Trace Id is missing
Bir dizüstü bilgisayarda birlikte çalışan iki kişi.

En iyi fikirlerinizi hayata geçirin

Microsoft Visio ile profesyonel UML diyagramları oluşturun ve verileri görselleştirme yönteminizi dönüştürün.

Birleşik Modelleme Dili (UML) Nedir?

Birleşik Modelleme Dili (UML), yazılım mimarileri veya veritabanları gibi karmaşık sistemleri görselleştirmek ve ilişkileri, özellikleri ve bileşenleri kolayca anlaşılabilir hale getirmek için kullanılan standart bir yöntemdir.

 • Yazılım geliştirme

  Uygulama geliştiricileri, geliştirme sürecini kolaylaştırmak için UML diyagramlarını kullanarak kodlamaya başlamadan önce karmaşık yazılım sistemlerinin mimarisini, tasarımını ve uygulamasını görselleştirirler. Bu işlem, çalışmaların gereksiz şekilde tekrarlanmasının engellerken hem teknik hem de teknik olmayan ekip üyelerinin birinci günden hemfikir olmalarını sağlar.

 • Veritabanı modelleme

  UML, veritabanlarını modellemek için popüler bir yöntem haline gelmiştir. Bu araçlar, beyin fırtınası ve işbirliği için faydalı araçlar olmanın yanı sıra hiyeraşileri, ağ yapılarını ve diğer özellikleri resmetmek için de kullanılabilir. UML diyagramları sayesinde serbest biçimli diyagramlar daha basit hale gelirken, çizimlerin de değişen planlara uygun şekilde geliştirilebilir.

 • İş süreçleri

  Bir nesnenin zaman içinde nasıl değişeceği gibi soyut kavramları gösterme kapasitesi sayesinde, çeşitli iş bağlamlarında UML’den yararlanmak mümkündür. İlişkiler, bağımlılıklar, iletişimler, diziler ve yaşam süreleri tek bir diyagramda gösterilebilir ve bunların hepsi planlar değiştikçe kolayca düzenlenebilir.

 • Proje yönetimi

  Proje yöneticileri, yeni bir projenin başlangıcında iş gereksinimlerini anlamak, bunları başkalarına iletmek ve olası senaryoları planlamak için UML diyagramlarını kullanır. Bu, proje yöneticilerinin kapsamı dikkatli bir şekilde yönetmelerini, erken aşamalarda gerekli kişileri dahil ederek gelecekte karşılaşılabilecek sürpriz risklerini azaltmalarını sağlar.

Verilerinizi ve fikirlerinizi görselleştirin

Şimdiye kadar sunulan en güçlü diyagram oluşturma paketimizle profesyonel UML diyagramları oluşturarak sorun çözmeye başlayın.

Visio’da diyagramları gösteren bir masaüstü monitörü.

Neden UML diyagramlarını kullanmalıyız?

Bir masada oturmuş Visio’da karmaşık bir diyagram oluşturmak için dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi.

Karmaşık sistemleri ve süreçleri kolayca modelleyin

UML, geniş ve karmaşık sistemleri küçük parçalara ayırarak ve bunların birbirleriyle nasıl bağlantı kurduklarını göstererek daha kolay anlaşılır hale getirir. İhtiyaç duyulan tüm bilgilerin tek bir yerde görüntülenmesiyle ekipler sorunları daha etkili bir şekilde çözebilir ve daha önceden görünmeyen boşlukları belirleyebilir.

Bir koltukta oturmuş Visio’da karmaşık bir diyagram oluşturmak için dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi.

İşler geliştikçe diyagramları özelleştirin

UML diyagramları oldukça esnek bir belgelendirme biçimi sunar. Planlar veya gereksinimler değişirken UML yeni bilgilere kolayca yer vererek hâlihazırda oluşturulmuş olan diyagramları bozmadan yinelemeyi kolaylaştırır.

Visio’da bir diyagramı gösteren bir dizüstü bilgisayar ekranına bakan iki kişi.

Fikirlerinize şekil katın

UML, soyut kavramların somutlaştırılmasını sağlayarak ekiplerin sorunları görselleştirmesine, beyin fırtınası yapmasına ve çözümlerin haritasını çıkarmasına olanak tanır. Teknik destek sürecinizin bir çizimini çıkarmak için UML etkinlik diyagramı veya hata izleme için UML iletişim diyagramı oluşturun. UML size sınırsız seçenekler sunar.

