Yayımlanma Tarihi:
Geçerli Olacağı Tarih: 15 Ağustos 2022
Microsoft Hizmet Sözleşmesi
GizliliğinizGizliliğiniz1_YourPrivacy
Özet

1. Gizliliğiniz. Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Lütfen sizden ve cihazlarınızdan topladığımız verilerin türlerini ("Veriler"), Verilerinizi ne şekilde kullandığımızı ve Verilerinizi işlemek üzere sahip olduğumuz hukuki dayanakları açıklayan Microsoft Gizlilik Bildirimini (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) ("Gizlilik Bildirimi") okuyun. Gizlilik Bildirimi aynı zamanda, Microsoft'un, başka kişilerle olan iletişimleriniz, Hizmetler aracılığıyla Microsoft'a sağladığınız gönderileriniz ve Hizmetler aracılığıyla karşıya yüklediğiniz, depoladığınız, yayınladığınız veya paylaştığınız dosyalar, fotoğraflar, belgeler, ses dosyaları, dijital eserler, canlı akışlar ve videolar anlamına gelen içeriğinizi ("İçeriğiniz") kullanma şeklini de açıklar. Verilerinizin işlenmesinin onayınıza tabi olduğu durumlarda ve ilgili yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu Hükümleri kabul etmekle, Gizlilik Bildiriminde açıklandığı gibi Microsoft'un İçeriğinizi ve Verilerinizi toplamasına, kullanmasına ve açıklamasına onay verirsiniz. Bazı durumlarda, ayrı bir bildirim sağlayarak Gizlilik Bildiriminde atıfta bulunulan şekilde onayınızı isteriz.

Tam metin
İçeriğinizİçeriğiniz2_yourContent
Özet

2. İçeriğiniz. Hizmetlerin çoğu, İçeriğinizi depolamanıza veya paylaşmanıza ya da başka kişilerden malzeme almanıza olanak tanır. İçeriğinizin mülkiyeti üzerinde hak talep etmeyiz. İçeriğiniz size ait olarak kalır ve İçeriğinizden siz sorumlu olursunuz.

 • a. İçeriğinizi başka kişilerle paylaştığınızda, dünya genelinde geçerli olmak üzere, size telafide bulunmaksızın İçeriğinizi; Hizmetlerde kullanılabilir yapma amacınız doğrultusunda kullanabileceklerini, kaydedebileceklerini, çoğaltabileceklerini, yayımlayabileceklerini, iletebileceklerini, paylaşabileceklerini ve gösterebileceklerini kabul edersiniz. Başka kişilere bu olanağı vermek istemiyorsanız, İçeriğinizi paylaşmak için Hizmetleri kullanmayın. Bu Hükümlerin süresi boyunca Hizmetler üzerinde veya aracılığıyla karşıya yüklenen, depolanan veya paylaşılan İçeriğiniz için gerekli olan tüm haklara sahip olduğunuzu ve İçeriğinizin toplanmasının, kullanılmasının ve depolanmasının yasaları veya başka kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti edersiniz. Microsoft, İçeriğinizin mülkiyetini almaz, İçeriğinizi kontrol etmez, doğrulamaz, İçeriğinizin ödemesini yapmaz, İçeriğinizi onaylamaz veya başka bir şekilde İçeriğinizin sorumluluğunu üstlenmez ve başka kişilerin Hizmetleri kullanarak karşıya yüklediği, depoladığı veya paylaştığı malzemeler veya İçeriğiniz için sorumlu tutulamaz.
 • b. Size ve başka kişilere Hizmetlerin sağlanması, sizin ve Hizmetlerin korunması ve Microsoft ürünleriyle hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli olan ölçüde, Microsoft'a, Hizmetler üzerinde İçeriğinizi kullanması için, örneğin İçeriğinizin kopyalarını çıkarması, saklaması, iletmesi, yeniden biçimlendirmesi, göstermesi ve iletişim araçlarıyla dağıtması için dünya çapında geçerli ve ücretsiz bir fikri mülkiyet lisansı verirsiniz. İçeriğinizi, kısıtlamalar olmaksızın geniş çapta çevrimiçi olarak kullanılabildiği Hizmet alanlarında yayınlarsanız, İçeriğiniz, Hizmeti tanıtan gösterimlerde veya malzemelerde görüntülenebilir. Hizmetlerin bazıları reklamla desteklenir. Microsoft'un reklamı nasıl kişiselleştirdiğine ilişkin kontroller https://choice.live.com adresinde yer almaktadır. Sizin üzerinizden reklam yapmamak için, söylediklerinizi e-postada, sohbette, görüntülü aramalarda veya sesli postalarda ya da belgelerinizde, fotoğraflarınızda veya kişisel dosyalarınızda kullanmayız. Reklam ilkelerimiz, Gizlilik Bildiriminde ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Tam metin
Davranış KurallarıDavranış Kuralları3_codeOfConduct
Özet

3. Davranış Kuralları.

 • a. Bu Hükümleri kabul ederek, Hizmetleri kullanırken şu kurallara uyacağınızı kabul edersiniz:
  • i. Yasaya aykırı bir şey yapmayacağınızı.
  • ii. Çocukları istismar eden, çocuklara zarar veren ya da çocuklar için tehdit oluşturacak herhangi bir eylemde bulunmayacağınızı.
  • iii. Spam göndermeyeceğinizi veya kimlik avı yapmayacağınızı. İstenmeyen veya talep edilmemiş toplu e-postalar, gönderiler, iletişim istekleri, SMS (kısa mesajlar), anlık mesajlar veya benzer elektronik iletişim araçları spam olarak adlandırılır. Kimlik avı yönteminde alıcılar, sahtekarlık veya yasa dışı bir şekilde şifreler, doğum tarihleri, Sosyal Güvenlik Numaraları, pasaport numaraları, kredi kartı bilgileri, finansal bilgiler veya diğer hassas bilgiler gibi kişisel veya hassas bilgileri ifşa etmeleri için e-postalar alır veya diğer elektronik iletişim yollarına maruz kalır. Kimlik avı yönteminde ayrıca hesaplara veya kayıtlara erişim elde edilmesi, belgelerin veya diğer hassas bilgilerin dışarı aktarılması ve ödeme ve/veya finansal menfaat elde edilmesi amaçlanır.
  • iv. Uygun olmayan içerik veya malzeme (örneğin, çıplaklık, zulüm, pornografi, hakaret, sansürlenmemiş şiddet görüntüleri veya suç faaliyetleri) ya da yerel yasa veya yönetmeliklere uymayan İçeriğinizi ya da malzemelerinizi paylaşmak için Hizmetleri herkese açık bir şekilde göstermeyeceğinizi veya kullanmayacağınızı.
  • v. Gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı (ör. sahte beyanlarla para istemek, bir başkasını taklit etmek, çalma sayısını artırmak veya sıralamaları, derecelendirmeleri ya da yorumları etkilemek amacıyla Hizmetleri aldatmak) ya da iftira niteliğinde ya da karalayıcı faaliyetlerde bulunmayacağınızı.
  • vi. Hizmetlere erişim veya Hizmetlerin kullanabilirliğine ilişkin kısıtlamaları aşmayacağınızı.
  • vii. Kendiniz, Hizmetler ya da başka kişiler için zararlı olacak faaliyetlerde bulunmayacağınızı (ör. virüslerin iletilmesi, takipçilik, terör veya şiddet içeren aşırılık yanlısı içerik yayınlamak, nefret içerikli söylemler iletmek veya başka kişilere karşı şiddeti teşvik etmek).
  • viii. Başka kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğinizi (ör. müzik veya telif hakkıyla korunan başka materyallerin izinsiz paylaşılması veya Bing haritalarının ya da fotoğrafların yeniden satışı ya da başka şekilde dağıtılması).
  • ix. Başka kişilerin gizliliğini veya veri koruma haklarını ihlal eden faaliyetlerde bulunmayacağınızı.
  • x. Başka kişilerin bu kuralları çiğnemesine yardım etmeyeceğinizi.
 • b. Uygulama. Bu Hükümleri ihlal ederseniz kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmetleri size sağlamaya son verebilir veya Microsoft hesabınızı kapatabiliriz. Ayrıca, bu Hükümleri uygulama çabasıyla, Hizmetlere yönelik veya Hizmetler aracılığıyla gönderilen bir iletişimin (e-posta, dosya paylaşımı ya da anlık mesaj gibi) gönderilmesini engelleyebilir veya herhangi bir nedenle İçeriğinizi kaldırabilir ya da İçeriğinizin yayınlanmasını reddedebiliriz. Microsoft, bu Hükümlerin ihlal edildiğine ilişkin iddiaları araştırırken, İçeriğinizi sorunu çözmek üzere inceleme hakkını saklı tutar ve böylelikle bu tür inceleme için yetki verirsiniz. Bununla birlikte, Hizmetin tamamını izleyemeyiz ve bunu yapmak için girişimde bulunamayız.
 • c. Xbox Hizmetlerine Uygulanması. Bu Kullanım Kurallarının, tüm Xbox çevrimiçi hizmetleri (Xbox Game Pass, Windows Live için Oyunlar ve Xbox Game Studios oyunları ve Microsoft tarafından sağlanan uygulamalar, hizmetler ve içerik dahil) için ne şekilde uygulandığı hakkında daha fazla bilgi için buraya (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868531) tıklayın. Davranış Kurallarının Xbox Hizmetler (bölüm 13.a.i'de açıklanmıştır) üzerinden ihlal edilmesi; içerik lisanslarının, Xbox Gold üyelik süresinin ve hesapla ilişkili Microsoft hesap bakiyelerinin yitirilmesi dahil, Xbox Hizmetlerine katılımın askıya alınması veya yasaklanmasıyla sonuçlanabilir.
 • d. Microsoft Start Topluluk Kuralları. Microsoft Start Topluluk Kuralları (https://www.msn.com/en-au/community/guideline), hizmet içindeki haberler ve profesyonel olarak üretilen içeriklerle kayıtlı kullanıcıların etkileşimlerini yönetir. Microsoft Start Topluluk Kuralları üzerinden Davranış Kurallarının ihlal edilmesi durumunda Microsoft hesaplarının topluluk gönderilerinde yorum yapması engellenebilir, hesaplar askıya alınabilir veya hesapların feshi gerçekleştirilebilir.
Tam metin
Hizmetlerin ve Desteğin KullanılmasıHizmetlerin ve Desteğin Kullanılması4_usingTheServicesSupport
Özet

4. Hizmetlerin ve Desteğin kullanılması.

 • a. Microsoft hesabı. Hizmetlerin çoğuna erişmek için bir Microsoft hesabına ihtiyacınız vardır. Microsoft hesabınız ile Microsoft ve bazı Microsoft iş ortakları tarafından sağlanan ürünlerde, web sitelerinde ve hizmetlerde oturum açabilirsiniz.
  • i. Hesap Oluşturma. Çevrimiçi kaydolarak bir Microsoft hesabı oluşturabilirsiniz. Microsoft hesabınıza kaydolurken doğru olmayan, yanlış veya yanıltıcı bilgiler kullanmamayı kabul edersiniz. Bazı durumlarda, İnternet hizmet sağlayıcınız gibi üçüncü bir taraf, size bir Microsoft hesabı atamış olabilir. Microsoft hesabınızı bir üçüncü kişiden aldıysanız, üçüncü kişinin hesabınız üzerinde, Microsoft hesabına erişebilme veya bu hesabı silebilme gibi ek hakları olabilir. Microsoft'un bu ek hükümlerle ilgili olarak hiçbir sorumluluğu bulunmadığından, üçüncü kişinin size sağladığı ek hükümleri lütfen inceleyin. İşletmeniz veya işvereniniz gibi bir tüzel kişi adına bir Microsoft hesabı oluşturursanız, bu Hükümleri söz konusu tüzel kişi adına kabul etmeye yetkili olduğunuzu beyan edersiniz. Microsoft hesabınızın oturum açma bilgilerini başka bir kullanıcıya veya tüzel kişiye devredemezsiniz. Hesabınızı korumak için hesap ayrıntılarınızı ve parolanızı gizli tutun. Microsoft hesabınız kapsamında gerçekleşen tüm etkinliklerden siz sorumlu olursunuz.
  • ii. Hesap Kullanımı. Microsoft hesabınızın etkin kalması için hesabınızı kullanmanız gerekir. Bu, Hizmetlerin ödemeli bir kısmı için bir teklifte veya https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 adresindeki Microsoft hesabı etkinlik ilkesinde daha uzun bir süre belirtilmediği sürece, Microsoft hesabınızın ve ilişkili Hizmetlerin etkin kalması için iki yıllık süre içinde en az bir kez oturum açmanız gerektiği anlamına gelir. Bu süre içinde oturum açmazsanız, Microsoft hesabınızın etkin olmadığını kabul edecek ve hesabınızı sizin için kapatacağız. Kapalı bir Microsoft hesabının sonuçları hakkında bilgi için lütfen 4.a.iv.2 bölümüne bakın. Outlook.com gelen kutunuzda ve OneDrive'ınızda bir yıllık süre içinde (ayrı ayrı) en az bir kez oturum açmanız gerekir. Yoksa, Outlook.com gelen kutunuzu ve OneDrive'ınızı sizin için kapatacağız. Microsoft hesabınızın hileli bir şekilde bir üçüncü kişi tarafından kullanılma riski olduğundan makul nedenlerle şüphelenirsek (örneğin, hesabınızın gizliliğinin bozulmasının bir sonucu olarak), Microsoft, hesabınızı hesap sahipliğinin tarafınızca yeniden talep edilmesine kadar askıya alabilir. Gizliliğin bozulma şekline bağlı olarak İçeriklerinizin bir kısmına veya tümüne erişimi devre dışı bırakmamız gerekebilir. Microsoft hesabınıza erişmekte sorun yaşıyorsanız, lütfen şu web sitesini ziyaret edin: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. Çocuklar ve Hesaplar. Bir Microsoft hesabı oluşturarak veya Hizmetleri kullanarak, bu şartlara bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız ve yaşadığınız yerde "reşit olduğunuzu" veya "yasal sorumluluk" yaşına ulaştığınızı veya ebeveyninizin veya yasal vasinizin bu Şartlara sizin adınıza bağlı olduğunu beyan etmiş sayılırsınız. Yaşadığınız yerdeki reşitlik veya "yasal sorumluluk" yaşına ulaşmış olup olmadığınızı bilmiyorsanız ya da bu maddeyi anlamadıysanız lütfen ebeveyninizden ya da yasal vasinizden yardım isteyin. Reşit olmayan bir kişinin ebeveyni veya yasal koruyucusuysanız, siz ve reşit olmayan söz konusu kişi, işbu Hükümleri ve işbu Hükümlere bağlı olmayı kabul edersiniz ve reşit olmayan kişinin hesabının o anda açık olmasına veya daha sonra oluşturulmasına bakılmaksızın, satın almalar dahil olmak üzere, Microsoft hesabı veya Hizmetlerin her türlü kullanımından sorumlu olursunuz.
  • iv. Hesabınızın Kapatılması.
   • 1. İstediğiniz zaman ve herhangi bir nedenle, belirli Hizmetleri iptal edebilir veya Microsoft hesabınızı kapatabilirsiniz. Microsoft hesabınızı kapatmak için lütfen https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278 adresini ziyaret edin. Microsoft hesabınızı kapatmamızı istediğinizde, fikrinizi değiştirme ihtimaline karşın, 30 veya 60 günlük bir süre için hesabınızı askıya almayı tercih edebilirsiniz. Bu 30 veya 60 günlük süreden sonra Microsoft hesabınız kapatılacaktır. Microsoft hesabınız kapalıyken neler olduğuyla ilgili olarak bir açıklama için lütfen aşağıdaki 4.a.iv.2 bölümüne bakın. Bu askıya alınma süresi içinde oturum açarsanız, Microsoft hesabınız yeniden etkinleşecektir.
   • 2. Microsoft hesabınızın kapatılması durumunda (tarafınızdan veya tarafımızdan), birkaç durum söz konusu olabilir. İlk olarak, Hizmetlere erişmek için Microsoft hesabınızı kullanma hakkınız derhal sonlandırılır. İkinci olarak, Microsoft hesabınızla ilişkili Verileri veya İçeriğinizi sileriz veya veriler ile siz ve Microsoft hesabınız arasındaki ilişkilendirmeyi kaldırırız (yasalar gereği tutmamız, size veya tarafınızdan belirtilen bir üçüncü kişiye iade etmemiz ya da devretmemiz gerekli kılınmadıkça). Hesabınız kapandıktan sonra Microsoft, İçeriğinizi veya Verileri alamayacağından, düzenli bir yedekleme planına sahip olmanız gerekir. Üçüncü olarak, edindiğiniz ürünlere erişimi kaybedebilirsiniz.
 • b. İş veya Okul Hesapları. Belirli Microsoft hizmetlerinde bir iş veya okul e-posta adresiyle oturum açabilirsiniz. Açarsanız, e-posta adresinizle ilişkili etki alanının sahibi Microsoft hesabınızın varlığından ve ilişkili aboneliklerinden haberdar olabileceğini, hesabınızı kontrol edip yönetebileceğini, iletişiminizin ve dosyalarınızın içerikleri dahil Verilerinize erişip bunları işleyebileceğini ve Microsoft'un, hesabın veya Verinin gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda etki alanının sahibine bildirimde bulunabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, Microsoft hizmetlerini kullanımınızın Microsoft ile siz veya kuruluşunuz arasındaki anlaşmalara tabi olabileceğini ve bu Hükümlerin geçerli olamayabileceğini kabul edersiniz. Zaten bir Microsoft hesabınız varsa ve işbu Hükümler kapsamındaki Hizmetlere erişim için ayrı bir iş veya okul e-posta adresi kullanırsanız, sizden, bu tür Hizmetlere erişmeye devam etmek için Microsoft hesabınızla ilişkili e-posta adresini güncellemeniz istenebilir.
 • c. Ek Ekipman/Veri Planları. Hizmetlerin çoğunu kullanmak için, bir İnternet bağlantısına ve/veya veri/şebeke planına sahip olmanız gerekir. Ayrıca, kulaklık seti, kamera veya mikrofon gibi ek ekipmanlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Hizmetlerin kullanılması için gerekli tüm bağlantıları, planları ve ekipmanları sağlamaktan ve bağlantılarınızın, planlarınızın ve ekipmanlarınızın sağlayıcısı/sağlayıcıları tarafından faturalanan ücretleri ödemekten sorumlu olursunuz. Bu ücretler, Hizmetler için bize ödediğiniz ücretlere ek niteliğindedir; bu tür ücretler için sizi tazmin etmeyeceğiz. Sizin için geçerli olabilecek bu tür ücretlerin olup olmadığını belirlemek için sağlayıcınızla/sağlayıcılarınızla iletişim kurun.
 • d. Hizmet Bildirimleri. Kullandığınız bir Hizmet hakkında tarafınıza bildirmemiz gereken bir şey olduğunda, size Hizmet bildirimleri göndeririz. Bize, Microsoft hesabınızla bağlantılı olarak e-posta adresinizi veya telefonu numaranızı vermeniz durumunda, e-posta veya SMS (metin iletisi) aracılığıyla size, cep telefonu numaranızı kaydetmeden ve satın alımlarınızı doğrulamadan önce kimlik doğrulama bildirimi dahil, Hizmet bildirimleri gönderebiliriz. Size ayrıca başka yollarla da (örneğin, ürün içindeki mesajlarla) Hizmet bildirimleri gönderebiliriz. SMS aracılığıyla bildirim alırken, beri veya mesajlaşma ücretleri uygulanabilir.
 • e. Destek. Bazı Hizmetlere ilişkin müşteri desteği support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) adresinde yer almaktadır. Belirli Hizmetler, ayrı veya ilave müşteri desteği sunabilmektedir; bunlar, aksi belirtilmedikçe www.microsoft.com/support-service-agreement adresinde bulunan hükümlere tabidir. Özelliklerin veya Hizmetlerin önizleme veya beta sürümleri için destek mevcut olmayabilir. Hizmetler, üçüncü kişiler tarafından sağlanan yazılımlar veya hizmetlerle uyumlu olmayabilir ve uyumluluk gereksinimlerini öğrenmekten sorumlu olursunuz.
 • f. Hizmetlerinizin Sonlandırılması. Hizmetlerinizin iptal edilmesi durumunda (tarafınızdan veya tarafımızdan), ilk olarak Hizmetlere erişim hakkınız derhal sonlandırılır ve Hizmetlerle ilgili yazılımı kullanma lisansınız sonlanır. İkinci olarak, Hizmetinizle ilişkili Verileri veya İçeriğinizi sileriz veya veriler ile siz ve Microsoft hesabınız arasındaki ilişkilendirmeyi kaldırırız (yasalar gereği tutmamız, size veya tarafınızdan belirtilen bir üçüncü kişiye iade etmemiz ya da devretmemiz gerekli kılınmadıkça). Bunun sonucunda, hiçbir Hizmete (veya bu Hizmetlerde depoladığınız İçeriğinize) erişemeyebilirsiniz. Düzenli bir yedekleme planına sahip olmanız gerekir. Üçüncü olarak, edindiğiniz ürünlere erişimi kaybedebilirsiniz. Microsoft hesabınızı iptal etmeniz ve Hizmetlere erişmek için başka hiçbir hesaba sahip olmamanız durumunda, Hizmetleriniz derhal iptal edilebilir.
Tam metin
Üçüncü Taraf Uygulamaların ve Hizmetlerin KullanılmasıÜçüncü Taraf Uygulamaların ve Hizmetlerin Kullanılması5_usingThird-PartyAppsAndServices
Özet

