Màn hình và biểu tượng ứng dụng cho các ứng dụng Office nằm trong Microsoft 365

Microsoft 365

Các ứng dụng Office cao cấp, lưu trữ đám mây bổ sung, bảo mật nâng cao cùng nhiều tính năng khác—tất cả trong một gói đăng ký tiện lợi

Điện thoại iOS và Android có ứng dụng Outlook hiển thị trên màn hình

Outlook dành cho iOS và Android

Kết nối. Sắp xếp. Hoàn thành mọi việc.