อเสนออาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด การค้นหาคือการดำเนินการของผู้ใช้แต่ละรายที่ป้อนข้อความด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ที่สุจริตในการได้รับผลการค้นหาด้วย Bing สำหรับวัตถุประสงค์ในการค้นหาของผู้ใช้นั้นเองและไม่รวมถึงการสืบค้นใดๆ ที่ป้อนโดยบอต มาโคร หรือวิธีการอัตโนมัติหรือวิธีการที่เป็นการฉ้อโกงอื่นๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ("การค้นหา") การจัดซื้อซอฟต์แวร์คือกระบวนการของการซื้อสินค้าหรือดาวน์โหลดและได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับเนื้อหาดิจิทัลจาก Microsoft ไม่ว่าแบบฟรีหรือเสียค่าบริการ ("การจัดซื้อซอฟต์แวร์") คะแนนรางวัลจะไม่ได้เสนอให้สำหรับทุกๆ การซื้อจาก Microsoft โดย Microsoft อาจเสนอโอกาสเพิ่มเติมที่จะได้รับคะแนนเป็นระยะๆ และข้อเสนอการได้รับคะแนนแต่ละข้อเสนอจะไม่ได้มีอยู่ไปตลอด คะแนนที่คุณได้รับมาจะสามารถนำไปแลกรับรางวัลที่แสดงรายการอยู่ในหน้าการแลกคะแนนที่ https://aka.ms/redeemrewards ("รางวัล") หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อรางวัลที่ support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) ("คําถามที่พบบ่อย")
   • 1. ข้อกำหนดของโปรแกรม คุณจะต้องมีบัญชี Microsoft ที่ถูกต้องและอุปกรณ์ของคุณจะต้องเป็นไปตาม ความต้องการขั้นต่ำของระบบ (https://account.microsoft.com/rewards/) โปรแกรมนี้จะมีการเปิดให้สำหรับผู้ใช้ซึ่งอาศัยอยู่ในตลาดที่ระบุไว้ในคําถามที่พบบ่อย บุคคลจะไม่สามารถมีบัญชีโปรแกรมได้มากกว่าหนึ่งบัญชี แม้ว่าบุคคลจะมีที่อยู่อีเมลหลายรายการ และจะมีการจำกัดอยู่ที่หกบัญชีสำหรับครัวเรือน โปรแกรมนี้จะมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น
   • 2. คะแนน คุณจะไม่สามารถโอนคะแนนได้ เว้นแต่จะเป็นการแชร์คะแนนภายใน Microsoft Family ของคุณ (อาจมีข้อจำกัด) หรือเป็นการบริจาคคะแนนของคุณให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ระบุไว้ในหน้าการแลกคะแนน คะแนนไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณ และคุณจะไม่สามารถนำคะแนนไปแลกเพื่อรับเงินหรือเงินสดได้ คะแนนจะมอบให้กับคุณโดยเป็นไปตามการส่งเสริมการขาย คุณไม่สามารถซื้อคะแนนได้ Microsoft อาจจำกัดจำนวนคะแนนหรือรางวัลต่อบุคคล ต่อครัวเรือน หรือในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ (เช่น หนึ่งวัน) โดยที่คุณจะต้องไม่ถูกทำให้เสียเปรียบโดยละเมิดความสุจริต คุณสามารถแลกคะแนนได้ไม่เกิน 550,000 คะแนนต่อปีตามปฏิทินในโปรแกรมนี้ คะแนนที่ได้รับมาในโปรแกรมจะไม่ใช่คะแนนที่ใช้ได้ในโปรแกรมอื่นใดที่ Microsoft หรือบุคคลภายนอกเสนอให้ และไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมดังกล่าวได้ คะแนนที่ไม่มีการแลกจะหมดอายุลงหากคุณไม่ได้รับหรือแลกคะแนนใดๆ เป็นเวลา 18 เดือน
   • 3. รางวัล คุณสามารถแลกคะแนนของคุณได้ หรือคุณอาจบริจาคคะแนนให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่แสดงรายการอยู่โดยไปที่ หน้าการแลกคะแนน (https://aka.ms/redeemrewards) รางวัลนั้นๆ ที่จัดไว้ให้อาจมีจำนวนจำกัด และรางวัลดังกล่าวจะมอบให้ตามหลักมาก่อนได้ก่อน คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณและหมายเลขโทรศัพท์ (นอกเหนือจาก VOIP หรือหมายเลขที่ไม่มีค่าบริการ) และคุณยังอาจถูกขอให้ป้อนรหัสป้องกันการฉ้อโกงหรือลงนามในเอกสารทางกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อนำคะแนนไปแลกเป็นรางวัล เมื่อคุณสั่งซื้อรางวัลแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนรางวัลดังกล่าวเพื่อขอคะแนนคืนได้ เว้นแต่ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องหรือกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ หากคุณสั่งซื้อรางวัลที่หมดคลังสินค้าหรือไม่ได้มีให้ด้วยเหตุผลอื่นๆ เราก็อาจทดแทนด้วยรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันหรือคืนคะแนนของคุณ Microsoft อาจอัปเดตรางวัลที่เสนอให้ในหน้าการแลกคะแนนหรือยกเลิกการเสนอรางวัลนั้นๆ รางวัลบางอย่างอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอายุ ข้อกำหนดใดๆ ดังกล่าวจะระบุไว้ในข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องรับผิดชอบภาษีในระดับรัฐบาลกลาง มลรัฐ และท้องถิ่นทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นใดในการรับและใช้รางวัล รางวัลจะมีการส่งทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ เพราะฉะนั้น โปรดอัปเดตที่อยู่อีเมลของคุณอยู่เสมอ รางวัลที่ไม่สามารถส่งมอบได้จะไม่มีการออกรางวัลให้ใหม่และจึงต้องถูกริบไป รางวัลไม่ได้มีไว้สำหรับให้นำไปขายต่อ
   • 4. การยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรม Microsoft Rewards โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำใน หน้าเลือกไม่เข้าร่วม (https://account.microsoft.com/rewards/optout?confirm=false) หากเลือกไม่เข้าร่วม คุณจะสูญเสียคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดของคุณโดยทันที บัญชีโปรแกรมของคุณอาจถูกยกเลิกหากคุณไม่ได้ล็อกอินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลา 18 เดือน นอกจากนี้ Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีโปรแกรมของผู้ใช้รายนั้นๆ จากการเข้าไปยุ่งกับโปรแกรม ใช้โปรแกรมในทางที่ผิด หรือฉ้อโกงโปรแกรม หรือจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อมีการยกเลิกโปรแกรม (ไม่ว่าจะโดยคุณหรือเรา) หรือหากมีการระงับโปรแกรม คุณจะมีเวลา 90 วันในการแลกคะแนนของคุณ มิฉะนั้นแล้ว คะแนนเหล่านั้นก็จะถูกริบไป ณ จุดที่มีการยกเลิก สิทธิของคุณในการใช้โปรแกรมและสะสมคะแนนในอนาคตก็จะสิ้นสุดลง
   • 5. เงื่อนไขอื่นๆ Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิคุณ ปิดใช้งานการที่คุณเข้าถึงโปรแกรมหรือบัญชีรางวัลของคุณ และ/หรือระงับคะแนน รางวัล และการบริจาคเพื่อการกุศล หาก Microsoft เชื่อว่าคุณกำลังเข้าไปรบกวนหรือใช้งานโปรแกรมในด้านใดก็ตามในทางที่ผิด ซึ่งทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมาย (เช่นกฎหมายการส่งออก) หรือหากเชื่อว่าคุณอาจเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้
ข้อความฉบับเต็ม
AzureAzure14n_Azure
สรุป
 • ฑ. Azure การใช้บริการ Azure ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงที่แยกต่างหากสำหรับการได้รับบริการเหล่านั้น ตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในหน้าข้อมูลทางกฎหมายของ Microsoft Azure https://aka.ms/AA7z67v
ข้อความฉบับเต็ม
ข้อปลีกย่อยข้อปลีกย่อย16_17_18_miscellaneous
สรุป