5. Üçüncü Taraf Uygulamaların ve Hizmetlerin Kullanılması. Hizmetler, bağımsız üçüncü kişilerin (Microsoft dışı şirketler veya kişiler) ürünlerine, hizmetlerine, web sitelerine, bağlantılarına, içeriğine, malzemelerine, oyunlarına, becerilerine, tümleştirmelerine, bot'larına veya uygulamalarına ("Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetler") erişmenize veya bunları edinmenize olanak tanıyabilir. Hizmetlerimizin çoğu ayrıca, Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetler bulmanıza, bunlardan isteklerden bulunmanıza veya bunlarla etkileşime geçmenize yardımcı olur ya da İçeriğinizi ve Veri paylaşmanıza olanak sağlar ve Hizmetlerimizi kullanarak, bunları size Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetler sağlamak için yönetmekte olduğunuzu anlarsınız. Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetler, İçeriğinizi veya Verileri Üçüncü Kişi Uygulamaların ve Hizmetlerin yayıncısı, sağlayıcısı veya operatöründe depolamanıza da olanak tanıyabilir. Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetler, size bir gizlilik ilkesi sunabilir veya Üçüncü Kişi Uygulamayı ve Hizmeti kurmadan veya kullanmadan önce hükümlerini kabul etmenizi gerektirebilir. Microsoft veya bağlı kuruluşları tarafından işletilen veya bunlara ait belli Mağazalar (Office Mağazası, Xbox üzerindeki Microsoft Mağazası ve Windows üzerindeki Microsoft Mağazası dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aracılığıyla edinilen uygulamaların ek koşulları için bölüm 13.b'ye bakın. Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetleri edinmeden, kullanmadan, talep etmeden veya Microsoft Hesabınıza bağlamadan önce üçüncü kişi hükümlerini ve gizlilik ilkelerini incelemelisiniz. Üçüncü kişi hükümleri, bu Hükümleri değiştirmez. Microsoft, Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetlerin bir parçası olarak size fikri mülkiyeti lisanslamaz. Bu Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetleri kullanımınızdan doğan tüm riski ve sorumluluğu üstlenmeyi ve Microsoft'un bunların kullanımından kaynaklanan sorunlardan sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Microsoft, herhangi bir Üçüncü Kişi Uygulama ve Hizmet tarafından sağlanan bilgilerle veya hizmetlerle ilgili olarak size ya da başkalarına karşı sorumlu değildir.

Tam metin
Hizmet KullanılabilirliğiHizmet Kullanılabilirliği6_serviceAvailability
Özet

6. Hizmet Kullanılabilirliği.

 • a. Hizmetler, Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetler veya Hizmetler aracılığıyla sunulan malzemeler ya da ürünler, zaman zaman kullanılamayabilir, sınırlı şekilde sağlanabilir veya bölgenize ya da cihazınıza göre kullanım durumu değişebilir. Microsoft hesabınızla ilişkili konumu değiştirirseniz, kullanımınıza sunulan ve önceki bölgenizde ödemesi yapılan malzemeleri veya uygulamaları yeniden edinmeniz gerekebilir. Bu tür malzemelere ya da Hizmetlere eriştiğiniz veya bunları kullandığınız ülkede kullanım için lisanslı olmayan veya yasaya aykırı olan malzemelere ya da Hizmetlere erişmemeyi veya bunları kullanmamayı ya da bu tür malzemelere ya da Hizmetlere erişmek veya bunları kullanmak için bulunduğunuz konumu ya da kimliğinizi gizlememeyi veya yanlış bildirmemeyi kabul edersiniz.
 • b. Hizmetlerin çalışır durumda kalması için çabalıyoruz ancak tüm çevrimiçi hizmetler geçici kesintilerle ve kayıplarla karşılaşabilir. Microsoft, bunun bir sonucu olarak karşılaştığınız herhangi bir kesinti veya kayıptan sorumlu olmaz. Kesinti durumunda, depoladığınız İçeriğinizi veya Verileri alamayabilirsiniz. Hizmetlerde veya Üçüncü Kişi Uygulamaları ve Hizmetleri ile depoladığınız İçeriğinizi veya Verileri Üçüncü düzenli olarak yedeklemenizi öneririz.
Tam metin
Hizmetler veya Yazılımlarda Yapılan Güncelleştirmeler ve Bu Hükümlerde Yapılan DeğişikliklerHizmetler veya Yazılımlarda Yapılan Güncelleştirmeler ve Bu Hükümlerde Yapılan Değişiklikler7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Özet

7. Hizmetler veya Yazılımlarda Yapılan Güncelleştirmeler ve Bu Hükümlerde Yapılan Değişiklikler.

 • a. Bu Hükümleri herhangi bir zamanda değiştirebiliriz ve değiştirdiğimizde size haber veririz. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetlerin kullanılması, yeni hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Yeni hükümleri kabul etmezseniz, Hizmetleri kullanmaya son vermeniz, Microsoft hesabınızı kapatmanız ve ebeveyn veya koruyucusuysanız, reşit olmayan çocuğun Microsoft hesabını kapatmasına yardımcı olmanız gerekir.
 • b. Bazen, Hizmetleri kullanmaya devam etmek için yazılım güncelleştirmeleri yapmanız gerekir. Otomatik olarak yazılımınızın sürümünü denetleyebilir ve yazılım güncelleştirmelerini veya yapılandırma değişikliklerini indirebiliriz. Hizmetleri kullanmaya devam etmek için yazılımı güncelleştirmeniz de gerekebilir. Bu tür güncelleştirmeler, kendileriyle birlikte başka hükümler gönderilmedikçe (bu durumda bu başka hükümler geçerli olur), bu Hükümlere tabidir. Microsoft, herhangi bir güncelleştirmeyi kullanılabilir hale getirmek zorunda değildir ve satın aldığınız veya lisansladığınız yazılıma, uygulamalara, içeriğe ya da diğer ürünlere yönelik sistem sürümünü desteklemeyi taahhüt etmez. Bu tür güncelleştirmeler, üçüncü kişiler tarafından sağlanan yazılım veya hizmetlerle uyumlu olmayabilir. Yazılımı kaldırarak herhangi bir zamanda gelecekte yazılım güncelleştirmeleri yapılmasına ilişkin onayınızı çekebilirsiniz.
 • c. Ek olarak, Hizmetin özelliklerini veya işlevlerini kaldırmamızın veya değiştirmemizin ya da bir Hizmeti veya Üçüncü Taraf Uygulama ve Hizmetlerine erişim sağlamaya son vermemizin gerektiği zamanlar olabilir. İlgili yasalarca gerekli kılınan kapsam dışında, önceden satın alınan herhangi bir materyalin, Dijital Malın (13.i fıkrasında tanımlanan şekilde) veya uygulamanın yeniden indirilmesine ya da değiştirilmesine olanak tanıma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Hizmetleri veya özelliklerini doğru biçimde veya son sürümle aynı şekilde çalışması mümkün olmayabilen bir önizleme ya da beta sürüm olarak piyasaya sürebiliriz.
 • d. Müzik, oyun, film, kitap vb. gibi dijital hak yönetimi ile korunan bazı tür materyallere erişebilmeniz için, dijital hak yönetimi (DRM) yazılımı otomatik olarak çevrimiçi bir şekilde bir haklar sunucusuyla iletişim kurabilir ve dijital hak yönetimi güncelleştirmelerini indirebilir.
Tam metin
Yazılım LisansıYazılım Lisansı8_softwareLicense
Özet

8. Yazılım Lisansı. Ayrı bir Microsoft lisans anlaşmasıyla gönderilmediği sürece (örneğin, Windows'a dahil edilen ve Windows'un bir parçası olan bir Microsoft uygulaması kullanıyorsanız, bu tür yazılımlar, Windows İşletim Sistemi için Microsoft Yazılım Lisansı Hükümlerine tabidir), Hizmetlerin bir parçası olarak bizim tarafımızdan size sağlanan her türlü yazılım bu Hükümlere tabidir. Microsoft veya bağlı kuruluşları tarafından işletilen veya bunlara ait belli Mağazalar (Office Mağazası, Windows üzerindeki Microsoft Mağazası ve Xbox üzerindeki Microsoft Mağazası dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aracılığıyla edinilen uygulamalar, aşağıdaki bölüm 13.b.i'ye tabidir.

 • a. Bu Hükümlere uymanız şartıyla, Hizmetleri kullanmanızın bir parçası olarak size aynı anda yalnızca tek kişinin kullanımı için dünya genelinde geçerli olmak üzere cihaz başına bir yazılım kopyası yükleme ve kullanma hakkını veriyoruz. Bazı cihazlar için, Hizmetlerin tarafınızdan kişisel olarak, ticari olmayan kullanımları için bu tür yazılımlar önceden kurulmuş olabilir. Hizmetlerin bir parçası olan yazılım veya web sitesi, üçüncü kişi kod içerebilir. Yazılımlara veya web sitesine bağlı olan veya buradan referans alınan herhangi bir üçüncü kişi komut dosyası veya kodunun lisansı size Microsoft tarafından değil, bu koda sahip olan üçüncü kişi tarafından verilir. Varsa, üçüncü kişi koduna ilişkin bildirimler yalnızca bilgi amacıyla sağlanır.
 • b. Yazılım satılmaz, lisansı verilir. Microsoft, zımnen, hukuki engelle veya başka bir şekilde Microsoft tarafından açıkça verilmese bile yazılıma yönelik tüm hakları saklı tutar. Bu lisans size şunları gerçekleştirme hakkını vermez ve şunları gerçekleştiremezsiniz:
  • i. Yazılılar veya Hizmetler içinde bulunan veya bunlarla ilgili olan teknolojik koruma önlemlerini hileli bir şekilde atlayamaz veya geçemezsiniz;
  • ii. İlgili telif hakkı yasasının açıkça izin verdiği durumlar dışında ve bu yasanın izin verdiği ölçü haricinde, herhangi bir yazılım ya da Hizmete dâhil olan veya Hizmet aracılığıyla erişilebilen diğer Hizmet özellikleri üzerinde assembler diline çevirme, kaynak koda dönüştürme, şifre çözme, bilgisayar korsanlığı yapma, öykünme, açıklardan yararlanma veya tersine mühendislik işlemleri yapamazsanız;
  • iii. Farklı cihazlarda kullanmak üzere yazılımların veya Hizmetlerin bileşenlerini ayıramazsınız;
  • iv. Microsoft açıkça yapmanız için yetki vermedikçe, yazılımları veya Hizmetleri yayınlayamaz, kopyalayamaz, kiralayamaz, finansal kiralama yoluyla satamaz, içeri veya dışarı aktaramaz, dağıtamaz veya ödünç veremezsiniz;
  • v. Yazılımları, yazılım lisanslarını veya Hizmetlere erişme ya da Hizmetleri kullanma haklarını devredemezsiniz;
  • vi. Hizmetleri başka bir kişinin Hizmetleri kullanımına müdahale edecek veya herhangi bir hizmete, veriye, hesaba ya da ağa erişim sağlayacak şekilde, yetkisiz herhangi bir yolla kullanamazsınız.
  • vii. Yetkisiz üçüncü kişi uygulamalarıyla Hizmetlere erişim sağlayamazsınız veya herhangi bir Microsoft yetkili cihazı (ör., Xbox konsolları, Microsoft Surface vb.) değiştiremezsiniz.
Tam metin
Ödeme KoşullarıÖdeme Koşulları9_paymentTerms
Özet

9. Ödeme Koşulları. Bir Hizmet satın alırsanız, satın alma işleminiz için bu ödeme koşulları geçerli olur ve bu koşulları kabul edersiniz.

