Microsoft Priva – Quản lý rủi ro về quyền riêng tư

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng một nơi làm việc với quyền riêng tư bền vững.

A person analyzing data being shown on a monitor at their desk.

Xây dựng một nơi làm việc với quyền riêng tư bền vững.

Xác định các rủi ro nghiêm trọng về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân, tự động hóa việc giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ nhân viên đưa ra các quyết định xử lý dữ liệu thông minh.

Xác định các rủi ro và xung đột quan trọng về quyền riêng tư

Dễ dàng kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn và các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu phát sinh từ việc phơi bày dữ liệu quá mức cần thiết, tích trữ và truyền với tính năng khám phá dữ liệu tự động và các tín hiệu rủi ro tương quan.

Tự động hóa việc giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn các sự cố về quyền riêng tư

Giảm thiểu rủi ro về quyền riêng tư và ngăn chặn các sự cố về quyền riêng tư một cách hiệu quả bằng các chính sách tự động hóa và các hành động được đề xuất của người dùng.

Hỗ trợ nhân viên đưa ra các quyết định xử lý dữ liệu thông minh

Khuyến khích văn hóa quyền riêng tư chủ động bằng cách nâng cao nhận thức và trách nhiệm giải trình đối với các sự cố và rủi ro về quyền riêng tư mà không cản trở năng suất của nhân viên.

Các tính năng chính của Microsoft Priva – Quản lý rủi ro về quyền riêng tư

Actionable insights in Microsoft Priva.

Thông tin chuyên sâu về quyền riêng tư có thể thực thi

Đánh giá vị thế về quyền riêng tư của tổ chức bạn qua lượng dữ liệu cá nhân hiện có trong môi trường, vị trí lưu trữ dữ liệu, cách dữ liệu di chuyển và các rủi ro về quyền riêng tư được phát hiện.

A policies dashboard in Microsoft 365 compliance center showing policy status, alerts, issues, templates, and other information.

Giảm thiểu dữ liệu

Giúp phát hiện dữ liệu cá nhân không dùng tới, gửi điểm tin email cho người dùng để xem xét và xóa các mục đã lỗi thời, đồng thời cung cấp nội dung đào tạo về quyền riêng tư để giảm việc tích trữ dữ liệu.

An in-the-moment personal data transfer prevention in Teams.

Truyền dữ liệu

Giúp phát hiện hoạt động di chuyển dữ liệu cá nhân giữa các ranh giới có thể tùy chỉnh, như vị trí địa lý hoặc các phòng ban và chặn hoạt động truyền đầy rủi ro gần như trong thời gian thực.

A GIF showing a Word document in an email being selected and a prompt to provide a business justification for retention of the document.

Phơi bày dữ liệu quá mức cần thiết

Giúp phát hiện việc chia sẻ quá mức dữ liệu cá nhân, thông báo cho chủ sở hữu tệp để xem xét và điều chỉnh quyền truy nhập, đồng thời cung cấp nội dung đào tạo về quyền riêng tư để giảm sự cố về việc phơi bày dữ liệu quá mức cần thiết.

Actionable insights in Microsoft Priva.

Thông tin chuyên sâu về quyền riêng tư có thể thực thi

Đánh giá vị thế về quyền riêng tư của tổ chức bạn qua lượng dữ liệu cá nhân hiện có trong môi trường, vị trí lưu trữ dữ liệu, cách dữ liệu di chuyển và các rủi ro về quyền riêng tư được phát hiện.

A policies dashboard in Microsoft 365 compliance center showing policy status, alerts, issues, templates, and other information.

Giảm thiểu dữ liệu

Giúp phát hiện dữ liệu cá nhân không dùng tới, gửi điểm tin email cho người dùng để xem xét và xóa các mục đã lỗi thời, đồng thời cung cấp nội dung đào tạo về quyền riêng tư để giảm việc tích trữ dữ liệu.

An in-the-moment personal data transfer prevention in Teams.

Truyền dữ liệu

Giúp phát hiện hoạt động di chuyển dữ liệu cá nhân giữa các ranh giới có thể tùy chỉnh, như vị trí địa lý hoặc các phòng ban và chặn hoạt động truyền đầy rủi ro gần như trong thời gian thực.

A GIF showing a Word document in an email being selected and a prompt to provide a business justification for retention of the document.

Phơi bày dữ liệu quá mức cần thiết

Giúp phát hiện việc chia sẻ quá mức dữ liệu cá nhân, thông báo cho chủ sở hữu tệp để xem xét và điều chỉnh quyền truy nhập, đồng thời cung cấp nội dung đào tạo về quyền riêng tư để giảm sự cố về việc phơi bày dữ liệu quá mức cần thiết.

Novartis triển khai bảo mật tiên tiến với Microsoft Priva

Novartis đang sắp xếp triển khai bản dùng thử Microsoft Priva để ngăn chặn việc chia sẻ quá mức dữ liệu và giúp nhóm bảo mật tối đa hóa sự hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro về quyền riêng tư. Theo kết quả ban đầu, Priva rất hiệu quả theo mọi giá trị đo.

Novartis“Microsoft Priva sẽ giúp chúng tôi xác định và ngăn chặn các rủi ro nghiêm trọng về quyền riêng tư phát sinh từ việc truyền dữ liệu cá nhân xuyên biên giới và chia sẻ quá mức. Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhân viên của mình để họ tự giảm thiểu rủi ro, giải phóng nguồn lực CNTT của chúng tôi nhằm tập trung vào những rủi ro có mức độ nghiêm trọng cao, cấp bách hơn.”


Beni Gelzer, Trưởng phòng Quyền riêng tư Dữ liệu (Thụy Sĩ), Novartis

Priva – Quản lý rủi ro về quyền riêng tư

giá mới USD$5.00 người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.

(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)

Sử dụng Microsoft Priva – Quản lý rủi ro về quyền riêng tư để:

  • Dễ dàng kiểm soát dữ liệu cá nhân trong môi trường Microsoft 365 (Exchange Online, SharePoint, OneDrive cho Doanh nghiệp và Microsoft Teams) và các rủi ro liên quan về quyền riêng tư.
  • Sử dụng các mẫu chính sách quyền riêng tư mặc định, bao gồm giảm thiểu dữ liệu, phơi bày dữ liệu quá mức cần thiết và truyền hoặc tùy chỉnh dữ liệu để đáp ứng nhu cầu tổ chức riêng của bạn.
  • Nhận các hành động biện pháp khắc phục được đề xuất để chủ động giảm thiểu rủi ro về quyền riêng tư.
  • Tương tác với nhân viên thông tin bằng bộ năng suất và thúc đẩy việc thay đổi hành vi. 


Microsoft Priva – Quản lý rủi ro về quyền riêng tư có sẵn dưới dạng phần bổ trợ với khách hàng Microsoft 365 và Office 365 đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm.

Sản phẩm liên quan

Tài nguyên

Bắt đầu

Bảo vệ mọi thứ và phát triển tương lai của bạn ngay hôm nay. Bắt đầu bản dùng thử miễn phí.