14. ข้อปลีกย่อย หัวข้อนี้ และข้อ 1, 9 (สำหรับจำนวนเงินที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้อกำหนดเหล่านี้จะสิ้นสุดลง), 10, 11, 12, 15, 17 รวมทั้งข้ออื่นๆ ที่มีข้อกำหนดให้มีผลหลังจากที่ข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลงจะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แม้จะได้มีการบอกเลิกหรือยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้แล้วก็ตาม เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราสามารถโอนข้อกำหนดเหล่านี้ ทำสัญญาช่วงภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (sublicense) ในสิทธิของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ แต่คุณไม่สามารถโอนข้อกำหนดเหล่านี้หรือถ่ายโอนสิทธิใดๆ ในการใช้บริการได้ ข้อกำหนดเหล่านี้คือข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Microsoft สำหรับการใช้บริการของคุณ ซึ่งจะใช้แทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ที่มีขึ้นระหว่างคุณกับ Microsoft เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ ในการเข้าทำข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่ได้พึ่งพาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ข้อผูกพัน คำมั่น หรือความเชื่อมั่นใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ เนื้อหาทุกส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ หากศาลหรืออนุญาโตตุลาการตัดสินว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตามที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เราจะสามารถแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าวด้วยข้อกำหนดในทำนองเดียวกันเท่าที่จะสามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณและเราเท่านั้น ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด ยกเว้นผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนของ Microsoft หัวเรื่องของหัวข้อต่างๆ จะมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่มีผลใดๆ ในทางกฎหมาย

