เผยแพร่:
วันที่มีผลบังคับใช้: 15 กันยายน 2559
ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft
สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ1_YourPrivacy
สรุป

1. สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญกับเรา โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เนื่องจากเป็นนโยบายที่อธิบายถึงประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและอุปกรณ์ของคุณ ("ข้อมูล") และวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวยังอธิบายถึงวิธีที่ Microsoft ใช้เนื้อหาของคุณ ซึ่งก็คือการสื่อสารของคุณที่มีกับผู้อื่น ข้อความที่โพสต์หรือความเห็นที่คุณส่งให้กับ Microsoft ผ่านบริการ และไฟล์ รูปถ่าย เอกสาร เสียง งานดิจิทัล และวิดีโอที่คุณอัปโหลด จัดเก็บ หรือแบ่งปันผ่านบริการ ("เนื้อหาของคุณ") ด้วยการใช้บริการหรือการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับว่าคุณยินยอมให้ Microsoft เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อความฉบับเต็ม
เนื้อหาของคุณเนื้อหาของคุณ2_yourContent
สรุป

2. เนื้อหาของคุณ บริการหลายอย่างของเราจะอนุญาตให้คุณจัดเก็บหรือแบ่งปันเนื้อหาของคุณหรือได้รับเนื้อหาจากผู้อื่นได้ เราจะไม่อ้างความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของคุณ เนื้อหาของคุณจะยังคงเป็นเนื้อหาของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบในเนื้อหานั้น

 • ก. เมื่อคุณแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับผู้อื่น คุณเข้าใจว่าผู้อื่นนั้นอาจสามารถใช้ บันทึก ลงบันทึก ทำซ้ำ เผยแพร่ ส่ง แสดง (และลบกรณีที่อยู่บน HealthVault) เนื้อหาของคุณได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณ หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมีความสามารถดังกล่าว โปรดอย่าใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าตลอดระยะเวลาของข้อกำหนดเหล่านี้ คุณมี (และจะมี) สิทธิทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเนื้อหาของคุณที่มีการอัปโหลด จัดเก็บ หรือแบ่งปันบนหรือผ่านทางบริการ และการเก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาเนื้อหาของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิของผู้อื่น Microsoft ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม ตรวจสอบ ชำระเงินสำหรับ ให้การรับรอง หรือยอมรับความรับผิดใดๆ สำหรับเนื้อหาของคุณ และจะไม่ต้องรับผิดชอบในเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่ผู้อื่นอัปโหลด จัดเก็บ หรือแบ่งปันโดยใช้บริการ
 • ข. เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการกับคุณและผู้อื่น เพื่อคุ้มครองคุณและบริการ และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft คุณให้ Microsoft ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ได้ทั่วโลกและไม่มีค่าสิทธิเพื่อใช้เนื้อหาของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อทำสำเนา เก็บรักษา ส่ง จัดรูปแบบใหม่ แสดง และแจกจ่ายเนื้อหาของคุณผ่านทางเครื่องมือสื่อสารบนบริการ หากคุณเผยแพร่เนื้อหาของคุณในส่วนของบริการที่จัดไว้ให้อย่างกว้างขวางทางออนไลน์โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ เนื้อหาของคุณอาจปรากฏอยู่ในการจัดแสดงหรือเนื้อหาที่สนับสนุนบริการ บริการบางอย่างจะได้รับการสนับสนุนจากโฆษณา การควบคุมวิธีที่ Microsoft ปรับโฆษณาให้เป็นแบบส่วนตัวจะมีอยู่ที่หน้า ความปลอดภัยและสิทธิความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์การจัดการบัญชีของ Microsoft เราจะไม่ใช้สิ่งที่คุณกล่าวไว้ในอีเมล การแชท การสนทนาทางวิดีโอ หรือการฝากข้อความเสียง หรือเอกสาร รูปถ่าย หรือไฟล์ส่วนตัวอื่นๆ ของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาให้กับคุณ นโยบายโฆษณาของเราจะมีการระบุไว้อย่างละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อความฉบับเต็ม
แนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ3_codeOfConduct
สรุป

3. แนวทางปฏิบัติ

 • ก. โดยการตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับคุณตกลงว่าในเวลาที่ใช้บริการ คุณจะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้
  • i. ห้ามทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย
  • ii. ห้ามดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ เป็นอันตราย หรือมีทีท่าว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็ก
  • iii. ห้ามส่งสแปม สแปมคืออีเมล, ข้อความประกาศ, คำขอชื่อบุคคลสำหรับติดต่อ, SMS (ข้อความ SMS) หรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ส่งมาเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้ต้องการหรือร้องขอ
  • iv. ห้ามแสดงต่อสาธารณะหรือใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาหรือเนื้อความที่ไม่เหมาะสม (เกี่ยวข้องกับการเปลือยกาย การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ สื่อลามกอนาจาร ความรุนแรงที่แสดงออกอย่างชัดเจน หรือการกระทำผิดทางอาญา เป็นต้น) หรือเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่ไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในพื้นที่
  • v. ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (เช่น การขอเงินโดยการสวมรอย การปลอมตัวเป็นผู้อื่น การควบคุมบงการบริการเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่เล่น หรือให้มีผลต่อการจัดอันดับ การให้คะแนน หรือความคิดเห็น) หรือที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
  • vi. ห้ามหลบเลี่ยงข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือความพร้อมให้บริการของบริการ
  • vii. ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อคุณ บริการ หรือผู้อื่น (เช่น การส่งไวรัส การสะกดรอยตาม การโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย การสื่อสารถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง หรือการส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น)
  • viii. ห้ามละเมิดสิทธิของผู้อื่น (เช่น การแบ่งปันเพลงที่มีลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต การจำหน่ายต่อหรือแจกจ่ายในลักษณะอื่นๆ ซึ่ง Bing Maps หรือรูปถ่าย)
  • ix. ห้ามดำเนินกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
  • x. ห้ามช่วยผู้อื่นทำการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้
 • ข. การบังคับใช้ หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจหยุดให้บริการกับคุณตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หรือเราอาจปิดบัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype ของคุณ เรายังอาจบล็อกการส่งการสื่อสาร (อย่างเช่นอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันที) ไปยังหรือจากบริการโดยเป็นความพยายามที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเราอาจลบหรือปฏิเสธที่จะเผยแพร่เนื้อหาของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อมีการสอบสวนข้อกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบเนื้อหาของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา และคุณได้อนุญาตไว้ในที่นี้ให้มีการตรวจสอบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถตรวจสอบบริการทั้งหมดได้และไม่ได้พยายามที่จะดำเนินการเช่นนั้น
 • ค. แอปพลิเคชันของบริการ Xbox คลิก ที่นี่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าแนวทางปฏิบัตินี้จะใช้บังคับอย่างไรกับเกม แอปพลิเคชัน บริการ และเนื้อหาของ Xbox Live, Games for Windows Live และ Microsoft Studios ที่ Microsoft จัดไว้ให้
ข้อความฉบับเต็ม
การใช้บริการและการสนับสนุนการใช้บริการและการสนับสนุน4_usingTheServicesSupport
สรุป

4. การใช้บริการและการสนับสนุน

 • ก. บัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype คุณจะจำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ บัญชี Microsoft ของคุณจะทำให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และบริการที่ Microsoft และคู่ค้าบางรายของ Microsoft จัดไว้ให้ได้ ในการเข้าถึง Skype บนแพลตฟอร์มใดๆ คุณจะมีตัวเลือกในการใช้บัญชี Skype หรือบัญชี Microsoft
  • i. การสร้างบัญชี คุณสามารถสร้างบัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype ได้โดยการลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเมื่อลงทะเบียนสมัครบัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype ของคุณ ในบางกรณี บุคคลภายนอก อย่างเช่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ อาจได้จัดบัญชี Microsoft ไว้ให้กับคุณ หากคุณได้รับบัญชี Microsoft ของคุณจากบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจมีสิทธิเพิ่มเติมในบัญชีของคุณ เช่น ความสามารถที่จะเข้าถึงหรือลบบัญชี Microsoft ของคุณ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่บุคคลภายนอกให้ไว้กับคุณ เนื่องจาก Microsoft ไม่ได้มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ หากคุณสร้างบัญชี Microsoft ในนามของนิติบุคคล เช่น ธุรกิจหรือนายจ้างของคุณ คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะให้นิติบุคคลนั้นเข้าผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่สามารถโอนบัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype ของคุณให้กับผู้ใช้หรือนิติบุคคลอื่นได้ ในการคุ้มครองบัญชีของคุณ ให้เก็บรายละเอียดและรหัสผ่านของบัญชีของคุณไว้เป็นความลับ คุณจะต้องรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype ของคุณ
  • ii. การใช้บัญชี คุณจะต้องใช้บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อให้ยังคงทำงานอยู่ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาห้าปีเพื่อให้บัญชี Microsoft ของคุณและบริการที่เกี่ยวข้องยังคงทำงานอยู่ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเสนอสำหรับบริการในส่วนที่ต้องชำระเงิน หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในระหว่างระยะเวลานี้ เราจะสันนิษฐานว่าบัญชี Microsoft ของคุณไม่มีการใช้งานและจะปิดบัญชีให้กับคุณ โปรดดูข้อ 4(ก)(iv)(2) สำหรับผลที่ตามมาจากบัญชี Microsoft ที่ถูกปิด คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้กล่องข้อความ Outlook.com ของคุณและ OneDrive ของคุณ (โดยแยกต่างหาก) อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาหนึ่งปี มิฉะนั้นแล้ว เราจะปิดกล่องข้อความ Outlook.com ของคุณและ OneDrive ของคุณให้กับคุณ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บริการ Xbox (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13(ก)(i)) อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาห้าปีเพื่อให้เกมเมอร์แท็กเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ หากเรามีเหตุอันควรให้สงสัยว่าบุคคลภายนอกกำลังใช้บัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype ของคุณในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกง (ตัวอย่างเช่น โดยเป็นผลมาจากความย่อหย่อนในบัญชี) Microsoft อาจระงับบัญชีของคุณจนกว่าคุณจะสามารถเรียกความเป็นเจ้าของคืนกลับมาได้ เราอาจต้องปิดการเข้าถึงเนื้อหาของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยง หากคุณกำลังมีปัญหาในการเข้าถึงบัญชี Microsoft ของคุณ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656 ในการจัดการบัญชี Skype ของคุณ คุณจะต้อง "ลงชื่อเข้าใช้" ที่ www.skype.com
  • iii. เด็กและบัญชี โดยการใช้บริการ เท่ากับว่าคุณรับรองว่าคุณได้ "บรรลุนิติภาวะ" หรือมี "ความรับผิดชอบตามกฎหมาย" ในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ หรือได้รับความยินยอมที่ถูกต้องจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เข้าผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณได้บรรลุนิติภาวะหรือมี "ความรับผิดชอบตามกฎหมาย" ในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่แล้วหรือยัง หรือคุณไม่เข้าใจหัวข้อนี้ โปรดขอความช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณก่อนที่คุณจะสร้างบัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่สร้างบัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype คุณจะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของผู้เยาว์และจะต้องรับผิดชอบในการใช้บัญชี Microsoft, บัญชี Skype หรือบริการทั้งหมด รวมถึงการซื้อต่างๆ ไม่ว่าบัญชีของผู้เยาว์จะได้เปิดใช้ในตอนนี้หรือสร้างขึ้นในภายหลัง
  • iv. การปิดบัญชีของคุณ
   • 1. คุณสามารถยกเลิกบริการนั้นๆ หรือปิดบัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype ของคุณเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากต้องการปิดบัญชี Microsoft ของคุณ โปรดไปที่ http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278 เมื่อคุณขอให้เราปิดบัญชี Microsoft ของคุณ เราจะคงบัญชีนั้นไว้ในสภาพการถูกระงับเป็นเวลา 60 วันเผื่อในกรณีที่คุณเกิดเปลี่ยนใจ หลังจากระยะเวลา 60 วันดังกล่าว บัญชี Microsoft ของคุณก็จะถูกปิดลง โปรดดูข้อ 4(ก)(iv)(2) ด้านล่างนี้หากต้องการทราบคำอธิบายโดยละเอียดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบัญชี Microsoft ของคุณถูกปิด การกลับไปลงชื่อเข้าใช้ในระหว่างระยะเวลา 60 วันดังกล่าวจะเป็นการเปิดใช้งานบัญชี Microsoft ของคุณใหม่ หากต้องการยกเลิกบัญชี Skype ของคุณ โปรดส่งคำขอการสนับสนุนไปที่ http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618280
   • 2. หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือบัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype ของคุณถูกปิด (ไม่ว่าจะโดยคุณหรือเรา) ก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ลำดับแรก สิทธิของคุณในการใช้บริการจะหยุดลงในทันที และสิทธิการใช้งานของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการก็จะสิ้นสุดลง อย่างที่สอง เราจะลบข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype ของคุณ หรือมิฉะนั้นแล้ว ก็จะแยกข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณออกจากตัวคุณและบัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype ของคุณ (เว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดให้เราเก็บรักษาไว้) คุณควรมีแผนสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเนื่องจาก Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาของคุณหรือข้อมูลเมื่อบัญชีของคุณถูกปิดได้ อย่างที่สาม คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับมาได้
 • ข. บัญชีที่ทำงานหรือบัญชีโรงเรียน คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการบางอย่างของ Microsoft ได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลของที่ทำงานหรือโรงเรียน หากคุณทำเช่นนั้น คุณตกลงว่าเจ้าของโดเมนที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลของคุณอาจควบคุมและดูแลบัญชีของคุณ และเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลของคุณ รวมถึงเนื้อหาของการสื่อสารและไฟล์ของคุณ คุณยังตกลงด้วยว่าการใช้บริการของคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ Microsoft ทำกับคุณหรือองค์กรของคุณและข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลใช้บังคับ หากคุณใช้ที่อยู่อีเมลของที่ทำงานหรือโรงเรียนเพื่อเข้าถึงบริการที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณอาจได้รับการเตือนให้อัปเดตที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อเข้าถึงบริการดังกล่าวต่อไป
 • ค. อุปกรณ์เพิ่มเติม/แผนข้อมูล ในการใช้บริการหลายอย่าง คุณจะจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ/หรือแผนข้อมูล/มือถือ คุณยังอาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม อย่างเช่นชุดหูฟัง กล้อง หรือไมโครโฟน คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีการเชื่อมต่อ แผน และ/หรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการใช้บริการ และจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ แผน และอุปกรณ์ของคุณ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นค่าธรรมเนียมที่เพิ่มเติมไปจากค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณจ่ายให้กับเราสำหรับบริการ และเราจะไม่ชดใช้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับคุณ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณเพื่อพิจารณาว่ามีค่าธรรมเนียมใดๆ ดังกล่าวที่อาจมีผลกับคุณหรือไม่
 • ง. การแจ้งเกี่ยวกับบริการ เมื่อมีเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกคุณเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้ เราจะส่งการแจ้งเกี่ยวกับบริการให้กับคุณไปยังอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ หรือในกรณีของการแจ้งเกี่ยวกับ Skype ก็จะส่งไปยังบัญชี Skype ของคุณ หากคุณได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับเราโดยเกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype ของคุณ เราก็อาจส่งการแจ้งเกี่ยวกับบริการให้กับคุณผ่านทาง SMS (ข้อความ SMS) รวมถึงเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะลงทะเบียนบันทึกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ อัตราค่าบริการข้อมูลหรือการส่งข้อความอาจมีผลนำมาใช้เมื่อได้รับการแจ้งผ่านทาง SMS
 • จ. การสนับสนุน การสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการจะมีอยู่ที่ http://support.microsoft.com บริการนี้อาจไม่สามารถใช้ด้วยกันได้กับซอฟต์แวร์หรือบริการที่บุคคลภายนอกจัดไว้ให้ และคุณจะต้องรับผิดชอบในการศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับความสามารถในการนำมาใช้ด้วยกัน
ข้อความฉบับเต็ม
การใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกการใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก5_usingThird-PartyAppsAndServices
สรุป

5. การใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก บริการนี้อาจอนุญาตให้คุณเข้าถึงหรือได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ ลิงก์ เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ เกม หรือแอปพลิเคชันจากบุคคลภายนอก (บริษัทหรือบุคคลที่ไม่ใช่ Microsoft) ("โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก") บริการหลายอย่างของเรายังช่วยคุณในการค้นหาโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก และคุณเข้าใจว่าคุณกำลังมีคำสั่งให้บริการของเราจัดหาโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกให้กับคุณ โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ยังอาจอนุญาตให้คุณจัดเก็บเนื้อหาของคุณหรือข้อมูลกับผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้ดำเนินการของโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกอาจแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อคุณ หรือกำหนดให้คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้เพิ่มเติมก่อนที่คุณจะสามารถติดตั้งหรือใช้โปรแกรมหรือบริการของบุคคลภายนอกได้ โปรดดูข้อ 13(ข) หากต้องการทราบข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับผ่านทาง Office Store, Xbox Store หรือ Windows Store คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดเพิ่มเติมและนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ ก่อนที่จะได้รับหรือใช้โปรแกรมและบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก ข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ จะไม่เป็นการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ Microsoft ไม่ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กับคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมและบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก คุณตกลงที่จะรับความเสี่ยงและความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ และตกลงว่า Microsoft จะไม่รับผิดชอบในปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว Microsoft จะไม่รับผิดชอบในข้อมูลที่บุคคลภายนอกให้ไว้

ข้อความฉบับเต็ม
ความพร้อมให้บริการความพร้อมให้บริการ6_serviceAvailability
สรุป

6. ความพร้อมให้บริการ

 • ก. บริการนี้ โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก หรือเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ผ่านทางบริการนี้อาจไม่ได้จัดไว้ให้เป็นครั้งคราว อาจเสนอให้อย่างจำกัด หรืออาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรืออุปกรณ์ของคุณ หากคุณเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องได้รับเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันอีกครั้งซึ่งได้จัดไว้ให้กับคุณและมีการชำระเงินในภูมิภาคก่อนหน้านี้ของคุณ คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงหรือใช้เนื้อหาหรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับการใช้ในประเทศซึ่งคุณเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาหรือบริการดังกล่าว และตกลงที่จะไม่ปกปิดหรือแถลงโดยเป็นเท็จเกี่ยวกับสถานที่หรือตัวตนของคุณเพื่อเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาหรือบริการดังกล่าว
 • ข. เราพยายามอย่างหนักเพื่อให้บริการดำเนินต่อไปได้และเรียกใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม บริการออนไลน์ทั้งหมดอาจเกิดการหยุดชะงักและไฟฟ้าดับเป็นครั้งคราว และ Microsoft จะไม่รับผิดจากการหยุดชะงักหรือการสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจประสบโดยเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ คุณอาจไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาของคุณหรือข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ได้ เราขอแนะนำให้คุณสำรองเนื้อหาของคุณอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่คุณจัดเก็บไว้บนบริการหรือจัดเก็บโดยใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก
ข้อความฉบับเต็ม
การปรับปรุงบริการหรือซอฟต์แวร์ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้การปรับปรุงบริการหรือซอฟต์แวร์ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
สรุป

7. การปรับปรุงบริการหรือซอฟต์แวร์ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

 • ก. เราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ และเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราทำเช่นนั้น การใช้บริการหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับหมายความว่าคุณตกลงตามข้อกำหนดใหม่ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดใหม่ คุณจะต้องหยุดใช้บริการ ปิดบัญชี Microsoft และ/หรือบัญชี Skype ของคุณ และในกรณีที่คุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ให้ช่วยบุตรหลานของคุณที่เป็นผู้เยาว์ในการปิดบัญชี Microsoft หรือบัญชี Skype ของตน
 • ข. ในบางครั้ง คุณจะจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อรักษาสภาพการใช้บริการไว้ เราอาจตรวจสอบรุ่นซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า คุณยังอาจต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อใช้บริการต่อไป การปรับปรุงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่นๆ ที่มาพร้อมกับการปรับปรุง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ข้อกำหนดอื่นๆ เหล่านั้นจะมีผลใช้บังคับ Microsoft ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้มีการปรับปรุงและไม่สามารถรับรองได้ว่าเราจะรองรับรุ่นของระบบสำหรับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตของคุณ การปรับปรุงดังกล่าวอาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์หรือบริการที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดเตรียม คุณสามารถถอนการให้ความยินยอมของคุณสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ในอนาคตเมื่อใดก็ได้โดยถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
 • ค. นอกจากนี้ อาจมีเวลาที่เราจำเป็นต้องลบหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานของบริการ หรือหยุดให้บริการหรือการเข้าถึงโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกไปพร้อมๆ กัน เว้นแต่เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ เราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีการดาวน์โหลดใหม่หรือการเปลี่ยนแทนที่เนื้อหาใดๆ สินค้าดิจิทัล (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13(ฎ)) หรือแอปพลิเคชันที่ได้ซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้ เราสามารถเผยแพร่บริการหรือคุณลักษณะของบริการที่เป็นรุ่นเบต้าได้ ซึ่งอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้องหรือทำงานได้ไม่เหมือนกันกับเวอร์ชันสุดท้าย
 • ง. เพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองด้วยการจัดการด้านสิทธิแบบดิจิทัล (Digital Rights Management (DRM)) อย่างเช่นเพลง เกม ภาพยนตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซอฟต์แวร์ DRM อาจติดต่อเซิร์ฟเวอร์สิทธิออนไลน์โดยอัตโนมัติ รวมทั้งดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุง DRM
ข้อความฉบับเต็ม
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์8_softwareLicense
สรุป

8. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะมาพร้อมกับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Microsoft ที่แยกต่างหาก (ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันของ Microsoft ซึ่งรวมอยู่กับและเป็นส่วนหนึ่งของ Windows เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์ของ Microsoft สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ก็จะใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว) และเว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13(ข)(i) ด้านล่างนี้สำหรับแอปพลิเคชันที่จัดไว้ให้ผ่านทาง Office Store, Windows Store หรือ Xbox Store ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เราให้ไว้กับคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

 • ก. หากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะให้สิทธิกับคุณในการติดตั้งและใช้สำเนาซอฟต์แวร์หนึ่งสำเนาต่ออุปกรณ์สำหรับการใช้โดยบุคคลเพียงคนเดียวในแต่ละครั้งได้ทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของคุณ ซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการอาจมีรหัสของบุคคลภายนอกอยู่ สคริปต์หรือรหัสใดๆ ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมโยงไปยังหรืออ้างอิงจากซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์จะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับคุณโดยบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของรหัสดังกล่าว ไม่ใช่โดย Microsoft การบอกกล่าวเกี่ยวกับรหัสของบุคคลภายนอก หากมี จะให้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับคุณเท่านั้น
 • ข. ซอฟต์แวร์นี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ได้เป็นการขาย และ Microsoft ขอสงวนสิทธิทั้งหมดในซอฟต์แวร์ที่ Microsoft ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะโดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ไม่ได้ให้สิทธิกับคุณในการดำเนินการต่อไปนี้ และคุณจะไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ กล่าวคือ
  • i. หลบเลี่ยงหรือเลี่ยงผ่านมาตรการคุ้มครองเทคโนโลยีใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือบริการ
  • ii. แยกองค์ประกอบ แยกส่วน ถอดรหัส เจาะเข้าโปรแกรม เลียนแบบ แสวงหาผลประโยชน์ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) ซอฟต์แวร์ใดๆ หรือลักษณะอื่นๆ ของบริการซึ่งรวมอยู่ในหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ ยกเว้นและเฉพาะเท่าที่กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งให้กระทำการดังกล่าวได้
  • iii. แยกส่วนประกอบของซอฟต์แวร์หรือบริการเพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่น
  • iv. เผยแพร่ ทำสำเนา ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย ส่งออก นำเข้า แจกจ่าย หรือให้ยืมซอฟต์แวร์หรือบริการ เว้นแต่ Microsoft จะอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งให้คุณกระทำการดังกล่าวได้
  • v. โอนซอฟต์แวร์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ใดๆ หรือสิทธิใดๆ ในการเข้าถึงหรือใช้บริการ
  • vi. ใช้บริการด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจแทรกแซงการที่ผู้อื่นใช้บริการหรือเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชี หรือเครือข่ายใดๆ
  • vii. ทำให้สามารถเข้าถึงบริการหรือแก้ไขอุปกรณ์ใดๆ ที่ Microsoft อนุญาต (เช่น Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface และอื่นๆ) โดยแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อความฉบับเต็ม
ข้อกำหนดการชำระเงินข้อกำหนดการชำระเงิน9_paymentTerms
สรุป

9. ข้อกำหนดการชำระเงิน หากคุณซื้อบริการ ข้อกำหนดการชำระเงินเหล่านี้จะใช้บังคับกับการซื้อของคุณและคุณตกลงตามข้อกำหนดการชำระเงินดังกล่าว

