Bảo vệ Thông tin của Microsoft Purview

Hiểu rõ dữ liệu nào nhạy cảm và quan trọng đối với doanh nghiệp; sau đó quản lý và bảo vệ dữ liệu đó trong môi trường của bạn.

A person looking over a coworker's shoulder at their computer.

Bảo vệ dữ liệu ở mọi nơi

Các chức năng tích hợp sẵn

Trải nghiệm đánh nhãn và bảo vệ tích hợp sẵn trong các ứng dụng cũng như dịch vụ của Microsoft 365 và các dịch vụ khác của Microsoft.

Bộ phân loại thông minh

Được phân loại chính xác với bộ phân loại có thể đào tạo dựa trên máy học và kết quả khớp dữ liệu chính xác.

Bảng điều khiển quản trị hợp nhất

Đặt cấu hình và quản lý các chính sách, cũng như xem phân tích trên các ứng dụng, dịch vụ tại chỗ của Microsoft 365 và thiết bị Windows ở cùng một nơi.

Nền tảng có thể mở rộng

Mở rộng trải nghiệm bảo vệ nhất quán cho các ứng dụng và dịch vụ phổ biến không phải của Microsoft bằng SDK.

Bảo vệ dữ liệu là một nhu cầu quan trọng

>80%

dữ liệu công ty tối là “không rõ ràng”– chưa được phân loại, bảo vệ hay quản lý.1

128

Số quốc gia, trong số 194 quốc gia, có áp dụng pháp luật bảo vệ dữ liệu. 2

Các tính năng chính của Bảo vệ Thông tin của Microsoft Purview

Data classification overview in Microsoft 365 compliance.

Khám phá dữ liệu

Quét trên toàn bộ dữ liệu tĩnh và sử dụng để phân loại trên các ứng dụng tại chỗ, SharePoint, OneDrive, Exchange, Microsoft Teams, điểm cuối và các ứng dụng đám mây không phải của Microsoft.

An overview of data classification contracts in Microsoft 365 compliance.

Phân loại dữ liệu

Áp dụng nhãn để xác định thông tin nhạy cảm hoặc dữ liệu độc quyền với bộ phân loại tích hợp sẵn và có thể đào tạo.

The activity explorer in Microsoft 365 compliance.

Trình khám phá hoạt động

Hiểu rõ hơn về các hoạt động của người dùng liên quan đến dữ liệu nhạy cảm của bạn và cách sử dụng dữ liệu đó.

Content explorer displaying a list of PO contract documents in Microsoft 365 compliance.

Trình khám phá nội dung

Xem kỹ hơn tài liệu có chứa dữ liệu nhạy cảm và có được ngữ cảnh bạn cần để tạo chính sách bảo vệ dữ liệu.

Data classification overview in Microsoft 365 compliance.

Khám phá dữ liệu

Quét trên toàn bộ dữ liệu tĩnh và sử dụng để phân loại trên các ứng dụng tại chỗ, SharePoint, OneDrive, Exchange, Microsoft Teams, điểm cuối và các ứng dụng đám mây không phải của Microsoft.

An overview of data classification contracts in Microsoft 365 compliance.

Phân loại dữ liệu

Áp dụng nhãn để xác định thông tin nhạy cảm hoặc dữ liệu độc quyền với bộ phân loại tích hợp sẵn và có thể đào tạo.

The activity explorer in Microsoft 365 compliance.

Trình khám phá hoạt động

Hiểu rõ hơn về các hoạt động của người dùng liên quan đến dữ liệu nhạy cảm của bạn và cách sử dụng dữ liệu đó.

Content explorer displaying a list of PO contract documents in Microsoft 365 compliance.

Trình khám phá nội dung

Xem kỹ hơn tài liệu có chứa dữ liệu nhạy cảm và có được ngữ cảnh bạn cần để tạo chính sách bảo vệ dữ liệu.

Ý kiến phản hồi từ khách hàng

Fortuna Düsseldorf 1895

Fortuna Düsseldorf 1895

Forrester Wave™: Nền tảng bảo mật dữ liệu không có cấu trúc

Microsoft Security được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong Forrester Wave™: Nền tảng bảo mật dữ liệu không có cấu trúc, Q2 2021.3

Three people in a meeting where two are looking at a tablet and the other is writing on a whiteboard.

Các tài nguyên khác

Đạt được sự bảo mật và tuân thủ về dữ liệu

Đọc sách trắng và nghiên cứu về sự hợp tác với ISACA để tìm hiểu cách bảo vệ thông tin của bạn.

Blog Bảo vệ thông tin

Tìm hiểu về các bản cập nhật tính năng và chức năng mới của Information Protection trong các blog mới nhất.

Các phiên Information Protection

Xem các phiên trước đây từ chuyên gia của Microsoft về Information Protection để tìm hiểu thêm về sản phẩm.

Bắt đầu với Microsoft Security

1. IBM. Tương lai của Điện toán nhận thức. Tháng Mười Một 2015.
2. Trang web Bảo vệ dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư trên toàn cầu của website UNCTAD.
3. Forrester Wave™: Nền tảng bảo mật dữ liệu không có cấu trúc, Q2 2021, Heidi Shay, Tháng Năm 2021.