15. การเรียกร้องสิทธิจะต้องยื่นภายในเวลาหนึ่งปี การเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการจะต้องยื่นในศาล (หรืออนุญาโตตุลาการ หากข้อ 10.ง มีผลใช้บังคับ) ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณสามารถยื่นการเรียกร้องสิทธิได้เป็นครั้งแรก เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่ของคุณจะกำหนดระยะเวลาในการยื่นการเรียกร้องสิทธิไว้ยาวนานกว่านั้น หากคุณไม่ได้ยื่นการเรียกร้องสิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว การเรียกร้องสิทธินั้นก็จะถูกห้ามมิให้ยื่นเป็นการถาวร

16. กฎหมายการส่งออก คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมดที่มีผลใช้บังคับกับซอฟต์แวร์และ/หรือบริการ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ปลายทาง และการใช้งานปลายทาง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และข้อจำกัดในการส่งออก โปรดดู https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 และ https://www.microsoft.com/exporting

17. การสงวนสิทธิ์และความเห็น ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ Microsoft ไม่อนุญาตให้สิทธิการใช้งานหรือสิทธิอื่นใดของคุณภายใต้สิทธิบัตร ความรู้ ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ Microsoft หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องใดๆ เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade Dress) โลโก้หรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่ากัน หากคุณให้ความคิด ข้อเสนอ ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นใดๆ แก่ Microsoft ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยี การส่งเสริมการขาย ชื่อผลิตภัณฑ์ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ("ความเห็น"") เท่ากับคุณให้ Microsoft ได้รับสิทธิโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าสิทธิ หรือภาระผูกพันอื่นๆ แก่คุณ ซึ่งเป็นสิทธิในการจัดทำ ได้จัดทำ สร้างงานสืบเนื่อง ใช้ แบ่งปัน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กับความเห็นของคุณไม่ว่าด้วยวิธีใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ คุณจะไม่แสดงความเห็นที่อยู่ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ซึ่งกำหนดให้ Microsoft ต้องให้สิทธิในซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารประกอบแก่บุคคลภายนอก เนื่องจาก Microsoft ได้รวมความเห็นของคุณไว้ในซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ หรือบริการดังกล่าว