 • ก. ค่าบริการ หากมีค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการดังกล่าวในสกุลเงินที่ระบุไว้ ราคาที่ได้ระบุไว้สำหรับบริการจะไม่รวมภาษีและข้อตกลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ราคาทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินของ Skype จะรวมภาษีที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าภาษีดังกล่าวหรือค่าบริการอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว ภาษีต่างๆ จะมีการคำนวณโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ของคุณในเวลาที่ลงทะเบียนบัญชี Microsoft หรือ Skype ของคุณ เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่จะกำหนดให้ใช้เกณฑ์การคำนวณที่แตกต่างออกไป เราสามารถระงับหรือยกเลิกบริการได้หากเราไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณตรงตามเวลาที่กำหนด การระงับหรือการยกเลิกบริการเนื่องจากการไม่ชำระเงินอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงและใช้บัญชีของคุณและเนื้อหาในบัญชีนั้นได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายบริษัทหรือเครือข่ายส่วนตัวอื่นๆ ซึ่งปกปิดสถานที่ของคุณอาจทำให้ค่าบริการแตกต่างไปจากค่าบริการที่แสดงไว้สำหรับสถานที่จริงของคุณ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ของคุณ การทำธุรกรรมบางอย่างอาจต้องมีการแปลงสกุลเงินต่างประเทศหรือมีการประมวลผลในประเทศอื่น ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากคุณสำหรับบริการดังกล่าวเมื่อคุณใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต โปรดติดต่อธนาคารของคุณหากต้องการทราบรายละเอียด
 • ข. บัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ในการชำระค่าบริการสำหรับบริการใดๆ คุณจะถูกขอให้จัดเตรียมวิธีการชำระเงินในเวลาที่คุณสมัครรับบริการดังกล่าว คุณสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงินของคุณได้บน เว็บไซต์การจัดการบัญชีของ Microsoft และในกรณีของบัญชีการเรียกเก็บเงินสำหรับ Skype ของคุณ คุณสามารถทำเช่นนั้นได้โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณที่ www.skype.com นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Microsoft ใช้ข้อมูลบัญชีที่ได้ปรับปรุงใดๆ เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดยธนาคารผู้ออกบัตรของคุณหรือเครือข่ายการชำระเงินที่สามารถใช้งานได้ คุณตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของคุณโดยทันที ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลและรายละเอียดวิธีการชำระเงินของคุณ เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณตามที่จำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ การเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำขึ้นในบัญชีการเรียกเก็บเงินจะไม่กระทบต่อค่าบริการที่เราส่งไปยังบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณก่อนที่เราอาจดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณตามสมควร
 • ค. การเรียกเก็บเงิน โดยการจัดเตรียมวิธีการชำระเงินให้กับ Microsoft เท่ากับว่าคุณ (i) รับรองว่าคุณมีอำนาจในการใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง (ii) ให้อำนาจ Microsoft ที่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับบริการหรือเนื้อหาที่มีอยู่โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณ และ (iii) ให้อำนาจ Microsoft ที่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับคุณลักษณะที่ต้องชำระเงินของบริการซึ่งคุณเลือกที่จะสมัครหรือใช้ในขณะที่ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลใช้บังคับอยู่ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณ (ก) ล่วงหน้า (ข) ในเวลาที่ซื้อ (ค) ในเวลาไม่นานหลังจากที่ซื้อ หรือ (ง) เป็นงวดสำหรับบริการที่มีการสมัครสมาชิก นอกจากนี้ เราสามารถเรียกเก็บเงินจากคุณได้ไม่เกินจำนวนที่คุณได้อนุมัติ และเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บสำหรับบริการที่มีการสมัครสมาชิกเป็นงวดๆ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณไปเลยทีเดียวสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้ของคุณมากกว่าหนึ่งรอบในจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลก่อนหน้านี้
 • ง. การชำระเงินเป็นงวด เมื่อคุณซื้อบริการแบบสมัครสมาชิก (เช่น รายเดือน ทุก 3 เดือน หรือรายปี (แล้วแต่กรณี)) คุณตกลงและยอมรับว่าคุณกำลังอนุญาตให้มีการชำระเงินเป็นงวด และการชำระเงินจะกระทำต่อ Microsoft ด้วยวิธีการที่คุณได้เลือกไว้ในช่วงเวลาระหว่างงวดซึ่งคุณได้ตกลงยอมรับ ทั้งนี้ จนกว่าการสมัครสมาชิกบริการดังกล่าวจะถูกบอกเลิกโดยคุณหรือ Microsoft โดยการอนุญาตให้มีการชำระเงินเป็นงวด เท่ากับคุณกำลังอนุญาตให้ Microsoft ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวในลักษณะการหักบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการโอนเงิน หรือในลักษณะการสั่งจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีที่กำหนดไว้ของคุณ (ในกรณีของสำนักหักบัญชีอัตโนมัติหรือการชำระเงินในทำนองเดียวกัน) หรือในลักษณะการเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีที่กำหนดไว้ของคุณ (ในกรณีของบัตรเครดิตหรือการชำระเงินในทำนองเดียวกัน) (เรียกรวมกันว่า "การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์") โดยทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะเรียกเก็บก่อนระยะเวลาการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง หากการชำระเงินใดๆ ถูกตีคืนกลับมาว่ายังไม่ได้ชำระ หรือหากบัตรเครดิตหรือการทำธุรกรรมในทำนองเดียวกันถูกบอกปัดหรือถูกปฏิเสธ Microsoft หรือผู้ให้บริการของ Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บสินค้านั้นๆ ที่ส่งคืน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับจำนวนเงินที่ถูกปฏิเสธหรือไม่เพียงพอ และประมวลผลการชำระเงินใดๆ ดังกล่าวในลักษณะการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • จ. การต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกให้บริการต่ออายุได้โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบริการที่กำหนดไว้ เราจะแจ้งเตือนคุณทางอีเมลก่อนที่บริการใดๆ จะมีการต่ออายุสำหรับระยะเวลาใหม่ และแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9(ฎ) เมื่อเราได้แจ้งเตือนคุณว่าคุณได้เลือกที่จะต่ออายุบริการโดยอัตโนมัติ เราก็จะสามารถต่ออายุบริการของคุณได้โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบริการปัจจุบัน และเรียกเก็บเงินจากคุณในราคาปัจจุบันสำหรับระยะเวลาที่ต่อออกไป เว้นเสียแต่ว่าคุณได้เลือกที่จะยกเลิกบริการตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง นอกจากนี้ เรายังจะเตือนคุณว่าเราจะเรียกเก็บค่าต่ออายุบริการตามวิธีการชำระเงินที่ได้เลือกไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในแฟ้มในวันที่ต่ออายุหรือมีการจัดไว้ให้ในภายหลัง และเราจะให้คำแนะนำกับคุณเกี่ยวกับวิธียกเลิกบริการ คุณต้องยกเลิกบริการก่อนวันที่ต่ออายุเพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการต่ออายุ
 • ฉ. รายการทางบัญชีออนไลน์และข้อผิดพลาด Microsoft จะจัดเตรียมรายการเรียกเก็บเงินออนไลน์ให้กับคุณบน เว็บไซต์การจัดการบัญชีของ Microsoft ซึ่งคุณสามารถดูและพิมพ์รายการของคุณได้ สำหรับบัญชี Skype คุณจะสามารถเข้าถึงรายการทางบัญชีออนไลน์ของคุณได้โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณที่ www.skype.com นี่คือรายการเรียกเก็บเงินเพียงชุดเดียวที่เราจัดไว้ให้เท่านั้น หากเราจัดทำใบเรียกเก็บเงินที่ผิดพลาด คุณจะต้องแจ้งข้อผิดพลาดต่อเราภายใน 90 วันหลังจากปรากฏข้อผิดพลาดในใบเรียกเก็บเงินของคุณเป็นครั้งแรก จากนั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบค่าบริการในทันที หากคุณไม่ได้แจ้งเราภายในระยะเวลาดังกล่าว แสดงว่าคุณได้ปลดเราจากความรับผิดและการเรียกร้องสิทธิทั้งหมดในเรื่องการสูญเสียที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาด และเราจะไม่ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดหรือคืนเงินให้ เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หาก Microsoft เป็นผู้พบข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 90 วัน นโยบายนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลใช้บังคับ
 • ช. นโยบายการคืนเงิน เว้นแต่กฎหมายหรือข้อเสนอที่เฉพาะสำหรับบริการจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การซื้อทั้งหมดจะถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้ หากคุณเชื่อว่า Microsoft ได้เรียกเก็บเงินจากคุณโดยผิดพลาด คุณจะต้องติดต่อเราภายใน 90 วันหลังจากมีการเรียกเก็บเงินดังกล่าว ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับการเรียกเก็บเงินใดๆ ที่มีอายุเกินกว่า 90 วัน เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราขอสงวนสิทธิที่จะให้มีการคืนเงินหรือออกเครดิตตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่เราคืนเงินหรือออกเครดิต เราจะไม่ได้อยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ใดๆ ที่จะต้องมีการคืนเงินแบบเดียวกันหรือในทำนองเดียวกันในอนาคต นโยบายการคืนเงินนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลใช้บังคับ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงิน โปรดเข้าไปที่ หัวข้อความช่วยเหลือ ของเรา หากคุณอาศัยอยู่ในไต้หวัน โปรดทราบว่าตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไต้หวันและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การซื้อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดิจิทัลซึ่งจัดไว้ให้ผ่านทางรูปแบบที่ไม่สามารถจับต้องได้และ/หรือบริการออนไลน์จะถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้ในเมื่อเนื้อหาหรือบริการดังกล่าวได้จัดไว้ให้ทางออนไลน์ คุณไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องระยะปลอดพันธะหรือเงินคืนใดๆ
 • ซ. การยกเลิกบริการ คุณสามารถยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีมีสาเหตุก็ตาม ในการยกเลิกบริการและขอให้มีการคืนเงิน หากคุณมีสิทธิได้รับ โปรดเข้าไปที่ เว็บไซต์การจัดการบัญชีของ Microsoft สำหรับ Skype โปรดกรอกแบบฟอร์มการเพิกถอนโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ ที่นี่ คุณควรอ้างอิงกลับไปยังข้อเสนอซึ่งระบุถึงบริการว่า (i) คุณอาจไม่ได้รับเงินคืนในเวลาที่ยกเลิก (ii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก (iii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณสำหรับบริการก่อนวันที่ยกเลิก หรือ (iv) คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงและการใช้บัญชีของคุณเมื่อคุณยกเลิกบริการ หรือในกรณีที่คุณอาศัยอยู่ในไต้หวัน (v) คุณอาจได้รับเงินคืนในจำนวนที่เท่ากับค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ใช้ซึ่งคุณได้จ่ายไปสำหรับบริการตามที่มีการคำนวณในเวลาที่ยกเลิก หากคุณยกเลิก การเข้าถึงบริการของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดช่วงเวลาบริการในปัจจุบันของคุณ หรือหากเราเรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณเป็นระยะๆ บริการของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดช่วงเวลาที่คุณได้ยกเลิก
 • ฌ. ข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งาน หากคุณกำลังเข้าร่วมข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งานใดๆ คุณจะต้องยกเลิกบริการทดลองใช้งานก่อนหมดช่วงทดลองใช้งานเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการใหม่ เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น หากคุณไม่ได้ยกเลิกบริการทดลองใช้งานเมื่อหมดช่วงทดลองใช้งาน เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมบริการสำหรับบริการนี้จากคุณ
 • ญ. ข้อเสนอส่งเสริมการขาย Microsoft อาจเสนอบริการโดยไม่คิดค่าบริการสำหรับช่วงทดลองใช้งานเป็นระยะๆ Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับบริการดังกล่าว (ในอัตราปกติ) ในกรณีที่ Microsoft พิจารณา (ด้วยดุลพินิจตามสมควรของตน) ว่าคุณกำลังใช้เงื่อนไขของข้อเสนอในทางที่ผิด
 • ฎ. การเปลี่ยนแปลงราคา เราสามารถเปลี่ยนแปลงราคาของบริการเมื่อใดก็ได้ และในกรณีที่คุณมีการซื้อเป็นงวด เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณจะต้องยกเลิกและหยุดใช้บริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผล หากมีการกำหนดระยะเวลาและราคาไว้สำหรับข้อเสนอบริการของคุณ ราคาดังกล่าวจะยังคงมีผลเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้นั้น
 • ฏ. การชำระเงินให้กับคุณ หากเราต้องชำระเงินให้กับคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับเราโดยตรงเวลาและถูกต้องตามที่เราต้องใช้ในการชำระเงินให้กับคุณ คุณต้องรับผิดชอบในค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นกับคุณซึ่งเป็นผลมาจากการชำระเงินนี้ให้กับคุณ นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดที่เรากำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิของคุณในการรับชำระเงินใดๆ หากคุณรับชำระเงินด้วยความผิดพลาด เราอาจถอนเงินคืนหรือกำหนดคุณให้คืนการชำระเงิน คุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราในความพยายามที่จะดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังสามารถลดการชำระเงินให้กับคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อปรับการชำระเงินที่เกินมาในครั้งก่อน
 • ฐ. บัตรของขวัญ การแลกคะแนนและการใช้บัตรของขวัญ (นอกเหนือไปจากบัตรของขวัญของ Skype) จะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรของขวัญของ Microsoft ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญของ Skype จะมีอยู่บน หน้าความช่วยเหลือ ของ Skype
ข้อความฉบับเต็ม
คู่สัญญา การเลือกใช้กฎหมาย และสถานที่ในการระงับข้อพิพาทคู่สัญญา การเลือกใช้กฎหมาย และสถานที่ในการระงับข้อพิพาท10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
สรุป

