Giải pháp Ngăn mất dữ liệu đến từ Microsoft Purview

Sở hữu khả năng phát hiện và kiểm soát thông minh đối với thông tin nhạy cảm trên khắp Office 365, One Drive, SharePoint, Microsoft Teams và ở điểm cuối.

A person resting their hand on their chin.

Giúp ngăn mất dữ liệu

Xác định và giúp ngăn việc chia sẻ, truyền hoặc sử dụng dữ liệu nhạy cảm rủi ro hoặc không phù hợp trên điểm cuối, ứng dụng và dịch vụ.

Bảo vệ từ gốc

Sở hữu khả năng bảo vệ từ gốc và tích hợp sẵn dành cho Windows 10, các ứng dụng Office, cũng như Microsoft Edge—mà không cần tới tác nhân nào.

Triển khai liền mạch

Nhận giá trị tức thì với cấu hình nhẹ và được cung cấp qua đám mây.

Các chức năng được tích hợp

Tập trung vào việc tránh rủi ro với các tiện ích tích hợp được xây dựng trên các chức năng hiện có.

Ngăn hoạt động chia sẻ, truyền hoặc sử dụng dữ liệu nhạy cảm trong khắp các ứng dụng, thiết bị và dữ liệu tại chỗ của bạn

Các tính năng chính của giải pháp Ngăn mất dữ liệu của Microsoft Purview

Choosing a location to apply a new policy in Microsoft 365 compliance.

Quản lý chính sách hợp nhất và linh hoạt

Đặt cấu hình các quy tắc và hành động thực thi với tính linh hoạt phong phú trên khắp các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ.

Creating a custom or templated policy in Microsoft 365 compliance.

Tích hợp với Information Protection

Sử dụng hơn 100 loại thông tin nhạy cảm và 40 mẫu chính sách tích hợp sẵn.

A data loss prevention alert being displayed in Microsoft 365 admin center.

Cảnh báo và biện pháp khắc phục hợp nhất

Phân loại và khắc phục tình trạng mất dữ liệu với sự hỗ trợ API để kích hoạt tiện ích tích hợp quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM).

Data classification charts in Microsoft 365 compliance.

Quản lý có hướng dẫn

Chuyển giao các giải pháp ngăn mất dữ liệu mà không cần tới hạ tầng tại chỗ.

Choosing a location to apply a new policy in Microsoft 365 compliance.

Quản lý chính sách hợp nhất và linh hoạt

Đặt cấu hình các quy tắc và hành động thực thi với tính linh hoạt phong phú trên khắp các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ.

Creating a custom or templated policy in Microsoft 365 compliance.

Tích hợp với Information Protection

Sử dụng hơn 100 loại thông tin nhạy cảm và 40 mẫu chính sách tích hợp sẵn.

A data loss prevention alert being displayed in Microsoft 365 admin center.

Cảnh báo và biện pháp khắc phục hợp nhất

Phân loại và khắc phục tình trạng mất dữ liệu với sự hỗ trợ API để kích hoạt tiện ích tích hợp quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM).

Data classification charts in Microsoft 365 compliance.

Quản lý có hướng dẫn

Chuyển giao các giải pháp ngăn mất dữ liệu mà không cần tới hạ tầng tại chỗ.

Ý kiến phản hồi từ khách hàng

Drax.

Định nghĩa giải pháp bảo mật linh hoạt cho tương lai với Drax

Với Drax, việc duy trì mức bảo mật cao cho các thiết bị và dữ liệu của công ty luôn là mục tiêu chính yếu. Với việc sử dụng biện pháp tiếp cận tổng thể với bảo mật và rủi ro, Drax có thể liên tục thích ứng với các mối đe dọa mới xuất hiện.

Các tài nguyên khác

Blog về ngăn mất dữ liệu

Tìm hiểu các nội dung cập nhật tính năng, chức năng mới và tin tức khác về ngăn mất dữ liệu.

Podcast về ngăn mất dữ liệu

Lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia của Microsoft về sự phát triển của tính năng ngăn mất dữ liệu.

Video mechanics về ngăn mất dữ liệu

Tìm hiểu cách mở rộng các biện pháp kiểm soát bảo vệ vượt ngoài phạm vi ứng dụng và dịch vụ đến các điểm cuối của thiết bị.

Bắt đầu với Microsoft Security