ข้อความฉบับเต็ม
การบอกกล่าวการบอกกล่าวการบอกกล่าว
สรุป

คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา Microsoft เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หากคุณต้องการส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเรียกร้องสิทธิกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดใช้กระบวนการของเราในการส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิด (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html) เฉพาะข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เท่านี้ที่จะได้รับการตอบกลับ

Microsoft จะใช้กระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 17 ของ United States Code มาตรา 512 เพื่อดำเนินการกับคำบอกกล่าวกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ในกรณีที่สมควร Microsoft ยังอาจปิดใช้งานหรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ที่ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

คำบอกกล่าวและกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในโฆษณา โปรดตรวจทานคำแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207)ของเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายการโฆษณาของเรา

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า บริการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ © Microsoft Corporation และ/หรือผู้จัดหาของบริษัท, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อกำหนดเหล่านี้จะผนวกรวม แนวทางเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและตราสินค้าของ Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx) (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นระยะๆ) Microsoft และชื่อ โลโก้ และไอคอนของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดของ Microsoft อาจเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือจดทะเบียนแล้วของกลุ่มบริษัท Microsoft ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ รายการเครื่องหมายการค้าบางส่วนของ Microsoft มีดังต่อไปนี้ที่ https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspx ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของนั้นๆ ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ ซอฟต์แวร์บางอย่างที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานของ Independent JPEG Group ลิขสิทธิ์ © 1991-1996 Thomas G. Lane สงวนลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ "gnuplot" ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์จะเป็นลิขสิทธิ์ © 1986‑1993 ของ Thomas Williams, Colin Kelley สงวนลิขสิทธิ์

ข้อสังเกตทางการแพทย์ Microsoft ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพอื่นใด การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค โปรดขอคำแนะนำจากแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสมอสำหรับคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ อาหาร สมรรถภาพทางกาย หรือการมีสุขภาพดี อย่าเพิกเฉยต่อคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือเลื่อนการขอคำแนะนำดังกล่าวออกไปเนื่องด้วยข้อมูลที่คุณได้รับบนหรือผ่านทางบริการ

รายงานหุ้นและข้อมูลดัชนี (รวมถึงมูลค่าของดัชนี) คุณไม่สามารถใช้ Dow Jones IndexesSM ข้อมูลดัชนี หรือจำนวนจุดของตลาด Dow Jones ที่เกี่ยวข้องกับการออก การสร้าง การสนับสนุน การค้า การตลาด หรือการส่งเสริมการขายของตราสารทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนใดๆ (ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์ ตราสารทางการเงินที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างเฉพาะ กองทุนเพื่อการลงทุน กองทุนเปิดที่ลงทุนในหุ้นทุนและจดทะเบียนให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พอร์ตโฟลิโอการลงทุน และอื่นๆ ที่ซึ่งราคา ผลตอบแทน และ/หรือประสิทธิภาพของตราสาร หรือผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับ เกี่ยวข้องกับ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามดัชนีใดๆ หรือตัวแทนของสิ่งใดๆ ในดัชนี) โดยปราศจากข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ Dow Jones

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับการเงิน Microsoft ไม่ใช่นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แนะนำการลงทุนที่จดทะเบียนแล้ว ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่น และจะไม่ให้คำแนะนำแก่ผู้ใดเพื่อการลงทุน การซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ หรือบริการที่สมควรดำเนินการ ไม่มีส่วนใดในบริการที่เป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้ง Microsoft และผู้ให้อนุญาตในรายงานหุ้นหรือข้อมูลดัชนีของ Microsoft จะไม่รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ไม่มีส่วนใดในบริการนี้ที่มีเจตนาเพื่อให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุนหรือคำแนะนำทางด้านภาษี

