Trace Id is missing
Перейти до основного
Захисний комплекс Microsoft

Що таке керування захищеністю хмари?

Керування захищеністю хмари (CSPM) – це рішення, що сканує хмарні системи та інфраструктури на наявність ризиків і неправильних конфігурацій.

Визначення CSPM

Засоби для керування захищеністю хмари визначають і усувають ризики за допомогою автоматизації видимості, безперервного сканування, виявлення загроз та робочих циклів виправлення для пошуку неправильних конфігурацій. Вони працюють у різноманітних хмарних середовищах та інфраструктурах, зокрема таких типів: 

 • інфраструктура як послуга (IaaS);
 • програмне забезпечення як послуга (SaaS);
 • платформа-служба (PaaS).

Можливості CSPM не обмежуються візуалізацією й оцінюванням ризиків. За допомогою цих інструментів можна також реагувати на інциденти, отримувати рекомендації щодо виправлення, перевіряти відповідність вимогам та інтегрувати DevOps у гібридних і багатохмарних середовищах чи інфраструктурах. Деякі рішення CSPM допомагають командам із захисту завчасно виявляти слабкі ланки в хмарних середовищах і усувати їх до того, як станеться порушення.

Чому CSPM – це важливо?

Оскільки дедалі більше користувачів і організацій переходять на хмарні рішення, кількість навмисних та випадкових ризиків для безпеки також зростає. І хоча порушення безпеки даних – достатньо поширене явище, найбільша кількість помилок стається через неправильні конфігурації хмари та людський фактор. 

Нові загрози конфігурації й інфраструктурам безпеки хмари та ризики ненавмисних порушень можуть бути різного характеру. Завдяки миттєвому автоматичному реагуванню надійні та різнопланові засоби CSPM можуть убезпечити вас і вашу організацію від таких загроз: 

 • неправильна конфігурація;
 • проблеми з відповідністю правовим і нормативним вимогам;
 • несанкціонований доступ;
 • незахищені інтерфейси (API);
 • викрадення облікових записів;
 • недостатня видимість даних;
 • недостатня видимість часової шкали проекту;
 • обмін даними з третіми сторонами;
 • неправильне застосування й конфігурація ідентичностей і прав на використання хмари;
 • ризики, пов’язані з відповідністю вимогам і положенням;
 • атаки "відмова в обслуговуванні" (DoS) і розподілені атаки на відмову в обслуговуванні (DDoS).

Переваги CSPM

Щоб захистити робочі процеси у вашій організації, для початку необхідно впровадити користувацькі політики безпеки за допомогою комплексних і потужних інструментів CSPM. Такі засоби постійно виявляють ресурси, які розгортаються в організації, і перевіряють їх на відповідність рекомендаціям щодо забезпечення захисту. Нижче наведено чотири основні переваги CSPM.

Ширші можливості контролю

Керуйте політиками безпеки в хмарі й стежте, щоб ваші служби PaaS і віртуальні машини відповідали мінливим вимогам. Застосовуйте політики для груп керування, передплат і цілих осередків.

Спрощення й об’єднання засобів для керування захищеністю хмари

Запускайте й налаштовуйте CSPM у великомасштабних середовищах завдяки штучному інтелекту та засобам автоматизації для швидкого виявлення, розширеного розслідування й виправлення. Об’єднавши наявні інструменти в системі керування, можна оптимізувати усунення загроз.

Безперервний моніторинг

За допомогою CSPM можна постійно відстежувати стан захищеності хмарних ресурсів у різних середовищах, таких як Azure, AWS і Google Cloud. Завдяки цим інструментам також можна автоматично оцінювати ресурси в серверах, контейнерах, базах даних і сховищі. Комплексні засоби CSPM дають змогу контролювати робочі процеси сервера та упроваджувати спеціальні заходи для безпеки та захищеного доступу. 

Допомога й рекомендації

Отримуйте аналітичні дані про поточний стан вашого захисту й рекомендації щодо його покращення. Інструменти CSPM допомагають відстежувати зміни в правових та нормативних вимогах і автоматично пристосовуватися до них, що дає змогу покращувати стан безпеки й запобігати поширеним помилкам конфігурації. Щоб виявити ризики, засоби CSPM виконують комплексний аналіз хмарних середовищ і розслідують загрози. Такі заходи допомагають командам із захисту завчасно звужувати вектори атаки.

Яким чином засоби CSPM забезпечують захист хмарних інфраструктур?

Неправильна конфігурація виникає тоді, коли система безпеки хмарної інфраструктури не дотримується політики налаштування, що може поставити під загрозу захист цієї інфраструктури. Засоби CSPM забезпечують видимість хмарних середовищ, що дає змогу оперативно виявляти помилки в конфігурації й автоматично усувати їх.

Вони зменшують ризики та керують ними в усіх векторах хмарних атак в організації завдяки таким можливостям: 

Будь-які робочі процеси, що не відповідають вимогам безпеки, або виявлені ризики позначаються та додаються в список проблем, які потрібно вирішити, з упорядкуванням за пріоритетом. Згодом цими рекомендаціями можна користуватися, щоб запобігати атакам на ресурси.

