Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư với Microsoft Priva

Bảo vệ dữ liệu cá nhân, tự động hóa hoạt động giảm thiểu rủi ro và quản lý các yêu cầu quyền chủ thể trên quy mô lớn.
Một người đang ngồi tại bàn làm việc, nắm tay và mỉm cười trước máy tính xách tay.

Hợp lý hóa quản lý quyền riêng tư

Lưu trữ, xử lý và loại bỏ thông tin cá nhân để tuân thủ theo quy định của địa phương và toàn cầu.

Xác định và giải quyết các rủi ro về quyền riêng tư

Đánh giá vị thế quyền riêng tư của tổ chức bạn, đồng thời chủ động tìm và giải quyết các rủi ro về quyền riêng tư như tích trữ dữ liệu, truyền dữ liệu và chia sẻ dữ liệu quá mức.

Tự động hóa yêu cầu quyền chủ thể

Xử lý các yêu cầu chủ thể dữ liệu và yêu cầu quyền chủ thể trên quy mô lớn với tính năng khám phá dữ liệu tự động, phát hiện xung đột, đánh giá tại chỗ và cộng tác an toàn.

Hỗ trợ nhân viên đưa ra các quyết định xử lý dữ liệu thông minh

Nâng cao nhận thức đối với các yêu cầu và rủi ro về quyền riêng tư qua nội dung đào tạo về quyền riêng tư và lời nhắc tự động để xem xét và xóa các mục lỗi thời.

Khám phá dòng sản phẩm Microsoft Priva

Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời theo dõi các yêu cầu phức tạp và liên tục thay đổi về quyền riêng tư.

Một người đang sử dụng máy tính bảng được kết nối với màn hình máy tính để bàn hiển thị báo cáo trong Microsoft Priva.

Microsoft Priva – Quản lý rủi ro về quyền riêng tư

Xác định các rủi ro nghiêm trọng về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân, tự động hóa hoạt động giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ nhân viên đưa ra các quyết định xử lý dữ liệu thông minh.

Ba người đang trò chuyện trong phòng họp.

Microsoft Priva – Yêu cầu quyền chủ thể

Quản lý các yêu cầu quyền chủ thể theo cách tự động, bảo mật và có thể kiểm tra.

Novartis

Novartis triển khai bảo mật tiên tiến với Microsoft Priva

"Tôi dự kiến sẽ sử dụng Microsoft Priva cho những trường hợp mà chúng tôi phải tìm kiếm dữ liệu phi cấu trúc trong toàn bộ môi trường, bao gồm cả các yêu cầu về chủ thể dữ liệu. Giải pháp này sẽ rất hữu ích trong việc tăng tốc các chính sách bảo mật mà chúng tôi muốn sử dụng tại Novartis."

– Beni Gelzer, Trưởng phòng Quyền riêng tư Dữ liệu (Thụy Sĩ), Novartis.

Một nhà khoa học Novartis đang đeo kính bảo hộ và nhìn vào máy tính bảng.

Tài nguyên bổ sung

Blog

Xây dựng một nơi làm việc với quyền riêng tư bền vững

Tìm hiểu cách đáp ứng các yêu cầu về truyền dữ liệu, thiết lập chính sách để phát hiện sự cố phơi bày quá mức và phát hiện các sự cố về quyền riêng tư với Microsoft Priva.

ebook

Năm mẹo để tự động hóa yêu cầu quyền chủ thể

Có được chiến lược để quản lý các yêu cầu quyền chủ thể trên quy mô lớn và tìm hiểu cách cung cấp cho người tiêu dùng nhiều quyền kiểm soát dữ liệu hơn với Microsoft Priva.

Tài liệu

Khám phá các chức năng của Microsoft Priva

Duyệt các tính năng, tùy chọn tích hợp và tài liệu kỹ thuật để giúp bạn bắt đầu với Microsoft Priva.

Bắt đầu

Bảo vệ mọi thứ và phát triển tương lai của bạn ngay hôm nay. Bắt đầu bản dùng thử.
Theo dõi Microsoft