Konferans salonunun önünde duran ve Surface Hub’da görüntülenen Visio’da bir diyagramı sunan bir kişi

Mükemmel şekilde düzenlenmiş diyagramları kolayca hazırlayın

UML, temelinde yazılım geliştiricilerin karmaşık sistemleri görselleştirmesine imkân tanıma amacıyla geliştirilmiş olsa da diğer alanlardan da çok fazla kullanıcıya sahiptir. Çeşitli UML şekilleri ve özelliklerine erişim sayesinde iş süreçleri ve iş akışlarını dakikalar içinde modelleyebilir ve daha sonra hazırlandığınız çalışmaları işbirliği yapmak için paylaşabilirsiniz, işte bu kadar basit.

Sekmelere Dön

UML diyagram türleri

Temel olarak yapısal diyagramlar ve davranışsal diyagramlar olmak üzere iki UML diyagramı vardır. Yapısal diyagramlar, bir sistemin öznitelikleri ve uygulama düzeyleri de dahil olmak üzere statik yapısını gösterir. Davranışsal diyagramlar, bir sistemin dinamik davranışını gösterir. Buna örnek olarak sistemin zaman içinde değişimi verilebilir.

Bu iki UML kategorileri kapsamında analistlerin, tasarımcıların, kodlayıcıların ve diğer diyagram yaratıcılarının sistemlerini görselleştirmek için kullanabileceği 14 seçenek mevcuttur. Bu seçeneklerden yararlanarak sınırsız varyasyonlar oluşturulabilir.

Davranışsal diyagramlar

UML etkinlik diyagramları

UML etkinlik diyagramları açık bir başlangıç ve bitiş noktalarıyla süreçlerin adım adım resmedilmesini sağlar. Etkinlik diyagramları birçok iş bağlamına uyarlanabilir ve ekiplerin belirli bir hedefe ulaşması için mükemmel bir araç sunar.

İletişim diyagramları

UML iletişim şemaları, hangi öğelerin diğer öğelerle etkileşime girdiğini, bunları sıralı iletiler halinde görselleştirerek gösterir. Bu modeller, özellikle çok sayıda karmaşık yineleme ve dallanmaya sahip sistemlerin diyagramını çizmek için oldukça faydalıdır.

Dizi diyagramları

UML dizi diyagramları, çeşitli aktörlerin ve nesnelerin birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu ve bunların ürettikleri olayları bir zaman sıralamasında düzenlenmiş olarak gösterir. Tasarım topluluğunun ötesinde oldukça popüler olan bu diyagramlar, tüm iş süreci türlerinin gösterilmesini sağlarken çok görevleri süreçlerin dahi görselleştirilmesi için kullanılabilir.

Durum makinesi diyagramları

UML durum makinesi diyagramları, nesnelerin yaşam döngüsü kapsamındaki iç ve dış uyaranlara yanıt olarak nasıl değiştiklerini tanımlamaya yardımcı olur. Bu diyagramlar, karmaşık ve detaylı süreçleri göstermek için oldukça yararlıdır.

Kullanım örneği diyagramları

UML kullanım örneği diyagramları bir sistemin neyi nasıl yaptığını anlatmak üzere kullanılır. Bir geliştirme projesinin ilk aşamalarında, bir aktörün gerçek hayattaki bir hedefe ulaşmak için sistemi nasıl kullanabileceğini göstermek ve hatta arayüz ve tasarım detaylarını anlatmak için kullanım örneği diyagramlarını kullanmak mümkündür.

Etkileşim özeti diyagramları

UML etkileşim özeti diyagramları çok sayıda küçük modellerden (genel olarak zaman diyagramları, dizi diyagramları ve iletişim diyagramları) oluşan etkinlik diyagramlarıdır. Karmaşık olmalarına rağmen bu özet diyagramları, bir sistemin çok sayıdaki yönlerinin nasıl etkileşime girdiğini tek seferde gösterme açısından oldukça etkilidir.

Zamanlama diyagramları

UML zamanlama diyagramları, temel odak noktasının zaman olduğu durumlarda nesnelerin nasıl ilişkili olduğunu göstermek için kullanılır. Zamanlama diyagramları, nesneleri ve aktörleri doğrusal bir zaman ekseni boyunca görselleştirerek belirli zaman kısıtlamaları nedeniyle meydana gelen değişikliklerin yanı sıra olayların süresini de yakalar.

