Đi thẳng đến nội dung chính
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft 365

Chào mừng bạn đến với blog Microsoft 365

Microsoft 365 là sự kết hợp của Office 365, Windows 10 và Enterprise Mobility + Security. Sản phẩm này mang đến một giải pháp hoàn chỉnh, thông minh và bảo mật để mang đến sức mạnh cho mọi người.

homepage_hero_1600x600
Image for: Contextual photography of adult female using Surface Pro 8 docked with Surface Headphones.

Microsoft Office—Chuyển đổi vì thế giới kết hợp

Microsoft Office—Chuyển đổi vì thế giới kết hợp

Image for: Coworkers with masks setting up a Microsoft Teams meeting in a conference room with their HP Elite Folio Notebooks.

Có gì mới trong Microsoft 365 — Cách chúng tôi hỗ trợ mọi người trong một thế giới mới với mô hình làm việc kết hợp

Có gì mới trong Microsoft 365 — Cách chúng tôi hỗ trợ mọi người trong một thế giới mới với mô hình làm việc kết hợp

Image for: Windows contextual imagery of Gen Z female inside on Subway on PC

Microsoft Viva hiện đã được cung cấp rộng rãi để giúp chuyển đổi trải nghiệm làm việc kết hợp của bạn

Microsoft Viva hiện đã được cung cấp rộng rãi để giúp chuyển đổi trải nghiệm làm việc kết hợp của bạn

Image for: Adult male sitting at conference table looking at screen projected on wall.

Chuẩn bị cho Windows 11 từ chú thích và bản chép lại trực tiếp mở rộng—đây là tính năng mới trong Microsoft 365

Chuẩn bị cho Windows 11 từ chú thích và bản chép lại trực tiếp mở rộng—đây là tính năng mới trong Microsoft 365

Image for: Microsoft mua lại Clipchamp để hỗ trợ người tạo

Microsoft mua lại Clipchamp để hỗ trợ người tạo

Microsoft mua lại Clipchamp để hỗ trợ người tạo

Image for: Từ Windows 365 đến ứng dụng Hỏi Đáp ở cuộc họp trong Microsoft Teams—đây đều là những tính năng mới trong Microsoft 365

Từ Windows 365 đến ứng dụng Hỏi Đáp ở cuộc họp trong Microsoft Teams—đây đều là những tính năng mới trong Microsoft 365

Từ Windows 365 đến ứng dụng Hỏi Đáp ở cuộc họp trong Microsoft Teams—đây đều là những tính năng mới trong Microsoft 365

Image for: Giá mới cho Microsoft 365

Giá mới cho Microsoft 365

Giá mới cho Microsoft 365

Image for: Xin giới thiệu một kỷ nguyên điện toán cá nhân theo hình thức kết hợp mới: Windows 365 PC trên đám mây

Xin giới thiệu một kỷ nguyên điện toán cá nhân theo hình thức kết hợp mới: Windows 365 PC trên đám mây

Xin giới thiệu một kỷ nguyên điện toán cá nhân theo hình thức kết hợp mới: Windows 365 PC trên đám mây

Image for: Từ các ứng dụng cộng tác trong Microsoft Teams cho đến Windows 365—sau đây là những điều mới mẻ trong Microsoft 365 được công bố tại sự kiện Inspire

Từ các ứng dụng cộng tác trong Microsoft Teams cho đến Windows 365—sau đây là những điều mới mẻ trong Microsoft 365 được công bố tại sự kiện Inspire

Từ các ứng dụng cộng tác trong Microsoft Teams cho đến Windows 365—sau đây là những điều mới mẻ trong Microsoft 365 được công bố tại sự kiện Inspire

Image for: Những cải tiến mới cho hình thức làm việc kết hợp ở Phòng họp Microsoft Teams, Fluid và Microsoft Viva

Những cải tiến mới cho hình thức làm việc kết hợp ở Phòng họp Microsoft Teams, Fluid và Microsoft Viva

Những cải tiến mới cho hình thức làm việc kết hợp ở Phòng họp Microsoft Teams, Fluid và Microsoft Viva

Image for: Microsoft Build creative asset.

Xây dựng thế hệ ứng dụng cộng tác tiếp theo cho hình thức làm việc kết hợp

Xây dựng thế hệ ứng dụng cộng tác tiếp theo cho hình thức làm việc kết hợp

Image for: Cách tiếp cận mô hình làm việc kết hợp của Microsoft: Hướng dẫn mới để trợ giúp khách hàng

Cách tiếp cận mô hình làm việc kết hợp của Microsoft: Hướng dẫn mới để trợ giúp khách hàng

Cách tiếp cận mô hình làm việc kết hợp của Microsoft: Hướng dẫn mới để trợ giúp khách hàng