Đi thẳng đến nội dung chính
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft 365

Chào mừng bạn đến với blog Microsoft 365

Microsoft 365 là sự kết hợp của Office 365, Windows 10 và Enterprise Mobility + Security. Sản phẩm này mang đến một giải pháp hoàn chỉnh, thông minh và bảo mật để mang đến sức mạnh cho mọi người.

homepage_hero_1600x600
Image for: People in the conference room joining on a laptop via Companion Mode while a remote participant presents during a Microsoft Teams Room (M T R) meeting​.

3 cách để đáp ứng kỳ vọng mới về mô hình làm việc kết hợp với Microsoft Teams và Microsoft 365

3 cách để đáp ứng kỳ vọng mới về mô hình làm việc kết hợp với Microsoft Teams và Microsoft 365

Image for: A person holding a child in their lap, looking at the computer which has a doctor on the screen.

Hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu bằng Microsoft Teams

Hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu bằng Microsoft Teams

Image for: Woman with mask on for COVID compliance sitting in work space working on laptop with Windows 11 start screen image.

Microsoft đã được công nhận là Đơn vị dẫn đầu trong báo cáo Gartner® Magic Quadrant™ 2021 về Nền tảng dịch vụ nội dung

Microsoft đã được công nhận là Đơn vị dẫn đầu trong báo cáo Gartner® Magic Quadrant™ 2021 về Nền tảng dịch vụ nội dung

Image for: A man collaborating during a Microsoft Teams meeting while working in an open office setting on dual monitors.

Từ tính năng ẩn video của bạn trong cuộc họp đến đề xuất trong cộng đồng Yammer—đây là những nội dung mới trong Microsoft 365

Từ tính năng ẩn video của bạn trong cuộc họp đến đề xuất trong cộng đồng Yammer—đây là những nội dung mới trong Microsoft 365

Image for: Seller working from home and is on a sales call via Microsoft Teams.

Microsoft Viva kỷ niệm 1 năm: Thay đổi trải nghiệm nhân viên

Microsoft Viva kỷ niệm 1 năm: Thay đổi trải nghiệm nhân viên

Image for: Retail store manager working with a customer, showing merchandise and providing customer service on-the-go using a tablet to locate inventory and place orders.

Từ việc trao quyền cho nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng đến cải tiến trợ năng—đây là những điểm mới trong Microsoft 365

Từ việc trao quyền cho nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng đến cải tiến trợ năng—đây là những điểm mới trong Microsoft 365

Image for: 3 cách mà công nghệ có thể giúp tái thiết lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

3 cách mà công nghệ có thể giúp tái thiết lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

3 cách mà công nghệ có thể giúp tái thiết lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

Image for: Windows contextual imagery of Gen Z female inside on Subway on PC

Microsoft Viva hiện đã được cung cấp rộng rãi để giúp chuyển đổi trải nghiệm làm việc kết hợp của bạn

Microsoft Viva hiện đã được cung cấp rộng rãi để giúp chuyển đổi trải nghiệm làm việc kết hợp của bạn

Image for: Coworkers with masks setting up a Microsoft Teams meeting in a conference room with their HP Elite Folio Notebooks.

Có gì mới trong Microsoft 365 — Cách chúng tôi hỗ trợ mọi người trong một thế giới mới với mô hình làm việc kết hợp

Có gì mới trong Microsoft 365 — Cách chúng tôi hỗ trợ mọi người trong một thế giới mới với mô hình làm việc kết hợp

Image for: Contextual photography of adult female using Surface Pro 8 docked with Surface Headphones.

Microsoft Office—Chuyển đổi vì thế giới kết hợp

Microsoft Office—Chuyển đổi vì thế giới kết hợp

Image for: Adult male sitting at conference table looking at screen projected on wall.

Chuẩn bị cho Windows 11 từ chú thích và bản chép lại trực tiếp mở rộng—đây là tính năng mới trong Microsoft 365

Chuẩn bị cho Windows 11 từ chú thích và bản chép lại trực tiếp mở rộng—đây là tính năng mới trong Microsoft 365

Image for: Microsoft mua lại Clipchamp để hỗ trợ người tạo

Microsoft mua lại Clipchamp để hỗ trợ người tạo

Microsoft mua lại Clipchamp để hỗ trợ người tạo