Hỗ trợ bắt đầu bằng sự tin cậy

Microsoft cung cấp tính năng bảo vệ dữ liệu khách hàng mạnh mẽ. Chúng tôi minh bạch về các hoạt động thực tiễn của mình và chúng tôi bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Cam kết của chúng tôi với bạn

Chúng tôi minh bạch về các chính sách cụ thể, hoạt động thực tiễn và công nghệ giúp bạn đảm bảo bảo mật, tuân thủ và quyền riêng tư cho dữ liệu của bạn trong dịch vụ Microsoft.

 

1. Bạn kiểm soát dữ liệu của mình.
2. Chúng tôi minh bạch về vị trí của dữ liệu và cách sử dụng dữ liệu đó.
3. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu tĩnh và dữ liệu đang truyền.
4. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn.

An executive holding a tablet and smiling.
A cafeteria in an office with many people working in comfortable chairs and at tables.

“Bảo mật và tuân thủ chưa bao giờ là đích đến, đó luôn là một hành trình. Chúng tôi tin rằng các công cụ và dịch vụ đám mây của Microsoft cung cấp hỗ trợ tuyệt vời khi chúng tôi đi trên con đường cải tiến không ngừng đó.”

Marc Elkins, Phó Chủ tịch, Phó tổng Cố vấn và Giám đốc Tuân thủ, Cerner

A worksite with large machinery.

“Microsoft hoàn toàn hỗ trợ cam kết của chúng tôi về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu như được xác định bởi các yêu cầu hướng đến khách hàng và nội bộ...Đây là một điểm khác biệt lớn đối với chúng tôi.”

Peter Baker, Giám đốc CNTT cao cấp, Tập đoàn EMCOR

A cityscape with lines connecting buildings indicating a connected city.

“Chúng tôi coi dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng, bảo mật theo chủ định và việc sử dụng AI có đạo đức làm yếu tố chính để thúc đẩy quá trình số hóa tập trung vào con người và chúng tôi biết rằng Microsoft chia sẻ tầm nhìn này với chúng tôi.”

Enrique Blanco, Giám đốc Công nghệ và Thông tin (CTIO), Telefonica

Các tài nguyên khác

Sản phẩm tuân thủ

Duy trì tuân thủ trong đám mây với sự trợ giúp từ bộ sản phẩm toàn diện với hơn 90 sản phẩm.

Yêu cầu dữ liệu thực thi pháp luật

Xem số lượng yêu cầu dữ liệu khách hàng chúng tôi nhận được từ các cơ quan thực thi pháp luật.

Báo cáo yêu cầu của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ

Xem số liệu thống kê về các yêu cầu nhận được từ chính phủ Hoa Kỳ theo luật an ninh quốc gia.

Kiểm soát xuất khẩu quốc tế

Đọc tổng quan về các luật cũng như quy định kiểm soát xuất khẩu quốc tế và Microsoft Office 365.