 • a. Ücretler. Hizmetlerin bir kısmıyla ilişkili bir ücret söz konusuysa, bu ücreti belirtilen para biriminde ödemeyi kabul edersiniz. Aksi belirtilmediği sürece, tüm uygulanacak vergiler ve döviz kuru hesaplamaları, Hizmetler için belirtilen ücretin dışındadır. Skype ödemeli ürünleriyle ilgili tüm fiyatlara, aksi belirtilmedikçe, uygulanacak vergiler dâhildir. Söz konusu vergileri veya diğer ücretleri ödemekten yalnızca siz sorumlu olursunuz. Skype, vergileri fatura bilgilerinizle ilişkili ikamet adresinize göre hesaplar. Bu adresin güncel ve doğru olmasının sağlanmasından siz sorumlu olursunuz. Skype ürünleri haricinde vergiler, yerel yasalar hesaplama için farklı bir matrah gerektirmedikçe, Microsoft hesabınızın kaydedildiği zamanda bulunduğunuz konuma göre hesaplanır. Sizden zamanında ve tam bir ödeme almazsak, Hizmetleri askıya alabilir veya iptal edebiliriz. Hizmetler ödeme yapılmadığı için askıya alınır veya iptal edilirse, hesabınıza ve içeriğine erişimi kaybedebilir ve bunları kullanamayabilirsiniz. Kurumsal veya başka bir özel ağ aracılığıyla, bulunduğunuz konumu maskeleyen bir şekilde İnternete bağlanılması, ücretlerin gerçekte bulunduğunuz konum için gösterilenden farklı olmasına neden olabilir. Konumunuza bağlı olarak bazı işlemler yabancı para biriminin dönüştürülmesini veya başka bir ülkede işlenmesini gerekli kılabilir. Çalıştığınız banka, bir banka kartı veya kredi kartı kullandığınızda sizden bu hizmetler için ek ücretler talep edebilir. Ayrıntılar için lütfen bankanızla iletişime geçin.
 • b. Fatura Hesabınız. Bir Hizmete yönelik ücretleri ödemek için, söz konusu Hizmete kaydolduğunuzda sizden bir ödeme yöntemi sağlamanız istenir. Skype dışındaki tüm Hizmetler için Microsoft hesap yönetimi web sitesinden (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618281), Skype yazılımı ve ürünleri için de https://skype.com/go/myaccount adresinde hesap portalınızda oturum açarak fatura bilgilerinize ve ödeme yönteminize erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz. Ek olarak, amir bankanız veya ilgili ödeme ağınız tarafından sağlanan seçili ödeme yönteminize yönelik güncelleştirilmiş hesap bilgilerini kullanması için Microsoft'a izin vermeyi kabul edersiniz. İşlemlerinizi tamamlayabilmemiz ve işlemlerinizle bağlantılı olarak ihtiyaç durumunda sizinle iletişime geçebilmemiz için, e-posta adresiniz ve ödeme yöntemi bilgileriniz dahil, hesabınızı ve diğer bilgilerinizi hemen güncelleştirmeyi kabul edersiniz. Fatura hesabınız üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler, fatura hesabınızdaki değişiklikleriniz için makul bir şekilde harekete geçebilmemizden önce, fatura hesabınıza kestiğimiz ücretleri etkilemez.
 • c. Fatura. Microsoft'a bir ödeme yöntemi sağlayarak (i) sağladığınız ödeme yöntemini kullanma yetkiniz olduğunu ve sağladığınız tüm ödeme bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan edersiniz; (ii) Microsoft'a, ödeme yönteminizi kullanarak, Hizmetler veya kullanıma sunulan içerik için ücret uygulama yetkisi verirsiniz ve (iii) Microsoft'a, kaydolurken seçtiğiniz veya bu Hükümler yürürlükteyken kullandığınız Hizmetlerin ücretli bir özelliği için ücret uygulama yetkisi verirsiniz. Size (a) peşinen; (b) satın alma işlemi sırasında; (c) satın alma işleminden hemen sonra veya (d) üyelik Hizmetleri için yinelenen ödemeler şeklinde ücret uygulayabiliriz. Ayrıca, yinelenen üyelik Hizmetleri için, onayladığınız tutara kadar ücretlendirme yapabilir ve ücretteki fark tutarını size önceden bildiririz. Önceden işleme konulmamış tutarlar için, birden fazla önceki fatura döneminizi aynı anda faturalayabiliriz.
 • d. Yinelenen Ödemeler. Hizmetleri üyelik esasına göre (ör. aylık, 3 ayda bir veya yıllık olarak) satın aldığınızda, yinelenen ödemelere yetki verdiğinizi ve ödemelerin, söz konusu Hizmete ilişkin üyeliğe sizin tarafınızdan veya Microsoft tarafından son verilene kadar, kabul ettiğiniz yinelenen aralıklarla ve söz konusu yöntemle Microsoft'a yapılacağını kabul edersiniz. Hizmetlerinizi kullanma ücreti alınmaması için Hizmetlerinizi bir sonraki fatura tarihinden önce iptal etmeniz gerekir. Size Hizmetleri nasıl iptal edebileceğinize yönelik talimatlar sağlayacağız. Tekrarlayan ödemeler için yetki vererek, söz konusu ödemeleri, elektronik borçlandırma veya fon transferleri veya belirtilen hesabınızdan elektronik ödeme emirleri (Otomatik Takas Odası veya benzer ödemeler için) veya belirtilen hesabınızdan ücretler (kredi kartı veya benzer ödemeler için) şeklinde (topluca "Elektronik Ödemeler") işlemesi için Microsoft'a yetki vermiş olursunuz. Abonelik ücretleri, genelde geçerli abonelik döneminden önce ücretlendirilir. Herhangi bir ödeme ödenmemiş olarak iade edilirse veya kredi kartı ya da benzer işlem reddedilirse, Microsoft veya hizmet sağlayıcıları, iade edilen herhangi bir ilgili öğeyi, ret ücreti veya yetersiz karşılık ücreti alma ve bu tür ödemeyi Elektronik Ödeme olarak işleme hakkını saklı tutar.
 • e. Çevrimiçi Hesap Özeti ve Hatalar. Skype dışındaki tüm Hizmetler için, Microsoft, hesap özetinizi görüntüleyip yazdırabileceğiniz Microsoft hesap yönetimi web sitesinde (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618282) size çevrimiçi bir hesap özeti sağlayacağız. Skype için www.skype.com (https://www.skype.com) adresinde oturum açarak çevrimiçi bildiriminize erişebilirsiniz. Bu, sağladığımız tek hesap özetidir. Faturanızda bir hata yaparsak, faturanızda hatanın ilk ortaya çıkışından sonraki 90 gün içinde bunu bize bildirmelisiniz. Hemen ardından ücreti soruşturmaya başlayacağız. Söz konusu süre içinde durumu bize bildirmezseniz, bu hatadan dolayı ortaya çıkan her türlü kayba ilişkin zarar talebi ve sorumluluktan bizi ibra edersiniz ve aksi yasalarca gerekli kılınmadıkça, hatayı düzeltmemiz ya da size iadede bulunmamız gerekmez. Microsoft fatura hatası saptarsa, bu hatayı 90 gün içinde düzelteceğiz. Bu ilke, geçerli olabilecek herhangi bir yasal hakkı etkilemez.
 • f. İade İlkesi. Yasalarca veya özel bir Hizmet teklifinin koşulları tarafından aksi belirtilmedikçe tüm satın alma işlemleri nihaidir ve iade söz konusu değildir. Microsoft'un size yanlışlıkla faturalama yaptığına inanıyorsanız, söz konusu ücret sonrasında 90 gün içinde bizimle iletişim kurmalısınız. Yasalarca aksi gerekli kılınmadıkça, 90 günden daha önce faturalanan ücretlerin iadesi yapılmayacaktır. Kendi takdirimize bağlı olarak, yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe iade veya alacak çıkarma hakkımız saklıdır. İade veya alacak çıkarırsak, gelecekte aynı veya benzer iadeyi çıkarma yükümlülüğümüz yoktur. Bu iade ilkesi, geçerli olabilecek herhangi bir yasal hakkı etkilemez. Ücret iadesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen yardım konusu (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283) adresimizi ziyaret edin. Tayvan veya İsrail'de yaşıyorsanız, Tayvan Tüketici Koruma Kanununa ve onun ilgili düzenlemelerine uygun olarak maddi olmayan biçimde sağlanan dijital içerik ve/veya çevrimiçi hizmetler ile ilgili tüm satın alımlarınızın nihai olduğunu ve bu içerik veya hizmet çevrimiçi olarak sağlanmış olduğunda ücret iadesinin bulunmadığını lütfen dikkate alın. Hiçbir bekleme süresi veya ücret iadesi talep etme hakkınız bulunmamaktadır.
 • g. Hizmetlerin İptal Edilmesi. Bir Hizmeti herhangi bir zamanda gerekçeli veya gerekçesiz olarak iptal edebilirsiniz. Ücretli Hizmetlerin iptal edilmesi, ileride Hizmeti sürdürme ücretinin alınmasını önler. Hakkınızın olması durumunda, bir Hizmeti iptal etmek ve ücret iadesi talep etmek için Microsoft hesap yönetimi web sitesini ziyaret edin. Skype için lütfen burada (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618286) sağlanan bilgileri kullanarak Para Çekme Formunu doldurun. (i) İptal sırasında iade alamayacağınızdan, (ii) iptal ücretleri ödemek zorunda kalabileceğinizden, (iii) iptal tarihinden önce Hizmetlere yönelik fatura hesabınız için uygulanan tüm ücretleri ödemek zorunda kalabileceğinizden ve (iv) Hizmetleri iptal ettiğinizde hesabınıza erişimi ve hesabınızın kullanımını kaybedebileceğinizden veya Tayvan veya İsrail'de yaşıyorsanız, (v) bir Hizmet için ödemiş olduğunuz; iptal sırasında hesaplanan kullanılmamış ücretlere eşit tutarda bir ücret iadesi alabileceğinizden ötürü, Hizmetleri açıklayan teklife tekrar başvurmanız gerekir. İsrail'de yaşıyorsanız iptal için şu adreste bulunan herhangi bir yöntemi kullanabilirsiniz: https://support.microsoft.com/help/4027815. Gerekli şartları taşımanız durumunda geri ödeme almak için lütfen bir Microsoft temsilcisini arayın. Verilerinizi, yukarıda yer alan 4. bölümde açıklanan şekilde işleriz. İptal ederseniz, Hizmetlere erişiminiz o anda geçerli olan Hizmet süresinin sonunda biter veya hesabınıza dönemsel ücretlendirme uygulanıyorsa iptal işlemini gerçekleştirdiğiniz dönemin sonunda biter. Hizmet ödemeniz için bankanızla bir ters ibraz veya iade başlatırsanız, orijinal ödemenin yapıldığı tarih itibariyle sizin hizmetinizi iptal etmiş sayarız ve bize, bu tür bir ödeme karşılığında size sağlanan hizmetinizi derhal iptal etme ve/veya herhangi bir içeriği iptal etme yetkisi verirsiniz.
 • h. Deneme Süresi Teklifleri. Herhangi bir deneme süresi teklifinden faydalanıyorsanız, deneme süresinin sonunda Hizmete devam etme ücretinin talep edilmemesi için, deneme Hizmetini, teklifi kabul ettiğinizde size bildirilen zaman dilimi içinde iptal etmeniz gerekebilir.
 • i. Tanıtım Teklifleri. Zaman zaman Microsoft, deneme süresi boyunca ücretsiz Hizmetler sağlayabilir. Microsoft, (kendi makul takdirinde olmak üzere) teklifin hükümlerini yasaya veya amaca aykırı kullandığınızı belirlerse, söz konusu Hizmetler için sizi ücretlendirme hakkını saklı tutar.
 • j. Ücret Değişiklikleri. Hizmetlerin ücretini herhangi bir zamanda değiştirebiliriz ve yinelenen bir satın alma işlemi yapıyorsanız, ücret değişikliğinden en az 15 gün önce size e-posta veya başka bir makul yöntem ile bildirimde bulunuruz. Ücret değişikliğini kabul etmezseniz, ücret değişikliği yürürlüğe girmeden önce Hizmetleri iptal etmeli ve kullanmayı durdurmalısınız. Size sunulan Hizmet teklifinin sabit bir dönemi ve fiyatı varsa, bu fiyat sabit dönem boyunca geçerli kalır.
 • k. Size Yapılan Ödemeler. Size ödeme yapacaksak, ödemeyi size ulaştırmamız için ihtiyacımız olan tüm bilgileri zamanında ve doğru şekilde sağlamayı kabul edersiniz. İlgili yasalara tabi olarak, size yapılan bu ödemenin bir sonucu olarak ortaya çıkan vergilerden ve masraflardan siz sorumlusunuz. Ayrıca, herhangi bir ödemeye hak kazanabilmeniz için koyduğumuz başka her türlü şarta da uymak zorundasınız. Yanlışlıkla ödeme alırsanız, ödemeyi geri alırız veya ödemenin iadesini şart koşarız. Bu işlemi gerçekleştirme çabalarımızda bizimle işbirliği yapacağınızı kabul edersiniz. Ayrıca önceden gerçekleştirilen fazla ödemeleri telafi etmek için bildirimde bulunmaksızın sizin yapılan ödemeyi azaltabiliriz.
 • l. Hediye Kartları. Hediye kartlarının (Skype hediye kartları dışında) değişimi ve kullanımı Microsoft Hediye Kartı Hüküm ve Koşullarına (https://support.microsoft.com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions) tabidir. Skype hediye kartlarına ilişkin bilgiler, Skype’ın Yardım sayfasında (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615383) yer almaktadır.
 • m. Banka Hesabı Ödeme Yöntemi. Microsoft hesabınıza ödeme yöntemi olarak kullanmak üzere uygun bir banka hesabı kaydedebilirsiniz. Uygun banka hesaplarına otomatik ödeme girişi alabilen bir finans kurumunda tutulan hesaplar dahildir (ör. otomatik takas merkezi ("ACH") kayıtlarını destekleyen, Birleşik Devletler merkezli bir finans kurumu, Avrupa Tek Ödeme Alanı ("SEPA") veya Hollanda'da "iDEAL" sistemini destekleyen bir Avrupa finans kurumu). Banka hesabınızı Microsoft hesabınıza ödeme yöntemi olarak eklerken kabul ettiğiniz hükümler de (ör. SEPA durumunda "talimat") ayrıca geçerli olur. Kaydedilen banka hesabınızın sizin adınıza olduğunu veya bu banka hesabını bir ödeme yöntemi olarak kaydetmeye ve kullanmaya yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Banka hesabınızı seçerek ve ödeme yönteminiz olarak kaydederek, Microsoft'a (veya vekiline) satın alımınızın toplam miktarı ya da üyelik ücretiniz için (üyelik hizmetinizin hükümlerine uygun olarak) banka hesabınızdan bir veya birden fazla borç tahsilatını başlatma (ve gerekirse, hataları düzeltmek, bir iade çıkarmak veya benzer amaçlarla banka hesabınıza bir ya da birden fazla kredi sağlanmasını başlatma) yetkisi verirsiniz ve banka hesabınızın bulunduğu finans kurumuna bu tür borçları tahsil etme veya bu tür kredileri kabul etme yetkisi verirsiniz. Siz banka hesap bilgilerinizi Microsoft hesabınızdan kaldırana kadar bu yetkinin tam olarak yürürlükte kalacağını anlamaktasınız. Sizden hatalı bir tahsilat yapılmış olduğunu düşünüyorsanız, mümkün olan en kısa sürede yukarıda bulunan bölüm 4.e'de belirtilen şekilde müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Ülkenizdeki ilgili kanunlar ayrıca, bankanızdaki herhangi bir hileli, hatalı veya yetkisiz işlem için sorumluluğunuzu kısıtlayabilir. Bir banka hesabını ödeme yönteminiz olarak kaydederek veya seçerek, işbu Hükümleri okuduğunuzu, anladığınızı ve onayladığınızı kabul edersiniz.
Tam metin
Sözleşmeyi Yapan Tüzel Kişi, Uyuşmazlıkların Çözümünde Yasa ve Yer SeçimiSözleşmeyi Yapan Tüzel Kişi, Uyuşmazlıkların Çözümünde Yasa ve Yer Seçimi10_contractingEntityChoiceOfLaw
Özet

10. Sözleşmeyi Yapan Tüzel Kişi, Uyuşmazlıkların Çözümünde Yasa ve Yer Seçimi. Ücretsiz ve ücretli tüketiciye yönelik Skype markalı Hizmetleri kullanımınız için, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika dışında ikamet ediyorsanız bu Hükümlerde "Microsoft"a yapılan tüm atıflar, 23 - 29 Rives de Clausen, L-2165 Lüksemburg adresindeki Skype Communications S.à.r.l şirketi anlamına gelir ve bu şirketle sözleşme yapmış olursunuz (aşağıda aksi belirtilmediği takdirde). Tüketiciye yönelik ücretsiz veya ödemeli Skype markalı Hizmetlerde, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika dışında ikamet ediyorsanız bu Hükümlerin yorumlanması ve ihlallerine ilişkin iddialar, kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, Lüksemburg yasalarına tabi olacaktır. Diğer tüm talepler (tüketici koruma, haksız rekabet ve haksız fiil talepleri de dahil) için yaşadığınız bölgenin veya ülkenin yasaları geçerli olur. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika dışında ikamet ediyorsanız bizimle birlikte, tüketiciye yönelik Skype markalı Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm uyuşmazlıklar için Lüksemburg mahkemelerini münhasır yetkili mahkeme ve mahkeme yeri olarak gayri kabili rücu kabul edersiniz. Diğer tüm Hizmetler için, anlaşma yaptığınız tüzel kişi, tabi olunan yasa ve uyuşmazlıkların çözüleceği yer aşağıdaki şekildedir:

 • a. Kanada. Kanada'da yaşıyorsanız (veya işletmeyseniz, işletmenizin genel merkezi burada bulunuyorsa) ve tüketiciye yönelik ücretli Skype markalı Hizmetler kullanıyorsanız veya Microsoft Teams'in ücretsiz özelliklerini kullanıyorsanız 2215-B Renaissance Drive, Las Vegas, NV 89119, Amerika Birleşik Devletleri adresine kayıtlı Skype Communications US Corporation ile sözleşme yapmış olursunuz. Diğer tüm ücretsiz ve ücretli tüketiciye yönelik Hizmetler ile ilgili olarak, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ABD adresine kayıtlı © Microsoft Corporation ile sözleşme yapmış olursunuz. İşbu Hükümlerin, işbu Hükümlerle ilgili ihlallerin ve diğer tüm taleplerin (tüketici koruması, haksız rekabet ve haksız fiil iddiaları da dahil) yorumlanması ile ilgili olarak yaşadığınız (veya bir işletme olması durumunda, işletmenizin merkezinin bulunduğu) bölgenin yasaları geçerli olur. Bizimle birlikte, bu Hükümlerden veya Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm uyuşmazlıklarda Ontario’daki mahkemelerin münhasır yargı yetkisini ve yerini gayri kabili rücu kabul edersiniz.
 • b. ABD ve Kanada dışındaki Kuzey veya Güney Amerika. ABD ve Kanada dışındaki Kuzey veya Güney Amerika’da yaşıyorsanız (veya işletmenizin genel merkezi bu bölgelerde yer alıyorsa), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ABD adresindeki Microsoft Corporation ile sözleşme yapmış olursunuz. Bu Hükümlerin yorumlanması ve ihlali sonucu ortaya çıkan iddialar, kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, Washington Eyaleti yasalarına tabidir. Diğer tüm talepler (tüketici koruma, haksız rekabet ve haksız fiil talepleri de dahil), Hizmetlerinizi yönlendirdiğimiz ülkenin yasalarına tabidir.
 • c. Orta Doğu, Afrika ve Avrupa. Avrupa Birliği (AB), İzlanda, Lichtenstein, Norveç, İsviçre ve Birleşik Krallık hariç Orta Doğu, Afrika veya Avrupa'da yaşıyorsanız (veya bir işletme olması durumunda, işinizin merkezi buralarda yer alıyorsa) ve Hizmetlerin ücretsiz kısımlarını kullanıyorsanız (Bing ve MSN gibi), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ABD adresindeki Microsoft Corporation ile sözleşme yapmış olursunuz; fakat eğer Skype'ın ücretsiz kısımlarını kullanıyorsanız One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, İrlanda adresindeki Microsoft Ireland Operations Limited ile sözleşme yapmış olursunuz. Hizmetlerin bir kısmını kullanmak için ücret ödediyseniz One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, İrlanda adresindeki Microsoft Ireland Operations Limited ile sözleşme yapmış olursunuz. Ücretsiz ve ödemeli Hizmetler için, bu Hükümlerin yorumlanması ve ihlali sonucu ortaya çıkan iddialar, kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, İrlanda yasalarına tabidir. Diğer tüm talepler (tüketici koruma, haksız rekabet ve haksız fiil talepleri de dahil), Hizmetlerinizi yönlendirdiğimiz ülkenin yasalarına tabidir. Bizimle birlikte, bu Hükümlerden veya Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm uyuşmazlıklarda İrlanda'daki mahkemelerin münhasır yargı yetkisini ve yerini gayri kabili rücu kabul edersiniz.
 • d. Ülkeniz aşağıda özel olarak açıklanmadığı sürece, Asya veya Güney Pasifik. Asya (Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti veya Tayvan hariç) ya da Güney Pasifik'te yaşıyorsanız (veya işletmenin genel merkezinin bulunduğu yerde) ve Hizmetlerin ücretsiz özelliklerini (Bing ve MSN gibi) kullanıyorsanız One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ABD adresindeki Microsoft Corporation ile sözleşme yapmış olursunuz. Hizmetlerin bir bölümünü kullanmak için ödeme yaptıysanız veya Singapur veya Hong Kong'daki ücretsiz Outlook.com hizmetini kullanıyorsanız 182 Cecil Street, #13-01 Frasers Tower, Singapur 069547 adresinde Singapur yasalarına göre kurulmuş bulunan Microsoft Regional Sales Pte Ltd. ile sözleşme yapmış olursunuz. Avustralya'da yaşıyorsanız (veya bir işletmeyseniz ve işletmenizin merkezi Avustralya'daysa) 1 Denison St, North Sydney, NSW 2060, Avustralya adresindeki Microsoft Pty Ltd. sözleşme yapmış olursunuz. Yeni Zelanda'da yaşıyorsanız (veya bir işletmeyseniz ve işletmenizin merkezi Yeni Zelanda'daysa) Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 Yeni Zelanda adresindeki Microsoft New Zealand Limited sözleşme yapmış olursunuz. Ücretsiz ve ücretli Hizmetler için, bu Hükümlerin yorumlanması ve ihlali sonucu ortaya çıkan iddialar, kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, Washington Eyaleti yasalarına tabidir. Diğer tüm talepler (tüketici koruma, haksız rekabet ve haksız fiil talepleri de dahil), Hizmetlerinizi yönlendirdiğimiz ülkenin yasalarına tabidir. Bu Hükümlerden veya Skype dışındaki Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan, bunların mevcudiyeti, geçerliliği veya feshi ile ilgili her türlü soru da dahil olmak üzere, tüm uyuşmazlıklar, kuralları bu koşula atıf yoluyla dahil edilmiş sayılan Singapur Uluslararası Tahkim Merkezinin (SIAC) Tahkim Kurallarına uygun olarak Singapur'da başvuru ve tahkim aracılığıyla nihai çözüme kavuşturulacaktır. Kurul, SIAC Başkanı tarafından atanacak bir hakemden oluşacaktır. Tahkimin dili İngilizce olacaktır. Hakemin kararı nihai, bağlayıcı ve tartışılmaz olup, herhangi bir ülkede veya bölgede karara dayanak olarak kullanılabilecektir.
 • e. Japonya. Japonya'da yaşıyorsanız (veya işletmenin genel merkezinin bulunduğu yerde) ve Hizmetlerin ücretsiz özelliklerini (Bing ve MSN gibi) kullanıyorsanız One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ABD adresindeki Microsoft Corporation ile sözleşme yapmış olursunuz. Hizmetlerin bir kısmını kullanmak için ücret ödediyseniz Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 adresinde yer alan Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK) ile sözleşme yapmış olursunuz. Ücretsiz ve ödemeli Hizmetler için, bu Hükümlerin yorumlanması ve Hükümlerden veya Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan konular, Japonya yasalarına tabidir. Bizimle birlikte, bu Hükümler veya Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm uyuşmazlıklarda Tokyo Bölge Mahkemesini münhasır asıl yetkili mahkeme ve mahkeme yeri olarak gayri kabili rücu kabul edersiniz.
 • f. Kore Cumhuriyeti.
  • i. Kore Cumhuriyeti'nde yaşıyorsanız (veya işletmenin genel merkezi bu ülkedeyse) ve Hizmetlerin ücretsiz özelliklerini (Bing ve MSN gibi) kullanıyorsanız One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ABD adresindeki Microsoft Corporation ile sözleşme yapmış olursunuz. Hizmetlerin özelliklerini kullanmak için ödeme yaptıysanız 12th Floor, Tower A, The K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Kore Cumhuriyeti, 03142 adresinde yer alan Microsoft Korea, Inc. ile sözleşme yapmış olursunuz. Ücretsiz ve ücretli Hizmetler ile ilgili olarak işbu Hükümler ve Hizmetler ile ilgili olarak ortaya çıkan konular, Kore Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bizimle birlikte, bu Hükümler veya Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm uyuşmazlıklarda Seoul Merkezi Bölge Mahkemesini münhasır olmayan asıl yetkili mahkeme ve mahkeme yeri olarak gayri kabili rücu kabul edersiniz.
  • ii. Kore Cumhuriyeti'nde yaşıyorsanız, yasalarca tanınan ve işbu Hükümler gibi sözleşmelerce sınırlanamayacak türden bazı haklara sahip olabilirsiniz. İşbu Hükümler, söz konusu hakları kısıtlama veya Microsoft'un yasalarca tanınan yükümlülüklerini kısıtlama amacı taşımaz. İşbu belgede aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile bu Hükümler yalnızca yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir. İşbu Hükümlerde yapılacak tüm değişiklikler (ve geçerli olduğu durumlarda yinelenen üyelik Hizmetleri için alınacak ücretlerle ilgili değişiklikler), yasaların gereksinimlerine uygun olarak yapılacaktır.
 • g. Tayvan. Tayvan'da yaşıyorsanız (veya işletmenin genel merkezinin bulunduğu yerde) ve Hizmetlerin ücretsiz özelliklerini (Bing ve MSN gibi) kullanıyorsanız One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ABD adresindeki Microsoft Corporation ile sözleşme yapmış olursunuz. Hizmetlerin bir kısmını kullanmak için ücret ödediyseniz 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Tayvan adresinde yer alan Microsoft Taiwan Corp. ile sözleşme yapmış olursunuz. Ücretsiz ve ücretli Hizmetlerde, bu Hükümler ve Hükümlerden veya Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan konular, Tayvan yasalarına tabidir. Microsoft Taiwan Corp. hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen Ministry of Economic Affairs R.O.C. tarafından sağlanan web sitesine bakın. (https://gcis.nat.gov.tw/mainNew/). Bizimle birlikte, bu Hükümlerden veya Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm uyuşmazlıklar için Tayvan yasalarının izin verdiği maksimum ölçüde Taipei Bölge Mahkemesini asliye mahkemesi olarak gayri kabili rücu atamış sayılırsınız.

Yerel tüketici yasalarınız, bazı yerel yasaların, uyuşmazlıkların bu Hükümlere rağmen, başka bir yerde çözülmesine ilişkin hak verilmesini veya başka bir yerde çözülmesine tabi olmasını gerektirebilir. Bu durumda, Bölüm 10'da yer alan yasa ve yer seçimine ilişkin koşullar, yerel tüketici yasalarının izin verdiği kadar geçerli olur.

Tam metin
GarantilerGarantiler11_Warranties
Özet

11. Garantiler.

 • a. MICROSOFT VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZ, KURUMSAL BAYİLERİMİZ, DAĞITIMCILARIMIZ VE SATICILARIMIZ OLARAK HİZMETLERİ KULLANIMINIZA YÖNELİK HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VEYA TEMİNAT VERMEMEKTE VEYA ŞART SUNMAMAKTAYIZ. HİZMETLERİ KULLANIM RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU VE HİZMETLERİ "OLDUĞU GİBİ", "GARANTİ VERİLMEKSİZİN" VE "KULLANIMA SUNULDUĞU HALİYLE" SAĞLADIĞIMIZI ANLAMAKTASINIZ. MICROSOFT, HİZMETLERİN DOĞRULUĞU VEYA ZAMANLAMASI KONUSUNDA HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAZ. YEREL YASALARINIZA GÖRE BELİRLİ HAKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. BU HÜKÜMLERDEKİ HİÇBİR ŞEY, GEÇERLİ OLDUKLARI TAKDİRDE SÖZ KONUSU HAKLARI ETKİLEME AMACINDA DEĞİLDİR. BİLGİSAYAR VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN HATASIZ OLMADIĞINI VE ZAMAN ZAMAN KESİNTİLERİN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. HİZMETLERİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINI VEYA VERİ KAYBININ OLMAYACAĞINI VEYA BİLGİSAYAR AĞLARINA HERHANGİ BİR BAĞLANTI VEYA BİLGİSAYAR AĞLARINDAN HERHANGİ BİR İLETİM TAAHHÜT ETMEMEKTEYİZ.
 • b. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, YETERLİ ÇABANIN GÖSTERİLMESİ VE HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ DÂHİL TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA TUTMAKTAYIZ.
 • c. Avustralya'da yaşayan tüketiciler için: Mallarımız ve hizmetlerimiz, Avustralya Tüketici Yasasına göre kapsam dışı tutulamayacak garantilerle sunulmaktadır. Hizmetteki büyük arızalarda aşağıdakilere hak kazanırsınız:
  • bizimle olan hizmet sözleşmenizi iptal edebilme ve
  • kullanılmamış kısım için para iadesi veya azalmış değerinin tazmin edilmesi.

  Ayrıca, mallarda büyük bir arıza olması durumunda para iadesi veya değişim hakkınız vardır. Mallar veya hizmetlerdeki arıza büyük bir arıza anlamına gelmiyorsa arızanın makul bir süre içerisinde giderilmesi hakkına sahipsinizdir. Bu gerçekleştirilmezse, mallar için para iadesi alma veya hizmet için olan sözleşmeyi iptal edip kullanılmamış kısım için para iadesi alma hakkına sahipsinizdir. Ayrıca, mal veya hizmetteki bir arızadan dolayı makul olarak öngörülen diğer herhangi bir zarar veya ziyandan tazmin edilme hakkına sahipsinizdir.

 • d. Yeni Zelanda'da yaşayan tüketiciler, Yeni Zelanda Tüketici Garantileri Yasası kapsamında belirli yasal haklara sahiptir ve bu Hükümlerdeki hiçbir şey, bu hakları etkileme amacı taşımaz.
Tam metin
Sorumluluğun SınırlandırılmasıSorumluluğun Sınırlandırılması12_limitationOfLiability
Özet

12. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

 • a. Zararların (bu Hükümlerin ihlali dahil) tazmin edilmesi için herhangi bir zemininiz varsa, münhasır talep hakkınız olarak, kaybın veya ihlalin meydana geldiği ay için Hizmetlerin bir aylık ücretsiz kullanımına eşit olan (veya Hizmetler ücretsizse, en fazla 10,00 ABD Dolarına kadar olan) doğrudan zararların, ilgili yasalarca izin verildiği ölçüde; Microsoft veya tüm bağlı kuruluşlar, kurumsal bayiler, distribütörler, Üçüncü Kişi Uygulama ve Hizmet Sağlayıcıları ve satıcılar tarafından karşılanmasını kabul edersiniz.
 • b. İlgili yasalarca izin verildiği ölçüde, (i) neticede oluşan kayıpları veya zararları; (ii) gerçek veya öngörülen kâr (doğrudan veya dolaylı) kaybını (iii) gerçek veya öngörülen gelir kaybını (doğrudan veya dolaylı); (iv) sözleşmeden veya iş kaybından ya da Hizmetleri kişisel yetkiniz dışında kullanımınızdan kaynaklanan diğer kayıpları veya zararları; (v) özel, dolaylı, müspet zararlarla bağlantılı veya cezai kayıpları ya da zararları; ve (vi) yasalarca izin verilen ölçüde, yukarıda 12.a'da fıkrasında belirtilen sınırların aşılması durumunda oluşan doğrudan kayıpları veya zararları tazmin edemezsiniz. Bu hukuki başvuru yolunun, kayıplarınızı tam olarak karşılamaması veya temel amacına hizmet etmemesi durumunda ya da zararın oluşma olasılığını bilmemiz veya bilmemizin gerekmesi durumunda, bu sınırlamalar ve istisnalar geçerlidir. Yasalarca izin verilen maksimum ölçüde, bu Hükümler, Hizmetler veya Hizmetlerle ilgili yazılımlara dair herhangi bir şey veya herhangi bir talep için bu sınırlamalar ve istisnalar geçerlidir.
 • c. Microsoft, bu Hükümler kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirememesinden veya yerine getirmede gecikme yaşamasından, söz konusu durumun Microsoft'un makul kontrolü dışındaki nedenlerden (işçi-işveren anlaşmazlığı, doğal afetler, savaş ve terör etkinliği, kötü niyetle verilen zarar, kaza veya ilgili yasalara veya devlet emrine uygunluk gibi) kaynaklandığı derecede, sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Microsoft, bu etkinliklerin etkilerini en aza indirmek ve etkilenmeyen yükümlülükleri yerine getirmek için çaba gösterecektir.
Tam metin
Hizmete Özel HükümlerHizmete Özel Hükümler13_service-SpecificTerms
Özet

13. Hizmete Özel Hükümler. Bölüm 13'ten önce ve sonra yer alan hükümler genel olarak tüm Hizmetler için geçerlidir. Bu bölüm, genel hükümlere ek niteliğinde olan hizmete özel hükümler içerir. Genel hükümlerle herhangi bir çatışma olması durumunda, işbu hizmete özel hükümler geçerli olur.