Основні можливості CSPM

Щоб отримати повне уявлення про найсерйозніші вразливості у вашій організації, важливо розуміти, що всі ризики взаємопов’язані між собою. Важливість засобів CSPM можна зрозуміти, розглянувши докладніше їх основні функції. Нижче наведено деякі з них.

 1. Миттєве автоматичне виправлення без участі людини.
 2. Моніторинг, оцінювання й контроль платформ IaaS, SaaS і PaaS у локальних та гібридних хмарах, а також багатохмарних середовищах.
 3. Визначення й автоматичне виправлення неправильних конфігурацій у хмарі.
 4. Забезпечення видимості політики та надійне застосування для всіх постачальників.
 5. Сканування на наявність змін у таких нормативних вимогах, як HIPAA, PCI DSS і GDPR, а також рекомендації нових стандартів безпеки.
 6. Оцінювання ризиків відповідно до інфраструктур і зовнішніх стандартів, створених такими організаціями, як Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) й Національний інститут стандартизації та технологій (NIST).
 7. Сканування систем на наявність неправильних конфігурацій і налаштувань, які можуть зробити їх вразливими до атак, а також рекомендації щодо виправлення.

CSPM та інші рішення для захисту в хмарі

CSPM і CIEM

Засоби CSPM забезпечують відповідність вашої організації вимогам до конфіденційності даних і галузевих норм, а рішення для керування правами на використання в хмарній інфраструктурі (CIEM) відстежує облікові записи, яким загрожує крадіжка облікових даних. Рішення CIEM ефективно керує ризиками для безпеки, пов’язаними з правами на використання ідентичностей (як людей, так і інших об’єктів).

Оцінювання стану захищеності хмарної інфраструктури (CISPA)

Звіт CISPA про неправильні конфігурації й інші проблеми безпеки. Крім того, засоби CSPM сповіщають про проблеми із захистом та автоматизують як прості завдання, так і складні процеси штучного інтелекту для виявлення й усунення ризиків, які можуть призвести до серйозних порушень безпеки.

Платформи захисту хмарної інфраструктури (CWPP)

Платформи CWPP забезпечують захист робочих процесів, а засоби CSPM повністю перевіряють хмарні середовища. Крім того, засоби CSPM забезпечують комплекснішу автоматизацію та керованіше виправлення, ніж CWPP.

Посередники захищеного доступу до хмари (CASB)

Відомості про CASBПосередники CASB відстежують інфраструктури за допомогою брандмауерів, виявлення зловмисних програм, автентифікації та захисту від утрати даних. Засоби CSPM виконують ті самі обов’язки моніторингу та налаштовують політику для визначення потрібної інфраструктури. Після цього вони підтверджують, що всі дії в мережі підтримують цю політику. 

CSPM і захист мережі

Засоби CSPM постійно аналізують стан захищеності ресурсів відповідно до передових практик безпеки в мережі.

CSPM і CNAPP

Платформа захисту хмарних програм (CNAPP) надає комплексне уявлення про ризики для безпеки в хмарі. Вона охоплює засоби для керування захищеністю хмари (CSPM), Cloud Service Network Security (CSNS) і платформу захисту хмарної інфраструктури (CWPP).

CSPM і неправильні конфігурації хмари

Основна причина інцидентів порушення безпеки в хмарі – неправильна конфігурація систем та інфраструктури. Ці неправильні конфігурації спричиняють вразливості й інші проблеми безпеки, надаючи несанкціонований доступ до систем і даних.

Переваги CSPM для компаній

CSPM можна використовувати для оцінювання та посилення налаштувань безпеки хмарних ресурсів. Отримайте інтегрований захист для багатохмарних програм і ресурсів за допомогою Microsoft Defender for Cloud (колишня назва – Azure Security Center). Завдяки Defender for Cloud можна отримати загальні відомості про безпеку в гібридному та багатохмарному середовищах у реальному часі. Переглядайте рекомендації щодо зміцнення захисту служб, отримуйте попередження про загрози для робочих процесів і швидко передавайте зібрану інформацію в Microsoft Sentinel (колишня назва – Azure Sentinel) для аналізу.

Запитання й відповіді

 • Засоби CSPM зменшують ризики та керують ними в усіх векторах хмарних атак в організації.

 • Радимо використовувати засіб CSPM як малим чи середнім компаніям, так і міжнародним організаціям, щоб допомогти своїй команді захищати хмарне середовище та підтримувати надійні стандарти безпеки.

 • Засоби для керування захищеністю хмари можна впровадити за допомогою програмного забезпечення або програм.

 • Автоматизовані інструменти дають змогу аналізувати ресурси в хмарі та їх налаштування. Вони також виявляють і усувають порушення відповідності вимогам та допомагають керувати реагуванням на інциденти.

Підпишіться на Microsoft