10. คู่สัญญา การเลือกใช้กฎหมาย และสถานที่ในการระงับข้อพิพาท ในการที่คุณใช้บริการที่มีตราสินค้า Skype สำหรับผู้บริโภคโดยไม่เสียค่าบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ และการอ้างอิงทั้งหมดถึง "Microsoft" ในข้อกำหนดเหล่านี้จะหมายถึง Skype Software S.à.r.l ซึ่งตั้งอยู่ที่ 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg และในบริการที่มีตราสินค้า Skype สำหรับผู้บริโภคโดยเสียค่าบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ และการอ้างอิงทั้งหมดถึง "Microsoft" ในข้อกำหนดเหล่านี้จะหมายถึง Skype Communications S.à.r.l ซึ่งตั้งอยู่ที่ 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg ในกรณีของบริการที่มีตราสินค้า Skype สำหรับผู้บริโภคไม่ว่าจะเสียหรือไม่เสียค่าบริการ ให้ใช้กฎหมายของลักเซมเบิร์กเพื่อตีความข้อกำหนดเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน กฎหมายของจังหวัดหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่จะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) หากคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยการสร้างบัญชี Skype หรือใช้ Skype คุณกับเราได้ยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลลักเซมเบิร์กสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการที่มีตราสินค้า Skype สำหรับผู้บริโภค สำหรับบริการอื่นๆ ทั้งหมด หากคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยการสร้างบัญชี Microsoft หรือใช้บริการอื่นใด นิติบุคคลที่คุณกำลังทำสัญญาด้วย กฎหมายที่ใช้บังคับ และสถานที่ในการระงับข้อพิพาทจะปรากฏอยู่ตามด้านล่างนี้

 • ก. แคนาดา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) แคนาดา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่) เพื่อตีความข้อกำหนดเหล่านี้ การเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ และการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน คุณกับเราได้ยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลในออนแทรีโอสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ
 • ข. ประเทศในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ประเทศในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตันเพื่อตีความข้อกำหนดเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักในการเลือกใช้กฎหมาย กฎหมายของประเทศที่เราให้บริการกับคุณจะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด)
 • ค. ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา และคุณกำลังใช้บริการในส่วนที่ไม่เสียค่าบริการ (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. หากคุณจ่ายเงินเพื่อใช้ส่วนใดๆ ของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Ireland Operations Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland สำหรับบริการทั้งที่เสียและไม่เสียค่าบริการ ให้ใช้กฎหมายของไอร์แลนด์เพื่อตีความข้อกำหนดเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน กฎหมายของประเทศที่เราให้บริการกับคุณจะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) คุณกับเราได้ยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลไอร์แลนด์สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ
 • ง. เอเชียหรือแปซิฟิกใต้ เว้นแต่มีการแยกประเทศของคุณไว้โดยเฉพาะด้านล่างนี้ หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) เอเชีย (ยกเว้นประเทศจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี หรือไต้หวัน) หรือแปซิฟิกใต้ และคุณกำลังใช้บริการในส่วนที่ไม่เสียค่าบริการ (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. หากคุณจ่ายเงินเพื่อใช้ส่วนใดๆ ของบริการหรือกำลังใช้บริการ Outlook.com โดยไม่เสียค่าบริการในสิงคโปร์หรือฮ่องกง คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Regional Sales Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของมลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสาขาอยู่ในสิงคโปร์และฮ่องกง ซึ่งมีสถานประกอบธุรกิจหลักอยู่ที่ 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 สำหรับบริการทั้งที่เสียและไม่เสียค่าบริการ ให้ใช้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตันเพื่อตีความข้อกำหนดเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน กฎหมายของประเทศที่เราให้บริการกับคุณจะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการนอกเหนือจาก Skype รวมทั้งคำถามใดๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการบอกเลิกของข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการนอกเหนือจาก Skype จะได้รับการยื่นเรื่องไปยังและระงับข้อพิพาทให้สิ้นสุดโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ ตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ Singapore International Arbitration Center (SIAC) ซึ่งจะถือว่ากฎเหล่านี้ได้ผนวกรวมเข้ากับข้อกำหนดนี้โดยการอ้างอิง โดยองค์คณะจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ SIAC ภาษาที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุด มีผลผูกพัน และไม่สามารถโต้แย้งได้ รวมทั้งอาจนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ได้
 • จ. ญี่ปุ่น หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ญี่ปุ่น และคุณกำลังใช้บริการในส่วนที่ไม่เสียค่าบริการ (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. หากคุณจ่ายเงินเพื่อใช้ส่วนใดๆ ของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 สำหรับบริการทั้งที่เสียและไม่เสียค่าบริการ กฎหมายของญี่ปุ่นจะใช้บังคับกับข้อกำหนดเหล่านี้และประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ คุณกับเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมแต่เพียงแห่งเดียวของศาลแขวงโตเกียวสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ
 • ฉ. สาธารณรัฐเกาหลี หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) สาธารณรัฐเกาหลี และคุณกำลังใช้บริการในส่วนที่ไม่เสียค่าบริการ (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. หากคุณจ่ายเงินเพื่อใช้ส่วนใดๆ ของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Korea, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 สำหรับบริการทั้งที่เสียและไม่เสียค่าบริการ กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีจะใช้บังคับกับข้อกำหนดเหล่านี้และประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ คุณกับเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมแต่เพียงแห่งเดียวของศาลกลางแห่งกรุงโซลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ
 • ช. ไต้หวัน หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ไต้หวัน และคุณกำลังใช้บริการในส่วนที่ไม่เสียค่าบริการ (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. หากคุณจ่ายเงินเพื่อใช้ส่วนใดๆ ของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Taiwan Corp. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 สำหรับบริการทั้งที่เสียและไม่เสียค่าบริการ กฎหมายของไต้หวันจะใช้บังคับกับข้อกำหนดเหล่านี้และประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Taiwan Corp. โปรดดูเว็บไซต์ที่ กระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐจีน (Ministry of Economic Affairs R.O.C.) ได้ระบุไว้ คุณกับเราได้กำหนดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้ศาลแขวงไทเปเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจศาลเหนือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ เท่าที่กฎหมายไต้หวันอนุญาตไว้สูงสุด

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณอาจกำหนดให้กฎหมายในพื้นที่บางฉบับมีผลใช้บังคับหรือให้สิทธิกับคุณในการระงับข้อพิพาทในสถานที่พิจารณาคดีอื่น แม้ว่าจะมีข้อกำหนดเหล่านี้ก็ตาม หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกใช้กฎหมายและสถานที่พิจารณาคดีในข้อ 10 จะมีผลใช้บังคับได้มากเท่าที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณอนุญาต

ข้อความฉบับเต็ม
การรับประกันการรับประกัน12_Warranties
สรุป

11. การรับประกัน

 • ก. MICROSOFT และบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้จำหน่ายของเราไม่ได้ให้การรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับรอง หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ คุณเข้าใจว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณเองและเราให้บริการ "ตามที่เป็น" "ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมด" และ "ตามที่มี" MICROSOFT ไม่ได้รับประกันความถูกต้องหรือกำหนดเวลาของข้อมูลที่มีในบริการ คุณอาจมีสิทธิบางอย่างภายใต้กฎหมายในพื้นที่ของคุณ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีเจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น หากใช้บังคับได้ คุณรับรู้ว่าระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมไม่ได้ปราศจากความผิดพลาดและอาจมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้ง เราไม่ได้รับประกันว่าบริการจะไม่ถูกรบกวน เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือการสูญเสียเนื้อหาจะไม่เกิดขึ้น และเราไม่ได้รับประกันถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือการส่งข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ข. เท่าที่กฎหมายในพื้นที่ของคุณอนุญาต เราไม่ได้ให้การรับประกันโดยนัยใดๆ รวมถึงการรับประกันในเรื่องคุณสมบัติมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะด้าน ความพยายามในด้านฝีมือ และการไม่ละเมิด
 • ค. สำหรับผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย: สินค้าของเรามาพร้อมกับการประกันซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย คุณมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ และมีสิทธิได้รับการชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร อีกทั้งยังมีสิทธินำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ
 • ง. สำหรับผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ คุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการรับประกันต่อผู้บริโภค (Consumer Guarantees Act) ของประเทศนิวซีแลนด์ และไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีเจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น
ข้อความฉบับเต็ม
ข้อจำกัดความรับผิดข้อจำกัดความรับผิด13_limitationOfLiability
สรุป

12. ข้อจำกัดความรับผิด

 • ก. หากคุณมีมูลฐานใดๆ ในการเรียกค่าเสียหาย (รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้) เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณตกลงว่าการแก้ไขเยียวยาโดยเฉพาะของคุณจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือ ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดหาโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก ตลอดจนผู้จำหน่ายใดๆ ก็คือการเรียกค่าเสียหายโดยตรงไม่เกินจำนวนที่เท่ากับค่าบริการหนึ่งเดือนของคุณซึ่งมีการละเมิดเกิดขึ้นในระหว่างนั้น (หรือไม่เกิน 10.00 ดอลลาร์สหรัฐหากเป็นบริการฟรี)
 • ข. เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณไม่สามารถเรียกเงินได้จาก (i) การสูญเสียหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ii) การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) (iii) การสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) (iv) การสูญเสียสัญญาหรือธุรกิจ หรือการสูญเสียหรือค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณในลักษณะที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคล (v) การสูญเสียหรือค่าเสียหายพิเศษ โดยอ้อม ต่อเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษ และ (vi) เท่าที่กฎหมายอนุญาต การสูญเสียหรือค่าเสียหายโดยตรงที่เกินจากขีดจำกัดที่ระบุไว้ในข้อ 12(ก) ข้างต้น ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับแม้ว่าการแก้ไขเยียวยานี้จะไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆ ให้กับคุณได้อย่างครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือแม้ว่าเรารู้หรือควรได้รู้ถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะใช้บังคับกับประเด็นใดๆ หรือการเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ บริการ หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 • ค. Microsoft จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดจากการไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เท่าที่การไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้านั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Microsoft (เช่น ข้อพิพาทแรงงาน ภัยธรรมชาติ สงครามหรือการก่อการร้าย การทำให้เสียทรัพย์ อุบัติเหตุ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือคำสั่งของรัฐบาล) Microsoft จะพยายามลดผลกระทบของเหตุการณ์ใดๆ เหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ
ข้อความฉบับเต็ม
ข้อกำหนดเฉพาะของบริการข้อกำหนดเฉพาะของบริการ14_service-SpecificTerms
สรุป

13. ข้อกำหนดเฉพาะของบริการ โดยทั่วไปแล้วข้อกำหนดก่อนและหลังข้อ 13 จะใช้บังคับกับบริการทั้งหมด หัวข้อนี้จะมีข้อกำหนดเฉพาะของบริการซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดทั่วไป