Tam metin
XboxXbox13a_XboxLive
Özet
 • a. Xbox.
  • i. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım. Xbox çevrimiçi hizmeti, Xbox Game Studios oyunları (Mojang Games dahil) (https://www.xbox.com/xbox-game-studios), uygulamalar, abonelikler (ör. Xbox Game Pass üyelik hizmeti sunumları), hizmetler (ör. Xbox Cloud Gaming) ve Microsoft tarafından sağlanan içerikler (birlikte "Xbox Hizmetleri" olarak anılacaktır) sadece kişisel ve ticari olmayan kullanımınız içindir.
  • ii. Xbox Hizmetleri. Xbox Hizmetleri almak üzere kaydolduğunuzda; oyunu oynamanız, faaliyetleriniz ve oyun ve Xbox Hizmetlerini kullanımınızla ilgili bilgiler izlenir ve Microsoft'un Xbox Hizmetlerini sunması için ve üçüncü tarafların Microsoft'a ait olmayan oyunlar ve hizmetleri çalıştırması için üçüncü taraf oyun geliştiricileriyle paylaşılır. Microsoft Xbox Hizmetleri hesabınızı Microsoft'a ait olmayan bir hizmetteki hesabınızla bağlamayı tercih ederseniz veya Microsoft'a ait olmayan bir Hizmete (örneğin, Üçüncü Taraf Uygulamalar ve Hizmetlerin Microsoft'a ait olmayan bir oyun yayıncısı) erişmek için Xbox Hizmetleri hesabınızda oturum açarsanız şu şartları kabul etmiş olursunuz: (a) Microsoft, Microsoft Gizlilik Bildiriminde belirtilen şekilde Microsoft dışı tarafla sınırlı hesap ve kullanımla ilgili bilgileri (oyuncu etiketi, oyuncu puanı, oyun geçmişi, kullanım verileri ve arkadaş listesi) paylaşabilir ve (b) Xbox gizlilik ayarlarınızın izin vermesi durumunda, Microsoft dışı tarafa ait hesabınızla oturum açtığınızda, söz konusu Microsoft olmayan taraf da oyun içi iletişimlerinize veya kullandığınız diğer uygulamalara ait İçeriklerinize erişebilir. Ayrıca, Xbox gizlilik ayarlarınız tarafından izin verilmesi durumunda Microsoft; adınızı, oyuncu etiketinizi, oyuncu resminizi, sloganınızı, avatarınızı, oyun videolarınızı ve oynadığınız oyunları izin verdiğiniz kişilere gönderilen iletişimlerde yayınlayabilir.
  • iii. İçeriğiniz. Xbox Hizmetleri topluluğunu oluşturmanın bir parçası olarak, Microsoft'a, Microsoft'un bağlı kuruluşlarına ve alt lisans alanlarına İçeriğinizi veya adınızı, oyuncu etiketinizi, sloganınızı veya herhangi bir Xbox Hizmeti için gönderdiğiniz avatarınızı ücretsiz olarak ve dünya çapında kullanma, değiştirme, çoğaltma, dağıtma, yayınlama, paylaşma ve gösterme hakkı verirsiniz.
  • iv. Oyun Yöneticileri. Bazı oyunlar oyun yöneticileri, elçileri ve sunucuları kullanabilir. Oyun yöneticileri ve sunucuları, yetkili Microsoft sözcüleri değildir. Görüşleri, Microsoft’un görüşleri olarak yorumlanmamalıdır.
  • v. Xbox kullanan çocuklar. Reşit olmayan bir birey olarak Xbox Hizmetlerini kullanıyorsanız, ebeveyniniz veya veliniz hesabınızın birçok kısmını kontrol edebilir ve Xbox Hizmetlerini kullanımınızla ilgili raporlar alabilir.
  • vi. Oyun Para Birimi veya Sanal Mallar. Xbox Hizmetleri, yaşadığınız yerde "reşitlik" yaşına ulaştıysanız gerçek parasal enstrümanlar kullanılarak Microsoft'tan veya Microsoft adına satın alınabilecek sanal, oyun para birimini (altın, bozuk para veya puan gibi) içerebilir. Xbox Hizmetleri, ayrıca gerçek parasal araçlar veya oyun para birimini kullanılarak Microsoft’tan veya Microsoft adına satın alınabilecek sanal dijital öğeleri veya malları da içerebilir. Oyun para birimi ve sanal mallar, Microsoft'a veya başka bir tarafa ait gerçek parasal araçlar, mallar veya parasal değeri olan başka öğeler ile asla değiştirilemez. Oyun para birimini ve sanal malları yalnızca Xbox Hizmetlerinde kullanmak amacıyla verilen sınırlı, kişisel, geri alınabilir, aktarılamaz, alt lisansı verilemez bir lisans dışında, Xbox Hizmetlerinde ortaya çıkan veya Xbox Hizmetlerinden kaynaklanan bu tür oyun para birimi veya sanal mallar üzerinde ya da Xbox Hizmetlerinin kullanımıyla ilişkili ya da Hizmetlerin içinde depolanan diğer öznitelikler üzerinde herhangi bir hakkınız veya mülkiyetiniz bulunmamaktadır. Microsoft, kendi takdirine bağlı olarak yerel yasaların izin verdiği azami ölçüde uygun gördüğü bir veya daha fazla Xbox oyunu veya uygulamasıyla ilişkili oyun para birimini ve/veya sanal ürünleri istediği zaman düzenleyebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir ve/veya kaldırabilir.
  • vii. Yazılım Güncelleştirmeleri. Xbox Hizmetlerine bağlanabilen her cihaz için, otomatik olarak Xbox konsolu yazılımınızın veya Xbox uygulaması yazılımınızın sürümünü denetleyebilir ve Xbox Hizmetlerine erişmenizi, yetkilendirilmemiş Xbox oyunlarını veya Xbox uygulamalarını kullanmanızı ya da yetkilendirilmemiş donanım çevre birimi cihazları ile bir Xbox konsolunu kullanmanızı önleyen yazılım güncelleştirmeleri veya yapılandırma değişiklikleri dahil, Xbox konsolu ya da Xbox uygulaması yazılım güncelleştirmelerini veya yapılandırma değişikliklerini indirebiliriz.
  • viii. Yazılımı Aldatma ve Tahrif Etme. Xbox Hizmetlerine bağlanabilen her cihaz için, cihazınızı Davranış Kurallarını ya da işbu Hükümleri ihlal edecek şekilde hile veya tahrifat yapmaya olanak sağlayan izinsiz donanımlara veya yazılımlara karşı otomatik olarak denetleyebiliriz ve Xbox Hizmetlerine erişmenizi, hile ya da tahrifat yapmaya olanak sağlayan yetkilendirilmemiş donanımları veya yazılımları kullanmanızı önleyenler dahil Xbox uygulama yazılımı güncelleştirmelerini veya yapılandırma değişikliklerini indirebiliriz.
  • ix. İlave Üyelik Hüküm ve Koşulları. Xbox Hizmetleri üyelikleri, Xbox Üyelik Hüküm ve Koşulları | Xbox (https://www.xbox.com/legal/subscription-terms) belgesinde belirlenen ilave hüküm ve koşullara tabidir.
  • x. Etkin Olmayan Xbox Hizmet Üyelikleri. Microsoft, Xbox Hizmetleri üyeliğinizi belirli bir süre boyunca kullanmamanız durumunda bazı ülkelerde yinelenen faturalarınızı devre dışı bırakabilir ve yinelenen ücretleri durdurabilir. Microsoft, yinelenen faturaları devre dışı bırakmadan önce durumla ilgili olarak sizi bilgilendirir. Geçerli etkin olmama durumu da dahil olmak üzere konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Üyeliğin etkin olmama durumu hakkında SSS | Xbox Desteği (https://support.xbox.com/en-GB/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-subscription-inactivity-policy).
Tam metin
MağazaMağaza13b_Store
Özet
 • b. Mağaza. "Mağaza", uygulamalara ("uygulama" terimi oyunları da kapsar) ve diğer dijital içeriğe göz atmanızı ve bunları indirmenizi, satın almanızı ve derecelendirip değerlendirmenizi sağlayan bir Hizmeti ifade eder. Bu Koşullar, Microsoft veya bağlı kuruluşları tarafından işletilen veya bunlara ait belli Mağazaların (Office Mağazası, Windows üzerindeki Microsoft Mağazası ve Xbox üzerindeki Microsoft Mağazası dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanımını kapsar. "Office Mağazası", Office, Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Access ve Project (2013 sürümleri veya sonraki sürümler) veya Office Mağazası markalı herhangi bir başka deneyim için Office ürünlerine ve uygulamalarına yönelik bir Mağaza anlamına gelir. "Windows üzerindeki Microsoft Mağazası"; telefon, PC ve tablet gibi Windows cihazları için Microsoft veya bağlı kuruluşları tarafından sahip olunan ve işletilen bir Mağaza veya telefon, PC veya tablet gibi Windows cihazları üzerinden erişilebilen, Microsoft Mağazası markalı diğer herhangi bir deneyim anlamına gelir. "Xbox üzerindeki Microsoft Mağazası"; Xbox konsolu için Microsoft ve bağlı kuruluşları tarafından sahip olunan ve işletilen bir Mağaza veya Xbox konsolunda kullanıma sunulan ve Microsoft Mağazası markalı diğer herhangi bir deneyim anlamına gelir.
  • i. Lisans Hükümleri. İlgili Mağazada mevcut bulunan her uygulamanın yayıncısını belirteceğiz. Uygulamayla birlikte farklı lisans hükümleri sunulmadığı takdirde, bu Hükümlerin sonunda yer alan Standart Uygulama Lisans Hükümleri ("SALT"), Microsoft veya bağlı kuruluşları tarafından sahip olunan veya işletilen herhangi bir Mağaza (Office Mağazası hariç) üzerinden indirdiğiniz bir uygulamayı kullanımınız için geçerli olan lisans hükümlerini belirleyen, sizinle uygulamanın yayıncısı arasındaki anlaşmadır. Anlaşılabilirlik için, işbu Hükümler Microsoft Hizmetlerinin kullanımını ve sunulan hizmetleri kapsar. Bu Hükümlerdeki 5. bölüm, bir Mağaza aracılığıyla edinilen tüm Üçüncü Kişi Uygulamaları ve Hizmetleri için geçerlidir. Office Mağazası aracılığıyla indirilen uygulamalar SALT'a tabi değildir ve geçerli olan ayrı lisans hükümleri vardır.
  • ii. Güncellemeler. Microsoft, ilgili Mağazada oturum açmamış olsanız bile, uygulamalarınızdaki güncelleştirmeleri otomatik olarak kontrol edip indirir. Mağaza uygulamaları için otomatik güncelleştirmeler almayı tercih etmiyorsanız, Mağaza veya sistem uygulamalarınızı değiştirebilirsiniz. Ancak, tamamen veya kısmen çevrimiçi olarak barındırılan belirli Office Mağazası uygulamaları, herhangi bir zamanda uygulama geliştiricisi tarafından güncelleştirilebilir ve güncelleştirme için sizin izniniz gerekmez.
  • iii. Derecelendirmeler ve Değerlendirmeler. Mağazadaki bir uygulamayı ya da başka bir Dijital Malı derecelendirirseniz veya değerlendirirseniz, Microsoft'tan, uygulamanın yayıncısından gelen içerikleri içeren bir e-posta alabilirsiniz. Microsoft'tan bu tür bir e-posta gelirse, e-posta adresinizi Mağaza üzerinden edindiğiniz uygulamaların ya da diğer Dijital Malların yayıncılarıyla paylaşmayız.
  • iv. Güvenlik Uyarısı. Olası yaralanmayı, rahatsızlığı veya göz yorgunluğunu önlemek için, özellikle kullanım nedeniyle ağrı çekiyor veya yorgunluk yaşıyorsanız, oyunların veya diğer uygulamaların kullanımına düzenli olarak ara vermelisiniz. Rahatsızlık yaşarsanız kullanıma ara verin. Rahatsızlık; mide bulantısı, harekete karşı hassasiyet, baş dönmesi, çevreyi tanımama, baş ağrısı, yorgunluk, göz yorgunluğu veya göz kuruluğu hislerini içerebilir. Uygulamaları kullanmak dikkatinizi dağıtabilir ve çevrenizdekilere engel olabilir. Takılma tehlikelerinden, merdivenlerden, alçak tavanlardan; kırılgan veya kıymetli eşyaların zarar görmesinden kaçının. Çok az sayıda kişi, uygulamalarda ortaya çıkabilen yanıp sönen ışıklar veya desenler gibi belirli türden görsel imajlara maruz kaldığında nöbet geçirebilir. Nöbet geçmişi olmayan kişilerde bile, bu nöbetlere neden olabilecek, teşhis edilmemiş bir durum oluşabilir. Semptomlar arasında dengeyi kaybetme hissi, görüşü değişmesi, uzuvların istemsizce hareket etmesi veya titremesi, yönelim bozukluğu, kafa karışıklığı, bilinç kaybı veya istem dışı kas hareketi yer alır. Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz derhal uygulamayı kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın veya nöbetlerle bağlantılı olarak önceden semptomlarınız olduysa uygulamaları kullanmadan önce bir doktora danışın. Ebeveynler, semptom olup olmadığını gözlemlemek üzere çocuklarının uygulamaları kullanmasını izlemelidir.
Tam metin
Microsoft Aile ÖzellikleriMicrosoft Aile Özellikleri13c_MicrosoftFamily
Özet
 • c. Microsoft Aile Özellikleri. Ebeveynler ve çocuklar, hangi davranışların, web sitelerinin, uygulamaların, oyunların, fiziksel konumların ve harcamaların aileleri için uygun olduğuna ilişkin ortak bir anlayış temelinde güven oluşturmak için Microsoft Aile Koruması dahil Microsoft Aile özelliklerini kullanabilirler. Ebeveynler https://account.microsoft.com/family sayfasına giderek (veya Windows cihazlarındaki veya Xbox konsollarındaki yönergeleri izleyerek) ve çocukları ile diğer ebeveynleri katılmaları için davet ederek bir aile oluşturabilirler. Aile üyelerinin kullanabileceği birçok özellik vardır, bu nedenle bir aile oluşturmayı veya bir aileye katılmayı kabul ettiğinizde ve aile erişimi için Dijital Mallar satın aldığınızda sağlanan bilgileri lütfen dikkatlice inceleyin. Bir aile oluşturarak veya bir aileye katılarak, aile uygulamasını amacına uygun olarak kullanmayı ve başka bir kişinin bilgilerine yasaya aykırı bir şekilde erişim sağlamak için yetkisiz bir şekilde kullanmamayı kabul edersiniz.
Tam metin
Grup İletisi GönderimiGrup İletisi Gönderimi13d_GroupMessaging
Özet
 • d. Grup İletisi Gönderimi. Çeşitli Microsoft hizmetleri, sesli ileti veya SMS ("iletiler") aracılığıyla başkalarına iletiler göndermenize ve/veya Microsoft'un veya Microsoft'un kontrolündeki bağlı kuruluşların bu tür iletileri size ve sizin yerinize bir veya daha fazla diğer kullanıcıya göndermesine olanak sağlar. MICROSOFT'A VE MICROSOFT'UN KONTROLÜNDEKİ BAĞLI KURULUŞLARA BU TÜR İLETİLERİ SİZE VEYA BAŞKALARINA GÖNDERMELERİ İÇİN TALİMAT VERDİĞİNİZDE, SİZİN VE KENDİLERİNE İLETİ GÖNDERMEMİZ İÇİN BİZE TALİMAT VERMİŞ OLDUĞUNUZ HER KİŞİNİN; MICROSOFT'TAN VE MICROSOFT'UN KONTROLÜNDEKİ BAĞLI KURULUŞLARDAN BU TÜR İLETİLERİ VE İLGİLİ TÜM DİĞER YÖNETİMSEL METİN İLETİLERİNİ ALMAYA ONAY VERDİĞİNİ BEYAN VE GARANTİ EDERSİNİZ. "Yönetimsel metin iletileri", bir "hoş geldiniz iletisi" veya iletileri almayı durdurmaya ilişkin talimatlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan, belirli bir Microsoft hizmetinden alınan dönemsel işlem iletileridir. Siz veya bu tür iletileri almayı artık istemeyen grup üyeleri, herhangi bir zamanda, sağlanan talimatları izleyerek Microsoft'tan veya Microsoft'un kontrolündeki bağlı kuruluşlardan daha fazla ileti almaktan vazgeçebilirsiniz. Bu tür iletileri almayı veya gruba katılmayı artık istememeniz durumunda, ilgili program veya hizmet tarafından sağlanan talimatlar yoluyla vazgeçeceğinizi kabul edersiniz. Bir grup üyesinin bu tür iletileri almayı veya gruba katılmayı artık istemediğine inanmak için bir nedeninizin olması durumunda, bu üyeleri gruptan çıkarmayı kabul edersiniz. Aynı zamanda, sizin ve bizden ileti göndermemizi istediğiniz her kişinin, iletiler ABD merkezli numaralardan iletildiğinde uygulanabilecek tüm uluslararası ileti ücretleri dahil, cep telefonu operatörü tarafından belirlenen tüm ileti ücretlerinin masraflarından her grup üyesinin kendinin sorumlu olduğunu beyan ve garanti edersiniz.
Tam metin
Skype, Microsoft Teams ve GroupMeSkype, Microsoft Teams ve GroupMe13e_Skype
Özet
 • e. Skype, Microsoft Teams ve GroupMe.
  • i. Acil Durum Hizmetleri. Geleneksel mobil veya sabit hatlı telefon hizmetleri ile Skype, Microsoft Teams ve GroupMe arasında önemli farklar vardır. Microsoft; Skype, Microsoft Teams ve GroupMe üzerinden 911 veya 112 acil çağrı hattı ("Acil Durum Hizmetleri") gibi acil durum hizmetlerine erişim sunma ile ilgili olarak geçerli yerel ve ulusal kurallar, düzenlemeler ve kanunlar kapsamında sınırlı yükümlülüklere sahiptir. Yalnızca Skype'ın Skype'tan Telefona özelliğinin sınırlı yazılım sürümleri, kısıtlı sayıda ülkede ve kullanılan platforma bağlı olarak Acil Durum Hizmetlerine yapılan aramaları destekler. Kullanılabilirlik ve bu özelliği yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgileri şu adresten edinebilirsiniz: https://www.skype.com/go/emergency. Skype'tan Telefona acil durum çağrınızın bağlanması durumunda, acil durum hizmetlerinin olayla ilgili yardım sağlayabilmesi için fiziksel konumunuzla ilgili bilgileri sağlamanız gerekir.
  • ii. API'ler veya Yayıncılık. Skype yazılımını ve ürünlerini herhangi bir yayınla bağlantılı olarak kullanmak istiyorsanız https://www.skype.com/go/legal.broadcast adresindeki "Yayın Hizmet Koşulları"na uymalısınız. Skype tarafından kullanıma sunulan herhangi bir uygulama programı arayüzünü ("API") kullanmak istiyorsanız www.skype.com/go/legal adresinde bulunan geçerli lisanslama koşullarına uymalısınız.
  • iii. Adil Kullanım Politikaları. Adil kullanım ilkeleri, Skype yazılımı ve ürünlerini kullanımınız için geçerli olabilir. Dolandırıcılığa ve yasaya veya amaca aykırı kullanmaya karşı korumak amacıyla tasarlanan bu İlkeleri lütfen inceleyin; bunlar, yapabileceğiniz çağrıların veya gönderebileceğiniz mesajların türüne, süresine veya hacmine ilişkin sınırlar getirebilir. Bu ilkeler, bu Koşullara atıf yoluyla dâhil edilir. Bu ilkeleri https://www.skype.com/go/terms.fairusage/ adresinde bulabilirsiniz.
  • iv. Haritalama. Skype yazılımı ve ürünleri; harita kullanımı, haritalama hizmetine bilgi sunmanıza veya bu tür bir hizmet üzerinde çizim yapmanıza olanak tanıyan özellikler içerir. Bu özellikleri kullanmakla, bu Koşulları ve https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html adresinde bulunan Google Haritalar koşullarını veya ülkenizde mevcut olan bunun gibi Google Haritalar koşullarını kabul edersiniz.
  • v. Ticari Olmayan ve Kişisel Kullanım. Skype yazılımının ve ürünlerinin kullanımı kişisel olan ve ticari olmayan kullanımınıza yöneliktir. Skype'ı kendi iş iletişimleriniz için işte kullanmanıza izin verilmektedir.
  • vi. Skype Numarası/Skype To Go. Microsoft size bir Skype Numarası veya Skype To Go numarası verirse bu numaranın sahibi olmadığınızı ve bu numarayı sonsuza kadar tutma hakkına sahip olmadığınızı kabul etmiş olursunuz. Belirli ülkelerde bir numara size Microsoft yerine bir Microsoft ortağı tarafından sunulabilir ve söz konusu ortakla ayrı bir anlaşma yapmanız gerekebilir. Skype Numarası hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://go.skype.com/home.skype-number.
  • vii. Skype Manager. "Skype Manager Yönetim Hesabı"nı, bir iş tüzel kişiliği olarak değil, bir Skype Manager grubunun bireysel yöneticisi olarak oluşturur ve yönetirsiniz. Bireysel Microsoft hesabınızı bir Skype Manager grubuna bağlayabilirsiniz ("Bağlantılı Hesap"). Bu Koşulları kabul etmelerine tabi olarak Skype Manager grubunuza ek yöneticiler atayabilirsiniz. Bir Bağlantılı Hesaba Skype Numaraları atarsanız, Bağlantılı Hesap kullanıcılarınızın ikameti veya konumuyla ilgili tüm gereksinimlere uygunluktan siz sorumlu olursunuz. Bir Bağlantılı Hesabın bir Skype Manager grubundan bağlantısını kaldırmayı seçerseniz, atanan tüm üyelikler, Skype Kontörleri veya Skype Numaraları geri alınamayacaktır ve İçeriğiniz veya bağlantısı kaldırılan hesapla ilişkili materyaller artık sizin tarafınızdan erişilebilir olmayacaktır. Bağlantılı Hesap kullanıcılarınızın tüm kişisel bilgilerini, ilgili tüm veri koruma yasalarına uygun olarak işlemeyi kabul edersiniz.
  • viii. Skype Ücretleri. Skype ödemeli ürünleriyle ilgili tüm fiyatlara, aksi belirtilmedikçe, uygulanacak vergiler dâhildir. Üyelik dışında telefonların araması için ödenecek ücretler, www.skype.com/go/allrates adresinde belirtilen şekilde, bir bağlantı ücreti (çağrı başına bir kez ödenir) ile dakikalık ücretten oluşur. Çağrı ücretleri, Skype Kontörü bakiyenizden düşülecektir. Microsoft, çağrı ücretlerini, ilgili ücreti www.skype.com/go/allrates adresinde yayımlayarak istediği zaman değiştirebilir. Yeni ücret, yeni ücretlerin yayınlanmasından sonraki ilk çağrınız için geçerli olacaktır. Lütfen çağrı yapmadan önce en güncel ücretleri öğrenin. Kesirli çağrı dakikaları ve kesirli ücretler, sonraki tam birime yuvarlanacaktır. Bazı ülkelerde, Skype ödemeli ürünleri Microsoft'un yerel iş ortağı tarafından sağlanmaktadır ve iş ortağının kullanım koşulları bu tür işlemler için geçerli olacaktır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Skype Numaranızı başka bir sağlayıcıya geçirmeniz durumunda, talep üzerine, herhangi bir ön ödemeli abonelik bakiyesi için geçerli yasalar uyarınca geri ödeme alma hakkına sahip olabilirsiniz.
  • ix. Skype Kontörü. Microsoft, tüm Skype ödemeli ürünlerini satın almak için Skype Kontörü bakiyenizi kullanabileceğinizi taahhüt etmemektedir. 180 günlük süre boyunca Skype Kontörünüzü kullanmazsanız Microsoft, Skype Kontörünüzü etkin olmayan duruma geçirecektir. https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit adresindeki yeniden etkinleştirme bağlantısını izleyerek Skype Kontörünü yeniden etkinleştirebilirsiniz. Japonya'da bulunuyor ve Skype web sitesinden Skype Kontörü satın alıyorsanız, önceki iki hüküm sizin için geçerli değildir ve Skype Kontörünüzün süresi satın alma tarihinden 180 gün sonra dolar. Kontörünüzün süresi dolduğunda, yeniden etkinleştiremez veya kullanamazsınız. Skype Kontörü satın alırken ilgili kutuyu işaretleyerek Otomatik Yeniden Yükleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, Skype Kontörü bakiyeniz Skype'ın zaman zaman belirlediği eşiğin altına her düştüğünde seçmiş olduğunuz ödeme yöntemi kullanılarak aynı tutarda Skype Kontörü tekrar bakiyenize yüklenebilir. Kredi kartı, PayPal veya Moneybookers (Skrill) dışında bir ödeme yöntemiyle üyelik satın aldıysanız ve Otomatik Yeniden Yükleme özelliğini etkinleştirdiyseniz, sonraki yinelenen üyeliğinizi satın almanız için gerekli olan tutar Skype Kontörü bakiyenize yeniden yüklenecektir. İstediğiniz zaman Skype'taki hesap portalınızdan ayarlarınıza erişip ayarlarınızı değiştirerek Otomatik Yeniden Yükleme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.
  • x. Uluslararası İleti Ücretleri. GroupMe, şu anda, oluşturulan her bir grup için ABD merkezli numaralar kullanmaktadır. Bir GroupMe numarasıyla gönderilen veya alınan her metin iletisi, Amerika Birleşik Devletleri'nden gönderilen veya alınan bir uluslararası metin iletisi olarak kabul edilir. Konumunuza bağlı olarak Microsoft Teams, uluslararası kısa mesaj sayılabilecek bir telefon numarası kullanıyor olabilir. İlişkili uluslararası fiyatlar için, lütfen sağlayıcınıza danışın.
  • xi. Microsoft Teams SMS. Microsoft Teams, Avustralya numaralarına sahip alıcılara gönderilen mesajlarla ilgili olarak genel merkezi Boulevard du Roi Albert II, 27 1030, Bruxelles Belçika adresinde yer alan Belgacom International Carrier Services SA. ("BICS") tarafından sağlanan Avustralya temelli numaralar kullanabilir. Microsoft ve yan kuruluşlarının BICS ile bağı yoktur.
Tam metin
Bing ve MSNBing ve MSN13f_BingandMSN
Özet
 • f. Bing ve Microsoft Start (MSN dahil).
  • i. Bing ve Microsoft Start Materyalleri. Bing ve Microsoft Start'ta hem Microsoft botları hem de uygulamalar ve programlar üzerinden kullanıma sunulan makaleler, metinler, fotoğraflar, haritalar, videolar, video oynatıcılar ve üçüncü kişi malzemeleri, yalnızca ticari olmayan ve kişisel kullanımınıza yöneliktir. Malzemelerin indirilmesi, kopyalanması veya yeniden dağıtılması ya da bu malzemelerin kendi ürünlerinizi oluşturmak amacıyla kullanılması dahil diğer kullanımlara, yalnızca Microsoft veya hak sahipleri tarafından özellikle yetki verildiği veya ilgili telif hakkı yasalarınca izin verildiği derecede izin verilir. Microsoft veya diğer hak sahipleri, lisans koşulları kapsamında zımnen, hukuki engelle veya başka bir şekilde Microsoft tarafından açıkça izin verilen malzemelere yönelik tüm hakları saklı tutar.
  • ii. Bing Haritalar. Ayrı yazılı onayımız olmaksızın kamu kullanımı amacıyla ABD, Kanada, Meksika, Yeni Zelanda, Avustralya veya Japonya için kuş bakışı görüntü kullanamazsınız.
  • iii. Bing Places. Bing Places hizmetine Verilerinizi ve İçeriğinizi sağladığınızda, Microsoft'a, Verilerinizi ve İçeriğinizi bir hizmetin bir bölümü olarak kullanması, yeniden oluşturması, kaydetmesi, değiştirmesi, birleştirmesi, tanıtması, aktarması, göstermesi veya dağıtması ve bu hakları üçüncü kişilere alt lisanslaması için dünya çapında, telifsiz bir fikri mülkiyet lisansı verirsiniz.
Tam metin
CortanaCortana13g_Cortana
Özet
 • g. Cortana.
  • i. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım. Cortana, Microsoft'un kişisel yardımcı Hizmetidir. Cortana tarafından sağlanan özellikler, hizmetler ve içerik (topluca "Cortana Hizmetleri"), yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınıza yöneliktir.
  • ii. İşlevsellik ve İçerik. Cortana, bazıları kişiselleştirilmiş birtakım özellikler sunar. Cortana Hizmetleri, diğer Microsoft Hizmetleri veya Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetler tarafından sağlanan hizmetlere, bilgilere veya işlevselliğe erişmenize olanak sağlayabilir. Cortana Hizmetleri aracılığıyla erişilen ilgili Microsoft Hizmetlerini kullanımınız için ayrıca 13. bölümde yer alan hizmete özel Hükümler de geçerlidir. Cortana bu bilgileri yalnızca plan yapmanız için sağlar ve bu bilgileri incelerken ve bu bilgileri temel alırken kendi bağımsız karar verme yetinizi kullanmalısınız. Microsoft, Cortana tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş deneyimlerin güvenilirliği, kullanılabilirliği veya zamanlaması konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz. Cortana'nın özelliklerinden birinin, bir iletişimi veya bildirimi almanızı, incelemenizi veya göndermenizi ya da bir hizmeti almanızı geciktirmesi veya engellemesinden Microsoft sorumlu değildir.
  • iii. Üçüncü Kişi Uygulamaları ve Hizmetleri. Cortana Hizmetlerinin sunulmasının bir parçası olarak Cortana, Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetlerle (üçüncü kişi beceriler veya bağlı hizmetler) etkileşime girmenizi önerebilir ve bu konuda yardımcı olabilir. Seçemeniz halinde Cortana, istenen hizmetleri almanıza yardımcı olmak için, posta kodunuz ve sorgularınız ve Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetler tarafından verilen yanıtlar gibi bilgileri Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetler ile bilgi alışverişi için kullanabilir. Cortana, Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetler üzerinden, söz konusu Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetler ile doğrudan belirlediğiniz hesap tercihlerini ve ayarlarını kullanarak satın alımlar yapmanızı sağlayabilir. Cortana Hizmetinin Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetler ile bağlantısını istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Üçüncü Kişi Uygulamalar ve Hizmetlere bağlanmak için Cortana Hizmetlerini kullanımınız, bu Hükümlerin 5. bölümüne tabidir. Üçüncü Kişi Uygulamaları veya Hizmetlerinin yayıncıları, ilgili Üçüncü Taraf Uygulamaları veya Hizmetlerinin işlevselliğini veya özelliklerini ya da bunların Cortana Hizmetleri ile tümleştirilmesini değiştirebilir veya sonlandırabilir. Microsoft, üretici tarafından sağlanan yazılımlardan veya üretici yazılımlarından sorumlu veya yükümlü değildir.
  • iv. Cortana Destekli Cihazlar. Cortana destekli cihazlar, Cortana hizmetlerine erişim için etkinleştirilmiş ürünler veya cihazlar ya da Cortana Hizmetleri ile uyumlu ürünler veya cihazları ifade eder. Cortana destekli cihazlar, Microsoft'un sahip olmadığı, üretmediği veya geliştirmediği üçüncü kişi cihazları ya da ürünleri içerir. Bu üçüncü kişi cihazlarından ya da ürünlerinden Microsoft sorumlu veya yükümlü değildir.
  • v. Yazılım Güncelleştirmeleri. Cortana Hizmetleri yazılımınızın sürümünü otomatik olarak denetleyebiliriz ve yazılım güncelleştirmelerini ya da yapılandırma değişikliklerini indirebiliriz veya Cortana destekli cihazların üreticilerinin Cortana Hizmetleri yazılımını güncel tutmasını zorunlu kılabiliriz.
Tam metin
Office HizmetleriOffice Hizmetleri13h_officeBasedServices
Özet
 • h. Office Hizmetleri.
  • i. Microsoft ile ayrı bir sözleşme kapsamında ticari kullanım haklarına sahip olmadığınız sürece, Microsoft 365 Ev, Microsoft 365 Bireysel, Office Online, Sway, OneNote.com ve diğer Microsoft 365 abonelikleri veya Office markalı Hizmetler, ticari olmayan kişisel kullanımınız içindir. Microsoft 365 Aile, Microsoft 365 Bireysel ve diğer Microsoft 365 abonelik Hizmetlerinde Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access ve Publisher gibi uygulamaların kullanımı, https://aka.ms/useterms adresinde ek lisans koşullarına ve Koşullara tabidir.
  • ii. Outlook. Outlook, Bing Haritalar kullanımını içerir. Adres bulma dahil, Bing Maps yoluyla sağlanan tüm içerik, sadece içeriğin sağlandığı ürün dahilinde kullanılabilir. Bing Haritalar kullanımınız, Bing Haritalar Son Kullanıcı Kullanım Koşulları (go.microsoft.com/?linkid=9710837) ve Microsoft Gizlilik Bildirimi (go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686) ile yönetilmektedir.
Tam metin
Dijital MallarDijital Mallar13i_DigitalGoods
Özet
 • i. Dijital Mallar. Microsoft; Microsoft Groove, Microsoft Filmler ve TV, Microsoft Mağazası, Xbox Hizmetleri ve ilgili tüm diğer ve ileriki hizmetler aracılığıyla, dijital biçimde alabileceğiniz müzikleri, resimleri, videoları, metinleri, kitapları, oyunları veya diğer materyalleri ("Dijital Mallar") almanızı, dinlemenizi, görüntülemenizi, oynamanızı veya okumanızı (duruma göre) sağlar. Dijital Mallar yalnızca kişisel, ticari olmayan; eğlence amaçlı kullanımınıza yöneliktir. Dijital Malların hiçbir kopyasını yeniden dağıtmamayı, yayınlamamayı, halka açık olarak icra etmemeyi veya halka açık olarak göstermemeyi ya da aktarmamayı kabul edersiniz. Dijital Mallar, Microsoft'a veya üçüncü kişilere ait olabilir. Her türlü durumda, Dijital Mallarla ilgili haklarınızın bu Hükümlerle, telif hakkı yasalarıyla ve https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 adresinde bulunan Kullanım Kurallarıyla sınırlı olduğunu anlar ve kabul edersiniz. Hizmetlerden herhangi biri aracılığıyla edinilen Dijital Malları, Dijital Malların mülkiyetini veya kaynağını saklama veya değiştirme amacı dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle değiştirme girişiminde bulunmamayı kabul edersiniz. Microsoft veya Dijital Malların sahipleri, zaman zaman Dijital Malları bildirimde bulunmaksızın Hizmetlerden çıkarabilir.
Tam metin
OneDriveOneDrive13j_OneDrive
Özet
 • j. OneDrive.
  • i. Depolama Alanı Ayırma. OneDrive hesabınızda, OneDrive için ücretsiz veya ücretli abonelik hizmetinizin koşulları kapsamında tarafınıza sağlanandan daha fazla içerik depolamanız ve fazla içeriği kaldırarak veya daha fazla depolamaya sahip yeni bir abonelik planına geçerek hesabınızı düzeltmek amacıyla Microsoft tarafından gönderilen bildirime cevap vermemeniz durumunda, hesabınızı kapatma ve OneDrive üzerindeki İçeriğinize erişimi silme veya devre dışı bırakma hakkını saklı tutarız.
  • ii. Hizmet Performansı. Ekipmanınız, internet bağlantınız; Microsoft'un hizmetinin performansını ve bütünlüğünü sürdürme çabaları gibi etmenlere bağlı olarak OneDrive üzerinde içeriği karşıya yüklemede veya eşitlemede nadiren gecikmeler yaşayabilirsiniz.
Tam metin
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards13k_MicrosoftRewards
Özet
 • k. Microsoft Rewards.
  • i. Microsoft Rewards ("Program"), nitelikli aramalar, satın almalar ve Microsoft'tan diğer teklifler gibi faaliyetler için harcanabilecek puanlar kazanmanızı sağlar. Teklifler pazara göre değişiklik gösterebilir. Arama, bireysel bir kullanıcının kendi araştırma amaçları doğrultusunda Bing arama sonuçları elde etmek için iyi niyetle manuel olarak metinler girmesi eylemidir ve bir bot ya da makro tarafından veya otomatik ya da hileli herhangi bir şekilde girilen sorguları içermez ("Arama"). Alım, Microsoft'tan ürün satın alma veya ücretli ya da ücretsiz olarak Microsoft'tan dijital içerik bir lisans indirme ve edinme işlemidir ("Alım"). Microsoft'tan yapılan her satın alma için ödül puanları verilmez. Microsoft, zaman zaman puanlar kazanabileceğiniz ek fırsatlar sunabilir ve puan kazanabileceğiniz her teklifin sınırsız süresi olmayabilir. Kazanılan puanlarınız, https://aka.ms/redeemrewards ("Ödüller") yararlanma sayfasında listelenen ödüller için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) adresindeki Ödüller bölümüne bakın ("SSS").
   • 1. Program Gereksinimleri. Geçerli bir Microsoft hesabınız bulunmalı ve aygıtlarınız, sisteme ilişkin asgari gereksinimleri (https://account.microsoft.com/rewards/) karşılamalıdır. Program, SSS bölümünde listelenen pazarlarda ikamet eden kullanıcılara açıktır. Kişiler, birden fazla e-posta adresine sahip olsa dahi birden fazla Program hesabına sahip olamaz ve her hane altı hesapla sınırlıdır. Program, yalnızca ticari olmayan ve kişisel kullanımınıza yöneliktir.
   • 2. Puanlar. Puanlarınızı, kullanma sayfasında listelenen herhangi bir kar amacı gütmeyen kuruluşa bağışlamanız dışında devredemezsiniz. Puanlar kişisel mülkiyetinizde değildir ve bunların karşılığında nakit para alamazsınız. Puanlar, size promosyon amacıyla verilmektedir. Puan satın alamazsınız. Microsoft kişi başına, hane başına veya belirli bir süre içerisindeki (ör. bir gün) puan miktarını veya Ödülleri, iyi niyetin kötüye kullanılması nedeniyle dezavantajlı olmamanız şartıyla sınırlayabilir. Programda bir takvim yılı için 550.000'den daha fazla puan harcayamazsınız. Programda kazanılan puanlar, Microsoft veya üçüncü kişiler tarafından sunulan başka herhangi bir programda geçerli değildir ve bunlarla birlikte kullanılamaz. 18 ay boyunca hiçbir puan kazanmaz veya kullanmazsanız kullanılmayan puanların süresi dolar.
   • 3. Ödüller. Değiştirme (kod kullanma) sayfasını (https://aka.ms/redeemrewards) ziyaret ederek puanlarınızı kullanabilir, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara puanlarınızı bağışlayabilir veya bir bağış programı aracılığıyla kâr amacı gütmeyen kuruluşlara otomatik katkı yapmak için kaydolabilirsiniz. Belirli bir Ödülden sınırlı sayıda bulunabilir ve bu Ödül, ilk gelen ilk hizmeti alır ilkesine göre verilir. Ödüller için puan harcayabilmeniz amacıyla, posta adresiniz veya telefon numaranız (VOIP veya ücretsiz telefon hattına sahip bir numara haricinde) gibi ek bilgiler sağlamanız istenebilir ve ayrıca, dolandırıcılığı önlemek amacıyla bir kod girmeniz veya ek hukuki dokümanlar imzalamanız talep edilebilir. Bir Ödül sipariş ettikten sonra, hasarlı ürünler bulunması veya ilgili yasaların gerektirmesi durumlarının haricinde bunu iptal edemez veya puan karşılığı iade edemezsiniz. Stokta olmayan veya başka nedenlerle sunulamayan bir Ödül sipariş ederseniz Ödülü benzer değerde bir Ödülle değiştirebilir veya puanlarınızı iade edebiliriz. Microsoft, yararlanma sayfasında sunulan Ödülleri güncelleyebilir veya belirli Ödülleri sunmayı durdurabilir. Bazı Ödüllerde yaş sınırına ilişkin gereksinimler bulunabilir. Bu tür gereksinimler, ilgili teklife dahil edilir. Ödülü kabul etmeye ve kullanmaya ilişkin tüm eyalet vergileri, federal ve yerel vergiler ile diğer tüm masraflar sizin sorumluluğunuzdur. Ödüller Microsoft hesabınızla ilişkilendirilmiş e-posta adresine gönderilir, bu nedenle e-posta adresinizi güncel tutun. Teslim edilemeyen Ödüller yeniden gönderilmez ve böylece kaybedilir. Ödüller tekrar satılamaz. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara otomatik olarak puan kazandırmak hakkında daha fazla bilgi için bkz. Give with Bing SSS (https://www.microsoft.com/rewards/give-mode-overview).
   • 4. Programa Katılımınızı İptal Etme. Artık Microsoft Rewards programına katılmak istemiyorsanız iptal (https://account.microsoft.com/rewards/optout?confirm=false) sayfasındaki talimatları uygulayın. Ödüller programından ayrılırsanız mevcut tüm puanlarınızı hemen kaybedersiniz. Program hesabınız, 18 aylık bir süre içerisinde en az bir kere oturum açmazsanız iptal edilebilir. Ek olarak, Microsoft, Programın tahrif edilmesi, kötüye kullanılması veya dolandırılması ya da bu koşulların ihlali nedeniyle belirli bir kullanıcının Program hesabını iptal etme hakkını saklı tutar. Programın iptal edilmesinin (tarafınızdan veya tarafımızdan) ardından ya da Programın askıya alındığı durumlarda, puanlarınızı harcamak için 90 gününüz bulunur, aksi halde bu puanlar kaybedilir. Hesabınızın iptal edilmesi, Programı kullanma ve ileride puan biriktirme hakkınızı da sonlandırır.
   • 5. Diğer Koşullar. Microsoft, bu Programın herhangi bir yönünü değiştirdiğinize veya kötüye kullandığınıza, yasal nedenlerle (ihracat yasaları gibi) bir Ödül almaya uygun olmadığınıza veya bu Şartları ihlal eden faaliyetlerde bulunduğunuza inanıyorsa sizi diskalifiye etme, Programa veya Ödüller hesabınıza erişiminizi devre dışı bırakma ve/veya puanları, Ödülleri ve yardım katkılarını bloke etme hakkını saklı tutar.
Tam metin
AzureAzure13l_Azure
Özet
 • l. Azure. Azure hizmetini kullanımınız, https://aka.ms/AA7z67v adresindeki Microsoft Azure Hakkında Yasal Bilgiler sayfasında açıklandığı şekilde, kapsamı dahilinde hizmetleri aldığınız ayrı anlaşmanın hüküm ve koşullarına tabidir.
Tam metin
Microsoft SoundscapeMicrosoft Soundscape13m_MicrosoftSoundscape
Özet
 • m. Microsoft Soundscape. Microsoft Soundscape'in; (1) tıbbi cihaz olarak tasarlanmadığı, böyle kullanılması amaçlanmadığı veya böyle sunulmadığını ve (2) profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis, tedavi veya kararların yerini alacak şekilde tasarlanmadığı veya böyle kullanılmasının amaçlanmadığını ve profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis, tedavi veya kararların yerini alacak ya da bunların yerine geçecek şekilde kullanılmaması gerektiğini kabul edersiniz.
Tam metin
Power PlatformPower Platform13n_PowerPlatform
Özet
 • n. Power Platform. Power Platform hizmetini kullanımınız, Microsoft Power Platform (https://powerplatform.microsoft.com/business-applications/legal/) belgesindeki Power Platform Hakkında Yasal Bilgiler sayfasında açıklandığı şekilde, kapsamı dahilinde hizmetleri aldığınız ayrı anlaşmanın hüküm ve koşullarına tabidir.
Tam metin
Muhtelif HükümlerMuhtelif Hükümler14_15_16_17_miscellaneous
Özet

