Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Bản xem trước Microsoft Entra Truy nhập Internet

Truy nhập an toàn vào mọi tài nguyên trên internet, phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và ứng dụng Microsoft 365 với giải pháp cổng kết nối web an toàn (SWG) lấy danh tính làm trọng tâm.

Tái định hình khả năng truy nhập an toàn với Microsoft Entra

Khám phá những cải tiến mới nhất đối với quyền truy nhập và danh tính, cũng như cách tăng cường hệ thống phòng thủ của bạn với Microsoft Entra.

Hợp nhất các biện pháp kiểm soát truy nhập

Bảo vệ chống lưu lượng truy nhập internet độc hại, nội dung không an toàn hoặc không tuân thủ và các mối đe dọa khác.

Mở rộng quyền truy nhập có điều kiện với các điều kiện về mạng

Củng cố vị thế Zero Trust của tổ chức bạn bằng cách loại bỏ khoảng trống phòng thủ bằng các chính sách quyền truy nhập thích ứng tổng thể, bao gồm quyền truy nhập có điều kiện, đánh giá liên tục quyền truy nhập và biện pháp kiểm soát bảo mật mạng tại một nơi.

Hiện đại hóa bảo mật mạng

Bảo vệ chống lưu lượng truy nhập internet độc hại và các mối đe dọa khác từ internet mở bằng bộ công cụ bảo mật mạng toàn diện, do đám mây cung cấp bao gồm chức năng lọc nội dung web, tường lửa trên đám mây và các chức năng khác.

Tăng cường bảo mật và khả năng theo dõi cho quyền truy nhập Microsoft 365

Hỗ trợ tính năng bảo mật hàng đầu và khả năng theo dõi trong môi trường Microsoft 365, cùng với quyền truy nhập nhanh và liền mạch vào ứng dụng Microsoft 365 để tăng năng suất cho mọi người dùng, ở mọi nơi.

Sở hữu giải pháp lấy danh tính làm trọng tâm

Thực thi biện pháp kiểm soát truy nhập thích ứng hợp nhất, đơn giản hóa quy trình bảo mật truy nhập mạng và mang đến trải nghiệm người dùng tuyệt vời ở bất cứ đâu với Microsoft Entra Truy nhập Internet trong giải pháp biên dịch vụ bảo mật (SSE) của Microsoft.

Video container

Các chức năng của Microsoft Entra Truy nhập Internet

Tăng cường bảo mật và khả năng theo dõi cho quyền truy nhập Microsoft 365

Tạo điều kiện phát hiện mối đe dọa dễ dàng và nhanh hơn cho ứng dụng Microsoft 365 và tài nguyên thông qua nhật ký bổ sung.

Quyền truy nhập có điều kiện phổ quát

Mở rộng các biện pháp kiểm soát truy nhập thích ứng phổ quát bằng cách đưa Dịch vụ Kiểm soát Truy nhập và đánh giá liên tục quyền truy nhập vào mọi đích trong mạng.

Hạn chế đối tượng thuê phổ quát

Hỗ trợ Hạn chế đối tượng thuê phổ quát trên tất cả các thiết bị được quản lý và nhánh mạng bất kể hệ điều hành (HĐH) và nền tảng trình duyệt.

Mạng tuân thủ

Ngăn người dùng vượt qua biên mạng bảo mật trong khi truy nhập các ứng dụng trên đám mây, đồng thời giúp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công phát lại mã thông báo.

Khôi phục IP nguồn

Đảm bảo tính tương hợp về sau khi kiểm tra vị trí tin cậy của bạn trong các chính sách quyền truy nhập có điều kiện và đánh giá liên tục quyền truy nhập.

Quay về các tab

Khám phá dòng sản phẩm Microsoft Entra

Bảo vệ khả năng kết nối giữa mọi người, ứng dụng, tài nguyên và thiết bị với các sản phẩm truy nhập mạng và danh tính đa đám mây.

Quản lý quyền truy nhập và danh tính

 • Microsoft Entra ID (trước đây là Azure Active Directory)

  Quản lý và bảo vệ người dùng, ứng dụng, khối lượng công việc và thiết bị của bạn.

 • Quản trị danh tính Microsoft Entra

  Bảo vệ, giám sát và kiểm tra quyền truy nhập vào các tài nguyên quan trọng.

 • Danh tính bên ngoài Microsoft Entra

  Cung cấp cho khách hàng và đối tác quyền truy nhập an toàn vào mọi ứng dụng.

Danh mục danh tính mới

 • ID xác minh của Microsoft Entra

  Cung cấp và xác minh thông tin xác thực danh tính dựa trên các tiêu chuẩn mở.

 • Giải pháp Quản lý quyền của Microsoft Entra

  Quản lý quyền danh tính trên hạ tầng đa đám mây của bạn.

 • Microsoft Entra Workload ID

  Giúp các ứng dụng và dịch vụ có quyền truy nhập an toàn vào các tài nguyên đám mây.

Quyền truy nhập mạng

 • Microsoft Entra Truy cập Internet

  Truy nhập an toàn vào internet, phần mềm dưới dạng dịch vụ và ứng dụng Microsoft 365.

 • Microsoft Entra Truy cập Riêng tư

  Giúp người dùng kết nối an toàn với các ứng dụng riêng tư từ mọi nơi.

Tài nguyên và hướng dẫn sử dụng

Blog

Thông báo về giải pháp SSE của Microsoft

Tìm hiểu thêm về Microsoft Entra Truy nhập Internet trong giải pháp SSE từ Microsoft.

Biểu dữ liệu

Biểu dữ liệu về Microsoft Entra Truy nhập Internet

Tìm hiểu thêm về lợi ích chính của Microsoft Entra Truy nhập Internet.

Đồ họa thông tin

Đồ họa thông tin về SSE

Tìm hiểu thêm về các thành phần chính của giải pháp SSE từ Microsoft.

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Entra Truy nhập Internet

Tìm hiểu cách quản lý, đặt cấu hình và triển khai Microsoft Entra Truy nhập Internet từ Trung tâm quản trị Microsoft Entra.

Bắt đầu

Bảo vệ mọi thứ và phát triển tương lai của bạn ngay hôm nay.

Theo dõi Microsoft