Microsoft 365 cho nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

Lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng đóng vai trò thiết yếu đối với doanh nghiệp của bạn. Đầu tư vào đối tượng này bằng các giải pháp đơn giản, trực quan và an toàn từ Microsoft 365.

Photographs of four different types of frontline workers in four different industries: manufacturing, aviation, healthcare, and retail

Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng đóng vai trò thiết yếu trong tổ chức của bạn

Người đầu tiên tiếp xúc với khách hàng

Họ định hình trải nghiệm khách hàng.

Người đầu tiên tiếp xúc với sản phẩm

Họ đóng vai trò trung tâm trong tổ chức bạn.

Người đầu tiên đại diện cho thương hiệu của bạn

Họ là bộ mặt của doanh nghiệp bạn.

Thumbnail_EmployersRise

Hỗ trợ tổ chức trong những thời điểm chưa từng có tiền lệ

Khi COVID-19 tiếp tục thay đổi thế giới, khách hàng của chúng tôi đã nhanh chóng thích nghi với hoạt động làm việc từ xa để giảm thiểu gián đoạn và không ngừng gắn kết nhân viên.

Tối ưu hóa tác động của nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng bằng Microsoft 365

Kết nối lực lượng lao động của bạn

Cải thiện năng suất và sự gắn kết bằng cách kết nối nhân viên với các công cụ họ cần để thực hiện công việc hiệu quả nhất.

Số hóa các quy trình thủ công

Cắt giảm chi phí và tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các quy trình tác vụ và dịch vụ bằng ứng dụng tùy chỉnh.

Tăng tốc tiếp nhận

Bạn có thể nhanh chóng tiếp nhận nhân viên và hỗ trợ họ xây dựng kỹ năng một cách thần tốc.

Hỗ trợ bằng thiết bị

Trang bị cho nhân viên các thiết bị chuyên ngành dành riêng cho nhu cầu của họ.

Bảo vệ tổ chức của bạn

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn bằng các tính năng bảo mật và tuân thủ tốt nhất.

Microsoft 365 F1

Đặt ra nền tảng cho hoạt động giao tiếp bảo mật.

Microsoft 365 F1 USD$2.25
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

  

Microsoft 365 F3

Thúc đẩy năng suất và cộng tác.

Microsoft 365 F3 USD$8.00
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

  

Office 365 F3

Gắn kết lực lượng lao động của bạn.

Office 365 F3 USD$4.00
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm–tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.

  

Compare Microsoft Office Product features
Feature name Microsoft 365 F1 Microsoft 365 F3 Office 365 F3

Các ứng dụng Office

Hoàn thành công việc và duy trì kết nối với tổ chức.

 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Office trên web và Office dành cho thiết bị di động1

Feature is Included

Xem điều khoản2

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Email và lịch

Kết nối và luôn sắp xếp khoa học cùng email cấp doanh nghiệp, lịch và danh bạ, tất cả đều ở cùng một nơi.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftBookings
Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Outlook

MicrosoftOutlook

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Exchange

MicrosoftExchange

Tích hợp tính năng

Feature is Included

Xem thuật ngữ3

Feature is Included

Xem thuật ngữ3

Microsoft Bookings

MicrosoftBookings

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Cuộc họp và thoại

Mang những trải nghiệm dành riêng đến với nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng bằng một trung tâm được tích hợp nhằm hỗ trợ làm việc năng suất, cộng tác và liên lạc – bao gồm Bộ đàm, Quản lý nhiệm vụ và Quản lý ca.

MicrosoftTeams

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Microsoft Teams4

MicrosoftTeams

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Quản lý thiết bị và ứng dụng
Giúp người dùng làm việc hiệu quả ở mọi nơi, đồng thời duy trì tính bảo mật cho thông tin công ty. Các giải pháp quản lý linh hoạt và giải pháp bảo mật mạnh mẽ giúp bạn cung cấp trải nghiệm di động an toàn trên mọi thiết bị.
MicrosoftWindows
Bao gồm một phần tính năng này
Tích hợp tính năng
Bao gồm tính năng này
Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Không bao gồm tính năng này
Windows Autopilot, trải nghiệm người dùng đã tinh chỉnh và In Phổ quát
Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Không bao gồm tính năng này
Trung tâm quản trị Microsoft 365
Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Không bao gồm tính năng này

Mạng xã hội và mạng nội bộ

Kết nối và gắn kết toàn bộ tổ chức của bạn bằng mạng nội bộ di động, thông minh cùng với mạng xã hội dành cho doanh nghiệp.

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftViva Connections

Bao gồm tính năng này

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

SharePoint
(Người dùng không thể là người quản trị. Không có site cá nhân.)

MicrosoftSharePoint

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Yammer

MicrosoftYammer

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Microsoft Viva Connections

MicrosoftViva Connections
Tích hợp tính năng
Tích hợp tính năng
Tích hợp tính năng

Tệp và nội dung

Truy nhập tệp từ mọi thiết bị, vào mọi thời điểm. Tương tác với video thông minh và nhanh chóng tạo nội dung trông chuyên nghiệp.

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftSway
Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Microsoft OneDrive dành cho công việc5

MicrosoftOneDrive

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Microsoft Stream6

MicrosoftStream

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Sway for Microsoft 3657

MicrosoftSway

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Quản lý công việc

Quản lý công việc hiệu quả cho các cá nhân, nhóm và tổ chức. Tạo và tự động hóa quy trình kinh doanh.