ข้อความฉบับเต็ม
เกมและแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Xbox Live และ Microsoft Studiosเกมและแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Xbox Live และ Microsoft Studios14a_XboxLive
สรุป
 • ก. เกมและแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Xbox Live และ Microsoft Studios
  • i. การใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เกม แอปพลิเคชัน บริการ และเนื้อหาของ Xbox Live, Games for Windows Live และ Microsoft Studios ที่ Microsoft จัดไว้ให้ (เรียกรวมกันว่า "บริการ Xbox") จะมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น
  • ii. การใช้ข้อมูลบัญชีที่จำกัดร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ Xbox เราได้จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับเกมเมอร์แท็กและเกมเพลย์ของคุณ เนื้อหาของคุณที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะ และกิจกรรมบนบริการ Xbox และการใช้บริการ Xbox สำหรับการดำเนินการและการจัดให้มี (ก) บริการ Xbox อื่นๆ และ (ข) เกมของบุคคลภายนอกที่ใช้บริการ Xbox หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีบริการ Xbox ของ Microsoft ของคุณเข้ากับบัญชีของคุณบนบริการที่ไม่ใช่ของ Microsoft (ตัวอย่างเช่น ผู้จัดจำหน่ายเกมที่ไม่ใช่ของ Microsoft ซึ่งจัดจำหน่ายโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก) คุณยอมรับว่า (ก) Microsoft อาจใช้ข้อมูลบัญชีที่จำกัด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเกมเมอร์แท็ก เกมเมอร์สกอร์ คะแนนในเกม ประวัติในเกม และรายชื่อเพื่อน) ร่วมกับบุคคลที่ไม่ใช่ Microsoft ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft และ (ข) หากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Xbox ของคุณอนุญาตให้ทำได้ บุคคลที่ไม่ใช่ Microsoft ยังอาจสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้จากการสื่อสารภายในเกมในเวลาที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณกับบุคคลที่ไม่ใช่ Microsoft ดังกล่าว นอกจากนี้ หากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Xbox ของคุณอนุญาตให้ทำได้ Microsoft จะสามารถเผยแพร่ชื่อ เกมเมอร์แท็ก ภาพผู้เล่น คำขวัญ ภาพแทนตัว และเกมของคุณที่คุณได้เล่นในการสื่อสารกับบุคคลที่อยู่ในรายชื่อเพื่อน Xbox ของคุณ
  • iii. เนื้อหาของคุณ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนบริการ Xbox คุณได้ให้ Microsoft รวมทั้งบริษัทในเครือและผู้ได้รับสิทธิช่วงของ Microsoft ได้รับสิทธิโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีผลบังคับใช้ทั่วโลกในการใช้ แก้ไข ทำซ้ำ แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาของคุณ หรือชื่อ เกมเมอร์แท็ก คำขวัญ หรือภาพแทนตัวของคุณซึ่งคุณได้โพสต์สำหรับบริการ Xbox ใดๆ
  • iv. ผู้จัดการเกม เกมบางเกมอาจใช้ผู้จัดการและผู้ให้บริการบริหารจัดการเกมหลายราย ผู้จัดการและผู้ให้บริการบริหารจัดการเกมไม่ใช่ผู้แถลงที่ได้รับอนุญาตของ Microsoft และความคิดเห็นของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของ Microsoft
  • v. เด็กที่ใช้ Xbox หากคุณเป็นผู้เยาว์ที่ใช้ Xbox Live บิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณอาจมีอำนาจควบคุมบัญชีของคุณในแง่มุมต่างๆ และอาจได้รับรายงานเกี่ยวกับการใช้ Xbox Live ของคุณ
  • vi. การเติมเงินเกมหรือสินค้าเสมือน บริการอาจรวมถึงการเติมเงินเกมเสมือน (อย่างเช่นทอง เหรียญ หรือคะแนน) ซึ่งอาจซื้อได้จาก Microsoft โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่แท้จริงหากคุณได้ "บรรลุนิติภาวะ" แล้วในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ และบริการยังอาจรวมถึงรายการหรือสินค้าดิจิทัลเสมือนซึ่งอาจซื้อได้จาก Microsoft โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่แท้จริงหรือใช้การเติมเงินเกม การเติมเงินเกมและสินค้าเสมือนจะไม่สามารถแลกเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แท้จริง สินค้า หรือรายการอื่นๆ ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินจาก Microsoft หรือบุคคลอื่นใดได้ นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัด เป็นการส่วนตัว สามารถเพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถให้ใช้สิทธิช่วงได้เพื่อใช้การเติมเงินเกมและสินค้าเสมือนเฉพาะในบริการแล้วเท่านั้น คุณไม่มีสิทธิหรือกรรมสิทธิ์อื่นใดในการเติมเงินเกมหรือสินค้าเสมือนใดๆ ดังกล่าวที่ปรากฏหรือเริ่มต้นในบริการ หรือแอตทริบิวต์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือจัดเก็บไว้ภายในบริการ Microsoft สามารถออกกฎระเบียบ ควบคุม แก้ไข และ/หรือตัดการเติมเงินเกมและ/หรือสินค้าเสมือนออกไปตามที่ Microsoft เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้โดยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
  • vii. โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ สำหรับอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ Xbox ได้ เราอาจตรวจสอบรุ่นของซอฟต์แวร์คอนโซล Xbox ของคุณหรือซอฟต์แวร์โปรแกรม Xbox โดยอัตโนมัติและดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของคอนโซล Xbox หรือโปรแกรม Xbox รวมถึงโปรแกรมต่างๆ ที่ขัดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงบริการ Xbox โดยใช้เกม Xbox หรือโปรแกรม Xbox ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงของฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับคอนโซล Xbox
  • viii. การสิ้นอายุของเกมเมอร์แท็ก คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บริการ Xbox อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาห้าปี มิฉะนั้นแล้ว คุณจะสูญเสียการเข้าถึงเกมเมอร์แท็กที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณและเกมเมอร์แท็กดังกล่าวอาจเปิดให้ผู้อื่นสามารถเข้าไปไช้ได้
ข้อความฉบับเต็ม
ร้านค้าร้านค้า14b_Store
สรุป
 • ข. ร้านค้า "ร้านค้า" จะหมายความถึงบริการที่ให้คุณสามารถเรียกดู ดาวน์โหลด ซื้อ และให้คะแนนและวิจารณ์แอปพลิเคชันต่างๆ (คำว่า "แอปพลิเคชัน" จะรวมถึงเกมต่างๆ ด้วย) และเนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ข้อกำหนดเหล่านี้จะครอบคลุมการใช้ Office Store, Windows Store และ Xbox Store "Office Store" หมายถึงร้านค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ Office และโปรแกรมสำหรับ Office, SharePoint, Exchange, Access และ Project (รุ่น 2013 หรือรุ่นหลังจากนั้น) "Windows Store" หมายถึงร้านค้าสำหรับอุปกรณ์ Windows เช่น โทรศัพท์, PC และแท็บเล็ต หรือประสบการณ์อื่นใดที่ใช้ตราสินค้า Windows Store "Xbox Store" หมายถึงร้านค้าสำหรับ Xbox ONE และคอนโซล Xbox 360 หรือประสบการณ์อื่นใดที่ใช้ตราสินค้า Xbox Store
  • i. เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เราจะระบุผู้จัดจำหน่ายของแต่ละแอปพลิเคชันที่จัดไว้ให้ในร้านค้าที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับแอปพลิเคชันฉบับมาตรฐาน ("SALT") ที่ตอนท้ายของข้อกำหนดเหล่านี้จะเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้จัดจำหน่ายแอปพลิเคชัน ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ใช้บังคับกับการที่คุณใช้แอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดผ่านทาง Windows Store หรือ Xbox Store เว้นเสียแต่ว่าแอปพลิเคชันนั้นจะมาพร้อมกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แตกต่างออกไป ข้อ 5 ของเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับกับโปรแกรมและบริการใดๆ ของบุคคลภายนอกที่ได้รับผ่านทางร้านค้า
  • ii. การปรับปรุง Microsoft จะตรวจหาและดาวน์โหลดการปรับปรุงไปยังแอปพลิเคชันของคุณโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ร้านค้าที่เกี่ยวข้องก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าร้านค้าหรือระบบของคุณได้หากคุณต้องการที่จะไม่รับการปรับปรุงอัตโนมัติไปยังแอปพลิเคชันของร้านค้า อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันของ Office Store บางอย่างที่มีการให้บริการบริหารจัดการ (Host) ทางออนไลน์ทั้งหมดหรือบางส่วนอาจได้รับการปรับปรุงเมื่อใดก็ได้โดยนักพัฒนาแอปพลิเคชันและอาจไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณในการปรับปรุง
  • iii. การให้คะแนนและคำวิจารณ์ หากคุณให้คะแนนหรือวิจารณ์แอปพลิเคชันในร้านค้า คุณก็อาจได้รับอีเมลจาก Microsoft ซึ่งมีเนื้อหาจากผู้จัดจำหน่ายแอปพลิเคชันนั้น อีเมลใดๆ ดังกล่าวจะมาจาก Microsoft เราไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลของคุณร่วมกับผู้จัดจำหน่ายของแอปพลิเคชันที่คุณได้รับผ่านทางร้านค้า
  • iv. คำเตือนด้านความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวด ความไม่สบาย หรืออาการตาล้าที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณควรหยุดพักจากการใช้เกมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ เป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณรู้สึกปวดเมื่อยหรือเหนื่อยล้าซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งาน หากคุณรู้สึกถึงความไม่สบาย ให้หยุดพัก อาการไม่สบายอาจรวมถึงความรู้สึกคลื่นไส้ ภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว เวียนศีรษะ ความงุนงงสับสน ปวดศีรษะ ความเหนื่อยล้า ตาล้า หรือตาแห้ง การใช้แอปพลิเคชันอาจทำให้คุณเสียสมาธิและกีดขวางสภาพแวดล้อมของคุณ หลีกเลี่ยงอันตรายจากการสะดุดล้ม บันได เพดานต่ำ หรือสิ่งของที่เปราะบางหรือมีค่าซึ่งอาจเสียหายได้ มีผู้คนจำนวนน้อยมากที่อาจมีอาการชักเมื่อเจอกับภาพที่มองเห็นบางภาพ อย่างเช่นแสงสว่างที่ส่องแสงวาบหรือจังหวะการส่องแสงวาบที่อาจปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชัน แม้แต่บุคคลที่ไม่มีประวัติของอาการชักก็อาจมีอาการที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการชักเหล่านี้ได้ อาการต่างๆ อาจรวมถึงอาการวิงเวียนศีรษะ การมองเห็นเปลี่ยนไป การเกร็งกระตุก แขนขาเหวี่ยงสะบัดหรือสั่น การสูญเสียการรับรู้ต่อสถานที่ เวลา และบุคคล อาการสับสน อาการหมดสติไม่รู้สึกตัว หรือการสั่นอย่างรุนแรง ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์หากคุณประสบกับอาการใดๆ เหล่านี้ หรือปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้แอปพลิเคชันหากคุณเคยประสบกับอาการที่เกี่ยวข้องกับอาการชักมาก่อน บิดามารดาควรเฝ้าติดตามการใช้แอปพลิเคชันของบุตรหลานของตนเพื่อตรวจหาสัญญาณของอาการต่างๆ
ข้อความฉบับเต็ม
Microsoft FamilyMicrosoft Family14c_MicrosoftFamily
สรุป
 • ค. คุณลักษณะ Microsoft Family บิดามารดาและบุตรหลานสามารถใช้คุณลักษณะ Microsoft Family เพื่อสร้างความไว้วางใจโดยอาศัยความเข้าใจร่วมกันว่าพฤติกรรม เว็บไซต์ โปรแกรม เกม สถานที่ และการใช้จ่ายเงินในลักษณะใดที่เหมาะสมในครอบครัวของตน บิดามารดาสามารถสร้าง Family ได้โดยไปที่ https://account.microsoft.com/family (หรือโดยปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ Windows หรือคอนโซล Xbox) และเชิญบุตรหลานหรือบิดามารดาคนอื่นๆ ให้เข้าร่วม มีคุณลักษณะมากมายที่จัดไว้ให้กับสมาชิกของ Family เพราะฉะนั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้โดยละเอียดเมื่อคุณตกลงที่จะสร้างหรือเข้าร่วม Family โดยการสร้างหรือเข้าร่วม Family เท่ากับคุณรับรองว่าคุณจะใช้ Family โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ Family และจะไม่ใช้ Family ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย
ข้อความฉบับเต็ม
การส่งข้อความแบบกลุ่มการส่งข้อความแบบกลุ่ม14d_GroupMessaging
สรุป
 • ง. การส่งข้อความแบบกลุ่ม บริการของ Microsoft ต่างๆ จะทำให้คุณสามารถส่งข้อความให้กับผู้อื่นผ่านทางเสียงหรือ SMS ("ข้อความ") และ/หรือทำให้ Microsoft และบริษัทในเครือที่ Microsoft ควบคุมสามารถส่งข้อความดังกล่าวให้กับคุณและผู้ใช้อื่นๆ หนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายในนามของคุณได้ เมื่อคุณมีคำสั่งให้ MICROSOFT และบริษัทในเครือที่ MICROSOFT ควบคุมส่งข้อความดังกล่าวให้กับคุณหรือผู้อื่น คุณรับรองและรับประกันต่อเราว่าคุณและบุคคลแต่ละบุคคลที่คุณได้มีคำสั่งให้เราส่งข้อความนั้นได้ยินยอมที่จะรับข้อความดังกล่าวและข้อความ SMS เกี่ยวกับการดูแลระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จาก MICROSOFT และบริษัทในเครือที่ MICROSOFT ควบคุม "ข้อความ SMS เกี่ยวกับการดูแลระบบ" คือข้อความเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ส่งมาจากบริการนั้นๆ ของ Microsoft เป็นระยะๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง "ข้อความต้อนรับ" หรือคำแนะนำเกี่ยววิธีการหยุดรับข้อความ คุณหรือสมาชิกกลุ่มซึ่งไม่ต้องการรับข้อความดังกล่าวอีกต่อไปสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อความใดๆ เพิ่มเติมจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือที่ Microsoft ควบคุมเมื่อใดก็ได้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ หากคุณไม่ต้องการที่จะรับข้อความดังกล่าวหรือเข้าร่วมกลุ่มอีกต่อไป คุณตกลงว่าคุณจะเลือกไม่รับข้อความหรือเข้าร่วมกลุ่มโดยทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้จากโปรแกรมหรือบริการที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าสมาชิกกลุ่มคนใดไม่ต้องการที่จะรับข้อความดังกล่าวหรือเข้าร่วมกลุ่มอีกต่อไป คุณตกลงที่จะเอาบุคคลนั้นออกจากกลุ่ม คุณยังรับรองและรับประกันต่อเราว่าคุณและบุคคลแต่ละบุคคลที่คุณได้มีคำสั่งให้เราส่งข้อความนั้นเข้าใจว่าสมาชิกกลุ่มแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าบริการข้อความใดๆ ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการมือถือของตน รวมถึงค่าบริการข้อความระหว่างประเทศใดๆ ที่อาจเรียกเก็บเมื่อมีการส่งข้อความจากหมายเลขในสหรัฐอเมริกา
ข้อความฉบับเต็ม
Skype และ GroupMeSkype และ GroupMe14e_Skype
สรุป
 • จ. Skype และ GroupMe
  • i. ไม่มีการเข้าถึงบริการฉุกเฉิน มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างบริการโทรศัพท์แบบดั้งเดิมกับ Skype Skype ไม่จำเป็นต้องเสนอให้มีการเข้าถึงบริการฉุกเฉินภายใต้กฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับในพื้นที่และ/หรือประเทศ ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของ Skype ไม่ได้มีขึ้นเพื่อรองรับหรือจัดให้มีการโทรฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยรักษาพยาบาลไม่ว่าประเภทใด หรือบริการในลักษณะอื่นใดที่เชื่อมต่อผู้ใช้เข้ากับบุคลากรของบริการฉุกเฉินหรือศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ("บริการฉุกเฉิน") คุณตกลงและยอมรับว่า (i) เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องซื้อบริการโทรศัพท์ไร้สาย (มือถือ) หรือโทรศัพท์พื้นฐานแบบดั้งเดิมซึ่งเสนอให้มีการเข้าถึงบริการฉุกเฉิน และ (ii) Skype ไม่ได้เข้าแทนที่บริการโทรศัพท์หลักของคุณ
  • ii. API หรือการเผยแพร่ หากคุณต้องการใช้ Skype โดยเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ใดๆ คุณจะต้องปฏิบัติตาม "Broadcast TOS" ที่ http://www.skype.com/go/legal.broadcast หากคุณต้องการใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ ("API") ที่เปิดอยู่หรือจัดไว้ให้โดย Skype คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ใช้บังคับ ซึ่งมีอยู่ที่ www.skype.com/go/legal
  • iii. นโยบายการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม (Fair Use) นโยบายการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมอาจมีผลใช้บังคับกับการใช้ Skype ของคุณ โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการใช้งานในทางที่ผิด และอาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภท ระยะเวลา หรือจำนวนของการโทรหรือข้อความที่คุณสามารถมีได้ นโยบายเหล่านี้ได้ผนวกรวมเข้ากับข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง คุณสามารถดูนโยบายเหล่านี้ได้ที่ http://www.skype.com/go/terms.fairusage/
  • iv. การทำแผนที่ Skype มีคุณลักษณะต่างๆ ที่ทำให้คุณสามารถส่งข้อมูลไปยังบริการทำแผนที่ หรือวางแผนเกี่ยวกับแผนที่ด้วยตัวคุณเองโดยใช้บริการทำแผนที่ โดยการใช้คุณลักษณะดังกล่าว เท่ากับคุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้และเงื่อนไข Google Maps ซึ่งมีอยู่ที่ http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html หรือเงื่อนไข Google Maps ดังกล่าวที่มีอยู่ในประเทศของคุณ
  • v. ผู้ใช้ที่เป็นรัฐบาล หากคุณต้องการใช้บัญชีธุรกิจและ/หรือ Skype Manager ในนามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลใช้บังคับกับการใช้ดังกล่าว หากต้องการทราบข้อกำหนดที่ใช้บังคับและ/หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ usgovusers@skype.net
  • vi. การใช้งานส่วนบุคคล/ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การใช้ Skype มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชี Skype ส่วนบุคคลของคุณในที่ทำงานสำหรับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจของคุณเอง
  • vii. Skype Number/Skype To Go หาก Skype ให้หมายเลข Skype Number หรือ Skype To Go กับคุณ คุณยอมรับว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหมายเลขนั้นหรือมีสิทธิในการเก็บรักษาหมายเลขนั้นไว้ตลอดไป ในบางประเทศ อาจมีการให้หมายเลขกับคุณโดยคู่ค้าของ Skype แทนที่จะเป็น Skype และคุณอาจจำเป็นต้องเข้าทำข้อตกลงที่แยกต่างหากกับคู่ค้าดังกล่าว
  • viii. Skype Manager "บัญชีผู้ดูแลระบบของ Skype Manager" คือบัญชี Skype ที่คุณสร้างขึ้นและจัดการ โดยดำเนินการในฐานะผู้ดูแลระบบคนหนึ่งของกลุ่ม Skype Manager และไม่ใช่ในฐานะองค์กรธุรกิจ บัญชี Skype ส่วนบุคคลสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่ม Skype Manager ("บัญชีที่เชื่อมโยง") ได้ คุณอาจแต่งตั้งผู้ดูแลระบบเพิ่มเติมสำหรับกลุ่ม Skype Manager ของคุณได้โดยผู้ดูแลระบบเพิ่มเติมจะต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณจัดสรร Skype Number ให้กับบัญชีที่เชื่อมโยง คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ของผู้ใช้บัญชีที่เชื่อมโยงของคุณ หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการเชื่อมโยงกับบัญชีที่เชื่อมโยงจากกลุ่ม Skype Manager การสมัครสมาชิกใดๆ ที่ได้รับการจัดสรร, Skype Credit หรือ Skype Number ก็จะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ และเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Skype ที่ยกเลิกการเชื่อมโยงก็จะไม่สามารถให้คุณเข้าถึงได้อีกต่อไป คุณตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้บัญชีที่เชื่อมโยงของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับทั้งหมด
  • ix. ค่าบริการ Skype ราคาทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินของ Skype จะรวมภาษีที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าบริการที่ต้องชำระสำหรับการโทรศัพท์ที่อยู่นอกการสมัครสมาชิกจะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ (เรียกเก็บครั้งเดียวต่อการโทรหนึ่งครั้ง) และอัตราค่าบริการต่อนาทีตามที่ระบุไว้ใน www.skype.com/go/allrates ค่าบริการการโทรจะถูกหักออกจากยอดคงเหลือ Skype Credit ของคุณ Skype อาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการการโทรของตนเมื่อใดก็ได้โดยไม่แจ้งให้คุณทราบ โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ที่ www.skype.com/go/allrates อัตราค่าบริการใหม่จะใช้บังคับการโทรครั้งถัดไปของคุณหลังจากการประกาศอัตราค่าบริการใหม่แล้ว โปรดตรวจสอบอัตราค่าบริการล่าสุดก่อนที่คุณจะทำการโทร เศษนาทีของการโทรและเศษของค่าบริการจะปัดขึ้นเป็นหน่วยถัดไปที่เป็นจำนวนเต็ม ในบางประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินของ Skype จะจัดไว้ให้โดยคู่ค้าในพื้นที่ของ Skype และเงื่อนไขการใช้ของคู่ค้านั้นจะใช้บังคับกับการทำธุรกรรมดังกล่าว
  • x. Skype Credit Skype ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะสามารถใช้ยอดคงเหลือ Skype Credit ของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินของ Skype ทั้งหมดได้ เว้นแต่กรณีที่คุณมีที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่น หากคุณไม่ได้ใช้ Skype Credit ของคุณเป็นระยะเวลา 180 วัน Skype จะจัด Skype Credit ของคุณไว้ในสถานะที่ไม่มีการใช้งาน เว้นแต่กรณีที่คุณอยู่ในญี่ปุ่น คุณจะสามารถเปิดใช้งาน Skype Credit ใหม่ได้โดยไปที่ลิงก์การเปิดใช้งานใหม่ที่ http://www.skype.com/go/store.reactivate.credit คุณสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะ Auto Recharge ได้เมื่อคุณซื้อ Skype Credit โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่ถูกต้อง หากมีการเปิดใช้งาน ยอดคงเหลือ Skype Credit ของคุณจะมีการเรียกเก็บค่าบริการใหม่ด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมและวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ของคุณในทุกครั้งที่ยอดคงเหลือบัญชี Skype ของคุณอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ Skype กำหนดไว้เป็นระยะๆ หากคุณได้ซื้อการสมัครสมาชิกด้วยวิธีการชำระเงินอื่นนอกเหนือจากบัตรเครดิต, PayPal หรือ Moneybookers (Skrill) และคุณได้เปิดใช้งาน Auto-Recharge ยอดคงเหลือ Skype Credit ของคุณจะมีการเรียกเก็บค่าบริการใหม่ด้วยจำนวนเงินที่จำเป็นในการซื้อการสมัครสมาชิกเป็นงวดๆ ครั้งถัดไปของคุณ คุณสามารถปิดใช้งาน Auto-Recharge เมื่อใดก็ได้โดยเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณในบัญชี Skype ของคุณ
  • xi. ค่าธรรมเนียมข้อความที่ส่งข้ามประเทศ ในขณะนี้ GroupMe จะใช้หมายเลขที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาสำหรับแต่ละกลุ่มที่สร้างขึ้น ข้อความ SMS ทุกข้อความที่ส่งไปยังหรือได้รับจากหมายเลข GroupMe จะถือเป็นข้อความ SMS ที่ส่งข้ามประเทศซึ่งส่งไปยังหรือได้รับจากสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณหากต้องการทราบอัตราค่าบริการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้อความฉบับเต็ม
Bing และ MSNBing และ MSN14f_BingandMSN
สรุป
 • ฉ. Bing และ MSN
  • i. เนื้อหา Bing และ MSN สิ่งของ ข้อความ รูปถ่าย แผนที่ วิดีโอ โปรแกรมเล่นวิดีโอ และเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีอยู่บน Bing และ MSN จะมีไว้สำหรับเฉพาะการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น การใช้งานอื่นๆ รวมถึงการดาวน์โหลด การทำสำเนา หรือการแจกจ่ายต่อเนื้อหาเหล่านี้จะได้รับอนุญาตเฉพาะเท่าที่ Microsoft หรือผู้ถือสิทธิได้อนุญาตไว้โดยเฉพาะเจาะจงหรือกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น Microsoft หรือผู้ถือสิทธิอื่นๆ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาที่ Microsoft ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ว่าจะโดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ
  • ii. Bing Maps คุณจะไม่สามารถใช้ภาพที่มองเห็นจากมุมสูงของสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่นสำหรับการใช้งานของรัฐบาลโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากจากเรา
  • iii. Bing Places เมื่อคุณให้ข้อมูลของคุณหรือเนื้อหาของคุณกับ Bing Places เท่ากับว่าคุณให้ Microsoft ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ได้ทั่วโลกและไม่มีค่าสิทธิเพื่อใช้ ทำซ้ำ บันทึก แก้ไข รวบรวม ส่งเสริม ส่งผ่าน แสดง หรือแจกจายโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ และอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (sublicense) ในสิทธิดังกล่าวกับบุคคลภายนอก
ข้อความฉบับเต็ม
CortanaCortana14g_Cortana
สรุป
 • ช. Cortana. Cortana คือบริการผู้ช่วยส่วนบุคคลของ Microsoft Cortana จะให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนของคุณเท่านั้น และคุณควรใช้วิจารณญาณของคุณเองอย่างอิสระในเวลาที่ตรวจสอบและพึ่งพาข้อมูลนี้ Microsoft ไม่ได้รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน หรือความตรงต่อเวลาของข้อสรุปและประสบการณ์ที่ปรับให้เป็นส่วนตัวซึ่งได้รับจาก Cortana Microsoft จะไม่รับผิดชอบหากคุณสมบัติการจัดการการติดต่อสื่อสารของ Cortana ขัดขวางไม่ให้คุณตรวจทานหรือส่งการติดต่อสื่อสาร หรือทำให้การดำเนินการดังกล่าวล่าช้า
ข้อความฉบับเต็ม
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
สรุป
 • ซ. Outlook.com ที่อยู่อีเมล Outlook.com (หรือ @msn, @hotmail หรือ @live) ที่คุณใช้ในการสร้างบัญชี Microsoft ของคุณจะมีลักษณะเฉพาะตัวสำหรับคุณตราบใดที่กล่องข้อความ Outlook.com หรือบัญชี Microsoft ของคุณยังคงมีการใช้งานอยู่ ในกรณีที่กล่องข้อความ Outlook.com หรือบัญชี Microsoft ของคุณถูกปิดโดยคุณหรือโดย Microsoft โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ใช้ก็อาจมีการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ในระบบของเราและนำไปให้กับผู้ใช้รายอื่น
ข้อความฉบับเต็ม
บริการบน Officeบริการบน Office14i_officeBasedServices
สรุป
 • ฌ. บริการบน Office บริการ แอปพลิเคชัน หรือผลิตภัณฑ์บน Office สำหรับผู้บริโภค (รวมถึง Sway และ OneNote) จะมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ เว้นแต่คุณจะมีสิทธิการใช้เชิงพาณิชย์ภายใต้ข้อตกลงที่มีกับ Microsoft โดยแยกต่างหาก
ข้อความฉบับเต็ม
Microsoft Health ServicesMicrosoft Health Services14j_MicrosoftHealthServices
สรุป
 • ญ. Microsoft Health Services
  • ฌ. HealthVault HealthVault มีไว้สำหรับให้คุณจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น (เช่น ครอบครัวของคุณ) โดยได้รับความยินยอมจากผู้อื่นที่ว่านี้ บัญชี HealthVault ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้โดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่ส่วนบุคคล ข้อมูลในบัญชีของคุณอาจไม่ได้ถูกต้องหรือมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอไป และข้อมูลนี้ควรได้ดูโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพสำหรับไว้เป็นข้อมูลเท่านั้น บริการ HealthVault ไม่ได้เก็บรักษาบันทึกไว้สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้านการแพทย์หรือการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ตัวอย่างเช่น บันทึกของ HealthVault ไม่ใช่ชุดบันทึกที่กำหนดไว้ตามที่ระบุอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา หากผู้ให้บริการด้านสุขภาพตัดสินใจที่จะใส่ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่จาก HealthVault ไว้ในบันทึกของตน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพก็ควรจัดเก็บสำเนาไว้ในระบบของตนเอง ในกรณีที่มีผู้ดูแลร่วมสำหรับบันทึกในบัญชีของคุณ (เนื่องจากผู้ดูแลของคุณได้เชิญอีกคนเข้ามาด้วย) คุณยอมรับว่าผู้ดูแลร่วมจะสามารถควบคุมบันทึกดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ และอาจยกเลิกการเข้าถึงบันทึกนั้นของคุณ จัดการการเข้าถึงบันทึกนั้นของผู้อื่น และดูข้อมูลของบันทึกนั้น รวมถึงเรื่องที่ว่าบันทึกนั้นมีการใช้อย่างไรและเมื่อใด Microsoft ไม่ได้รองรับข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ของ Microsoft (เช่น Facebook และ OpenID) ดังนั้น การสนับสนุนลูกค้าสำหรับ HealthVault จะไม่สามารถช่วยในเรื่องการลงชื่อเข้าใช้สำหรับกรณีดังกล่าวได้ หากคุณทำข้อมูลประจำตัวในการลงชื่อเข้าใช้สูญหาย หรือหากบัญชีซึ่งคุณได้รับข้อมูลประจำตัวของคุณมาได้ปิดไปแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่จัดเก็บไว้ของคุณได้ เพื่อช่วยในการรักษาการเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง เราขอแนะนำให้คุณใช้ข้อมูลประจำตัวในการลงชื่อเข้าใช้มากกว่าหนึ่งชุดกับบัญชี HealthVault ของคุณ Microsoft ไม่ได้ให้การรับรองหรือควบคุมการดำเนินการ การสนับสนุน หรือความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ของ Microsoft ซึ่งคุณอาจใช้ และจะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว
  • ii. Microsoft Health และ Microsoft Band Microsoft Health และ Microsoft Band ไม่ใช่อุปกรณ์การแพทย์และมีไว้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความแข็งแรงและการมีสุขภาพที่ดีเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาหรือมีขึ้นเพื่อการใช้งานในการวินิจฉัยโรคหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆ หรือการรักษา การบรรเทา การดูแล หรือการป้องกันโรค ก่อนที่จะเริ่มต้นหรือแก้ไขกิจกรรมหรือโปรแกรมการนอนหลับใดๆ โดยใช้ Microsoft Health โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ Microsoft จะไม่รับผิดชอบในการตัดสินใจใดๆ ที่คุณทำโดยอาศัยข้อมูลที่คุณได้รับจาก Microsoft
ข้อความฉบับเต็ม
สินค้าดิจิทัลสินค้าดิจิทัล14k_DigitalGoods
สรุป
 • ฎ. สินค้าดิจิทัล Microsoft อาจให้คุณสามารถได้รับ ฟัง ดู เล่น หรืออ่าน (แล้วแต่กรณี) เพลง รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ หนังสือ เกม หรือเนื้อหาอื่นๆ ("สินค้าดิจิทัล") ซึ่งคุณอาจได้รับในรูปแบบดิจิทัลผ่านทาง Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Store และบริการที่เกี่ยวข้องและในอนาคตอื่นใด สินค้าดิจิทัลมีไว้สำหรับการใช้งานเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่แจกจ่ายต่อ เผยแพร่ ดำเนินการต่อสาธารณะ หรือแสดงต่อสาธารณะหรือโอนสำเนาใดๆ ของสินค้าดิจิทัล สินค้าดิจิทัลอาจเป็นของ Microsoft หรือบุคคลภายนอก ในทุกกรณี คุณเข้าใจและยอมรับว่าสิทธิของคุณเกี่ยวกับสินค้าดิจิทัลจะถูกจำกัดโดยข้อกำหนดเหล่านี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎการใช้ซึ่งมีอยู่ที่ http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 คุณตกลงว่าคุณจะไม่พยายามดัดแปลงแก้ไขสินค้าดิจิทัลที่ได้รับผ่านทางบริการใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปิดบังหรือเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้าดิจิทัล Microsoft หรือเจ้าของสินค้าดิจิทัลอาจเอาสินค้าดิจิทัลออกจากบริการเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ข้อความฉบับเต็ม
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
สรุป
 • ฏ. OneDrive
  • i. การจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูล หากคุณมีเนื้อหาที่จัดเก็บอยู่ในบัญชี OneDrive ของคุณมากกว่าที่จัดไว้ให้กับคุณภายใต้ข้อกำหนดของบริการที่มีการสมัครสมาชิกสำหรับ OneDrive ไม่ว่าแบบฟรีหรือเสียค่าบริการ และคุณไม่ได้ดำเนินการตามคำบอกกล่าวจาก Microsoft ที่ให้แก้ไขบัญชีของคุณด้วยการลบเนื้อหาส่วนที่เกินออกหรือย้ายไปยังแผนการสมัครสมาชิกใหม่ที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้น เราขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีของคุณและลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาของคุณบน OneDrive
  • ii. ประสิทธิภาพของบริการ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุปกรณ์ของคุณ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และความพยายามของ Microsoft ในการรักษาประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของบริการของตน คุณอาจประสบกับความล่าช้าในการอัปโหลดหรือซิงค์เนื้อหาบน OneDrive เป็นครั้งคราว
ข้อความฉบับเต็ม
ข้อปลีกย่อยข้อปลีกย่อย16_17_18_miscellaneous
สรุป