Yapısal diyagramlar

UML sınıf diyagramları

UML sınıf diyagramı modelleri, bir sistemin hiyerarşik unsurlarını, özelliklerini ve ilişkilerini belirterek uygulamaların yapısını modellendirir. Bu diyagramlar, bir sistemin hem mantıksal hem de fiziksel tasarımını resmeder ve yazılım geliştirme alanında yaygın olarak kullanılır.

Bileşen diyagramları

UML bileşen diyagramları, bileşenleri mantıksal kümeler halinde gruplandırır ve aralarındaki ilişkileri görselleştirir. Bu diyagramlar, karmaşık sistemleri en küçük bileşenlerine ayırarak bu tür sistemlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için çok kullanışlıdır.

Bileşik yapı diyagramları

UML bileşik yapı diyagramları nadiren kullanılan diyagram türlerinden olmakla birlikte belirli bir amaca hizmet eder. UML diyagramlarının çoğu sistemleri detaylı bir şekilde görselleştirirken, bileşik yapı diyagramları sistemlerin mümkün olduğunca basit şekilde görselleştirilmesini amaçlar. Burada odaklanılan nokta, üst düzey bileşenlerle birlikte spesifik özelliklerden ziyade bu bileşenlerin birbiriyle nasıl etkileşime geçtiğidir.

Veritabanı gösterim diyagramları

UML veritabanı gösterim diyagramları bir veritabanı yapısını modellemek için kullanılır. Hiyerarşik ve ilişkisel olabilen bu graifkler, ağlar ve hatta ağaçlar halinde grafiklendirilebilir ve beyin fırtınası ve serbest biçimli işbirliği için mükemmel bir görsel araç sunar.

Dağıtım diyagramları

UML dağıtım diyagramları, bir uygulamayı oluşturan donanım ve yazılım öğelerinin nasıl yapılandırılacağını ve dağıtılacağını anlatır. Bunlar aynı zamanda çalışma zamanı sisteminin yapısını da gösterir.

Nesne diyagramları

UML nesne diyagramları, daha soyut sınıf türlerin belirli örneklerini temsil eder. Uygulama geliştiriciler, ilk sistem yapılarının ek özellikler eklendikten sonra da geçerli olup olmadığını doğrulamak için nesne diyagramlarından faydalanır.

Paket diyagramları

UML paket diyagramları, model diyagramlarını ilgili nesnelerin gruplarına (veya paketlerine) göre düzenler. Bu, programcıların büyük bileşen gruplarının birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu göstermelerine yardımcı olur.

Profil diyagramları

UML profil diyagramları, geleneksel bir diyagram türü olmayıp UML diyagramları için yeni semantik oluşturmak için kullanılan bir mekanizmadır. Oluşturucular, değerleri ve anahtar sözcükleri etiketlemek, koşullar ve kısıtlamalar eklemek veya UML şema oluşturma araçlarında genel olarak mevcut olanın ötesinde yeni UML öğeleri tasarlamak için bu özellikten yararlanabilir.

Bir UML diyagramı nasıl yapılır?

UML’den en iyi şekilde yararlanmak için profesyonel görünümlü UML diyagramlarının oluşturulmasını, paylaşımını ve düzenlenmesini mümkün olduğunca kolaylaştıran bir araç seçin.

Masada oturan ve dizüstü bilgisayara bakan iki kişi.

Doğru araçlarla başlayın

Profesyonel UML diyagramlarını kolayca oluşturmanıza olanak tanıyan diyagram araçlarıyla daha etkili şekilde işbirliği yapın. Visio, aralarından dilediğinizi seçebileceğiniz onlarca hazır şablon, başlangıç diyagramı ve kalıplarla herkesin anlayabileceği görseller oluşturmanızı kolaylaştırır.

Verileri gösteren dizüstü bilgisayarların bulunduğu bir konferans salonunda yapılan bir toplantı ve odanın önünde sunum yapan bir kişi.

