“Nếu chúng tôi không thể bảo vệ mọi người, chúng tôi không xứng đáng có được sự tin cậy của họ”.

- Brad Smith, Chủ tịch kiêm Giám đốc Pháp lý

 

Bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ là những nguyên lý cốt lõi trong cách chúng tôi hỗ trợ các tổ chức phục vụ khách hàng của họ.

Photograph showing several people working in a large, open office area. One person sits at a high table working on a laptop.

Cùng nhau ứng phó với COVID-19

Những gì chúng tôi đang làm, những gì bạn có thể làm và những gì chúng ta có thể làm cùng nhau để ứng phó tốt nhất với những thách thức mới.

Nguyên tắc duy trì tính toàn vẹn dữ liệu trên đám mây

EMCOR logo

Microsoft hoàn toàn hỗ trợ cam kết của chúng tôi về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu như được xác định bởi các yêu cầu hướng đến khách hàng và nội bộ...Đây là một điểm khác biệt lớn đối với chúng tôi.

Peter Baker, Giám đốc CNTT cao cấp, Tập đoàn EMCOR

Đọc câu chuyện

Blog về bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ


Các tài nguyên khác

Sản phẩm tuân thủ

Duy trì tuân thủ trong đám mây với sự trợ giúp từ bộ sản phẩm toàn diện với hơn 90 sản phẩm.

Yêu cầu dữ liệu thực thi pháp luật

Xem số lượng yêu cầu dữ liệu khách hàng chúng tôi nhận được từ các cơ quan thực thi pháp luật.

Báo cáo yêu cầu của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ

Xem số liệu thống kê về các yêu cầu nhận được từ chính phủ Hoa Kỳ theo luật an ninh quốc gia.