14. ข้อปลีกย่อย หัวข้อนี้ และข้อ 1, 9 (สำหรับจำนวนเงินที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้อกำหนดเหล่านี้จะสิ้นสุดลง), 10, 11, 12, 15 รวมทั้งข้ออื่นๆ ที่มีข้อกำหนดให้มีผลหลังจากที่ข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลงจะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แม้จะได้มีการบอกเลิกหรือยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้แล้วก็ตาม เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราสามารถโอนข้อกำหนดเหล่านี้ ทำสัญญาช่วงภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (sublicense) ในสิทธิของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ แต่คุณไม่สามารถโอนข้อกำหนดเหล่านี้หรือถ่ายโอนสิทธิใดๆ ในการใช้บริการได้ ข้อกำหนดเหล่านี้คือข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Microsoft สำหรับการใช้บริการของคุณ ซึ่งจะใช้แทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ที่มีขึ้นระหว่างคุณกับ Microsoft เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ ในการเข้าทำข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่ได้พึ่งพาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ข้อผูกพัน คำมั่น หรือความเชื่อมั่นใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ เนื้อหาทุกส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ หากศาลหรืออนุญาโตตุลาการตัดสินว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตามที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เราจะสามารถแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าวด้วยข้อกำหนดในทำนองเดียวกันเท่าที่จะสามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณและเราเท่านั้น ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด ยกเว้นผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนของ Microsoft หัวเรื่องของหัวข้อต่างๆ จะมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่มีผลใดๆ ในทางกฎหมาย

