Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Microsoft Priva

Nâng cao vị thế về quyền riêng tư của bạn, giữ bí mật dữ liệu của khách hàng và hợp lý hóa các quy trình tuân thủ.

Một người đang ngồi tại bàn làm việc, khoanh tay và mỉm cười trước máy tính xách tay.

Hợp lý hóa quy trình quản lý quyền riêng tư

Hiện đại hóa chương trình quyền riêng tư của bạn với một nền tảng mở rộng để đáp ứng các nhu cầu tuân thủ ngày càng tăng.

Hợp nhất các hoạt động về quyền riêng tư dữ liệu

Tự động hóa quy trình bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu trên các môi trường tại chỗ, kết hợp và nhiều đám mây.

Tiêu chuẩn hóa và hợp lý hóa quy trình tuân thủ

Tạo phương pháp chuẩn thông qua các mẫu và mô hình tùy chỉnh về quy trình quyền riêng tư phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.

Thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và giảm thiểu rủi ro

Kết nối với nền tảng dữ liệu của bạn để giúp đảm bảo dữ liệu khách hàng luôn ở chế độ riêng tư.

Khám phá dòng sản phẩm Microsoft Priva mới trong bản xem trước

Hiện đại hóa chương trình quyền riêng tư của bạn với các sản phẩm Microsoft Priva mới, hiện đã có sẵn bản xem trước.

Bản xem trước Microsoft Priva – Đánh giá quyền riêng tư

Tự động hóa việc khám phá, lập tài liệu và đánh giá hoạt động sử dụng dữ liệu cá nhân.

Bản xem trước Microsoft Priva - Quản lý rủi ro về quyền riêng tư

Xác định dữ liệu cá nhân và mở rộng các biện pháp kiểm soát rủi ro về quyền riêng tư trên tài sản kỹ thuật số của bạn, bao gồm cả Microsoft Azure và SQL.

Bản xem trước Microsoft Priva – Quét trình theo dõi

Quét và xác định các công nghệ theo dõi cũng như giải quyết vấn đề tuân thủ quyền riêng tư của trang web.

Bản xem trước Microsoft Priva – Quản lý sự chấp thuận

Hợp lý hóa việc quản lý trạng thái chấp thuận trên quy mô lớn được tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bạn.

Bản xem trước Microsoft Priva - Yêu cầu quyền chủ thể

Quản lý việc thực hiện các yêu cầu quyền chủ thể trên quy mô lớn đối với dữ liệu ngoài Microsoft M365.

Quay lại các tab

Khám phá dòng sản phẩm Microsoft Priva, hiện đã có sẵn

Giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như theo kịp các yêu cầu phức tạp và liên tục thay đổi về quyền riêng tư.

Một người đang sử dụng máy tính bảng được kết nối với màn hình máy tính để bàn hiển thị báo cáo trong Microsoft Priva.

Microsoft Priva – Quản lý rủi ro về quyền riêng tư

Xác định các rủi ro nghiêm trọng về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân, tự động hóa hoạt động giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ nhân viên đưa ra các quyết định xử lý dữ liệu thông minh.

Ba người đang trò chuyện trong phòng họp.

Microsoft Priva – Yêu cầu quyền chủ thể

Quản lý các yêu cầu quyền chủ thể theo cách tự động, bảo mật và có thể kiểm tra.

Tài nguyên bổ sung

Blog

Khám phá các sản phẩm Microsoft Priva mới

Giúp tổ chức của bạn tối ưu hóa hoạt động quyền riêng tư và hợp lý hóa việc tuân thủ các gói đăng ký Priva mới, hiện có bản xem trước.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về các sản phẩm Microsoft Priva.

Bắt đầu

Hiện đại hóa hoạt động quyền riêng tư và hợp lý hóa quy trình tuân thủ.

Theo dõi Microsoft