Bỏ qua để tới nội dung chính
Trung tâm Tin cậy

Ứng phó với COVID-19 – xem những gì chúng tôi đang làm, những gì bạn có thể làm và những gì chúng ta có thể làm cùng nhau để ứng phó với những thách thức mới.   Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ bắt đầu bằng sự tin cậy

Microsoft cung cấp tính năng bảo vệ dữ liệu khách hàng mạnh mẽ. Chúng tôi minh bạch về các hoạt động thực tiễn của mình và chúng tôi bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Cam kết của chúng tôi với bạn

Chúng tôi minh bạch về các chính sách cụ thể, phương pháp hoạt động và công nghệ giúp bạn đảm bảo bảo mật, tuân thủ cũng như quyền riêng tư cho dữ liệu của bạn trong dịch vụ Microsoft.

  1. Bạn kiểm soát dữ liệu của mình.
  2. Chúng tôi minh bạch về vị trí của dữ liệu và cách sử dụng dữ liệu đó.
  3. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu tĩnh và dữ liệu đang truyền.
  4. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn.
Một giám đốc điều hành đang cầm máy tính bảng và mỉm cười.

Microsoft đáp lại các phản hồi của Nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Châu Âu bằng các chương trình và nguyên tắc mới.

Các tài nguyên khác

Gói đăng ký tuân thủ

Duy trì tuân thủ trong đám mây với sự trợ giúp từ bộ sản phẩm toàn diện với hơn 90 sản phẩm.

Yêu cầu dữ liệu của cơ quan hành pháp

Xem số lượng yêu cầu về dữ liệu khách hàng mà chúng tôi nhận được từ các cơ quan hành pháp.

Báo cáo yêu cầu của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ

Xem số liệu thống kê về các yêu cầu nhận được từ chính phủ Hoa Kỳ theo luật an ninh quốc gia.

Kiểm soát xuất khẩu quốc tế

Đọc tổng quan về các luật cũng như quy định kiểm soát xuất khẩu quốc tế và Microsoft Office 365.

Theo dõi Microsoft 365