15. การเรียกร้องสิทธิจะต้องยื่นภายในเวลาหนึ่งปี การเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการจะต้องยื่นในศาล (หรืออนุญาโตตุลาการหากข้อ 10(ง) มีผลใช้บังคับ) ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณสามารถยื่นการเรียกร้องสิทธิได้เป็นครั้งแรก เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่ของคุณจะกำหนดระยะเวลาในการยื่นการเรียกร้องสิทธิที่ยาวนานกว่านั้น หากคุณไม่ได้ยื่นการเรียกร้องสิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว การเรียกร้องสิทธินั้นก็จะถูกห้ามมิให้ยื่นเป็นการถาวร

16. กฎหมายการส่งออก คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมดที่มีผลใช้บังคับกับซอฟต์แวร์และ/หรือบริการ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ปลายทาง และการใช้งานปลายทาง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และข้อจำกัดในการส่งออก โปรดดู http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141397 และ http://www.microsoft.com/exporting

17. ความคิดที่ไม่ได้ร้องขอ Microsoft จะไม่พิจารณาหรือยอมรับข้อเสนอหรือความคิดที่ไม่ได้ร้องขอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การส่งเสริมการขาย ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลตอบรับของผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ("ความเห็นที่ไม่ได้ร้องขอ") หากคุณส่งความเห็นที่ไม่ได้ร้องขอใดๆ ให้กับ Microsoft ผ่านทางบริการหรืออื่นๆ คุณยอมรับและตกลงว่า Microsoft จะไม่อยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับเกี่ยวกับความเห็นที่ไม่ได้ร้องขอ

ข้อความฉบับเต็ม
คำบอกกล่าวคำบอกกล่าวNOTICES
สรุป

คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา Microsoft เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หากคุณต้องการส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเรียกร้องสิทธิกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดใช้กระบวนการของเราในการส่ง คำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดข้อซักถามทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ

Microsoft จะใช้กระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 17 ของ United States Code มาตรา 512 เพื่อดำเนินการกับคำบอกกล่าวกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ในกรณีที่สมควร Microsoft ยังอาจปิดใช้งานหรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ที่ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

คำบอกกล่าวและกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในโฆษณา โปรดตรวจทาน คำแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ของเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายการโฆษณาของเรา

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า บริการนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ © 2016 Microsoft Corporation และ/หรือผู้จัดหาของบริษัท, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. สงวนลิขสิทธิ์ Microsoft และชื่อ โลโก้ และไอคอนของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดของ Microsoft อาจเป็น เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของนั้นๆ ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ ซอฟต์แวร์บางอย่างที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานของ Independent JPEG Group ลิขสิทธิ์ © 1991-1996 Thomas G. Lane สงวนลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ “gnuplot” ซึ่งใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์เป็นลิขสิทธิ์ของ © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley สงวนลิขสิทธิ์

ข้อสังเกตทางการแพทย์ Microsoft ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพอื่นใด การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค โปรดขอคำแนะนำจากแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสมอสำหรับคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ อาหาร สมรรถภาพทางกาย หรือการมีสุขภาพดี อย่าเพิกเฉยต่อคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือเลื่อนการขอคำแนะนำดังกล่าวออกไปเนื่องด้วยข้อมูลที่คุณได้รับบนหรือผ่านทางบริการ

รายงานหุ้นและข้อมูลดัชนี (รวมถึงมูลค่าของดัชนี) © 2013 Morningstar, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้จะ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของ Morningstar และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหาของ Morningstar (2) ไม่สามารถทำสำเนาหรือแจกจ่ายได้ และ (3) ไม่ได้รับประกันว่าจะถูกต้อง สมบูรณ์ หรือตรงตามกำหนดเวลา Morningstar และผู้ให้บริการเนื้อหาของ Morningstar จะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ ผลการดำเนินการในอดีตไม่สามารถรับประกันได้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต

คุณไม่สามารถใช้ Dow Jones IndexesSM ข้อมูลดัชนี หรือจำนวนจุดของตลาด Dow Jones ที่เกี่ยวข้องกับการออก การสร้าง การสนับสนุน การค้า การตลาด หรือการส่งเสริมการขายของตราสารทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนใดๆ (ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์ ตราสารทางการเงินที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างเฉพาะ กองทุนเพื่อการลงทุน กองทุนเปิดที่ลงทุนในหุ้นทุนและจดทะเบียนให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พอร์ตโฟลิโอการลงทุน และอื่นๆ ที่ซึ่งราคา ผลตอบแทน และ/หรือประสิทธิภาพของตราสาร หรือผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับ เกี่ยวข้องกับ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามดัชนีใดๆ หรือตัวแทนของสิ่งใดๆ ในดัชนี) โดยปราศจากข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ Dow Jones

