Quyền riêng tư và tài nguyên GDPR của Microsoft

Sách trắng và tài liệu

Tìm hiểu thêm thông tin để bắt đầu với GDPR và cách GDPR liên quan đến sản phẩm và ngành của Microsoft.

Bắt đầu với GDPR

Bắt đầu: Trách nhiệm giải trình GDPR

Năm điều bạn cần biết về GDPR

Trách nhiệm chung

Các sản phẩm của Microsoft và GDPR

Tuân thủ GDPR và Microsoft 365

Tuân thủ Microsoft Dynamics 365

Tuân thủ GDPR với Microsoft Azure

Tuân thủ cùng Power Apps

Ngành và GDPR

Hướng dẫn cho cơ sở giáo dục

Tuân thủ GDPR và HIPAA

Xem thêm về GDPR

Bảo vệ quyền riêng tư với đám mây của Microsoft

Phát triển trong kỷ nguyên GDPR

Blog GDPR

Cam kết của Microsoft đối với GDPR

Cam kết của Microsoft đối với GDPR, quyền riêng tư và đặt khách hàng vào khả năng kiểm soát dữ liệu của riêng mình.

Bảo vệ quyền riêng tư

Tìm hiểu cách bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân theo GDPR với đám mây thông minh của Microsoft.

Dòng dữ liệu vượt biên giới Liên minh châu Âu

Đọc về các cam kết mới của Microsoft để hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý dữ liệu thông qua các mạng lưới toàn cầu của họ.

Tài nguyên dành cho đối tác

Tìm đối tác

Chúng tôi có một số đối tác GDPR toàn cầu cung cấp các giải pháp dựa trên Microsoft để đáp ứng các yêu cầu GDPR.

Đáp ứng các nghĩa vụ về quyền riêng tư GDPR

Cải thiện chức năng của bạn để hỗ trợ quyền riêng tư của cá nhân.

Các tài nguyên bổ sung về quyền riêng tư

Quyền riêng tư tại Microsoft

Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft Online Services

Điều khoản về sản phẩm của Microsoft

Phụ lục bảo vệ dữ liệu của Microsoft

Cam kết của chúng tôi với bạn

Trong cam kết lâu dài của chúng tôi về các nguyên tắc bên trên, chúng tôi minh bạch về các chính sách cụ thể, hoạt động thực tiễn và công nghệ giúp đảm bảo quyền riêng tư cho dữ liệu của bạn trong mọi dịch vụ đám mây thương mại của Microsoft.

Đồng thời, chúng tôi không chỉ đưa ra cam kết suông—chúng tôi đảm bảo thực hiện chúng trong các hợp đồng chuẩn đối với khách hàng thương mại và khách hàng thuộc khu vực công.