A Teams video call with 9 participants and a pop-out mobile window on the left showing a text conversation in Teams.

Microsoft Teams dành cho mọi người

  • Chuyển ngay từ cuộc trò chuyện nhóm sang cuộc gọi video bằng một lần nhấn nút.
  • Kết nối, truy nhập, chia sẻ và đồng tác giả các tệp một cách bảo mật trong thời gian thực.
  • Luôn sắp xếp khoa học bằng cách giữ các ghi chú, tài liệu và lịch của bạn ở cùng một nơi.

Trò chuyện

Chia sẻ ý kiến và cùng vui với nhóm của bạn. Gửi ảnh GIF, nhãn dán và emoji trong cuộc trò chuyện nhóm hoặc tin nhắn trực tiếp.

Họp

Chuyển ngay từ cuộc trò chuyện nhóm sang hội thảo video bằng một lần nhấn nút. Các nhóm gồm từ hai đến 10.000 người có thể cùng tham gia họp ở một địa điểm từ mọi nơi.

Gọi điện

Thực hiện và nhận cuộc gọi trực tiếp trong Microsoft Teams với các tính năng nâng cao như gọi điện nhóm, thư thoại đám mây và chuyển cuộc gọi.

Cộng tác

Dễ dàng tìm, chia sẻ và chỉnh sửa tệp trong thời gian thực bằng cách sử dụng các ứng dụng quen thuộc như Word, PowerPoint và Excel trong Microsoft Teams.

Two screens showing Teams in use.

Bắt đầu với Microsoft Teams ngay hôm nay