Gartner vinh danh Microsoft là Đơn vị dẫn đầu về Lưu trữ thông tin Đọc blog
Photograph of a group of people in a large modern conference room seated at a large table with laptops.

Tương lai nằm ở Đám mây tin cậy


Chúng tôi xây dựng Đám mây tin cậy dựa trên bốn nguyên tắc nền tảng: bảo mật, quyền riêng tư, tuân thủ và tính minh bạch.


Bảo mật

Xem các giải pháp mới nhất của chúng tôi giúp duy trì bảo mật cho dữ liệu.

Photograph of people seated in front of rows of large monitors on their desk and mounted high on the wall in the Microsoft Cyber Defense Operations Center.
Photograph of person wearing headphones seated at a counter in a large modern building lobby working on a Surface Book

Quyền riêng tư

Tìm hiểu cách nắm quyền kiểm soát dữ liệu.

Tuân thủ

Xem danh sách toàn diện về các đề xuất và giải pháp tuân thủ trợ giúp bạn trên hành trình tuân thủ.

Photograph of two people at a table looking at a Surface in laptop mode, one person is standing, the other is seated
Photograph of two people seated at a café table looking at a laptop, one person is typing.

Tính minh bạch

Luôn thấu hiểu cam kết của chúng tôi trong việc minh bạch về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu khách hàng.

Duy trì cập nhật với bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ

Graphic icon representing multiple customers

Gartner vinh danh Microsoft là Đơn vị dẫn đầu

Trong Tháng Một, Gartner đã phát hành phân tích của họ về thị trường Lưu trữ Thông tin Doanh nghiệp (EIA) và đã chọn Microsoft làm đơn vị dẫn đầu trong Magic Quadrant cho Công cụ Lưu trữ Thông tin Doanh nghiệp.

Graphic icon of a rectangular speech bubble with horizontal lines representing dialog

Các chuyên gia công nghệ thảo luận về Microsoft 365

Trong podcast này, các chuyên gia công nghệ thảo luận về bảo mật, tuân thủ, quyền riêng tư và minh bạch ở ma trận bảo vệ cấp doanh nghiệp được tin cậy của Microsoft 365.

Click here to register for webinar

Microsoft thống trị ở lĩnh vực quyền riêng tư

Xem webcast này để lắng nghe các diễn giả tại Microsoft và trong toàn ngành để tìm hiểu thông tin mới nhất về tin cậy, quyền riêng tư và cách chúng tôi có thể giúp khách hàng phân biệt chính những điều này.

Graphic icon of a Our approach to AI

Phương thức tiếp cận AI của chúng tôi

Để thiết kế được AI đáng tin cậy đòi hỏi bạn cần tạo nên những giải pháp bắt nguồn từ các giá trị quan trọng, vượt thời gian và có đạo đức. Đọc sách trắng về tầm nhìn của chúng tôi đối với AI doanh nghiệp ở đây.

Thực hiện hành động trên hành trình hướng tới tuân thủ GDPR của bạn

Sẵn sàng với việc tuân thủ GDPR và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong các môi trường kết hợp trên đám mây và tại chỗ. Khám phá cách các tính năng mới trong Microsoft 365 giúp bạn bảo mật dữ liệu cá nhân, cũng như đáp ứng các yêu cầu khắt khe về quyền riêng tư của GDPR.

Công cụ và tài nguyên

Đề nghị tuân thủ

Tuân thủ ngành của Microsoft

Câu chuyện khách hàng và blog Microsoft

Graphic icon representing multiple customers

Câu chuyện khách hàng

Cách mà khách hàng Microsoft 365 đang sử dụng các giải pháp của chúng tôi nhằm duy trì dữ liệu bảo mật, riêng tư và tuân thủ.

Graphic icon of a rectangular speech bubble with horizontal lines representing dialog

Cam kết của Microsoft đối với GDPR

Julie Brill, Phó Chủ tịch Công ty, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với việc tuân thủ GDPR và các quyền trong quyền riêng tư.

Graphic icon of a vertical rectangle with a folded corner representing a document overlapped by a circular symbol for the globe

Vị thế của Microsoft ở những vấn đề quan trọng

Brad Smith, Chủ tịch kiêm Giám đốc Pháp lý, cùng nhóm của ông thảo luận về các vấn đề quan trọng trong ngành.


Sự kiện