14. Muhtelif. Bu bölüm ve 1., 9. (işbu Hükümlerin sonlanmasından önceki tutarlar için), 10., 11., 12., 15., 17. bölümler ve işbu Hükümler sona erdikten sonra hükümleri geçerli olacak bölümler, işbu Hükümlerin feshedilmesi veya iptal edilmesi durumunda yürürlükte kalacaktır. İlgili yasalarca izin verildiği ölçüde, tamamen veya kısmen, herhangi bir zamanda ve size bildirimde bulunmadan; bu Koşulları devredebiliriz, bu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerimizi alt sözleşmeyle devredebiliriz veya bu Koşullar kapsamındaki haklarımızı alt lisansla devredebiliriz. Bu Hükümleri atayamaz veya Hizmetleri kullanma haklarını devredemezsiniz. Bu, Hizmetleri kullanımınız için sizinle Microsoft arasındaki anlaşmanın tamamıdır. Hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak sizinle Microsoft arasında daha önce yapılmış olan her türlü anlaşmanın yerine geçer. Bu Hükümleri imzalayarak, bu Hükümlerde açıkça belirtilenler dışında herhangi bir ifadeye, beyana, garantiye, anlayışa, taahhüde, söze veya güvenceye güvenmezsiniz. Bu Hükümlerin tüm bölümleri ilgili yasa uyarınca izin verilen azami ölçüde geçerlidir. Bir mahkeme veya arabulucu, bu Hükümlerin bir bölümünü yazıldığı şekliyle uygulayamayacağımıza karar verirse, bu hükümleri ilgili yasa kapsamında uygulanabilir oldukları ölçüde, benzer hükümlerle değiştirebiliriz, ancak bu Hükümlerin kalanı değişmeden kalacaktır. Bu Hükümler yalnızca sizinle bizim yararlanmamıza yöneliktir. Microsoft'un halefleri veya devralan kişileri dışında başka bir kişinin yararlanmasına yönelik değildir. Bölüm başlıkları yalnızca referans amaçlıdır ve yasal bir etkiye sahip değildir.

