Quản lý tuân thủ trong đám mây

Việc đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ trong môi trường quy định linh động rất phức tạp. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn dẫn hướng bối cảnh liên tục thay đổi này.

People with walking through a glass-enclosed atrium of a large modern building. One person is using a mobile device, another is using a tablet device.

Các giải pháp công nghệ từ Microsoft

Microsoft 365

Tìm hiểu thêm về việc quản lý rủi ro và tuân thủ thông minh với Microsoft 365.

Microsoft Azure

Hợp lý hóa việc tuân thủ với Microsoft Azure, nền tảng điện toán đám mây với hơn 90 sản phẩm tuân thủ.


Các tài nguyên khác

Hướng dẫn về Tuân thủ theo khu vực

Tải thông tin cụ thể theo quốc gia và khu vực dành cho các chuyên gia pháp lý và tuân thủ.

Báo cáo trợ năng

Tìm các báo cáo về sự phù hợp của trợ năng theo sản phẩm.

Danh sách kiểm tra Thẩm định dịch vụ đám mây

Xác định rõ mục tiêu và yêu cầu của bạn trước khi chọn một nhà cung cấp dịch vụ đám mây.