Gerçek zamanlı işbirliği yapın

Ekip arkadaşlarınızla birlikte diyagramlar oluşturun, gerçek zamanlı olarak değişiklikler yapın ve daha etkili kararlar almak için çalışmanızı şirket genelinde paylaşın. Visio, esnek bir platform ve çok çeşitli tümleştirmeler sayesinde profesyonel UML diyagramlarını oluşturmayı, görüntülemeyi, düzenlemeyi ve paylaşmayı çok basit bir hale getirir.

Gülümseyen ve bir masaüstü monitöre bakan iki kişi.

Vizyonunuzu hayata geçirin

Fikrinizi gerçeğe dönüştürmenin ilk adımı iyi tasarlanmış bir UML diyagramı oluşturmaktır. Tasarım sürecinizi basitleştirin, sorunları ve çözümleri görselleştirin ve ardından derlemeye başlayın. Ve eğer gidişatınızda herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz, Visio daha mükemmel bir sonuç için beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olmak için hazırdır.

UML ve Visio hakkında daha fazla bilgi

Visio’i yükleme

Visio, Microsoft Office’ten ayrıca satın alınan tek başına bir uygulamadır.

Visio başlangıç kılavuzu

Şablonlarını nasıl kullanacağınızı ve şekilleri nasıl düzenleyeceğinizi, bağlayacağınızı ve değiştireceğinizi öğrenin.

Temel bir akış çizelgesi oluşturun

Hem basit hem de karmaşık iş süreçlerini görselleştirmek için bir iş akış çizelgesini nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi edinin.

Visio eğitimi

Bu eğitim kurslarıyla temel bilgileri öğrenin veya daha derin rehberlik alın.

Diyagram seçeneklerinizi genişletin

Tüm Visio planı seçeneklerini görüntüleyin ve nelerin mümkün olduğunu keşfedin.

Visio erişilebilirlik özellikleri

Ekran Okuyucusu, Erişilebilirlik Denetleyicisi ve yüksek kontrast desteği dahil erişilebilirlik özelliklerini keşfedin.

Visio’yu ücretsiz deneyin

UML’i kullanmaya hazır mısınız? Visio Plan 2’yi 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.

UML ile ilgili en iyi deneyimler

Microsoft 365 Teknoloji Topluluğu Blog’unda Visio ile ilgili en son gelişmeleri ve UML ile ilgili en iyi deneyimleri okuyun.

Sık sorulan sorular

 • Birleşik Modelleme Dili (UML), yazılım mimarileri veya veritabanları gibi karmaşık sistemleri görselleştirmek ve ilişkileri, özellikleri ve bileşenleri kolayca anlaşılabilir hale getirmek için kullanılan standart bir yöntemdir.

  UML, 1990’larda giderek daha karmaşık hale gelen yazılımları diyagram halinde sunarak metodolojiyi süreçten ayırmak için daha basit bir yol geliştirme amacıyla Grady Booch, Ivar Jacobson ve James Rumbaugh adında üç yazım mühendisi tarafından geliştirilmiştir.

  UML, bugün hala geliştiricilerin olduğu kadar çeşitli sektörlerdeki proje yöneticilerinin, teknoloji girişimcilerinin ve iş insanlarının tercih ettiği diyagram aracı olmaya devam etmektedir.

  Bu UML diyagram ve veritabanı modelleme kılavuzukapsamında UML diyagram türleri ve nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi edinin.

 • Birleşik Modelleme Dili (UML), programcılar tarafından yazılım sistemlerini görselleştirmek, geliştirmek ve belgelendirmek için kullanılan standart, genel amaçlı bir modelleme dilidir.

  UML, tek başına bir programlama dili değildir ancak UML diyagramları kullanarak yaygın programlama dillerinde kod oluşturmak mümkündür. Daha yaygın olarak, kavramsal ve nesne temelli bir modelleme aracı olarak kullanılır.

 • Yapısal diyagramlar ve davranışsal diyagramlar olmak üzere iki UML diyagram kategorisi vardır. Bu iki kategori kapsamında 14 alt diyagram türleri mevcuttur.

  Yapısal diyagramlar, bir sistemin tüm öznitelikleri ve hiyerarşileri dahil olmak üzere statik yanlarını sunar. Davranışsal diyagramlar, bir sistemin dinamik davranışını gösterir. Buna örnek olarak süreçler, etkiler ve zaman içinde meydana gelebilecek değişiklikler verilebilir.

Microsoft 365’i takip edin