Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Giải pháp Ngăn mất dữ liệu của Microsoft Purview

Sở hữu khả năng phát hiện và kiểm soát thông minh đối với thông tin nhạy cảm trên khắp Office 365, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams và ở điểm cuối.

Một người đang chống tay lên cằm.

Có được sự linh hoạt và mở rộng với giải pháp DLP trên nền tảng đám mây

Cảnh quan dữ liệu của chúng tôi đã phát triển và các giải pháp ngăn mất dữ liệu (DLP) cũng cần phát triển. Tìm hiểu về các trạng thái triển khai phổ biến, các khó khăn khi di chuyển và các biện pháp tốt nhất bao gồm lợi ích của việc áp dụng giải pháp DLP trên nền tảng đám mây.

Giúp ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu nhạy cảm rủi ro hoặc trái phép trên các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị

Giúp ngăn chặn việc chia sẻ, sử dụng hoặc truyền thông tin nhạy cảm trái phép giữa các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị với giải pháp Ngăn mất dữ liệu của Microsoft Purview.

Giải pháp trên nền tảng đám mây

Dễ dàng triển khai, sử dụng và mở rộng.

Bảo vệ toàn diện

Sử dụng một giải pháp giúp bảo vệ tất cả khối lượng công việc của bạn.

Phát hiện thông minh

Duy trì năng suất với các biện pháp kiểm soát chính sách chi tiết.

Ngăn hoạt động chia sẻ, truyền hoặc sử dụng dữ liệu nhạy cảm trái phép trên các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị.

Các tính năng chính của giải pháp Ngăn mất dữ liệu của Microsoft Purview

Chọn một vị trí để áp dụng chính sách mới trong Tuân thủ Microsoft 365.

Vị trí duy nhất để quản lý chính sách

Tạo, quản lý và thực thi các chính sách ngăn mất dữ liệu từ cổng thông tin tuân thủ Microsoft Purview.

Tạo chính sách tùy chỉnh hoặc có mẫu trong Tuân thủ Microsoft 365.

Tích hợp với biện pháp Bảo vệ thông tin của Microsoft Purview

DLP được tích hợp với khả năng gắn nhãn và phân loại Bảo vệ thông tin, bao gồm cả SIT sẵn dùng, khách hàng hoặc SIT nâng cao và bộ phân loại có thể đào tạo.

Cảnh báo ngăn mất dữ liệu được hiển thị trong Trung tâm quản trị Microsoft 365.

Cảnh báo và biện pháp khắc phục hợp nhất

Đặt cấu hình, phân loại và theo dõi cảnh báo thông qua trang cảnh báo Ngăn mất dữ liệu (DLP). Mở rộng cảnh báo DLP đến cổng thông tin Microsoft Defender XDR và Microsoft Sentinel.

Biểu đồ phân loại dữ liệu trong Tuân thủ Microsoft 365.

Bắt đầu nhanh chóng

Dễ dàng bắt đầu mà không cần cấu hình cho khối lượng công việc trên đám mây. Bạn sẽ thấy được dữ liệu nhạy cảm trên các ứng dụng và thiết bị có phân loại dữ liệu.

Quay về các tab

Hỗ trợ tính năng Bảo vệ Thích ứng bằng Microsoft Purview

Tự động tối ưu hóa hoạt động bảo vệ dữ liệu.

Khám phá xu hướng và tài nguyên bảo mật dữ liệu

Nắm được thông tin chuyên sâu liên quan đến các cải tiến mới nhất về bảo mật dữ liệu, trong đó có hướng dẫn từ chuyên gia, biện pháp tối ưu, xu hướng và giải pháp.

Một người phụ nữ đang ngồi trên ghế và làm việc trên máy tính xách tay

Ý kiến phản hồi từ khách hàng

Logo Rabobank

Rabobank tối ưu hóa quyền riêng tư và an toàn

Với 48.000 nhân viên tại 23 quốc gia, Rabobank cần có cái nhìn tổng thể về tài sản dữ liệu và một bộ công cụ dễ dàng và hiệu quả để quản lý các chính sách DLP.

LOGO FANNIE MAE

Fannie Mae xây dựng năng suất và an toàn dữ liệu

Giờ đây, các nhóm CNTT của Fannie Mae sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong khi vẫn duy trì năng suất của các nhà khoa’ học dữ liệu.

Microsoft 365 E5 Compliance

Originally starting from USD$12.00 now starting from USD$12.00

USD$12.00 USD$12.00

người dùng/tháng

(Cam kết hàng năm)

  • Giải pháp Ngăn mất dữ liệu của Microsoft Purview là một phần trong Bộ Microsoft 365 E5 Compliance

  • Microsoft cung cấp các giải pháp tuân thủ và quản trị dữ liệu toàn diện giúp tổ chức của bạn quản lý các sự kiện rủi ro, bảo vệ và quản trị dữ liệu nhạy cảm cũng như đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

    * Khách hàng hiện đã có giấy phép Enterprise Mobility Security + Office E3, Microsoft 365 E3 hoặc một phiên bản của các bộ sản phẩm không bao gồm Microsoft Teams sẽ đủ điều kiện mua hoặc dùng thử E5 Compliance. Bạn phải là người quản trị toàn cầu, người quản trị tuân thủ hoặc người quản trị thanh toán để bắt đầu bản dùng thử này.

Các tài nguyên khác

Blog

Blog về ngăn mất dữ liệu

Tìm hiểu các nội dung cập nhật tính năng, chức năng mới và tin tức khác về ngăn mất dữ liệu.

Podcast

Podcast về ngăn mất dữ liệu

Lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia của Microsoft về sự phát triển của tính năng ngăn mất dữ liệu.

Video

Video về cơ chế ngăn mất dữ liệu

Tìm hiểu cách mở rộng các biện pháp kiểm soát bảo vệ vượt ngoài phạm vi ứng dụng và dịch vụ đến các điểm cuối của thiết bị.

Sách trắng

Ngăn mất dữ liệu: Từ tại chỗ đến đám mây

Tìm hiểu cách các giải pháp DLP đã phát triển và lý do tại sao bạn cũng nên làm vậy.

Bảo vệ mọi thứ

Đảm bảo an toàn cho tương lai của bạn. Khám phá các tùy chọn bảo mật dành cho bạn ngay hôm nay. 

Theo dõi Microsoft