 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Virtual Agents
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftPlanner
 • MicrosoftTo Do
Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp tính năng

Bao gồm một phần tính năng này

Power Apps for Microsoft 3658

MicrosoftPower Apps

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Power Automate for Microsoft 3658

MicrosoftPower Automate

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Power Virtual Agents for Microsoft Teams

MicrosoftPower Virtual Agents

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Dataverse for Teams

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Microsoft Forms9

MicrosoftForms

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Microsoft Planner

MicrosoftPlanner

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Microsoft To Do

MicrosoftTo Do

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Quản lý danh tính và quyền truy nhập

Bảo mật các kết nối giữa mọi người, thiết bị, ứng dụng và dữ liệu. Tăng khả năng bảo mật và năng suất bằng một giải pháp danh tính duy nhất, toàn diện, mang lại cho bạn sự linh hoạt và khả năng kiểm soát.

Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Windows Hello, Credential Guard và quyền truy nhập trực tiếp

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Tính năng chống mối đe dọa

Phát hiện và điều tra các mối đe dọa nâng cao, những danh tính bị xâm phạm và các hành động độc hại trên khắp các môi trường đám mây và tại chỗ của bạn. Bảo vệ tổ chức của bạn bằng trí thông minh tích hợp sẵn và có khả năng thích ứng.

Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Tính năng Chống Virut và Device Guard của Bộ bảo vệ Microsoft

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Information Protection

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn ở mọi nơi, ngay cả khi đang được di chuyển và chia sẻ. Với giải pháp bảo vệ thông tin tích hợp và toàn diện, bạn có được khả năng quan sát và kiểm soát cách thức mọi tệp của bạn được sử dụng.

Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Windows Information Protection và BitLocker

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Quản lý bảo mật

Sở hữu khả năng quan sát các ứng dụng và dịch vụ đám mây, xây dựng thông tin chuyên sâu với các phân tích phức tạp và kiểm soát cách mà dữ liệu của bạn di chuyển để có thể ứng phó cũng như chống lại các mối đe dọa trên mạng.

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Microsoft Secure Score

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Trung tâm Bảo mật và tuân thủ Microsoft

Tích hợp tính năng

Tích hợp tính năng

Không tích hợp tính năng

Tìm hiểu thêm về lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

65% giám đốc điều hành phụ trách CNTT xác định bảo mật và tuân thủ là những thách thức lớn nhất khi đưa công nghệ đến với nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng. Ebook này sẽ cho bạn thấy cách Microsoft có thể trợ giúp.

Tập hợp đội ngũ nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng để hoàn thành được nhiều việc hơn

Kết quả từ khảo sát Harvard Business Review gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi kỹ thuật số cho lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng.

Microsoft Teams cho nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Teams là trung tâm kết nối mọi người.

|

Nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng là những nhân viên có chức năng chính khi làm việc trực tiếp với khách hàng hoặc công chúng nhằm cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ và bán sản phẩm hay những nhân viên liên quan trực tiếp tới quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ.

Chúng tôi rất háo hức khi giới thiệu một gói mới được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cốt lõi của nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng.

Cùng với sự ra mắt gói dành cho nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng mới, chúng tôi cũng đổi tên Microsoft 365 F1 thành Microsoft 365 F3. Không có thay đổi khác về dịch vụ mà khách hàng có quyền truy nhập cho mỗi thỏa thuận cấp phép hiện tại của họ.

Các tính năng và chức năng mới bao gồm: Toàn bộ các chức năng về âm thanh/video và cuộc họp đều được tích hợp ngay trong Microsoft Teams, đồng thời, với những gói đủ điều kiện (Office 365 F3 & Microsoft 365 F3), người dùng còn có được khả năng tạo Power Apps và hoàn tất 2.000 bước/ngày.

1. Office mobile giới hạn cho các thiết bị tích hợp màn hình có đường chéo 10,1” trở xuống. Các ứng dụng sẵn có dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.
2. Các ứng dụng đều ở dạng chỉ đọc.
3. Không tích hợp Outlook trên máy tính. Không có thư thoại.
4. Bao gồm cuộc họp, cuộc trò chuyện và cuộc gọi.
5. Các gói bao gồm 2 GB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng.
6. Chỉ dành cho mục đích tiêu dùng, không có khả năng phát hành/chia sẻ.
7. Sway hiện không sẵn dùng cho khách hàng Cộng đồng Chính phủ trên đám mây (GCC) và khách hàng ở một số khu vực địa lý nhất định. Một số gói Office 365 thừa tự không còn xuất hiện trên thị trường từ Tháng Tám 2015 cũng có thể không có quyền truy nhập vào Sway.
8. Tích hợp khả năng tạo và sử dụng. Power Automate giới hạn ở 2000 bước / ngày.
9. Không bao gồm các chức năng Forms Pro.
10. Windows 11 Enterprise được tích hợp trong F3 cho mỗi người dùng, đồng thời tích hợp khả năng quản lý đám mây và ảo hóa.
11. Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) sẽ kết thúc hỗ trợ chính vào 12/01/2021. Thời gian hỗ trợ kéo dài sẽ tiếp tục cho tới Tháng Một 2026. Tìm thêm thông tin ở đây.