15. Talepler Bir Yıl İçinde Yapılmalıdır. Bu Koşullar veya hizmetler ile ilgili herhangi bir hak talebinin, yerel yasalarınız taleplerin yapılması için daha uzun bir süre vermediği sürece, talepte ilk bulunabileceğiniz tarihten itibaren bir yıl içerisinde mahkemeye gönderilmesi (veya bölüm 10.d geçerliyse tahkim heyetine) gerekir. Söz konusu süre boyunca talepte bulunulmazsa, talep kalıcı şekilde engellenir.

16. İhracat Yasaları. Hedef noktalara, son kullanıcılara ve son kullanıma ilişkin kısıtlamalar içeren, Yazılımlar ve/veya Hizmetler için geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasa ve yönetmeliklerine uymalısınız. İhracat kısıtlamaları ve coğrafi bölgeler konusunda daha fazla bilgi için https://www.microsoft.com/exporting adresini ziyaret edin.

17. Hakların Saklı Tutulması ve Geri Bildirim. İşbu Hükümler kapsamında açıkça belirtilmiş olması dışında, Microsoft size bir lisans ya da herhangi bir ad, ticari takdim şekli, logo veya denkleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde herhangi bir patent, teknik bilgi (know-how), telif hakkı, ticari sır, marka veya Microsoft ya da ilgili herhangi bir kuruluş tarafından sahiplenilmiş veya yönetilen diğer fikri mülkiyetler kapsamında herhangi bir türden başka bir hak sağlamaz. Microsoft'a yeni ürünler, teknolojiler, promosyonlar, ürün adları, ürün geri bildirimi ve ürün iyileştirmeleri için olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmayan herhangi bir fikir, teklif, öneri ya da geri bildirim ("Geri Bildirim") verirseniz, Microsoft'a ücret, telif veya size karşı başka bir yükümlülük olmaksızın, herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaç için Geri Bildiriminizden türetme çalışmaları yapma, yapmış olma ve Geri Bildiriminizi kullanma, paylaşma ve ticarileştirme hakkı vermiş olursunuz. Microsoft, içerisine Geri Bildirimlerinizi eklediği için Microsoft'un kendi yazılımlarını, teknolojilerini ya da belgelerini herhangi bir üçüncü kişiye lisanslamasını gerektiren bir lisansa tabi Geri Bildirimde bulunamazsınız.

Tam metin
BİLDİRİMLERBİLDİRİMLERNOTICES
Özet

Fikri mülkiyet ihlaline ilişkin iddia prosedürü ve bildirimleri. Microsoft üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarına saygı duyar. Telif hakkı ihlali iddiaları dâhil olmak üzere fikri mülkiyet hakkı ihlalleri ile ilgili bildirim göndermek isterseniz, lütfen İhlal Bildirimleri (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/infringement) gönderme prosedürlerimizi kullanın. YALNIZCA BU PROSEDÜRLE İLGİSİ OLAN SORULARA YANIT VERİLECEKTİR.

Microsoft telif hakkı ihlali bildirimlerini yanıtlamak için Bölüm 17, Amerika Birleşik Devletleri Kanunu, Kısım 512’de belirtilen süreçleri kullanır. Uygun durumlarda, Microsoft ayrıca, ihlali tekrarlayan kişi olma ihtimali bulunan Microsoft hizmetleri kullanıcılarının hesaplarını devre dışı bırakabilir veya feshedebilir.

Reklamlardaki fikri mülkiyet sorunlarıyla ilgili bildirimler ve prosedürler. Reklam ağımızdaki fikri mülkiyet sorunlarına ilişkin olarak lütfen Fikri Mülkiyet Kılavuzumuza (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) göz atın.

Telif hakkı ve ticari marka bildirimleri. Hizmetler, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ABD adresine kayıtlı ©Microsoft Corporation ve/veya tedarikçilerinin telif hakkı kapsamındadır. Tüm hakları saklıdır. Hükümler, Microsoft Ticari Marka ve Marka Yönergelerini (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx) (zaman zaman düzenlendiği şekilde) kapsar. Microsoft ve tüm Microsoft ürünleri, yazılımları ve hizmetlerinin adları, logoları ve simgeleri Microsoft şirketler grubunun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve/veya diğer yetkili bölgelerdeki tescilli veya tescilli olmayan ticari markalarıdır. Microsoft'a ait ticari markalarının kapsamlı olmayan bir listesi https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspx adresinde bulunmaktadır verilmiştir. Gerçek şirket ve ürün adları, ilgili sahiplerinin markaları olabilir. Bu Hükümlerde açıkça verilmemiş olan tüm haklar saklıdır. Belirli Microsoft web sitelerinin sunucularında kullanılan belirli yazılımlar, kısmen Independent JPEG Group’un çalışmalarına dayanmaktadır. Telif Hakkı © 1991-1996 Thomas G. Lane. Tüm hakları saklıdır. Bazı Microsoft web sitelerinin sunucularında kullanılan “gnuplot” yazılımının telif hakkı © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Tüm hakları saklıdır.

Tıbbi bildirim. Microsoft, tıbbi veya sağlıkla ilgili başka türlü tavsiye, teşhis veya tedavi sağlamaz. Tıbbi koşullar, beslenme, fitness veya zindelikle ilgili sorularınız için her zaman doktorunuzun veya nitelikli başka bir sağlık uzmanının tavsiyesini alın. Hizmetler üzerinde veya aracılığıyla erişmiş olduğunuz bilgiler nedeniyle, hiçbir zaman profesyonel tıbbi tavsiyeleri göz ardı etmeyin veya tıbbi tavsiye almayı ertelemeyin.

