Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Bảo vệ danh tính Microsoft Entra

Chặn việc chiếm quyền sử dụng danh tính trong thời gian thực.

Một người đang sử dụng máy tính xách tay.

Tái định hình khả năng truy nhập an toàn với Microsoft Entra

Khám phá những cải tiến mới nhất đối với quyền truy nhập và danh tính, cũng như cách tăng cường hệ thống phòng thủ của bạn với Microsoft Entra.

Bảo vệ danh tính Microsoft Entra là gì?

Bảo vệ danh tính Microsoft Entra sử dụng máy học nâng cao để xác định rủi ro đăng nhập và hành vi bất thường của người dùng nhằm chặn, thử thách, giới hạn hoặc cho phép truy nhập.

Ngăn chặn hành vi xâm phạm danh tính

Mở rộng các chính sách truy nhập thích ứng dựa trên rủi ro để giúp bảo vệ trước các hành vi độc hại. 

Giúp bảo vệ trước tình trạng đánh cắp thông tin xác thực

Bảo vệ quyền truy nhập nhạy cảm bằng các phương pháp xác thực đảm bảo cao.

Tăng cường thông tin chuyên sâu về vị thế bảo mật danh tính của bạn

Xuất thông tin vào lại bất kỳ công cụ quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) nào khác của Microsoft, cũng như các công cụ phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR) để điều tra thêm.

Xem video

Xem cách Bảo vệ danh tính Microsoft Entra giúp bạn ngăn chặn hành vi xâm phạm danh tính một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chức năng

Sử dụng máy học nâng cao và thông tin được kết nối để tự động hóa biện pháp khắc phục và ngăn chặn việc chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Xác định người dùng và hoạt động đăng nhập có rủi ro cao bằng thông tin chuyên sâu có thể thực thi

Nâng cao khả năng bảo mật danh tính qua bảng điều khiển dễ phân loại bằng chức năng báo cáo hiện trạng toàn diện về các cuộc tấn công danh tính được ngăn chặn, cùng với các kiểu tấn công phổ biến.

Thu hồi quyền truy nhập ngay khi các điều kiện thay đổi

Tự động chặn, giới hạn, yêu cầu xác thực đa yếu tố hoặc nhắc đặt lại mật khẩu khi phát hiện vi phạm chính sách, chẳng hạn như thay đổi vị trí và mã thông báo bị đánh cắp hoặc phát lại.

Tích hợp liền mạch với các giải pháp bảo mật khác của Microsoft và không phải của Microsoft

Xem lại các tín hiệu thông tin và dễ dàng xuất thông tin chuyên sâu về dữ liệu vào các sản phẩm như Microsoft Defender.

Quay về các tab

Bảo vệ danh tính Microsoft Entra

Bảo vệ Microsoft Entra ID khả dụng với gói đăng ký Microsoft Entra ID P2 hoặc Microsoft 365 E5, bao gồm các phiên bản E5 mà không bao gồm Microsoft Teams:

 • Microsoft Entra ID P2 đi kèm với Microsoft 365 E5, bao gồm các phiên bản của bộ sản phẩm này mà không bao gồm Microsoft Teams và cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày.
 • Người đăng ký Azure và Office 365 có thể mua trực tuyến Microsoft Entra ID P2.

Khám phá dòng sản phẩm Microsoft Entra

Bảo vệ khả năng kết nối giữa mọi người, ứng dụng, tài nguyên và thiết bị với các sản phẩm truy nhập mạng và danh tính đa đám mây.

Quản lý quyền truy nhập và danh tính

 • Microsoft Entra ID (trước đây là Azure Active Directory)

  Quản lý và bảo vệ người dùng, ứng dụng, khối lượng công việc và thiết bị của bạn.

 • Quản trị danh tính Microsoft Entra

  Bảo vệ, giám sát và kiểm tra quyền truy nhập vào các tài nguyên quan trọng.

 • Danh tính bên ngoài Microsoft Entra

  Cung cấp cho khách hàng và đối tác quyền truy nhập an toàn vào mọi ứng dụng.

 • Dịch vụ Miền Microsoft Entra

  Quản lý các bộ kiểm soát miền của bạn trong đám mây.

Danh mục danh tính mới

 • ID xác minh của Microsoft Entra

  Cung cấp và xác minh thông tin xác thực danh tính dựa trên các tiêu chuẩn mở.

 • Giải pháp Quản lý quyền của Microsoft Entra

  Quản lý quyền danh tính trên hạ tầng đa đám mây của bạn.

 • Microsoft Entra Workload ID

  Giúp các ứng dụng và dịch vụ truy nhập an toàn vào tài nguyên đám mây.

Quyền truy nhập mạng

 • Microsoft Entra Truy cập Internet

  Truy nhập an toàn vào internet, phần mềm dưới dạng dịch vụ và ứng dụng Microsoft 365.

 • Microsoft Entra Truy cập Riêng tư

  Giúp người dùng kết nối an toàn với các ứng dụng riêng tư từ mọi nơi.

Hướng dẫn sử dụng và nội dung đào tạo

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Khám phá hướng dẫn sử dụng của Bảo vệ danh tính Microsoft Entra.

Hướng dẫn sử dụng

Giải thích các khái niệm

Phát triển chiến lược hiệu quả để phát hiện và phản hồi mối đe dọa về danh tính.

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cách thực hiện

Xem kỹ hướng dẫn cấu hình từng bước để giúp quản lý và phát hiện rủi ro về người dùng và hoạt động đăng nhập.

Hướng dẫn sử dụng

Câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về bảo mật danh tính và ngăn chặn hành vi xâm phạm danh tính.

Bảo mật quyền truy nhập cho một thế giới kết nối

Bắt đầu với các sản phẩm truy nhập mạng và danh tính của Microsoft Entra.

Theo dõi Microsoft