Cải thiện giải pháp quản trị với Microsoft Purview

Các giải pháp quản trị, bảo vệ và tuân thủ cho dữ liệu của tổ chức bạn.

Microsoft Purview bảo vệ tài sản quan trọng nhất của bạn: dữ liệu của bạn

Bạn không thể đổi mới mà không biết dữ liệu của mình nằm ở đâu. Có được khả năng quan sát, quản lý dữ liệu an toàn và tuân thủ hơn nữa với Microsoft Purview. Bảo vệ mọi dữ liệu của bạn trên các nền tảng, ứng dụng và đám mây bằng các giải pháp toàn diện để bảo vệ thông tin, quản trị dữ liệu, quản lý rủi ro và tuân thủ.

Hiểu rõ và quản trị dữ liệu

Việc hiểu và quản trị thông tin nhạy cảm của các tổ chức chưa bao giờ khó khăn đến thế. Có được khả năng quan sát mọi dữ liệu và quản lý tài sản trong môi trường của bạn.

Bảo vệ dữ liệu ở mọi nơi

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trên các ứng dụng, đám mây và thiết bị – ngay cả khi dữ liệu không được lưu trữ trên nền tảng Microsoft.

Cải thiện tình trạng tuân thủ và giảm rủi ro

Xác định rủi ro về dữ liệu và quản lý các yêu cầu theo quy định để tổ chức của bạn luôn duy trì tuân thủ.

Khám phá dòng sản phẩm Microsoft Purview

Giúp đảm bảo an toàn cho dữ liệu của tổ chức qua một loạt các giải pháp để quản trị dữ liệu hợp nhất, bảo vệ thông tin, quản lý rủi ro và tuân thủ.

 • Tuân thủ về Giao tiếp

  Khuyến khích một nơi làm việc an toàn và tuân thủ bằng cách phát hiện nội dung nhạy cảm hoặc không phù hợp được chia sẻ trên các kênh truyền thông trong tổ chức của bạn.

 • Trình quản lý Tuân thủ

  Giảm rủi ro bằng cách biến các yêu cầu quy định phức tạp thành hành động cải thiện cụ thể để giúp bạn nâng điểm số và theo dõi tiến độ.

 • Quản lý vòng đời dữ liệu

  Phân loại và quản trị dữ liệu trên quy mô lớn để đáp ứng các nghĩa vụ về nội dung pháp lý, kinh doanh, quyền riêng tư và quy định của bạn.

 • Ngăn Mất Dữ liệu

  Tự động bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi hành vi truy nhập trái phép và gây rủi ro trên các ứng dụng, dịch vụ, điểm cuối và tệp tại chỗ.

 • Ánh xạ dữ liệu và Data Catalog

  Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp của dữ liệu cho người tiêu dùng của bạn bằng cách tạo một bản đồ hợp nhất để tự động hóa và quản lý siêu dữ liệu từ các nguồn kết hợp. Giúp bạn dễ dàng khám phá dữ liệu và hiểu rõ nguồn gốc dữ liệu bằng trực quan hóa luồng xử lý dữ liệu tương tác.

 • Khám phá Điện tử

  Khám phá và quản lý dữ liệu tại chỗ với quy trình làm việc đầu cuối để điều tra nội bộ hoặc pháp lý.

 • Bảo vệ Thông tin

  Khám phá, xác định, phân loại và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm quan trọng với doanh nghiệp, sau đó quản lý và bảo vệ dữ liệu đó trong môi trường của bạn.

 • Quản lý Rủi ro Nội bộ

  Phát hiện, điều tra và thực hiện hành động đối với các rủi ro nghiêm trọng trong tổ chức của bạn, bao gồm hành vi trộm cắp dữ liệu, rò rỉ dữ liệu và vi phạm chính sách bảo mật.

Gartner® vinh danh Microsoft là Đơn vị dẫn đầu của năm 2022 về Lưu trữ thông tin doanh nghiệp trong Magic Quadrant™

Gartner đã vinh danh Microsoft là Đơn vị dẫn đầu của năm 2022 về Lưu trữ thông tin doanh nghiệp trong Magic Quadrant™ nhờ khả năng thực thi và sự hoàn chỉnh trong tầm nhìn.1

A person smiling.

Hãy xem khách hàng của chúng tôi nói gì

Lắng nghe ý kiến từ các giám đốc điều hành và khách hàng của Microsoft về cách cải thiện tuân thủ với Microsoft Purview.

A group of healthcare professionals standing in a huddle having a conversation.

Bài đăng blog và sự kiện

1.Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của mình và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến của tổ chức nghiên cứu Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

GARTNER và Magic Quadrant là các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền. 

Gartner, Magic Quadrant về Lưu trữ thông tin doanh nghiệp. Tác giả: Michael Hoeck, Jeff Vogel, Chandra Mukhyala. 24/01/2022.