Giải pháp Quản lý Rủi ro Nội bộ của Microsoft Purview

Nhanh chóng xác định và đưa ra hành động đối với các rủi ro từ nội bộ bằng phương pháp tiếp cận toàn diện được tích hợp.

A person using a large touchscreen desktop monitor.

Đưa ra hành động đối với các rủi ro từ nội bộ

Xác định, điều tra và đưa ra hành động nhanh đối với các rủi ro từ nội bộ một cách thông minh.

Quyền riêng tư tích hợp sẵn

Quản lý các rủi ro về dữ liệu bằng biện pháp ẩn danh hóa và các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ.

Thông tin chuyên sâu phong phú

Xác định rủi ro tiềm ẩn bằng các mẫu máy học có thể tùy chỉnh không yêu cầu tác nhân điểm cuối.

Cộng tác trong các cuộc điều tra

Phối hợp cùng các nhóm ở phòng ban bảo mật, nhân sự và pháp lý bằng các dòng công việc điều tra được tích hợp.

Insider Risk Management

Tìm hiểu thêm về Quản lý Rủi ro Nội bộ

Khám phá cách bắt đầu và xác định các rủi ro tiềm ẩn trong hàng loạt hoạt động người dùng với video hướng dẫn này.

Việc giải quyết các rủi ro từ nội bộ là một thử thách

93%

tổ chức quan tâm tới rủi ro từ nội bộ1.

25%

trong tổng số vi phạm dữ liệu là do hoạt động từ người dùng nội bộ2.

77 ngày

Thời gian trung bình để ngăn chặn sự cố từ người dùng nội bộ3.

Các tính năng chính của giải pháp Quản lý Rủi ro Nội bộ của Microsoft Purview

Potential data leak activities in Microsoft 365 compliance.

Phân tích

Tiến hành đánh giá rủi ro từ nội bộ tiềm ẩn trong tổ chức của bạn mà không cần đặt cấu hình bất kỳ chính sách rủi ro từ nội bộ nào.

Policy template creation in Microsoft 365 compliance.

Cẩm nang về máy học

Nhanh chóng tạo chính sách với các mẫu máy học có thể tùy chỉnh mà không cần tới tác nhân tạo tập lệnh hoặc điểm cuối để triển khai.

An Insider risk management overview in Microsoft 365 compliance.

Trải nghiệm có hướng dẫn

Nhận hướng dẫn từng bước khi bạn triển khai giải pháp Quản lý Rủi ro Nội bộ.

Suspicious access alerts being displayed in Microsoft 365 compliance.

Cẩm nang cho ngành chăm sóc sức khỏe

Xác định các rủi ro từ việc sử dụng sai dữ liệu bệnh nhân bằng các chỉ báo và bộ phát hiện tích hợp sẵn sử dụng dữ liệu từ hệ thống hồ sơ y tế điện tử.

A confidentiality obligation alert in Microsoft 365 compliance.

Đánh giá cảnh báo theo ngữ cảnh

Dễ dàng nắm được ngữ cảnh của cảnh báo để giúp tập trung cuộc điều tra của bạn vào các hoạt động rủi ro nhất.

Updates in a potential IP theft case in Microsoft 365 compliance.

Quản lý trường hợp

Điều tra chuyên sâu và đưa ra hành động đối với các sự cố được tạo ra bởi các chỉ báo rủi ro được xác định trong chính sách của bạn.

Potential data leak activities in Microsoft 365 compliance.

Phân tích

Tiến hành đánh giá rủi ro từ nội bộ tiềm ẩn trong tổ chức của bạn mà không cần đặt cấu hình bất kỳ chính sách rủi ro từ nội bộ nào.

Policy template creation in Microsoft 365 compliance.

Cẩm nang về máy học

Nhanh chóng tạo chính sách với các mẫu máy học có thể tùy chỉnh mà không cần tới tác nhân tạo tập lệnh hoặc điểm cuối để triển khai.

An Insider risk management overview in Microsoft 365 compliance.

Trải nghiệm có hướng dẫn

Nhận hướng dẫn từng bước khi bạn triển khai giải pháp Quản lý Rủi ro Nội bộ.

Suspicious access alerts being displayed in Microsoft 365 compliance.

Cẩm nang cho ngành chăm sóc sức khỏe

Xác định các rủi ro từ việc sử dụng sai dữ liệu bệnh nhân bằng các chỉ báo và bộ phát hiện tích hợp sẵn sử dụng dữ liệu từ hệ thống hồ sơ y tế điện tử.

A confidentiality obligation alert in Microsoft 365 compliance.

Đánh giá cảnh báo theo ngữ cảnh

Dễ dàng nắm được ngữ cảnh của cảnh báo để giúp tập trung cuộc điều tra của bạn vào các hoạt động rủi ro nhất.

Updates in a potential IP theft case in Microsoft 365 compliance.

Quản lý trường hợp

Điều tra chuyên sâu và đưa ra hành động đối với các sự cố được tạo ra bởi các chỉ báo rủi ro được xác định trong chính sách của bạn.

Hãy xem khách hàng của chúng tôi nói gì

Các tài nguyên khác

Đẩy nhanh thời gian hành động

Đọc blog để biết tin tức và nội dung cập nhật mới nhất về Quản lý Rủi ro Nội bộ.

Bắt đầu

Khám phá thông tin chi tiết để giúp bạn bắt đầu với Quản lý Rủi ro Nội bộ.

Hướng dẫn tương tác

Nhanh chóng làm quen với các chức năng Quản lý Rủi ro Nội bộ.

Chuỗi video

Tìm hiểu xem giải pháp Quản lý rủi ro từ nội bộ có thể giúp bạn nhanh chóng xác định và đưa ra hành động đối với các rủi ro từ nội bộ tiềm ẩn như thế nào.

Bắt đầu với Microsoft Security

1. 93% tổ chức quan tâm tới rủi ro từ nội bộ (Quản lý rủi ro từ nội bộ, Nghiên cứu thị trường của Microsoft, Tháng Một 2021)
2. 25% trong tổng số vi phạm dữ liệu là do hoạt động từ người dùng nội bộ (Tuân thủ về Giao tiếp, Nghiên cứu thị trường của Microsoft, Tháng Năm 2021)
3. 77 ngày là thời gian trung bình để ngăn chặn một sự cố từ người dùng nội bộ (Chi phí cho mối đe dọa từ người dùng nội bộ: Báo cáo toàn cầu năm 2020, Poneman Institute.)