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับการเงิน Microsoft ไม่ใช่นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แนะนำการลงทุนที่จดทะเบียนแล้ว ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่น และจะไม่ให้คำแนะนำแก่ผู้ใดเพื่อการลงทุน การซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ หรือบริการที่สมควรดำเนินการ ไม่มีส่วนใดในบริการที่เป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้ง Microsoft และผู้ให้อนุญาตในรายงานหุ้นหรือข้อมูลดัชนีของ Microsoft จะไม่รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ไม่มีส่วนใดในบริการนี้ที่มีเจตนาเพื่อให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำแนะนำด้านการลงทุนหรือภาษี

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานภาพ H.264/AVC, MPEG-4 และมาตรฐานวิดีโอ VC-1 ซอฟต์แวร์นี้อาจมีเทคโนโลยี codec ภาพ H.264/AVC, MPEG-4 และ/หรือเทคโนโลยี codec VC-1 ซึ่งอาจได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดย MPEG LA, L.L.C. เทคโนโลยีนี้คือรูปแบบสำหรับใช้บีบขนาดข้อมูลของข้อมูลบนวิดีโอ MPEG LA, L.L.C. กำหนดให้มีการบอกกล่าวนี้:

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตสิทธิบัตรภาพ H.264/AVC, MPEG-4 และ VC-1 สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ของผู้บริโภคเพื่อ (ก) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน ("มาตรฐานวิดีโอ") และ/หรือ (ข) ถอดรหัสภาพ H.264/AVC, MPEG-4 และวิดีโอ VC-1 ที่ถูกเข้ารหัสโดยผู้บริโภคเพื่อกิจกรรมส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ/หรือที่ได้รับจากผู้จัดหาวิดีโอที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาวิดีโอดังกล่าว การอนุญาตให้ใช้งานจะไม่ขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยไม่คำนึงว่าซอฟต์แวร์นี้จะรวมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ ไม่มีการให้อนุญาตหรือบ่งชี้ว่าให้อนุญาตเพื่อการใช้งานลักษณะอื่น ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดู เว็บไซต์ MPEG LA

เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนเท่านั้น คำบอกกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดหรือห้ามการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้สำหรับการใช้ทางธุรกิจทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้ส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจนั้น โดยไม่รวมถึง (i) การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ต่อไปยังบุคคลภายนอก หรือ (ii) การสร้างเนื้อหาที่มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิดีโอเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลภายนอก

ข้อความฉบับเต็ม
เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิแอปพลิเคชันของแบบมาตรฐานเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิแอปพลิเคชันของแบบมาตรฐานSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
สรุป

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิแอปพลิเคชันของแบบมาตรฐาน

WINDOWS STORE และ XBOX STORE

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน โปรดอ่านเงื่อนไขดังกล่าว เงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับกับแอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลดจาก Windows Store หรือ Xbox Store ซึ่งรวมถึงโปรแกรมปรับปรุงหรือส่วนประกอบเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชัน เว้นแต่แอปพลิเคชันจะมาพร้อมกับข้อกำหนดที่แยกต่างหาก ซึ่งในกรณีนี้ ข้อกำหนดเหล่านั้นจะมีผลใช้บังคับ

โดยการดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันหรือพยายามที่จะดำเนินการใดๆ เหล่านี้ เท่ากับว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ แต่หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่มีสิทธิและจะต้องไม่ดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชัน

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันคือนิติบุคคลที่อนุญาตให้คุณใช้สิทธิในแอปพลิเคชัน ตามที่ระบุอยู่ใน Windows Store หรือ Xbox Store

หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้ คุณจะมีสิทธิตามด้านล่างนี้

 • 1. สิทธิในการติดตั้งและใช้งาน การหมดอายุ สำหรับแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดจาก Windows Store (ก) คุณสามารถติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ Windows หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวโยงกับบัญชี Microsoft ซึ่งคุณใช้เพื่อเข้าถึง Windows Store และ (ข) ขีดจำกัดของอุปกรณ์สำหรับแอปพลิเคชันจะมีการแสดงอยู่ในร้านค้า หรือสำหรับแอปพลิเคชันบางอย่างที่มีการดาวน์โหลดบนคอนโซล Xbox ก็จะมีขีดจำกัดของอุปกรณ์ที่แสดงอยู่ใน กฎการใช้ ของเรา สำหรับแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดจาก Xbox Store คุณสามารถติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันบนคอนโซล Xbox ได้ตามที่อธิบายไว้ใน กฎการใช้ ของเรา Microsoft ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข กฎการใช้ ของเราเมื่อใดก็ได้
 • 2. บริการบนอินเทอร์เน็ต
  • ก. ความยินยอมสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการไร้สาย หากแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจรวมถึงการผ่านเครือข่ายไร้สาย การใช้แอปพลิเคชันก็เท่ากับว่าคุณยินยอมให้ส่งข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ระบบและแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณ) สำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการไร้สาย หากมีข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณซึ่งเข้าถึงผ่านการใช้แอปพลิเคชัน ข้อกำหนดเหล่านั้นก็จะใช้บังคับด้วย
  • ข. การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด (Misuse) คุณไม่สามารถใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่อาจส่งผลเสียต่อบริการนี้เอง หรือทำให้ผู้อื่นใช้บริการนี้หรือเครือข่ายไร้สายในทางที่ด้อยลง ห้ามคุณใช้บริการดังกล่าวเพื่อพยายามเข้าใช้บริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
 • 3. ขอบข่ายการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แอปพลิเคชันนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ใช่การขาย ข้อตกลงนี้ให้สิทธิบางอย่างแก่คุณในการใช้แอปพลิเคชันเท่านั้น หาก Microsoft ปิดใช้งานความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของคุณตามข้อตกลงที่คุณทำกับ Microsoft สิทธิจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องใดๆ ก็จะสิ้นสุดลง ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันได้เฉพาะตามที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้เท่านั้น เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะให้สิทธิอื่นเพิ่มเติมกับคุณแม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม โดยคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางเทคนิคในแอปพลิเคชันซึ่งอนุญาตให้คุณใช้งานได้ในบางลักษณะเท่านั้น คุณจะไม่สามารถกระทำการต่อไปนี้ได้
  • ก. หลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคในแอปพลิเคชัน
  • ข. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกส่วน หรือแยกองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน เว้นแต่และเฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้แม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม
  • ค. ทำสำเนาแอปพลิเคชันมากกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต แม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม
  • ง. เผยแพร่หรือจัดแอปพลิเคชันไว้ให้ผู้อื่นทำสำเนา
  • จ. ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้ยืมแอปพลิเคชัน
  • ฉ. โอนแอปพลิเคชันหรือข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลภายนอก
 • 4. เอกสารกำกับ หากมีเอกสารกำกับมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน คุณจะสามารถทำสำเนาและใช้เอกสารกำกับได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงส่วนบุคคล
 • 5. เทคโนโลยีและข้อจำกัดในการส่งออก แอปพลิเคชันนี้อาจอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมเทคโนโลยีระหว่างประเทศหรือการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมดซึ่งมีผลใช้บังคับกับเทคโนโลยีซึ่งแอปพลิเคชันใช้หรือรองรับ กฎหมายเหล่านี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ปลายทาง และการใช้งานปลายทาง หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นยี่ห้อของ Microsoft โปรดไปที่ เว็บไซต์การส่งออกของ Microsoft
 • 6. บริการสนับสนุน โปรดติดต่อผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อพิจารณาว่ามีบริการสนับสนุนอะไรอยู่บ้าง Microsoft, ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ และผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ (เว้นแต่กรณีที่บุคคลใดเหล่านี้เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน) จะไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการสนับสนุนสำหรับแอปพลิเคชัน
 • 7. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน และข้อกำหนดสำหรับส่วนประกอบเพิ่มเติมและโปรแกรมปรับปรุงคือข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดระหว่างคุณกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับแอปพลิเคชันนี้
 • 8. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  • ก. ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากคุณได้รับแอปพลิเคชันในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา กฎหมายของมลรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ (หรือที่สถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่) จะมีผลใช้บังคับในการตีความข้อตกลงฉบับนี้และใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิกรณีผิดข้อตกลงฉบับนี้ และการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน
  • ข. นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากคุณได้รับแอปพลิเคชันในประเทศอื่น กฎหมายของประเทศนั้นจะใช้บังคับ
 • 9. การมีผลทางกฎหมาย ข้อตกลงนี้อธิบายถึงสิทธิทางกฎหมายบางประการ คุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ภายใต้กฎหมายประจำมลรัฐหรือประเทศของคุณ ข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายประจำมลรัฐหรือประเทศของคุณ หากกฎหมายประจำมลรัฐหรือประเทศของคุณไม่อนุญาตให้เป็นเช่นนั้น
 • 10. คำปฏิเสธการรับประกัน แอปพลิเคชันนี้ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิ "ตามที่เป็น" "ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมด" และ "ตามที่มีอยู่" คุณจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้แอปพลิเคชันนี้ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันในนามของตนเอง, Microsoft (ในกรณีที่ Microsoft ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน), ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายซึ่งมีเครือข่ายที่มีแอปพลิเคชันอยู่ รวมทั้งบริษัทในเครือ ผู้จำหน่าย ตัวแทน และผู้จัดหาแต่ละรายของเรา (“คู่สัญญาที่มีหน้าที่ครอบคลุม”) ไม่ได้ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขโดยชัดแจ้งซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน หากพบว่าแอปพลิเคชันมีความชำรุดบกพร่อง คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรับบริการหรือการซ่อมแซมที่จำเป็นทุกอย่าง คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในพื้นที่ของคุณ ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เท่าที่กฎหมายในพื้นที่ของคุณอนุญาต คู่สัญญาที่มีหน้าที่ครอบคลุมจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการไม่ละเมิด
 • 11. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นว่าด้วยการแก้ไขเยียวยาและค่าเสียหาย เท่าที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ หากคุณมีมูลฐานใดๆ ในการเรียกค่าเสียหาย คุณจะสามารถเรียกร้องจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันได้เฉพาะค่าเสียหายโดยตรงไม่เกินจำนวนเงินที่คุณชำระค่าแอปพลิเคชันหรือ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่า คุณจะไม่พยายามเรียกค่าเสียหายอื่นใด รวมถึงค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายต่อเนื่องจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน และคุณสละสิทธิใดๆ ที่จะเรียกค่าเสียหายเหล่านี้ หากกฎหมายในพื้นที่ของคุณกำหนดให้มีการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขแม้ว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ได้กำหนดเช่นนั้นก็ตาม ระยะเวลาของการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขดังกล่าวจะจำกัดอยู่ที่ 90 วันหลังจากเวลาที่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดนี้จะมีผลใช้กับ

 • สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหรือบริการที่มีอยู่ผ่านทางแอปพลิเคชัน และ
 • การเรียกร้องสิทธิกรณีละเมิดสัญญา การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข ความรับผิดโดยเด็ดขาด ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่นๆ การฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบ ลาภมิควรได้ หรือภายใต้ทฤษฎีอื่นใด ทั้งหมดนี้เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

และยังนำมาใช้แม้ว่า

 • การแก้ไขเยียวยานี้ไม่ได้ชดเชยการสูญเสียให้กับคุณได้อย่างครบถ้วน หรือ
 • ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความเป็นไปได้ของการเกิดค่าเสียหาย
ข้อความฉบับเต็ม
บริการที่ครอบคลุมบริการที่ครอบคลุมserviceslist
สรุป

ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการต่อไปนี้จะครอบคลุมอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft แต่อาจไม่ได้จัดไว้ให้ในตลาดของคุณ

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Arrow Launcher
 • Bing
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Desktop
 • Bing Dictionary
 • Bing in the Classroom
 • Bing Input
 • Bing Maps
 • Bing Navigation
 • Bing Reader
 • Bing Rewards
 • Bing Toolbar
 • Bing Torque
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Choice.microsoft.com
 • Citizen Next
 • Conditional Action Programmer
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • forzamotorsport.net
 • Groove
 • Groove Music Pass
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Maps App
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Family
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft ภาพยนตร์และทีวี
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Food & Drink
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Money
 • MSN News
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Travel
 • MSN Weather
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 University
 • Office Online
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive
 • OneDrive.com
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Pix Lock
 • Pocket Skills
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Smart Search
 • Spreadsheet Keyboard
 • Store
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Tossup
 • Translator
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows Store
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • เกม Xbox และ Windows, แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ที่เผยแพร่โดย Microsoft
 • โปรแกรม Bing Search
 • การสัมภาษณ์ Skype
 • ตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืนสำหรับ Office 365 ของ Microsoft
 • บัญชี Microsoft
ข้อความฉบับเต็ม
15 กรกฎาคม 25590