Borsa bilgileri ve endeks verileri (endeks değerleri dâhil). Hizmetler aracılığıyla sağlanan mali bilgiler, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız içindir. Üçüncü taraf lisans veren ile ayrı bir yazılı anlaşma olmaksızın herhangi bir finansal enstrüman veya yatırım ürününün verilmesi, oluşturulması, sponsorluğu, ticareti, pazarlaması veya tanıtımı ile bağlantılı olarak (enstrümanın veya yatırım ürününün fiyatı, getirisi ve/veya performansının herhangi bir finans verisine dayandığı, bunlarla ilgili olduğu veya bu verileri izlemesi amaçlandığı durumlardaki endeksler, türevler, yapılandırılmış ürünler, yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım portföyleri) herhangi bir üçüncü şahıs lisans verenin finans verilerini veya markalarını, damgalarını kullanamazsınız.

Mali bildirim. Microsoft, Amerika Birleşik Devletlerinin federal hisse senetleri yasası veya diğer yetkili mahkemelerin hisse senetleri yasaları kapsamında bir borsa aracısı/borsa acentesi veya kayıtlı yatırım danışmanı değildir ve hisse senetlerine ya da diğer finansal ürünlere veya hizmetlere yatırım yapmanın, bunları satın almanın veya satmanın uygunluğu açısından kişilere tavsiyede bulunmaz. Hizmetlerde bulunan hiçbir ifade, herhangi bir hisse senedi satın almak veya satmak için bir teklif veya talep oluşturmaz. Microsoft ya da borsa bilgileri veya endeks verilerinin lisans verenleri, hiçbir özel finansal ürünü veya hizmeti onaylamaz veya tavsiye etmez. Hizmetlerde bulunan hiçbir şey, yatırım veya vergi danışmanlığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, profesyonel bir danışmanlık oluşturma niyetinde değildir.

H.264/AVC ve VC-1 Video Standartları hakkında bildirimler. Yazılım, MPEG LA, L.L.C. kapsamında lisanslı H.264/AVC ve/veya VC-1 codec bileşeni teknolojisi içerebilir. Bu teknoloji, video bilgilerinin veri sıkıştırmasına yönelik bir biçimdir. MPEG LA, L.L.C. şu bildirimin de açıklanmasını zorunlu tutar:

BU ÜRÜNÜN LİSANSI, H.264/AVC VE VC-1 PATENT PORTFÖYÜ LİSANSLARI KAPSAMINDA, BİR TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR AMAÇLA (A) STANDARTLARA (“VİDEO STANDARTLARI”) UYGUN VİDEO KODLAMASI VEYA (B) BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYET ÇERÇEVESİNDE KODLANMIŞ VE/VEYA BU TÜR VİDEOYU SAĞLAMA LİSANSI OLAN BİR VİDEO SAĞLAYICIDAN ALINMIŞ H.264/AVC, MPEG-4 GÖRÜNTÜ VE VC-1 VİDEONUN KODUNU ÇÖZMESİ İÇİN VERİLMİŞTİR. BAŞKA BİR KULLANIMA YÖNELİK HİÇBİR LİSANS VERİLMEMİŞTİR VE ZIMNİ OLARAK VERİLDİĞİ SONUCU ÇIKARILAMAZ. EK BİLGİ MPEG LA, L.L.C.’DEN ELDE EDİLEBİLİR. BKZ. MPEG LA WEB SİTESİ (https://www.mpegla.com).

Kuşkuları ortadan kaldırmak için bu bildirim, bu Hükümler kapsamında sağlanan yazılımın, (i) yazılımın üçüncü kişilere yeniden dağıtılmasını veya (ii) üçüncü kişilere dağıtım için VİDEO STANDARTLARI ile uyumlu malzemenin oluşturulmasını içermeyen, söz konusu iş açısından kişisel olan, normal iş kullanımları için kullanımını sınırlandırmamakta ya da yasaklamamaktadır.

H.265/HEVC Video Standardı hakkında bildirimler. Yazılım, H.265/HEVC kodlama teknolojisi içerebilir. Access Advance LLC, şu bildirimin açıklanmasını zorunlu tutar:

DAHİL EDİLMESİ DURUMUNDA, BU YAZILIMDAKİ H.265/HEVC TEKNOLOJİSİ, AŞAĞIDA LİSTELENEN HEVC PATENTLERİYLE İLGİLİ BİR VEYA DAHA FAZLA TALEP KAPSAMINDADIR: PATENTLIST.ACCESSADVANCE.COM. YAZILIMI EDİNME ŞEKLİNİZE BAĞLI OLARAK BU ÜRÜN, HEVC ADVANCE PATENT PORTFÖYÜ KAPSAMINDA LİSANSLANDIRILMIŞ OLABİLİR.

Bu yazılımın bir Microsoft aygıtına kurulması durumunda, ek lisanslama bilgilerini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: aka.ms/HEVCVirtualPatentMarking.

Tam metin
STANDARD UYGULAMA LİSANSI ŞARTLARISTANDARD UYGULAMA LİSANSI ŞARTLARISTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Özet

STANDART UYGULAMA LİSANS HÜKÜMLERİ

MICROSOFT MAĞAZASI, WINDOWS'DA MICROSOFT MAĞAZASI ve XBOX'TA MICROSOFT MAĞAZASI

Bu lisans hükümleri, sizinle uygulama yayıncısı arasındaki bir anlaşmadır. Lütfen bunları okuyun. Microsoft Store, Windows'daki Microsoft Store veya Xbox'taki Microsoft Store'dan (lisans belgelerinde her biri "Mağaza" olarak anılacaktır) indirdiğiniz yazılım uygulamaları (uygulama için tüm güncellemeler veya ekler dahil) için bu koşullar geçerlidir. Uygulama, kendine özgü şartlarla sunulursa bu özgü şartlar geçerli olacaktır.

UYGULAMAYI İNDİREREK VEYA KULLANARAK YA DA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİSİNİ YAPMA GİRİŞİMİNDE BULUNARAK, BU HÜKÜMLERİ KABUL EDERSİNİZ. BUNLARI KABUL ETMİYORSANIZ, UYGULAMAYI İNDİRME VEYA KULLANMA HAKKINIZ OLMAZ VE BUNU YAPMAMANIZ GEREKİR.

Uygulama yayıncısı, Mağaza'da belirtildiği biçimde uygulamayı size lisanslayan tüzel kişi anlamına gelir.

Bu lisans hükümlerine uymanız koşuluyla, aşağıdaki haklara sahip olursunuz.

 • 1. KURULUM VE KULLANIM HAKLARI; SONA ERME. Microsoft'un Kullanım Kurallarında (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) açıklanan şekilde, uygulamayı Windows cihazlarına veya Xbox konsollarına kurup kullanabilirsiniz. Microsoft, herhangi bir zamanda Microsoft'un Kullanım Kurallarını (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) değiştirme hakkını saklı tutar.
 • 2. İNTERNET TABANLI HİZMETLER.
  • a. İnternet tabanlı veya kablosuz hizmetler için onay. Uygulama bilgisayar sistemlerine İnternet üzerinden bağlanıyorsa (bu durumda, kablosuz ağ da söz konusu olabilir), uygulamanın kullanılması, İnternet tabanlı veya kablosuz hizmetler için standart cihaz bilgilerinin (cihazınız, sistem ve uygulama yazılımları ve çevre birimler hakkındaki teknik bilgiler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) iletilmesine verdiğiniz onay olarak kabul edilir. Uygulamayı kullanarak erişilen hizmetleri kullanımınızla bağlantılı başka hükümler sunuluyorsa, bunlar da geçerlidir.
  • b. İnternet tabanlı hizmetlerin kötüye kullanımı. İnternet tabanlı hizmetleri, bu hizmetlere zarar verecek veya başkasının bu hizmetleri ya da kablosuz ağı kullanımına zarar verecek şekilde kullanamazsınız. Hizmeti herhangi bir yolla bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için kullanamazsınız.
 • 3. LİSANS KAPSAMI. Uygulamanın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu anlaşma size yalnızca uygulamayı kullanımla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft, Microsoft ile olan anlaşmanız uyarınca, uygulamaları cihazlarınızda kullanabilirliği devre dışı bırakırsa, tüm ilişkili lisans hakları sona erecektir. Uygulama yayıncısı, diğer tüm hakları saklı tutar. Bu sınırlamaya rağmen ilgili yasalar daha fazla hak sağlamadığı sürece, uygulamayı yalnızca bu anlaşmada açıkça izin verilen şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, uygulamada size uygulamayı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Şunları yapamazsınız:
  • a. Uygulamanın teknik sınırlamalarına yakın şekilde çalışmak.
  • b. Bu sınırlamaya rağmen, ilgili yasaların açıkça izin verdiği durumlar dışında, uygulama üzerinde tersine mühendislik işlemi yapmak, uygulamayı kaynak koda dönüştürmek veya assembler diline çevirmek.
  • c. Bu sınırlamaya rağmen, uygulamanın bu anlaşmada belirtilenden veya ilgili yasaların izin verdiğinden daha fazla kopyasını oluşturmak.
  • d. Uygulamayı yayınlamak veya başkalarının kopyalaması için kullanıma sunmak.
  • e. Uygulamayı kiralamak, finansal olarak kiralamak veya ödünç vermek.
  • f. Uygulamayı veya bu anlaşmayı üçüncü kişilere devretmek.
 • 4. BELGELER. Uygulamayla birlikte belge sağlanması halinde, belgeleri kişisel başvuru amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz.
 • 5. TEKNOLOJİ VE İHRACAT KISITLAMALARI. Uygulama, ABD veya uluslararası teknolojik kontrol veya ihracat yasa ve yönetmeliklerine tabi olabilir. Uygulama tarafından kullanılan veya desteklenen teknoloji için geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasa ve yönetmeliklerine uymalısınız. Bu yasalar arasında hedef yerler, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin kısıtlamalar bulunur. Microsoft marka ürünler ile ilgili bilgiler için bkz. Microsoft ihracat web sitesi (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868967).
 • 6. DESTEK HİZMETLERİ. Hangi destek hizmetlerinin sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için uygulama yayıncısıyla iletişim kurun. Microsoft, donanım üreticiniz ve kablosuz ağ operatörünüz (bunlardan biri uygulama yayıncısı olmadığı sürece) uygulama için destek hizmetleri sağlamaktan sorumlu değildir.
 • 7. ANLAŞMANIN TAMAMI. Bu anlaşma, ilgili herhangi bir gizlilik ilkesi, uygulamayla birlikte sağlanan tüm ek koşullar ve eklere ve güncelleştirmelere ilişkin koşullar, uygulamaya ilişkin olarak sizinle uygulama yayıncısı arasındaki lisans anlaşmasının tamamını oluşturur.
 • 8. İLGİLİ YASALAR.
  • a. ABD ve Kanada. Uygulamayı ABD'de veya Kanada’da (veya işletmenin genel merkezinin bulunduğu yerde) satın aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması, ihlali sonucu ortaya çıkan iddialar ve tüm diğer iddialar (tüketici koruma, haksız rekabet ve haksız fiil iddiaları dâhil) kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, yaşadığınız eyaletin veya bölgenin yasalarına tabidir.
  • b. ABD ve Kanada Dışında. Uygulamayı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olur.
 • 9. YASAL ETKİ. Bu anlaşmada belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız eyaletin veya ülkenin yasaları kapsamında başka haklara sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma, eyaletinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, eyaletinizin veya ülkenizin yasaları kapsamındaki haklarınızı değiştirmez.
 • 10. GARANTİ REDDİ. İlgili yasalara tabi olarak, Uygulama, "olduğu gibi, "garanti verilmeksizin" ve "kullanıma sunulduğu haliyle" lisanslanır. Yazılımın kullanımına ilişkin risklerin tamamı tarafınızdan üstlenilir. Uygulama yayıncısı, kendi adına, Microsoft (Microsoft uygulama yayıncısı değildir), ağları üzerinden uygulamanın sağlandığı kablosuz ağ operatörleri ve her birimizin ilgili bağlı kuruluşları, satıcıları, temsilcileri ve tedarikçileri ("Kapsam dahilindeki Taraflar"), uygulamayla ilgili olarak hiçbir açık garanti vermemekte, taahhütte bulunmamakta veya şart sunmamaktadır. Uygulamanın kalitesine, güvenliğine, rahatlığına ve performansına dair riskin tamamı size aittir. Uygulamanın kusurlu olduğunun kanıtlanması durumunda gerekli tüm servis veya onarım maliyetleri tarafınızca üstlenilir. Yerel yasalar kapsamında ek tüketici haklarına sahip olabilirsiniz ve bu anlaşma bunları değiştiremez. Kapsam Dahilindeki Taraflar, yerel yasalarınız kapsamında izin verilen ölçüde, ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca uygunluk, güvenlik, konfor ve ihlal bulunmaması ile ilgili olanlar dahil olmak üzere, tüm zımni garantileri veya şartları kapsam dışında bırakmaktadır.
 • 11. HUKUKİ BAŞVURU YOLLARININ VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. Yasalarca yasaklanmadığı derecede, zararların tazmin edilmesi için herhangi bir zemininiz varsa, yalnızca uygulama için ödediğiniz tutara kadar olan doğrudan zararları veya 1,00 ABD Dolarını (hangisi daha büyükse) uygulama yayıncısından tahsil edebilirsiniz. İlgili yasalara tabi olarak, sonuç olarak ortaya çıkan kar kaybı, özel, dolaylı veya müspet zararlarla bağlantılı zararlar da dahil olmak üzere, uygulama yayıncısından gelen diğer zararları tazmin etme hakkından vazgeçmeyeceksiniz. Yerel yasalarınız, bu koşulların aksine bir garanti, taahhüt veya şartı zorunlu kılıyorsa ilgili yasalara tabi olarak bu hakkınız; uygulamayı indirdiğinizden itibaren 90 günle sınırlıdır.

Bu sınırlama şu hallerde geçerlidir:

 • Uygulama veya uygulama aracılığıyla kullanıma sunulan hizmetlerle ilgili her şey ve
 • Sözleşme, garanti, taahhüt veya şartların ihlaline ilişkin; kusursuz sorumluluk, ihmal veya bir başka haksız fiile ilişkin; mevzuat veya yönerge ihlaline ilişkin; haksız kazanca ilişkin; veya başka bir teori kapsamında bulunan; ilgili yasaların izin verdiği azami ölçüde her türlü iddia.

Bu sınırlama aşağıdaki durumlarda da geçerlidir:

 • Bu hukuki başvuru yolunun, herhangi bir kaybınızı tamamen telafi etmediği durumda veya
 • Uygulama yayıncısının, zararın oluşma olasılığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumda.
Tam metin
Kapsam Dâhilindeki HizmetlerKapsam Dâhilindeki Hizmetlerserviceslist
Özet

Aşağıdaki ürünler, uygulamalar ve hizmetler Microsoft Hizmetler Anlaşması kapsamında değildir ancak pazarınızda kullanılmıyor olabilir.

 • Account.microsoft.com
 • Akıllı Arama
 • Bing Arama uygulaması
 • Bing Haritalar
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing İndirimler
 • Bing Sayfalar
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sözlük
 • Bing Translator
 • Bing Uygulamaları
 • Bing Webmaster
 • Bing'de Microsoft Arama
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Bireyler için Microsoft Defender
 • Cihaz Sağlık Uygulaması
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • Haritalar Uygulaması
 • Koleksiyonlar
 • LineBack
 • Mağaza
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft 365 İş Standart ve Microsoft 365 Uygulamaları*
  • *Bu hizmetlerin kullanımı için bir ticari etki alanı kurulana kadar ayrı Microsoft ticari hükümleri geçerli olacaktır.
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Aile
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Duvar Kağıdı
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Filmler ve TV
 • Microsoft hesabı
 • Microsoft Koleksiyonlar
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Sağlık
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Start
 • Microsoft tarafından yayımlanan Windows oyunları, uygulamaları ve web siteleri
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft İşlem Çözücü
 • Minecraft oyunları
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Mixer
 • MSN Explorer
 • MSN Haber
 • MSN Hava Durumu
 • MSN Para
 • MSN Premium
 • MSN Sağlık ve Fitness
 • MSN Seyahat
 • MSN Spor
 • MSN Yeme - İçme
 • MSN Çevirmeli
 • MSN.com
 • Office 365 için Microsoft Destek ve Kurtarma Yardımcısı
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office in Microsoft 365 Consumer
 • Office in Microsoft 365 Family
 • Office in Microsoft 365 Personal
 • Office Mağazası
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Rinna
 • rise4fun
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Sonraki Kilit Ekranı
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sway.com
 • Telefon Bağlantısı
 • Translator Live
 • Translator for Microsoft Edge
 • to-do.microsoft.com
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web için Office (eski adıyla Office Online)
 • Web Translator
 • whiteboard.office.com
 • Windows Bağlantısı
 • Windows Fotoğraf Galerisi
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Mağazası
 • Windows Movie Maker
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios oyunları, uygulamaları ve web siteleri
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Tam metin
15 Haziran 20220