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานภาพ H.264/AVC, MPEG-4 และมาตรฐานวิดีโอ VC-1 ซอฟต์แวร์นี้อาจมีเทคโนโลยี codec ภาพ H.264/AVC, MPEG-4 และ/หรือเทคโนโลยี codec VC-1 ซึ่งอาจได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดย MPEG LA, L.L.C. เทคโนโลยีนี้คือรูปแบบสำหรับใช้บีบขนาดข้อมูลของข้อมูลบนวิดีโอ MPEG LA, L.L.C. กำหนดให้มีการบอกกล่าวนี้:

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตสิทธิบัตรภาพ H.264/AVC, MPEG-4 และ VC-1 สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ของผู้บริโภคเพื่อ (ก) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน ("มาตรฐานวิดีโอ") และ/หรือ (ข) ถอดรหัสภาพ H.264/AVC, MPEG-4 และวิดีโอ VC-1 ที่ถูกเข้ารหัสโดยผู้บริโภคเพื่อกิจกรรมส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ/หรือที่ได้รับจากผู้จัดหาวิดีโอที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาวิดีโอดังกล่าว การอนุญาตให้ใช้งานจะไม่ขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยไม่คำนึงว่าซอฟต์แวร์นี้จะรวมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ ไม่มีการให้อนุญาตหรือบ่งชี้ว่าให้อนุญาตเพื่อการใช้งานลักษณะอื่น ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูเว็บไซต์ MPEG LA (http://www.mpegla.com)

เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนเท่านั้น คำบอกกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดหรือห้ามการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้สำหรับการใช้ทางธุรกิจทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้ส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจนั้น โดยไม่รวมถึง (i) การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ต่อไปยังบุคคลภายนอก หรือ (ii) การสร้างเนื้อหาที่มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิดีโอเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลภายนอก

ข้อความฉบับเต็ม
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานมาตรฐานของแอปพลิเคชันข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานมาตรฐานของแอปพลิเคชันSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
สรุป

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิแอปพลิเคชันของแบบมาตรฐาน

MICROSOFT STORE, MICROSOFT STORE บน WINDOWS และ MICROSOFT STORE บน XBOX

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน โปรดอ่านเงื่อนไขดังกล่าว ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้บังคับกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลดจาก Microsoft Store, Windows Store หรือ Xbox Store (ซึ่งจะเรียกแต่ละรายการในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้ว่า "ร้านค้า") รวมถึงโปรแกรมปรับปรุงหรือส่วนประกอบเพิ่มเติมใดๆ สำหรับแอปพลิเคชัน เว้นเสียแต่ว่าแอปพลิเคชันจะมาพร้อมกับข้อกำหนดที่แยกต่างหาก ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ข้อกำหนดเหล่านั้นจะมีผลใช้บังคับ

โดยการดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันหรือพยายามที่จะดำเนินการใดๆ เหล่านี้ เท่ากับว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ แต่หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่มีสิทธิและจะต้องไม่ดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชัน

ผู้จัดจำหน่ายแอปพลิเคชัน หมายถึง นิติบุคคลที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในแอปพลิเคชันแก่คุณ ตามที่ระบุไว้ในร้านค้า

หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้ คุณจะมีสิทธิตามด้านล่างนี้

 • 1. สิทธิในการติดตั้งและใช้งาน การหมดอายุ คุณสามารถติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ Windows หรือคอนโซล Xbox ได้ตามที่อธิบายไว้ใน กฎการใช้ (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) ของ Microsoft Microsoft ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข กฎการใช้ (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) ของ Microsoft เมื่อใดก็ได้
 • 2. บริการบนอินเทอร์เน็ต
  • ก. ความยินยอมสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการไร้สาย หากแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจรวมถึงการผ่านเครือข่ายไร้สาย การใช้แอปพลิเคชันก็เท่ากับว่าคุณยินยอมให้ส่งข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ระบบและแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณ) สำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการไร้สาย หากมีข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณซึ่งเข้าถึงผ่านการใช้แอปพลิเคชัน ข้อกำหนดเหล่านั้นก็จะใช้บังคับด้วย
  • ข. การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด (Misuse) คุณไม่สามารถใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่อาจส่งผลเสียต่อบริการนี้เอง หรือทำให้ผู้อื่นใช้บริการนี้หรือเครือข่ายไร้สายในทางที่ด้อยลง ห้ามคุณใช้บริการดังกล่าวเพื่อพยายามเข้าใช้บริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
 • 3. ขอบข่ายการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แอปพลิเคชันนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ใช่การขาย ข้อตกลงนี้ให้สิทธิบางอย่างแก่คุณในการใช้แอปพลิเคชันเท่านั้น หาก Microsoft ปิดใช้งานความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของคุณตามข้อตกลงที่คุณทำกับ Microsoft สิทธิจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องใดๆ ก็จะสิ้นสุดลง ผู้จัดจำหน่ายแอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันได้เฉพาะตามที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้เท่านั้น เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะให้สิทธิอื่นเพิ่มเติมกับคุณแม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม โดยคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางเทคนิคในแอปพลิเคชันซึ่งอนุญาตให้คุณใช้งานได้ในบางลักษณะเท่านั้น คุณจะไม่สามารถกระทำการต่อไปนี้ได้
  • ก. หลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคในแอปพลิเคชัน
  • ข. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกส่วน หรือแยกองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน เว้นแต่และเฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้แม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม
  • ค. ทำสำเนาแอปพลิเคชันมากกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต แม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม
  • ง. เผยแพร่หรือจัดแอปพลิเคชันไว้ให้ผู้อื่นทำสำเนา
  • จ. ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้ยืมแอปพลิเคชัน
  • ฉ. การโอนแอปพลิเคชันหรือข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลภายนอก
 • 4. เอกสารกำกับ หากมีเอกสารกำกับมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน คุณจะสามารถทำสำเนาและใช้เอกสารกำกับได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงส่วนบุคคล
 • 5. เทคโนโลยีและข้อจำกัดในการส่งออก แอปพลิเคชันนี้อาจอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมเทคโนโลยีระหว่างประเทศหรือการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมดซึ่งมีผลใช้บังคับกับเทคโนโลยีซึ่งแอปพลิเคชันใช้หรือรองรับ กฎหมายเหล่านี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ปลายทาง และการใช้งานปลายทาง หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นยี่ห้อของ Microsoft โปรดไปที่ เว็บไซต์การส่งออกของ Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868967)
 • 6. บริการสนับสนุน โปรดติดต่อผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อพิจารณาว่ามีบริการสนับสนุนอะไรอยู่บ้าง Microsoft, ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ และผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ (เว้นแต่กรณีที่บุคคลใดเหล่านี้เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน) จะไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการสนับสนุนสำหรับแอปพลิเคชัน
 • 7. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน และข้อกำหนดสำหรับส่วนประกอบเพิ่มเติมและโปรแกรมปรับปรุงคือข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดระหว่างคุณกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับแอปพลิเคชันนี้
 • 8. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  • ก. ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากคุณได้รับแอปพลิเคชันในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา กฎหมายของมลรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ (หรือที่สถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่) จะมีผลใช้บังคับในการตีความข้อตกลงฉบับนี้และใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิกรณีผิดข้อตกลงฉบับนี้ และการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน
  • ข. นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากคุณได้รับแอปพลิเคชันในประเทศอื่น กฎหมายของประเทศนั้นจะใช้บังคับ
 • 9. การมีผลทางกฎหมาย ข้อตกลงนี้อธิบายถึงสิทธิทางกฎหมายบางประการ คุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ภายใต้กฎหมายประจำมลรัฐหรือประเทศของคุณ ข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายประจำมลรัฐหรือประเทศของคุณ หากกฎหมายประจำมลรัฐหรือประเทศของคุณไม่อนุญาตให้เป็นเช่นนั้น
 • 10. คำปฏิเสธการรับประกัน แอปพลิเคชันนี้ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิ "ตามที่เป็น" "พร้อมกับข้อบกพร่องทั้งหมด" และ "ตามที่มีให้บริการ" โดยที่อยู่ภายใต้ฎหมายที่ใช้บังคับ คุณจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้แอปพลิเคชันนี้ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันในนามของตนเอง, Microsoft (ในกรณีที่ Microsoft ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน), ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายซึ่งมีเครือข่ายที่มีแอปพลิเคชันอยู่ รวมทั้งบริษัทในเครือ ผู้จำหน่าย ตัวแทน และผู้จัดหาแต่ละรายของเรา (“คู่สัญญาที่มีหน้าที่ครอบคลุม”) ไม่ได้ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขโดยชัดแจ้งซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน หากพบว่าแอปพลิเคชันมีความชำรุดบกพร่อง คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรับบริการหรือการซ่อมแซมที่จำเป็นทุกอย่าง คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในพื้นที่ของคุณ ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เท่าที่กฎหมายในพื้นที่ของคุณอนุญาต คู่สัญญาที่มีหน้าที่ครอบคลุมจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการไม่ละเมิด
 • 11. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นว่าด้วยการแก้ไขเยียวยาและค่าเสียหาย เท่าที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ หากคุณมีมูลฐานใดๆ ในการเรียกค่าเสียหาย คุณจะสามารถเรียกร้องจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันได้เฉพาะค่าเสียหายโดยตรงไม่เกินจำนวนเงินที่คุณชำระค่าแอปพลิเคชันหรือ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่า ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณจะไม่และสละสิทธิ์ใดๆ ที่มีในการ แสวงหาการชดใช้สำหรับค่าเสียหายอื่นใดๆ รวมถึงความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง กำไรที่สูญเสีย ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง จากผู้จัดจำหน่ายแอปพลิเคชัน หากกฎหมายในท้องถิ่นของคุณมีการกำหนดเรื่องการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข แม้ว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะมิได้มีการระบุถึง ระยะเวลาดังกล่าวจะจำกัดอยู่ที่ 90 วัน นับจากที่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อจำกัดนี้จะมีผลใช้กับ

 • สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหรือบริการที่มีอยู่ผ่านทางแอปพลิเคชัน และ
 • การเรียกร้องสิทธิกรณีละเมิดสัญญา การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข ความรับผิดโดยเด็ดขาด ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่นๆ การฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบ ลาภมิควรได้ หรือภายใต้ทฤษฎีอื่นใด ทั้งหมดนี้เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

และยังนำมาใช้แม้ว่า

 • การแก้ไขเยียวยานี้ไม่ได้ชดเชยการสูญเสียให้กับคุณได้อย่างครบถ้วน หรือ
 • ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความเป็นไปได้ของการเกิดค่าเสียหาย
ข้อความฉบับเต็ม
บริการที่ครอบคลุมบริการที่ครอบคลุมserviceslist
สรุป

ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการต่อไปนี้จะครอบคลุมอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft แต่อาจไม่ได้จัดไว้ให้ในตลาดของคุณ

 • Account.microsoft.com
 • Bing Apps
 • Bing Dictionary
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Maps
 • Bing Pages
 • Bing Rebates
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • LineBack
 • Maps App
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Family
 • Microsoft Health
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Math Solver
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Search ใน Bing
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft ภาพยนตร์และทีวี
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Food & Drink
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Money
 • MSN News
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Travel
 • MSN Weather
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office in Microsoft 365 Consumer
 • Office in Microsoft 365 Family
 • Office in Microsoft 365 Personal
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office สำหรับเว็บ (Office Online เดิม)
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Rinna
 • rise4fun
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Store
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows Store
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • ตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืนสำหรับ Office 365 ของ Microsoft
 • บัญชี Microsoft
 • เกม Minecraft
 • เกม แอพ และเว็บไซต์ Windows ที่เผยแพร่โดย Microsoft
 • เกม แอพ และเว็บไซต์ของ Xbox Game Studios
 • โปรแกรม Bing Search
ข้อความฉบับเต็ม
1 สิงหาคม 20200